Inwestprojekt Lublin S.A.

Inwestprojekt Lublin S.A.

Inwestprojekt Lublin S.A. najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Księgowy Lublin, Dozorca Lublin.
Kategorie zawodowe: księgowość / ekonomia, praca fizyczna.

Oferty pracy Inwestprojekt Lublin S.A.

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Inwestprojekt Lublin S.A.

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa Inwestprojekt Lublin S.A.

Siedziba główna

Inwestprojekt Lublin S.A. poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - Inwestprojekt Lublin S.A.

Pełna nazwa
"INWESTPROJEKT" LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres rejestrowy
Tomasza Zana 38 20-601 Lublin
NIP
7120102907
REGON
430002316
KRS
0000053122
Forma prawna
spółka akcyjna
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców
12.10.2001
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Przetwórstwo przemysłowe

 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Budownictwo

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Inwestprojekt Lublin S.A.

4

Na podstawie 2 oceny z Google.

Ola Ola

Ola Ola

"polecam... bardzo mila i pomocna pani na portierni, udzielila mi informacji gdzie mam sie udac dzieki czemu wszystko sprawnie zalatwilam, pozdrawiam.."

5 miesięcy temu

Radosław Gorgol

Radosław Gorgol

3 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Praca Inwestprojekt Lublin S.A. - oferty archiwalne

 • Gospodarz Posesji

  Inwestprojekt Lublin S.A.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • „Nabór na stanowisko GOSPODARZ POSESJI"


   Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
   2. curriculum vitae (własnoręcznie podpisany),
   3. dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą oraz własnoręcznym podpisem: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Inwestprojekt Lublin S.A. ul. T. Zana 38 w Lublinie, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - „Nabór na stanowisko GOSPODARZ POSESJI"

   Termin i miejsce składania dokumentów:

   1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 września 2021r,
   2. Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko GOSPODARZ POSESJI" do Inwestprojekt Lublin S.A. T. Zana 38 w Lublinie w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą. na adres: Inwestprojekt Lublin S.A. ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, można także przesłać w formie elektronicznej (PDF) na adres: sekretariat MAŁPA inwestprojekt.com
   3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Inwestprojekt Lublin S.A.: inwestprojekt.com
   4. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków


   1. Utrzymanie ładu, porządku i czystości przed budynkiem, na parkingu Spółki, przy garażach pod budynkiem,

   2. Koszenie trawy przylegającej do posesji i na parkingu Spółki,

   3. W okresie zimowym kontrola i pomoc w usuwaniu śniegu przed budynkiem i z alejek przylegających do posesji wraz z utrzymaniem ich bezpieczeństwa dla użytkowników,

   4. Pomoc przy załadunku i wyładunku materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

   5. Zakupu niezbędnych materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń i napraw sprzętu,

   6. Pomoc w naprawie usterek na terenie budynku,

   7. Pomoc w pracy konserwatora,

   8. Inne prace zlecone przez Przełożonego.


   Wymagania

   • samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • prawo jazdy kat. B

   Oferujemy


   • stabilne warunki zatrudnienia - w oparciu o umowę o pracę,
   • solidne, zawsze terminowo wypłacane wynagrodzenie,
   • możliwość nawiązania długofalowej współpracy,
   • pracę od poniedziałku do piątku
   • godziny pracy 7.00-15.00

 • Główny Księgowy

  Inwestprojekt Lublin S.A.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zarząd Inwestprojekt Lublin S.A.

   zgłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy

   Zakres obowiązków


   • samodzielne prowadzenie rachunkowość Spółki,
   • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
   • uzgadnianie i analizowanie kont rozrachunkowych,
   • samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
   • dokonywanie rozliczeń z tytułu zobowiązań budżetowych (VAT, PIT, CIT, PCC, i innych) oraz podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, i innych),
   • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
   • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. ZUS, Banki, Urzędy Skarbowe, najemcy),
   • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów i ich archiwizacji,
   • współpraca z radcą prawnym, biegłym rewidentem,
   • sporządzanie kalkulacji opłat eksploatacyjnych i przedkładanie w tym zakresie wniosków na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzanie kwartalnych analiz ekonomicznych dotyczących działalności Spółki,
   • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i rzetelnym sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji,
   • sprawowanie kontroli nad prawidłowym i zgodnym z obowiązującym Regulaminem wynagradzania Spółki, naliczaniem wynagrodzeń,
   • opracowywanie procedur księgowo-finansowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania,
   • przygotowywanie: miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów statutowych, rocznych e-sprawozdań finansowych w tym: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i raport przepływów pieniężnych oraz innych w zależności od aktualnych potrzeb Spółki,
   • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS,
   • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych na następny rok obrachunkowy i przedkładanie Zarządowi a następnie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
   • powiadamianie Zarządu i Rady Nadzorczej o wszelkich spostrzeżeniach nieprawidłowościach w pracy, poszczególnych komórek organizacyjnych,
   • bieżąca kontrola należności i zobowiązań,
   • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia windykacji należności,
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
   • nadzór i kontrola nad uzgodnieniami sald z kontrahentami, urzędem skarbowy, ZUS i pozostałymi podmiotami,

   Wymagania


   • wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia) i 3 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Samodzielnej Księgowej / Samodzielnego Księgowego, lub spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   • ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego,
   • dobra znajomość zasad rachunkowości,
   • kompetencje do prowadzenia obsługi księgowej i rachunkowej firmy,
   • 4 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Samodzielnej Księgowej / Samodzielnego Księgowego,
   • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
   • znajomość programu Symfonia, programu Płatnik, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i itp
   • obsługa komputera.

   Oferujemy

   • stabilne warunki zatrudnienia - w oparciu o umowę o pracę,
   • solidne, zawsze terminowo wypłacane wynagrodzenie,
   • kompleksowe wyposażenie stanowiska w narzędzia pracy,
   • możliwość nawiązania długofalowej współpracy,
   • interesujące zadania zawodowe,
   • pracę od poniedziałku do piątku,

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka