!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 5271311973

REGON: 006229672

KRS: 0000049694

ul. Tytusa Chałubińskiego 9 02-004 Warszawa województwo mazowieckie powiat warszawa gmina ochota

Pozostałe informacje

Źródło: GUS, CEIDG

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Starszy referent/Młodszy specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Sekcja Planowania i Analiz Ek

  Fundacja Aktywizacja
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • pracownik biurowy
  • młodszy specjalista (junior)
  • Fundacja Aktywizacja od ponad 30 lat aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością i pomaga skutecznie w znalezieniu zatrudnienia.


   Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie skierowanym do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przygotowującym do podjęcia pracy na stanowisku:


   Starszy referent/Młodszy specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Sekcja Planowania i Analiz Ekonomicznych (z orzeczeniem)

   Miejsce pracy: Lublin

   Zakres obowiązków

   • sporządzanie bieżących sprawozdań, w tym na potrzeby Centrali i ministra właściwego do spraw zdrowia;
   • sporządzanie sprawozdań z poszczególnych rodzajów i zakresów świadczeń;
   • opracowywanie projektów planów finansowych;
   • prowadzenie procesu wymiany upoważnień w ramach rozliczeń międzyoddziałowych;
   • prowadzenie ewidencji zaleceń pokontrolnych, rejestru kar, rozliczanie skutków finansowych kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców i wystawianie not obciążeniowych;
   • przeprowadzanie procesu rozpatrywania wniosków umorzenie należności świadczeniobiorców za leczenie bez uprawnień oraz sporządzanie stosownych ugód;
   • współpraca z komórkami właściwymi do spraw rozliczeń świadczeń w procesie rozliczania umów.

   Wymagania

   • konieczne: wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, przy czym na stanowisko młodszego specjalisty wymagany co najmniej roczny staż pracy.
   • dodatkowe:
   • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie trybu finansowania świadczeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.);
   • znajomość rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów (Dz.U. 2020 poz. 320 ze zm.);
   • znajomość ogólnych zasad rachunkowości (Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r. tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217);
   • znajomość ogólnych zasad prowadzenia gospodarki w zakresie finansów publicznych (Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305);
   • umiejętność obsługi programów MS Office, w szczególności, Word, Excel na poziomie co najmniej podstawowym oraz znajomość aplikacji Outlook;
   • umiejętności analityczne;
   • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
   • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy i współdziałania w zespole, oraz planowania i organizowania pracy

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
   • profesjonalny system szkoleń;
   • opiekę mentora;
   • możliwość awansu zawodowego;
   • miła atmosferę w pracy;
   • atrakcyjne wsparcie socjalne;
   • inicjatywy dbające o zdrowie;
 • Młodszy specjalista w Wydziale Organizacyjnym Dział Koordynacji

  Fundacja Aktywizacja
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • pracownik biurowy
  • młodszy specjalista (junior)
  • Fundacja Aktywizacja

   Fundacja Aktywizacja od ponad 30 lat aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością i pomaga skutecznie w znalezieniu zatrudnienia.


   Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie skierowanym do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przygotowującym do podjęcia pracy na stanowisku:


   Młodszy specjalista w Wydziale Organizacyjnym Dział Koordynacji(z orzeczeniem)

   Miejsce pracy: Lublin

   Zakres obowiązków

   • realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
   • obsługa postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i Biura Obsługi Konkursu Ofert;
   • realizacja innych zadań o charakterze koordynacyjnym, w tym zadań sprawozdawczych.

   Wymagania

   konieczne:

   • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o profilu administracja, zdrowie publiczne, zarządzanie, przy czym:
   • przy wykształceniu wyższym wymagany co najmniej roczny staż pracy;
   • przy wykształceniu średnim wymagany co najmniej 4-letni staż pracy.
   • dodatkowe:
   • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 920);
   • znajomość działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.);
   • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1858);
   • znajomość rozdziału 7 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
   • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992 ze zm.);
   • znajomość regulaminu organizacyjnego/schematu organizacyjnego Oddziału w zakresie podziału kompetencji w Oddziale i zadań Wydziału (opublikowany na stronie internetowej www. Oddziału);
   • umiejętność obsługi programów MS Office, w szczególności MS Excel na poziomie co najmniej podstawowym;
   • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
   • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, planowania i organizowania pracy własnej;
   • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy i współdziałania w zespole.
   • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, w sektorze opieki zdrowotnej, ubezpieczeń

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
   • profesjonalny system szkoleń;
   • opiekę mentora;
   • możliwość awansu zawodowego;
   • miła atmosferę w pracy;
   • atrakcyjne wsparcie socjalne;
   • inicjatywy dbające o zdrowie;
 • Starszy referent/Młodszy specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Sekcja Planowania i Analiz Ek

  Fundacja Aktywizacja
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • pracownik biurowy
  • młodszy specjalista (junior)
  • Fundacja Aktywizacja od ponad 30 lat aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością i pomaga skutecznie w znalezieniu zatrudnienia.


   Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie skierowanym do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przygotowującym do podjęcia pracy na stanowisku:


   Starszy referent/Młodszy specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Sekcja Planowania i Analiz Ekonomicznych (z orzeczeniem)

   Miejsce pracy: Lublin

   Zakres obowiązków

   • potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową: rejestracja skierowań, ocena, rezerwacja miejsca i terminu leczenia,
   • prowadzenie korespondencji z ubezpieczonym,
   • udzielanie informacji telefonicznych.

   Wymagania

   • konieczne:
   • wykształcenie minimum średnie; preferowane wykształcenie wyższe, przy czym dla stanowiska starszego referenta, przy wykształceniu średnim wymagane są 3 lata pracy zawodowej.
   • dodatkowe:
   • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1258 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację
   • uzdrowiskową ( Dz.U. 2021 poz.111 );
   • umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Excel, MS Word na poziomie co najmniej podstawowym,
   • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej,
   • umiejętność zgodnego współdziałania w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
   • rzetelność, odpowiedzialność za dochowanie terminów, punktualność.

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
   • profesjonalny system szkoleń;
   • opiekę mentora;
   • możliwość awansu zawodowego;
   • miła atmosferę w pracy;
   • atrakcyjne wsparcie socjalne;
   • inicjatywy dbające o zdrowie;

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.