Czy CV trzeba podpisać? W jakich sytuacjach jest to konieczne?

Przygotowując dokumenty aplikacyjne z pewnością chociaż raz zadałeś sobie pytanie, czy CV trzeba podpisać. To zagadnienie, które spędza sen z powiek niejednemu kandydatowi, ubiegającemu się o pracę w danej firmie. Wszystko jednak zależy od konkretnej sytuacji. Czy CV się podpisuje? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule.

Czy CV trzeba podpisać?

Jeżeli przebrnęliśmy już przez etap przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, a zatem mamy CV, list motywacyjny i wszelkie, niezbędne, dodatkowe dokumenty, kolejnym krokiem jest wysłanie ich do pracodawcy. W większości przypadków rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetu i wszelkie składane dokumenty, udostępniamy w formie elektronicznej – najczęściej mailowej. Tylko niektóre stanowiska wymagają osobistego złożenia dokumentów aplikacyjnych w siedzibie przyszłego pracodawcy.

Pozostaje więc kluczowe pytanie, czy składane dokumenty należy podpisać, a jeżeli tak, to w jakiej formie. Z reguły nie ma wymogu podpisywania dokumentów aplikacyjnych, szczególnie wtedy, gdy przesyłamy je drogą mailową. Pracodawcy nie zwracają aż takiej uwagi na te „formalne drobiazgi”. Nie ma zatem ryzyka, że aplikując do prywatnego przedsiębiorstwa, ktokolwiek odrzuci naszą aplikację z uwagi na brak podpisu pod CV.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, że pracodawca wyraźnie zaznaczy w sformułowanym ogłoszeniu o pracę, że chce, aby składane dokumenty aplikacyjne zostały podpisane przez kandydata. W takiej sytuacji narzuca on na aplikujących wymóg formalny, polegający na konieczności podpisania CV i innych, składanych dokumentów. W tym przypadku konieczne jest złożenie odręcznego podpisu. Jeżeli kandydat zaniecha tego obowiązku, pracodawca ma prawo odrzucić jego kandydaturę ze względów formalnych.

Podpis na CV wysłanym mailem

A co z CV, które przesyłamy mailem? Czy konieczne jest wydrukowanie dokumentu, jego podpisanie, po czym zeskanowanie i przesłanie do pracodawcy? Tak naprawdę, jeżeli zależy nam, aby spełnione były wszelkie warunki formalne, a nasze CV posiadało moc prawną dokumentu, konieczne byłoby złożenie podpisu elektronicznego, przy użyciu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wiadomo jednak, że w kontekście dokumentów aplikacyjnych nikt tych reguł nie przestrzega, a pracodawcy nie wymagają aż tak dużego formalizmu. Jeżeli jednak w ogłoszeniu o pracę istnieje wymóg podpisania dokumentu, a my wysyłamy aplikację mailem, można po prostu wydrukować sporządzone CV, po czym je podpisać, zeskanować i w tej formie wysłać do pracodawcy. Wymogi podpisywania lub niepodpisywania dokumentów aplikacyjnych zależą najczęściej od polityki konkretnej firmy i zasad w niej panujących. Warto przy tym zachować przesłany dokument, ponieważ pracodawca może poprosić o zabranie go na rozmowę kwalifikacyjną, po czym włączyć go do akt danego kandydata.

Czy CV się podpisuje – nabór na stanowisko urzędnicze

W 2013 r. sprawą podpisu pod CV zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Rozpatrywana przez niego sprawa dotyczyła naboru na stanowisko urzędnicze w samorządowej jednostce organizacyjnej. Jednym z wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów było CV kandydata. Jeden z nich nie podpisał się jednak pod tym dokumentem, ale za to dołączył osobno podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnionych dokumentów w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu. Sąd, rozpatrując tę sprawę, uznał, że dokumenty aplikacyjne stanowią dokumenty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. CV stanowi niewątpliwie dokument prywatny, a zatem jest to oświadczenie osoby, sporządzone w formie pisemnej i podpisane własnoręcznym podpisem (ewentualnie podpisem elektronicznym). Skoro w aplikacji kandydata brakowało podpisu pod CV, jego kandydatura nie mogła być brana pod uwagę w procesie rekrutacji. Jego oferta powinna zostać odrzucona na etapie badania wymagań formalnych. Takie stanowisko sądu potwierdzał już wcześniej Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 1980 r. CV bez podpisu mogłoby zatem zostać dopuszczone do rekrutacji jedynie w sytuacji, gdyby oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych znajdowało się w tym samym dokumencie, co CV.

Jaką formę powinien mieć CV podpis?

Podpis na CV wysłanym mailem nie jest konieczny. To już ustaliliśmy. Jeżeli jednak zdecydujemy się na osobiste złożenie dokumentów aplikacyjnych lub przesłanie ich pocztą, a podpisu wyraźnie życzył sobie pracodawca w ogłoszeniu, konieczne jest podpisanie CV. Podpis ten musi jednak posiadać ściśle określoną formę. Musi też znaleźć się we właściwym miejscu CV. Twój podpis powinien zostać złożony w prawym, dolnym rogu dokumentu, pod klauzulą, dotyczącą udostępniania danych osobowych w związku z RODO. Nie podpisuj się parafą lub skrótem, ale pełnym imieniem i nazwiskiem. Najlepiej żeby Twój podpis pokrywał się z tym, widocznym na dowodzie osobistym.

Teraz z pewnością żadna rekrutacja nie sprawi Ci problemu. Wiesz już, jak konstruować CV, jak napisać list motywacyjny, co powinno się zawrzeć w profilu zawodowym, a także czy CV musi być podpisane. Dodatkowo masz świadomość tego, jak powinieneś się zachować na rozmowie kwalifikacyjnej i czego możesz się po niej spodziewać.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,00 Liczba głosów: 2
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań