Praca Tester

Praca alert - powiadomienia

Tester

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 12 ofert pracy

Praca zawód tester

Zawód testera

Tester jest specjalistą, którego celem jest zapewnienie doskonałej jakości oprogramowania. Można dzielić testerów na testerów wersji alfa i testerów wersji beta. Testerzy Alpha, czyli ci, którzy pracują nad programem razem z programistami (zespołem), zaczynając od koncepcji produktu. Beta-testerzy, z reguły, są ostatecznymi "oceniającymi". Znajdują błędy w wersjach beta programów, by do czasu wydania produkt był w idealnym stanie i nie powodował żadnych utrudnień dla użytkowników. Jest popyt na takich pracowników, jednak w większości przypadków nie otrzymują oni zapłaty za swoją pracę, ponieważ nagrodą jest możliwość bezpłatnego korzystania z komercyjnych wersji produktu, a nawet po prostu umieszczenie nazwy beta testera na liście programistów. Nie stworzono również warunków do szkolenia zawodowego testerów. Testerzy to często programiści pasjonaci tematu i studenci.

W instytucjach zagranicznych takie szkolenia są w toku. Jakie cechy powinien posiadać beta tester, aby móc przejść casting i mieć możliwość wzięcia udziału w pracach nad wersją beta tego lub innego oprogramowania? Przede wszystkim posiadać niezbędną minimalną wiedzę na temat umiejętności obsługi komputera. Bardzo pożądane jest również zbadanie specjalnej terminologii niezbędnej do tworzenia właściwych raportów na temat wyników testów. Umiejętność pisania jasno, spójnie i czytelnie podczas tworzenia planu testów jest przydatna - w końcu to, co zostało napisane, powinno być zrozumiałe nawet dla osoby, która nie zna dokładnie programu. Z osobistych cech liczy się uwaga, cierpliwość i wytrwałość, które są cenione przede wszystkim. Tester powinien być w stanie szybko zdobyć nową wiedzę i koncepcje, nie wpadać w panikę, gdy zdarzą się nieoczekiwane rezultaty. Podstawą testera wersji beta jest nie tylko odnalezienie błędu w programie, ale także jego szczegółowe opisanie. Pedanteria i dokładność - klucz do dobrego wyniku.

Jak zostać testerem?

Specjalista zajmuje się testowaniem funkcjonalnym produktów IT, ich wsparciem na etapie rozwoju i podczas procesu uruchamiania. Tester może pracować niezależnie (jako freelancer) w firmach IT, a także w niezależnych grupach. Główne zadania stojące przed profesjonalistami w tej dziedzinie to modelowanie różnych, w tym sytuacji siły wyższej, wykrywanie defektów w systemach oprogramowania, przewidywanie możliwych awarii, korelowanie wyników końcowych z pierwotnymi planami. Wyniki pracy testera są wymagane przez twórców oprogramowania, strony internetowe, gry komputerowe itp. Tester zajmuje się opracowywaniem planów, wykresów i technik testowania. Opracowując własny skrypt testowy, sprawdza te same procesy w różnych warunkach i przy różnych ustawieniach. Organizując niestandardowy algorytm zachowania, specjalista działa jako ekspert w wykrywaniu błędów i awarii. Zgodnie z wynikami tej pracy, tester zbiera wszystkie dane razem, analizuje i klasyfikuje wszystkie informacje.

Plusy:

Doskonałe możliwości freelancingu - współpraca z klientami z różnych regionów i krajów.
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania.
Badawczy charakter pracy, łączący kreatywność i technologię.
Obiecujący i młody zawód jest rozwojowy.

Wady: Monotonia procesu pracy.

Tester - wymagania

Zawód testera jest odpowiedni dla osób posiadających wiedzę z zakresu technologii informatycznych. Powinien to być nie tylko zaawansowany użytkownik komputera, ale także mieć podstawową znajomość programowania i administracji. Ponadto testowanie to ciężka praca, którą mogą wykonać ludzie o określonym sposobie myślenia.

  • Wysoki poziom technicznego języka angielskiego.
  • Znajomość języka programowania SQL.
  • Znajomość metod testowania - CMM, RUP, MSF.
  • Doświadczenie z bazami danych - MSSQL, Oracle itp.
  • Szybkość i obiektywność myślenia.
  • Uważność, wytrwałość, pedanteria.

Ile zarabia tester?

Poziom dochodów testera zależy od regionu i, co najważniejsze, od zgromadzonego doświadczenia. Dla absolwentów pokrewnych specjalności istnieje zawsze możliwość ukończenia kursów informatycznych po otrzymaniu certyfikatu testera. Pracownik zyskuje dodatkowe umiejętności zawodowe bezpośrednio w miejscu pracy. Praca profesjonalnego testera jest pożądana w następujących branżach i firmach: firmach IT, biurach projektowych, niezależnych grupach testujących. Najlepszym sposobem, aby zostać testerem, jest nauka programowania i zrozumienie, w jaki sposób tworzone jest oprogramowanie, jakie trudności napotykają programiści i jak przebiega debugowanie oprogramowania. Karierę testera można rozpocząć z perspektywy stażysty testującego i nauczyć się podstawowych umiejętności zawodowych w miejscu pracy. Również wielu programistów staje się testerami.

Poziom wynagrodzenia testera zależy w dużej mierze od jego umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego, a wykwalifikowany tester otrzymuje średnią pensję. Zawód testującego jest obiecujący, istnieje możliwość rozwoju kariery na stanowisko kierownika zespołu testowego lub kierownika działu kontroli jakości. Wiele także zależy od wielkości firmy, z którą współpracuje tester. Zarobki w ten sposób mogą być bardzo różnorodne. To samo dotyczy czasu realizacji testów i priorytetów.