Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"

               

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki" najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Dyrektor Warszawa.
Kategorie zawodowe: zarządzanie / dyrekcja.

Oferty pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"

Mapy

Siedziba główna

Dane firmowe

Pełna nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JELONKI"
Adres rejestrowy
Powstańców Śląskich 4A 01-381 Warszawa
NIP
5250009950
REGON
011049377
KRS
0000069548
Forma prawna
spółdzielnia
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Budownictwo

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"

3.3

Na podstawie 60 ocen z Google.

Anna “Nana”

Anna “Nana”

"Bardzo mało miejsca dla interesantów!!!ze względu na pandemię to pracownicy schodzą do petentów,tylko-oni stoją za szybą, A my petenci w jednej małej klitce (ok 10m2) biuro obsługi i kasa.super!!!"

2 lata temu

Michał Żabka

Michał Żabka

"Póki co wszystko cacy, miło z uśmiechem na razie nie narzekam, choć słyszałem różne opinie, ale hmmm cóż jak by to powiedzieć znam niektórych z moich sąsiadów 😊"

rok temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Archiwalne oferty pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"

 • Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SM ”Jelonki”

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki"
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”

   w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 4A

   ogłasza konkurs na stanowisko

   Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SM ”Jelonki”


   1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

   a) CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

   b) list motywacyjny;

   c) pisemne oświadczenie o:

   - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

   - posiadanie nieograniczonej przepisami prawa zdolności do zajmowania stanowisk kierowniczych,

   - korzystaniu z pełni praw publicznych,

   - niekaralności (w przypadku zakwalifikowania do II etapu konkursu obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

   - nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,

   - nie prowadzeniu działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Spółdzielni;

   d) dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail.


   Pouczenie:

   Kandydat zobowiązany jest do opracowania koncepcji organizacji pracy na stanowisku, na które aplikuje. Opracowaną koncepcję kandydat przedstawi na piśmie i zaprezentuje Komisji po zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz dostarczy oryginały dokumentów potwierdzających informacje zawarte w CV.


   2. Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 26.05.2023 r. do godz. 11.00 pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Komisja Konkursowa Rady Nadzorczej SM „Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 4A, 01-381 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@smjelonki.pl.


   3. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.


   4. Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.


   5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


   6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

   Zakres obowiązków

   Do obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych będzie należało między innymi:


   • nadzorowanie i zarządzanie pracami działów: technicznego i administracyjno-eksploatacyjnego,
   • opracowywanie w zakresie działalności eksploatacyjno-remontowej wieloletnich i rocznych projektów planów finansowo- rzeczowych Spółdzielni,
   • prawidłowe gospodarowanie funduszem remontowym, w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą wieloletnich i rocznych planów gospodarczo-finansowych,
   • nadzór nad realizacją procesów remontowych i inwestycyjnych,
   • uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac,
   • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie konserwacji, eksploatacji i remontów,
   • współpraca z mieszkańcami i statutowymi organami Spółdzielni,
   • zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie nieobecności.

   Wymagania

   Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:


   • wykształcenie wyższe techniczne,co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym,
   • znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz mile widziana znajomość prawa spółdzielczego,
   • znajomość zagadnień techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem i realizacją eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz sieci i instalacji,
   • umiejętność kierowania zespołem i współpracy z organami Spółdzielni,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.

   Mile widziane:


   • prawo jazdy kat. B,
   • licencja zarządcy nieruchomości,
   • kursy zarządzania.

   Oferujemy

   • atrakcyjne wynagrodzenie,
   • możliwość rozwoju zawodowego,
   • stabilne zatrudnienie w organizacji,
   • pracę pełną wyzwań,
   • zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka