Oferty pracy Przetwórca żywności w miastach

Przetwórca żywności - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 3
Zawód: Przetwórca żywności

PRACOWNIK PRODUKCJI

Ready To Cook Spółka z o.o.
Przetwórca żywności umowa o pracę pełny etat
Gdańsk
17-01-2022

PRZETWÓRCA OWOCÓW I WARZYW

Oerlemans Foods Siemiatycze Spółka z o.o.
Przetwórca żywności umowa o pracę pełny etat
Siemiatycze
28-12-2021

PRACOWNIK PRODUKCJI

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Unisław"
Przetwórca żywności umowa o pracę
Unisław
27-12-2021
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód przetwórcy żywności

Produkcja żywności jest dochodowym biznesem. Popyt na żywność nie może spaść, ludzie zawsze będą jeść. Dlatego produkcja żywności jest opłacalna. Właściwa organizacja wymaga ścisłego przestrzegania technologii i dobrze ugruntowanego sprzętu. Zaczyna się od przechowywania surowców. Jeśli surowiec jest przechowywany z naruszeniem norm, może szybko pogorszyć lub zepsuć produkt końcowy. Surowce można przechowywać w pojemnikach (skrzynie, puszki lub butelki), a także pojemniki i cysterny. W następnym etapie surowce są oczyszczane z zanieczyszczeń i przygotowywane bezpośrednio do produkcji. Na etapie produkcji surowiec poddawany jest różnym procesom, w tym rozdrabnianiu i mieszaniu. Ponadto surowiec jest przetwarzany termicznie, jeśli wymaga tego technologia produkcji. Substancje chemiczne lub biologiczne, takie jak bakterie kwasu mlekowego lub stabilizatory, można dodawać. Ostatnim etapem produkcji jest pakowanie i dostarczanie go na rynek. Opakowanie jest oznaczone informacją o składzie produktu i producentach. Osiągnięcia myśli naukowej są intensywnie wykorzystywane w przetwarzaniu żywności. Sprzęt do wybranego rodzaju produkcji musi w pełni spełniać wszystkie normy i standardy. Wybierając dostawcę, należy mieć na uwadze, że korzystne dla niego jest nieumiejętne zorganizowanie pracy nad produkcją, ale zarobienie pieniędzy. Ekologicznie czysta produkcja obejmuje kontrolę jakości produktów rolnych i zwierzęcych. Surowiec ten musi być wytwarzany z uwzględnieniem naturalnej równowagi i bez dodawania chemicznych nawozów i stymulatorów wzrostu. Wszystkie procesy w produkcji surowców oparte są na równowadze naturalnej.

Przetwórca żywności ma wielkie znaczenie w tworzeniu produktu. Unikalne technologie stosowane w przemyśle spożywczym, spowalniające pogarszanie się jakości żywności i zapewniające dłuższe przechowywanie, wnoszą istotny wkład w dostarczanie ludności świata żywności. Pomagają dostarczać żywność konsumentom, zapewniać im bezpieczeństwo i utrzymywać ich wartość odżywczą. Głównym celem przetwarzania żywności jest spowolnienie procesu pogorszenia jakości żywności i wydłużenie jej dopuszczalnego okresu ważności. Wiele procesów, takich jak konserwowanie, umożliwia przekształcanie łatwo psującej się żywności w produkty żywnościowe, które od wielu lat konsekwentnie zachowują wartość odżywczą i bezpieczeństwo. Oparte na nauce podejście do bezpieczeństwa żywności na świecie powinno obejmować cały łańcuch żywnościowy od pola do stołu, a także skuteczny proces zwiększania świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Jak zostać przetwórcą żywności?

Kluczowe są również wspólne wysiłki przemysłu spożywczego oraz krajowych i międzynarodowych organów regulacyjnych. W interesie wszystkich jest wzmocnienie statusu tych organów i ich wiarygodności. Zbyt często bezpieczeństwo żywności nie wchodzi w zakres światowej debaty na temat żywności. Konsumenci w krajach uprzemysłowionych bardzo często uznają adekwatność i bezpieczeństwo żywności za pewnik. Z drugiej strony, w krajach rozwijających się dostępność odpowiednich i bezpiecznych produktów spożywczych - w szczególności dla dzieci - jest problemem o doniosłym znaczeniu. Różne formy przetwarzania żywności zapewniają ogromne korzyści pod względem dostępności, trwałości i bezpieczeństwa żywności. Jest to ważne dla bezpiecznego dostarczania żywności w krajach, w których psucie się żywności, a także inne rodzaje uszkodzeń i pogorszenie jakości stwarzają poważne problemy. Ponadto, ponieważ produkty przetworzone wszystkich typów zachowują swoje właściwości odżywcze przez długi czas, często stwarzają najlepsze możliwości zaspokajania potrzeb krajów cierpiących na chroniczne niedobory żywności, ponieważ zapewniają odpowiednie dostawy pożywnych produktów spożywczych.

Nowe technologie przetwarzania żywności mogą przyczyniać się do bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności w krajach na całym świecie. Liczba nowych, już wykorzystanych technologii - oraz niektóre technologie, które obecnie przechodzą z dziedziny badań do etapu praktycznego zastosowania - obejmują:

Opakowanie aseptyczne (wolne od drobnoustrojów), które znacznie przedłuża trwałość różnych produktów spożywczych i nie wymaga chłodzenia. Użycie aseptycznego opakowania rozszerza się i oprócz branży napojów obejmuje także produkty półpłynne, takie jak duszone produkty spożywcze. Takie postępy w aseptycznym pakowaniu były wynikiem aktywnej współpracy amerykańskich i europejskich badaczy.

Napromienianie żywności, niebędące nową technologią, jest coraz częściej stosowane zarówno przez kraje uprzemysłowione, jak i rozwijające się. Może zmniejszyć utratę zbiorów ze względu na zakażenie szkodliwymi owadami lub drobnoustrojami. Napromieniowanie jest również ważnym narzędziem bezpieczeństwa żywności, ponieważ niszczy patogeny przenoszone przez żywność, takie jak Salmonella i E. Coli. Napromieniowanie przedłuża okres przydatności do spożycia łatwo psujących się owoców, warzyw, mięsa, zwierząt i drobiu. Napromieniowanie jest bezpieczną i ekonomiczną technologią stosowaną w ponad 40 krajach i jest zatwierdzone przez międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Obróbka ultra-wysokociśnieniowa, gdy żywność jest umieszczana w miękkim woreczku i poddawana obróbce ciśnieniowej, która jest 100 000 razy większa od atmosfery. Przetwarzanie pod wysokim ciśnieniem zapewnia pasteryzację produktu, co czyni go bezpieczniejszym i przedłuża jego okres przydatności do spożycia. Wspólne badania prowadzone przez amerykańskich i meksykańskich ekspertów umożliwiły stworzenie mieszaniny guacamole, odpowiedniej do długotrwałego przechowywania. Ta pasta jest teraz dostępna w obu krajach.

Technologia pulsującego światła - w tym procesie żywność jest wystawiona na działanie światła, którego intensywność jest wielokrotnie większa niż intensywność światła słonecznego. W ten sposób dokonuje się "sanityzacja" takich produktów, jak owoce, warzywa i mięso niesiekane.

Światło ultrafioletowe (UFS), które służy do pasteryzacji produktów spożywczych, takich jak soki owocowe. Pod wpływem UVC soki są pasteryzowane bez obróbki cieplnej (pasteryzacja na zimno), co czyni je bezpieczniejszymi, a w niektórych przypadkach pozwala uniknąć stosowania środków konserwujących.

Ile zarabia przetwórca żywności?

Przetwórca żywności to zawód, który związany jest z wieloma stanowiskami pracy. W ten sposób nie da się sprecyzować i uśrednić zarobków dla całej grupy przetwórców żywności z powodu braku badań dostępnych w sieci. Jak w każdym zawodzie zarobki różnią się w zależności od miejsca pracy, wielkości firmy, doświadczenia i wiedzy pracownika.

Przetwórca żywności - wymagania

Chociaż korzyści płynące z zastosowania tych nowych technologii są imponujące, należy zauważyć, że bardziej tradycyjne technologie i podejścia do bezpieczeństwa żywności mogą być również bardzo korzystne w krajach rozwijających. Wprowadzenie tradycyjnych procesów, takich jak konserwowanie, może znacznie poprawić bezpieczeństwo żywności w krajach, w których takie technologie lub podejścia nie były wcześniej stosowane na dużą skalę. Na przykład znaczne ilości konserw z tuńczyka, które są sprzedawane, są przetwarzane i konserwowane w Tajlandii, której przemysł spożywczy i gospodarka narodowa w dużym stopniu skorzystały z tworzenia zakrojonych na szeroką skalę zakładów utrzymania żywności. W krajach rozwijających się należy położyć nacisk nie na poszukiwanie nowych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa żywności, ale na wykorzystywanie technologii najlepiej odpowiadającej potrzebom i zasobom kraju.

Ponadto może być trudno tworzyć i wykorzystywać innowacyjne technologie przetwarzania w krajach rozwijających się, ponieważ czysta woda jest potrzebna do produkcji bezpiecznej żywności, technologii do produkcji bezpiecznych surowców, a także odpowiedniego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach spożywczych. Wynika to z rozwiązania poważniejszych problemów społecznych i gospodarczych w krajach rozwijających.

Studiując w tej specjalności, uczniowie opanowują następujące umiejętności zawodowe:

  • opracowywanie, projektowanie, analiza i wdrażanie procesów technologicznych do przechowywania i przetwarzania surowców zwierzęcych do produkcji z nich żywności;
  • planowanie i prowadzenie prac naukowych i doświadczalnych w zakresie magazynowania i przetwarzania surowców zwierzęcych;
  • zapewnienie produkcji i działalności technologicznej przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, mleczarskiego i drobiarskiego.


Przedmiotami działalności zawodowej są: skład i właściwości surowców i produktów oraz procesy technologiczne, chemiczne, biochemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne związane z ich przetwarzaniem, metody monitorowania i kontrolowania tych procesów; sprzęt; dokumentacja regulacyjna i techniczna, systemy normalizacji i certyfikacji, metody i środki kontroli jakości surowców i gotowego produktu. Specjaliści są poszukiwani w wiodących przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, mleczarskiego i drobiarskiego.