Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 040 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 348 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Luty 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Marzec 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Kwiecień 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Maj 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Czerwiec 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Lipiec 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Sierpień 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Wrzesień 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Październik 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Listopad 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Grudzień 1 348,00 131,56 20,22 33,03 0,00 913,00 0,00 1 163,19
Rocznie 16 176,00 1 578,72 242,64 396,36 0,00 10 956,00 0,00 13 958,28
Wynagrodzenie pracownika 1 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 624 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Luty 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Marzec 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Kwiecień 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Maj 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Czerwiec 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Lipiec 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Sierpień 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Wrzesień 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Październik 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Listopad 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Grudzień 1 348,00 131,56 87,62 22,51 34,38 1 624,07 zł
Rocznie 16 176,00 1 578,72 1 051,44 270,12 412,56 19 488,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 348 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 163 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 163 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 624 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 110 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 1 376 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Luty 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Marzec 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Kwiecień 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Maj 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Czerwiec 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Lipiec 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Sierpień 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Wrzesień 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Październik 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Listopad 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Grudzień 1 376,00 134,30 20,64 0,00 109,90 977,00 71,00 1 040,16
Rocznie 16 512,00 1 611,60 247,68 0,00 1 318,80 11 724,00 852,00 12 481,92
Wynagrodzenie pracownika 1 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 635 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Luty 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Marzec 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Kwiecień 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Maj 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Czerwiec 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Lipiec 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Sierpień 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Wrzesień 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Październik 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Listopad 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Grudzień 1 376,00 134,30 89,44 0,00 35,09 1 634,83 zł
Rocznie 16 512,00 1 611,60 1 073,28 0,00 421,08 19 617,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 376 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 635 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Całość - kwota brutto 1 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Luty 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Marzec 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Kwiecień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Maj 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Czerwiec 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Lipiec 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Sierpień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Wrzesień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Październik 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Listopad 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Grudzień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 164,00 1 040,00
Rocznie 14 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 556,00 1 968,00 12 480,00
Wynagrodzenie pracownika 1 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Luty 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Marzec 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Kwiecień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Maj 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Czerwiec 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Lipiec 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Sierpień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Wrzesień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Październik 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Listopad 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Grudzień 1 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 zł
Rocznie 14 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 040 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00
Luty 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00
Marzec 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00
Kwiecień 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00
Maj 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00
Czerwiec 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00
Lipiec 1 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 776,41
Sierpień 1 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 776,41
Wrzesień 1 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 776,41
Październik 1 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 776,41
Listopad 1 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 776,41
Grudzień 1 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 776,41
Rocznie 12 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 898,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 040 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ