!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca Zwoleń

Wybieraj spośród 274 ofert pracy

Praca w Zwoleniu

Praca Zwoleń – aktualne oferty pracy w Zwoleniu

Pod koniec marca 2018 roku w mieście bez pracy pozostawało 399 osób, przy czym wśród nich były 164 kobiety. Tylko 55 osób miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Poziom bezrobocia rejestrowanego wynosił pod koniec 2017 roku 12% - bezrobocie wśród kobiet wynosiło wówczas 12,6%, a wśród mężczyzn 11,5%. Na 1000 mieszkańców miasta pracę ma 301 osób, czyli mniej więcej tyle samo co w województwie mazowieckim oraz znacznie więcej niż na terenie kraju. Spośród osób pracujących 55,2% to kobiety, natomiast 44,8% to mężczyźni. Jeśli chodzi o poziom zarobków, to w mieście średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3733,31 zł, co daje 82,5% średniego miesięcznego wynagrodzenia na terenie Polski. Co ważne, przeciętne wynagrodzenie brutto w Zwoleniu systematycznie wzrasta, podobnie jak w całym województwie mazowieckim.

Wybór ofert pracy nie jest zbyt duży, dlatego wiele osób aktywnych zawodowo wyjeżdża do pracy poza miastem – dotyczy to 369 osób. Liczba pracowników przyjeżdżających do Zwolenia jest znacznie większa i wynosi 662 osoby, co oznacza, że saldo przyjazdów i wyjazdów jest dodatnie. Gmina Zwoleń jest w przeważającej mierze gminą rolniczą, dlatego aż 63,5% aktywnych zawodowo mieszkańców miasta zatrudnionych jest w sektorze rolniczym. Wiele osób pracuje m. in. w gospodarstwach rolnych na terenie gminy, ale sektor ten obejmuje również zawody związane z leśnictwem, łowiectwem czy rybactwem.

Branża przemysłowa i budowlana nie jest w mieście zbyt rozwinięta, dlatego poziom zatrudnienia w tym sektorze wynosi zaledwie 10,7% osób aktywnych zawodowo. Jeszcze mniej, bo tylko 8%, zatrudnia sektor usługowy, czyli wszelkie firmy działające w handlu, naprawie pojazdów, zakwaterowaniu, gastronomii czy komunikacji. Trzeba przy tym zaznaczyć, że branża usługowa stale się rozwija, ponieważ miasto jest bardzo atrakcyjne dla turystów. Najmniej aktywnych zawodowo osób jest zatrudnionych w sektorze finansowym – zaledwie 0,8% spośród nich pracuje w firmach prowadzących obsługę rynku nieruchomości lub działalność ubezpieczeniową i finansową.
 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Zwoleniu

Zwoleń nie jest dużym miastem, ale jego mieszkańcy są bardzo przedsiębiorczy. Niemal 620 z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – to bardzo dużo biorąc pod uwagę fakt, że łącznie wszystkich przedsiębiorstw w mieście jest 820. Najwięcej nowych firm zostało zarejestrowanych w rejestrze REGON w roku 2013 – było to 87 podmiotów gospodarki narodowej. W mieście funkcjonują też podmioty posiadające osobowość prawną, a wśród nich są 43 spółki akcyjne. Zdecydowana większość firm to mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty, które zatrudniają od 0 do 9 osób – w Zwoleniu jest ich aż 769.

Niemal 77% spośród wszystkich firm zostało w rejestrze REGON zakwalifikowanych do działalności pozostałej. Prawie 23% podmiotów prowadzi działalność związaną z przemysłem i budownictwem, a tylko 1,3% jako rodzaj działalności zadeklarowało rolnictwo. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, najczęściej wybierają branżę usługową – handlem oraz naprawą pojazdów samochodowych zajmuje się 35,1% takich podmiotów, natomiast budownictwem 14,2%. Rynek pracy w Zwoleniu doskonale odzwierciedla dane zaczerpnięte z rejestru REGON. Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników jest właśnie w branży usługowej. Poszukiwani są przede wszystkim kasjerzy i ekspedienci, a wśród nich zarówno sprzedawcy, jak i pracownicy do obsługi stacji paliw. Ogłoszenia o pracę można znaleźć również w branży gastronomicznej. Wolne jest m. in. stanowisko pomocy kuchennej lub piekarza – pracodawca zapewnia przyuczenie do pracy w zawodzie.

W mieście potrzebni są również pracownicy w branży budowlano-remontowej. Aktualnie pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników do prac remontowo-wykończeniowych, operatora koparko-ładowarki, montera drzwi i okien czy elektromontera. Na każdym z tych stanowisk zarobki są wyższe niż średnia dla miasta, a pracodawca zapewnia umowę o pracę oraz pełny etat. Wolne są także posady w administracji biurowej, choć są to tylko staże. Osoby mające odpowiednie kwalifikacje mogą zatrudnić się m.in. na produkcji jako kierowca czy mechanik.
 

Urząd Pracy w Zwoleniu – oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu obsługuje miasto Zwoleń oraz gminy Zwoleń, Policzna, Przyłęk, Tczów i Kazanów. Rejestracji w urzędzie można dokonać przez internet lub osobiście w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 14.30. Osobom bezrobotnym oferowane jest pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. Ponadto urząd oferuje szereg innych form wsparcia, np. świadczenia pieniężne, kursy i szkolenia doskonalące oraz staże zawodowe. Usługi świadczone są także osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym. Urząd prowadzi wiele unijnych i własnych projektów, których celem jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu osób bezrobotnych. Pracodawcy mogą korzystać ze wsparcia w zakresie rekrutacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Jeśli jest taka potrzeba, urząd organizuje targi i giełdy pracy.

Dane kontaktowe Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu:
Adres: ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń
Tel.: (48) 676 27 94, (48) 676 46 49, (48) 676 35 35
Fax: (48) 677 90 05

Adres e-mail: wazw@praca.gov.pl
Adres www: www.zwolen.praca.gov.pl
 

 

 

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.