Praca Mechatronik

Wyróżnione oferty pracy

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu (Mechatronik)

Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.

  • Gliwice
Dodana
Dodana
Dodana

Mechatronik

Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o.

  • Żywiec
Dodana

Praca alert - powiadomienia

Mechatronik

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 33 oferty pracy

Praca zawód mechatronik

Zawód mechatronika

Mechatronika to nowa dziedzina działalności, która wiąże się z eksploatacją maszyn, a także urządzeń, które są wyposażone w skomputeryzowane sterowanie podczas ich działania. Mechatronika charakteryzuje się pełną integracją mechaniki, maszyn elektrycznych, energoelektroniki, technologii mikroprocesorowej i oprogramowania.Mechatronik to przeważnie inżynier, specjalista w dziedzinie mechatroniki, nauki i technologii, zaangażowany w tworzenie i obsługę maszyn i systemów z ruchem sterowanym komputerowo (robotyka). Inżynier mechatronik powinien być dobrze zorientowany w precyzyjnej mechanice, elektronice i technologii mikroprocesorowej, informatyce i komputerowej kontroli maszyn i komponentów. Inżynier mechatronik zajmuje się badaniami, projektowaniem i eksploatacją zautomatyzowanych maszyn i systemów stosowanych w firmach inżynieryjnych, przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem, transportem i przetwarzaniem ropy naftowej i gazu i innych branż. Mechatronik musi znać elementy systemu, potrafi komponować i testować systemy mechatroniczne, musi znać urządzenia i narzędzia pomiarowe. Praca wymaga umiejętności czytania dokumentacji technicznej, znajomości oprogramowania aplikacyjnego, a także umiejętności tworzenia programów do zarządzania.

Jak zostać mechatronikiem?

Mechatronika i robotyka to nowa dziedzina nauki i technologii przeznaczona do tworzenia i obsługi maszyn i systemów z sterowanym komputerowo ruchem, która opiera się na wiedzy z zakresu mechaniki, elektroniki i technologii mikroprocesorowej, informatyki i komputerowej kontroli ruchu maszyn i jednostek. Roboty i systemy zrobotyzowane są zaprojektowane do przeprowadzania operacji roboczych od mikro do makro, w tym do wymiany ludzi na ciężką, żmudną i niebezpieczną pracę. Specjaliści w dziedzinie mechatroniki to technicy i inżynierowie, którzy projektują i utrzymują zautomatyzowane urządzenia. Technicy i inżynierowie wykonują swoją pracę w laboratoriach, biurach lub na miejscu w zakładach produkcyjnych. Specjaliści ci dążą do tego samego celu, jakim jest produkcja bezpiecznego i wydajnego zautomatyzowanego sprzętu. Podczas gdy technicy utrzymują głównie maszyny, inżynierowie są bardziej zainteresowani projektowaniem i rozwojem komponentów i produktów. Żeby zdobyć zawód mechatronika, potrzebna jest wiedza z dziedziny mechaniki, elektroniki, inżynierii mikroprocesorowej, urządzeń wodnych, pneumatycznych i automatyki. Ponadto konieczne jest uzyskanie wiedzy, która dotyczy dziedziny sterowania ruchem komputerowym, zarówno maszyn jako całości, jak i ich poszczególnych jednostek w postaci oddzielnego sprzętu. Mechatronik w swojej działalności zawodowej może łączyć funkcje operatorów maszyn CNC, mechaników do ich naprawy, a także instalatorów tych maszyn.

Ile zarabia inżynier mechatronik?

Ciężko dokładnie jest stwierdzić, ile zarabia mechatronik, gdyż w branży tej pracuje wielu specjalistów z innych dziedzin, które są związane z tą nową branżą. W zależności od konkretnego zawodu kariera w mechatronice wymaga kształcenia policealnego na różnych poziomach. Specjaliści potrzebują zwykle stopnia inżyniera lub magistra, aby móc pracować w znanych firmach i awansować na wyższe stanowiska, co przekłada się na wynagrodzenie.  Z wszystkich zawódów powiązanych z mechatroniką, najwyższe płace są w elektrotechnice.  Robotyka jest można powiedzieć częścią mechatroniki, Sercem nowoczesnej robotyki jest mechanika, elektronika i programowanie. 

Mechatronik - wymagania

Mechatronicy, jako przyszli wysokiej klasy specjaliści, gotowi do pracy z systemami technicznymi, jednostkami i kompleksami, które są wykorzystywane do wykonywania określonych funkcji i urządzeń sterujących, muszą mieć dogłębną wiedzę, której podstawą są przedmioty ścisłe, takie jak matematyka. Studenci muszą przygotowywać się do realizacji działań badawczych, gdzie nabywają umiejętności projektowania i obsługiwania innowacyjnych maszyn i robotów. Ponadto przechodzą program szkoleniowy dotyczący obsługi istniejącego sprzętu i doskonalą umiejętności organizacyjne i kierownicze. W budowie kariery w mechatronice zwykle potrzebne jest kształcenie podyplomowe. Szkolenie specjalistyczne także koncentruje się na technikach montażu, a także technikach sterowania elektromechanicznego, elektropneumatycznego, elektrohydraulicznego i elektronicznego.

Inżynierowie mechatronicy łączą wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i elektrotechniki. Pod względem przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom są elektrykami. Technicy mechatronicy samodzielnie wykonują swoją pracę w różnych miejscach, głównie w miejscach montażu, w warsztatach lub w obszarze usług, zgodnie z dokumentacją lub instrukcjami zgodnymi z odpowiednimi wymogami i przepisami bezpieczeństwa. Zadania robocze wymagają nabycia złożonych technicznych systemów funkcjonalnych, jak również systematycznej i logicznie uporządkowanej procedury napraw, która może być zarówno w obszarze mechanicznym, jak i elektrycznym. Niezbędna jest do tego solidna specjalistyczna wiedza w technice sterowania, regulacji i napędu, a także w obsłudze różnych elementów maszyn i różnych technik montażu.