Czy to Twoja firma?

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku praca

Gdańsk

Jesteśmy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, instytucją, która z pasją i zaangażowaniem służy mieszkańcom naszego regionu. Nasza misja to nieustanne usprawnianie i modernizacja administracji publicznej, aby każdy obywatel mógł czuć się wysłuchany i odpowiednio obsłużony.


Z dumą zatrudniamy ponad 800 wykwalifikowanych pracowników, którzy codziennie dbają o to, aby nasze usługi były na najwyższym poziomie. Profesjonalna obsługa klienta, rzetelność, lojalność wobec państwa oraz życzliwość dla obywatela to wartości, które przyświecają nam każdego dnia. Dzięki nim tworzymy przestrzeń, w której każdy może liczyć na wsparcie i pomoc.

Nasza oferta jest szeroka i zróżnicowana. Zajmujemy się sprawami obywatelskimi, cudzoziemcami, architekturą, nieruchomościami, geodezją, informatyką, finansami oraz zdrowiem. Jesteśmy tu po to, aby ułatwić dostęp do niezbędnych informacji i usprawnić procesy administracyjne. Jako reprezentant Rady Ministrów na terenie województwa, zapewniamy współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej. Nadzorujemy również działalność tak ważnych instytucji jak Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

W naszej pracy kierujemy się przekonaniem, że każdy zasługuje na dostęp do usług publicznych na najwyższym poziomie. Dążymy do tego, aby nasze działania były zawsze transparentne i skuteczne. Pomimo braku danych dotyczących naszej historii czy pozycji rynkowej, jesteśmy pewni, że nasze zaangażowanie i ciągłe dążenie do doskonałości są najlepszą wizytówką naszej instytucji.

Nadzór nad naszą działalnością sprawuje Wojewoda, co gwarantuje stabilność i odpowiedzialność wobec obywateli. Chociaż nie dysponujemy informacjami na temat innowacji, międzynarodowej obecności czy certyfikatów jakości, to nasze codzienne działania są najlepszym dowodem na to, że jakość świadczonych przez nas usług stoi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług. Jesteśmy tutaj dla Was, by wspierać, pomagać i ulepszać życie w naszym województwie. Razem tworzymy lepszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców Pomorza.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku najczęściej poszukuje kandydatów
- na stanowiskach:
Urzędnik Gdańsk
- w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa

Oferty pracy Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Praca alert - powiadomienia

Praca Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Mapa Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Gdańsk
 2. Warszawa
 3. Katowice
 4. Gdynia
 5. Wrocław
 6. Toruń
 7. Pruszcz Gdański
 8. Bydgoszcz
 9. Poznań
 10. Olsztyn

Data aktualizacji: 01.04.2024

Praca Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - oferty archiwalne

 • Inspektor wojewódzki do spraw kontroli finansowej w wydziale finansów i budżetu, oddział kontroli fi

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -przeprowadza kontrole finansowe w jednostkach podległych wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach w zakresie dotacji z budżetu państwa
   -sporządza projekty wystąpień pokontrolnych
   -przygotowuje projekty odpowiedzi na zastrzeżenia do ustaleń kontroli i przedstawia zarządzającemu kontrolę szczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie
   -opracowuje programy kontroli
   -analizuje odpowiedzi na zalecenia pokontrole i uzyskuje dalsze informacje na ten temat prowadzi szczegółową ewidencję przeprowadzonych kontroli w systemie komputerowym
   -przygotowuje projekty wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz projekty zawiadomień do organów ścigania w przypadku wykrycia przestępstw gospodarczych

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Prawo zamówień publicznych. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawne lub administracyjne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca administracyj
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli w oddziale wspierania rodziny i systemu pieczy zas

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -kontroluje działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
   -kontroluje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
   -kontroluje zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalikacjami;
   -zasięga informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
   -prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
   -prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
   -prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydawania i uchylania zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą. Staż pracy co najmniej 3 lata w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . Pracodawca oferuje: -Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy -Karty sportowe lub donans
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki do spraw organizacji szkolenia specjalizacyjnego w wydziale zdrowia - pomorskie

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -prowadzi sprawy związane z kształceniem podyplomowym pracowników ochrony zdrowia (prowadzi rejestry ewidencyjne w formie papierowej i elektronicznej oraz dokumentację specjalizacyjną i monitoruje na bieżąco przebieg specjalizacji) oraz obsluguje klientów w ww. zakresie;
   -przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków o rozpoczęcie specjalizacji pod względem formalnym i merytorycznym oraz obsługuje elektroniczny system przyjmowania wniosków na specjalizację (SMK);
   -przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym dokumenty składane przez pracowników ochrony zdrowia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
   -prowadzi sprawy dotyczące potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego w tym m.in. archiwizuje, wydaje oryginały dyplomów złożonych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, przygotowuje kopie dokumentów;
   -prowadzi sprawy związane z wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w tym m.in. sporządza umowy, weryfikuje dane, opisuje faktury/noty księgowe;
   -bierze udział w organizacji oraz uczestniczy w pracach komisji przeprowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o działalności leczniczej, o medycynie laboratoryjnej, o prawie farmaceutycznym, o zawodzie fizjoterapeuty, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ochrony zdrowia.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor do spraw przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania paszportów oraz archiwizacji dokum

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   sprawdza kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosków paszportowych
   potwierdza dane osobowe osoby odbierającej paszport na podstawie dokumentu tożsamości oraz odcisków palców wprowadza do rejestrów informacje o spersonalizowanych paszportach na podstawie wykazów
   włącza do kartoteki oddziału wnioski paszportowe zgodnie z wykazami po wydaniu obywatelom paszportów
   na bieżąco przegląda zbiory kartoteki oddziału, wprowadza informacje o zgonach obywateli, zaznacza utraty dokumentów paszportowych oraz zmiany obywatelstwa.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie. Znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz instrukcji kancelaryjnej. Znajomość rozporządzeń: w sprawie dokumentów paszportowych oraz w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Operator numerów alarmowych w centrum powiadamiania ratunkowego w wydziale bezpieczeństwa i zarządz

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, według następującej ogólnej procedury:
   1)odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej;
   2)zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
   3)uzyskanie informacji o:
   a)rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
   b)miejscu zdarzenia lub zagrożenia - w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
   c)liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
   d)danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
   e)innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
   4)potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
   5)przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych;
   6)przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
   7)poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
   8)odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   9)podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodowania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnymi centrum zarządzania kryzysowego;
   przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie), znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego), znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość rozporządzenia w sprawie: organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych; umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie, w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych, doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 465 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Warunki pracy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny 6 miesięcy, pełen wymiar etat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Operatora numerów alarmowych w centrum powiadamiania ratunkowego w wydziale bezpieczeństwa i zarządz

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, według następującej ogólnej procedury:
   1) odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej;
   2) zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
   3) uzyskanie informacji o:
   a) rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
   b) miejscu zdarzenia lub zagrożenia - w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
   c) liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
   d) danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
   e) innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
   4) potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
   5) przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych;
   6) przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
   7) poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
   8) odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   9) podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodowania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnymi centrum zarządzania kryzysowego;
   przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie), znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego), znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość rozporządzenia w sprawie: organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych; umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych, doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 465 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Warunki pracy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny 6 miesięcy, pełen wymiar etat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych w wydziale koordynacji świadczeń, oddział ko

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   Sprawdza czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń oraz ustala pierwszeństwo kraju do wypłacenia świadczeń;
   Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
   Wymienia informacje, dane oraz dokumentacje z ZUS oraz instytucjami prowadzącymi rejestry publiczne;
   Przygotowuje korespondencję do interesantów, instytucji, urzędów, dotyczącą prowadzonych spraw;
   Przygotowuje dane i informacje dla potrzeb statystycznych i analitycznych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie. Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego. Znajomość rozporządzeń: Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tytuł I art. 1-10, tytuł II art. 11-16, tytuł III rozdział 8 art. 68-69), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (tytuł III rozdział VI). Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe). Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Znajomość języka angielskiego lub języka UE na poziomie B1 (wg ESOKJ).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 100 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli starostów wykonujących zadanie z zakresu administra

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach dotyczących trybów nadzwyczajnych (w tym m. in. stwierdzeń nieważności), w szczególności w zakresie: wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrotów nieruchomości wywłaszczonych.
   Prowadzi postępowania w II instancji w sprawach ustalenia odszkodowań z tytułu utraty praw do nieruchomości lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
   Prowadzi postępowania w II instancji w sprawach wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, zezwoleń na zajęcie i udostępnienie nieruchomości oraz zezwoleń na zakładanie ciągów drenażowych i urządzeń służących do przesyłania m.in. energii elektrycznej.
   Prowadzi kontrole starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).
   Wydaje merytoryczne opinie Wydziałowi Finansów i Budżetu o zasadności wniosków starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej o zabezpieczenie środków nansowych na wypłatę odszkodowań ustalonych w drodze decyzji administracyjnych.
   Rozpatruje ponaglenia, zażalenia na bezczynność i skargi na przewlekłość starostów wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej.
   Rozpatruje wnioski o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowań administracyjnych i spory kompetencyjne pomiędzy starostami wykonującymi zadanie z zakresu 3 administracji rządowej.
   Rozpatruje wnioski o wykreślenie wpisów w księgach wieczystych, dotyczących m. in. wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego (wpisy pochodzą z lat 80-tych i wcześniej ubiegłego wieku).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego. Znajomość rozporządzenia ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 370 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Pracodawca oferuje: Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy Karty sportowe lub donansowan
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej w wydziale koordynacji świadczeń

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   Prowadzi ewidencję obiegu dokumentów oraz współpracuje z kancelarią ogólną PUW oraz sekretariatami PUW w zakresie wysyłki/odbioru korespondencji;
   Prowadzi terminarz dyrektora, obsługuje spotkania w wydziale, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom wydziału;
   Obsługuje klientów wydziału oraz udziela podstawowych informacji na temat realizowanych zadań;
   Przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu dyrektora oraz kierowników, dokonuje dekretacji zastępczej na dokumentach w postaci papierowej;
   Uczestniczy w archiwizacji dokumentacji wytworzonej przez wydział oraz udostępnia pracownikom merytorycznym dokumentację spraw zakończonych;
   Przygotowuje dokumenty z zakresu spraw kadrowych (listy obecności, ewidencja wyjść, delegacje) dotyczących pracowników wydziału;
   Zapewnia zaopatrzenie wydziału w materiały biurowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie. Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wojewodzie i administracji rządowej, o ochronie danych osobowych oraz przepisów instrukcji kancelaryjnej. Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z koniktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe). Wykształcenie: średnie na kierunkach związanych z pracą administracyjną lub biurową Znajomość ustawy o służbie cywilnej. Znajomość: rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Znajomość języka UE na poziomie B2 (wg ESOKJ).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik obsługi infolinii w oddziale ds. legalizacji pobytu cudzoziemców, wydział spraw obywatelsk

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -Udziela informacji, porad oraz wyjaśnień w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące obowiązujących procedur administracyjnych i aktualnych rozwiązań prawnych w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym.
   -Zapewnia doradztwo i pomoc w kwestiach umożliwiających uzyskanie wsparcia w zakresie przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość ustaw: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; o cudzoziemcach; Kodeks postępowania administracyjnego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego st
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w oddziale wspierania rodziny i systemu pieczy zast

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   Kontroluje działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
   Kontroluje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
   Kontroluje zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
   Zasięga informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
   Prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
   Prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
   Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydawania i uchylania zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Staż pracy co najmniej 3 lata w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 470 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Informatyk do spraw obsługi technicznej systemu powiadamiania ratunkowego w wydziale bezpieczeństwa

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -realizuje zadania związane z przygotowaniem, utrzymaniem i nadzorem nad systemem teleinformatycznym wykorzystywanym na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi do pracy w systemie teleinformatycznym.
   -Pełni nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu CPR.
   -Pełni funkcję administratora lokalnego systemu teleinformatycznego CPR, w tym: realizuje zadanie związane z nadawaniem i odbieraniem uprawnień do pracy w systemie, wykonywaniem kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych, zgłaszaniem awarii systemu.
   -Przygotowuje informacje o danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym CPR.
   -Zapewnia bezpośrednie wsparcie użytkowników usług informatycznych w CPR.
   -Pełni nadzór nad modernizacjami, naprawami, konserwacją oraz ewentualną likwidacją urządzeń komputerowych wykorzystywanych w ramach systemu teleinformatycznego CPR.
   -Prowadzi szkolenia dla pracowników CPR z funkcjonowania systemów i urządzeń teleinformatycznych wykorzystywanych w CPR.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych. Znajomość ustaw o: systemie powiadamiania ratunkowego, ochronie danych osobowych, służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Znajomość i umiejętność obsługi i konguracji istniejących systemów operacyjnych m.in. Windows 7 i 10. Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z koniktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 190 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . Pracodawca oferuje: -Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy -Karty sportowe lub donans
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik obsługi infolinii

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -Udziela informacji, porad oraz wyjaśnień w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące obowiązujących procedur administracyjnych i aktualnych rozwiązań prawnych w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym.
   -Zapewnia doradztwo i pomoc w kwestiach umożliwiających uzyskanie wsparcia w zakresie przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość ustaw: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; o cudzoziemcach; Kodeks postępowania administracyjnego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego st
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Operator numerów alarmowych

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - pracuje w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (7:00-19:00, 19:00-7:00)
   - obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, według następującej ogólnej procedury:
   1) odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej;
   2) zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
   3) uzyskanie informacji o:
   a) rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
   b) miejscu zdarzenia lub zagrożenia - w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
   c) liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
   d) danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
   e) innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
   4) potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
   5) przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych;
   6) przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
   7) poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
   8) odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   9) podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodowania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   - współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnymi centrum zarządzania kryzysowego;
   - przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, - znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie), - znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego), - znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - znajomość rozporządzenia w sprawie: organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, - umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe: - doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych, - doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 465 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . - dodatek stażowy, - po zakończeniu szkolenia podstawowego dla operatorów numerów alarmowych i zda
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Operator numerów alarmowych

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - pracuje w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (7:00-19:00, 19:00-7:00)
   - obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, według następującej ogólnej procedury:
   1) odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej;
   2) zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
   3) uzyskanie informacji o:
   a) rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
   b) miejscu zdarzenia lub zagrożenia - w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
   c) liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
   d) danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
   e) innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
   4) potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
   5) przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych;
   6) przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
   7) poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
   8) odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   9) podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodowania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
   - współpracuje z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnymi centrum zarządzania kryzysowego;
   - przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, - znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie), - znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego), - znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - znajomość rozporządzenia w sprawie: organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, - umiejętności w zakresie: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe: - doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych, - doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 465 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . - dodatek stażowy, - po zakończeniu szkolenia podstawowego dla operatorów numerów alarmowych i zda
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik obsługi infolinii

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -Udziela informacji, porad oraz wyjaśnień w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące obowiązujących procedur administracyjnych i aktualnych rozwiązań prawnych w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym.
   -Zapewnia doradztwo i pomoc w kwestiach umożliwiających uzyskanie wsparcia w zakresie przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość ustaw: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; o cudzoziemcach; Kodeks postępowania administracyjnego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego st
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik obsługi punktu informacyjno-doradczego

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -Udziela informacji, porad oraz wyjaśnień w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące obowiązujących procedur administracyjnych i aktualnych rozwiązań prawnych, zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i telefonicznym oraz elektronicznym.
   -Zapewnia doradztwo i pomoc w kwestiach umożliwiających uzyskanie wsparcia w zakresie przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
   -Zapewnia cudzoziemcom pomoc i wsparcie w wypełnianiu wniosków legalizujących pobyt oraz w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego procedowania wniosku dotyczącego legalizacji pobytu Obsługuje systemy informatyczne służące wsparciu procesów informacyjno-doradczych kierowanych w stosunku do cudzoziemców.
   -Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego niezbędne do realizacji założeń projektu prowadzonego pod nazwą Działania integracyjnodoradcze na rzecz osób przybyłych do województwa pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość ustaw: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; o cudzoziemcach; Kodeks postępowania administracyjnego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki do spraw kontroli nansowej w wydziale finansów i budżetu, oddział kontroli fina

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -przeprowadza kontrole nansowe w jednostkach podległych wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach w zakresie dotacji z budżetu państwa
   -sporządza projekty wystąpień pokontrolnych
   -przygotowuje projekty odpowiedzi na zastrzeżenia do ustaleń kontroli i przedstawia zarządzającemu kontrolę szczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie
   -opracowuje programy kontroli
   -analizuje odpowiedzi na zalecenia pokontrolne i uzyskuje dalsze informacje na ten temat -prowadzi szczegółową ewidencję przeprowadzonych kontroli w systemie komputerowym
   -przygotowuje projekty wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach naruszenia dyscypliny nansów publicznych oraz projekty zawiadomień do organów ścigania w przypadku wykrycia przestępstw gospodarczych

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw: o nansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Prawo zamówień publicznych. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub administracyjne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . Co oferujemy: Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy Karty sportowe lub donansowanie z
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Informatyk do spraw obsługi technicznej systemu powiadamiania ratunkowego w wydziale bezpieczeństwa

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -realizuje zadania związane z przygotowaniem, utrzymaniem i nadzorem nad systemem teleinformatycznym wykorzystywanym na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi do pracy w systemie teleinformatycznym.
   -Pełni nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu CPR.
   -Pełni funkcję administratora lokalnego systemu teleinformatycznego CPR, w tym: realizuje zadanie związane z nadawaniem i odbieraniem uprawnień do pracy w systemie, wykonywaniem kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych, zgłaszaniem awarii systemu.
   -Przygotowuje informacje o danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym CPR. Zapewnia bezpośrednie wsparcie użytkowników usług informatycznych w CPR.
   -Pełni nadzór nad modernizacjami, naprawami, konserwacją oraz ewentualną likwidacją urządzeń komputerowych wykorzystywanych w ramach systemu teleinformtycznego CPR.
   -Prowadzi szkolenia dla pracowników CPR z funkcjonowania systemów i urządzeń teleinformatycznych wykorzystywanych w CPR.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych. Znajomość ustaw o: systemie powiadamiania ratunkowego, ochronie danych osobowych, służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Znajomość i umiejętność obsługi i konguracji istniejących systemów operacyjnych m.in. Windows 7 i 10. Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z koniktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 190 PLN
   • Opis wynagrodzenia: . . -Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy -Karty sportowe lub donansowanie zajęć sport
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki do spraw planowania i organizacji ratownictwa medycznego w wydziale państwowego

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   Przeprowadza kontrole dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalikowanej pierwszej pomocy, kursy doskonalące ratowników i dyspozytorów medycznych.
   Analizuje i realizuje bieżące zagadnienia w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PRM, w tym rozpatruje skargi.
   Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zbiera dane od dysponentów i innych podmiotów.
   Realizuje zadania związane z: wydawaniem zaleceń dysponentom jednostek systemu, działaniami organizacyjnymi zmierzającymi do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM, ustalaniem liczby i rozmieszczenia na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego, określaniem liczby i rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie.
   Analizuje dane dot. zespołów ratownictwa medycznego oraz realizuje działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM oraz usprawnienia funkcjonowania ZRM.
   Nadzoruje działanie aplikacji InfoMed służącej do wymiany informacji pomiędzy wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorniami medycznymi oraz szpitalami w województwie.
   Realizuje zadania w zakresie określania liczby i rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie.
   Prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję: szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw o: Państwowym Ratownictwie Medycznym, działalności leczniczej, ochronie danych osobowych. Znajomość arkusza kalkulacyjnego excel. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenie z obszaru ratownictwa medycznego Znajomość ustaw o: służbie cywilnej oraz wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych. Znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Gdańsku