Twoje wsparcie w rekrutacji

Staż a praktyka - najważniejsze różnice

Staż a praktyka - najważniejsze różnice
Obecny rynek pracy ceni sobie pracownika posiadającego doświadczenie zawodowe. Aby je zdobyć, młody pracownik musi przejąć inicjatywę i znaleźć sposób na zdobycie praktycznych umiejętności. Jeżeli jesteś na początku budowania swojej kariery, to możesz zastanawiać się, które rozwiązanie będzie dla ciebie lepsze – staż czy praktyki? By odpowiedzieć na to pytanie, warto poznać różnicę między tymi dwiema formami zatrudnienia.

Zdecydowana większość specjalistów podkreśla, że staż i praktyki to formy zatrudnienia, które różnią się jedynie… nazwą. Faktycznie, podobieństw między stażem a praktykami jest wiele. Z punktu widzenia studenta lub osoby dopiero rozpoczynającej budowanie kariery, drobne różnice występujące między tymi dwie formami zatrudnienia mogą być jednak istotne. Jeżeli zastawiasz się, co będzie korzystniejsze dla ciebie, to koniecznie sprawdź podobieństwa i różnice między stażem a praktykami.
 

Staż - jak się dostać?
 

Staż to jedna z form stosunku pracy, rządząca się odmiennymi prawami. Oczywiście, stażysta wykonuje określone zadania dla pracodawcy, zbliżone zakresem do obowiązków etatowego pracownika na danym stanowisku. Mimo to istota stażu opiera się jednak na zdobywaniu doświadczenia i kompetencji, które będą przydatne w przyszłej aktywności zawodowej. Według przepisów staż może przyjąć zróżnicowany wymiar czasu trwania, najczęściej jest t od 3 do 6 miesięcy. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, staż może trwać maksymalnie nawet 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że odbycie stażu to gwarancja nabycia konkretnych umiejętności. Z punktu widzenia absolwentów oraz osób poszukujących ścieżki zawodowych jest idealne rozwiązanie na weryfikację założeń oraz celów zawodowych. Pozostaje jednak pytanie: W jaki sposób znaleźć intersujący staż na korzystnych warunkach i jak się na niego dostać? Opcji jest kilka. Gdy mowa o stażu, większość osób myśli o stażu oferowanym przez urząd pracy. Rzeczywiście, takie w ostatnich latach cieszą się dużą popularnością, bo pozwalają na podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia czy naukę zawodu.

Pamiętajmy jednak, że nie tylko urzędy pracy organizują staże – również osoba zainteresowana może taki załatwić bez korzystania z pośrednictwa urzędu pracy.Osoby, które zgłoszą się do urzędu pracy i będą chciały skorzystać z odbycia stażu, muszą pamiętać o tym, że będą zmuszone spełnić konkretne warunki. Dopiero wówczas otrzymają skierowanie do konkretnego zakładu pracy i będą mogły rozpocząć staż. Wymogi formalne są uzasadnione faktem, że to właśnie urząd pracy wypłaca stażyście wynagrodzenie w postaci stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia, są poddawane wnikliwej analizie pod rygorem przerwania stażu oraz konieczności zwrotu otrzymanych zasiłku dla bezrobotnego dotychczas świadczeń. Z drugiej strony organizacja stażu może odbyć się bezpośrednio między potencjalnym stażystą a pracodawcą. Korzyści z obu rozwiązań są porównywalne i zależą głównie od okoliczności. Zasadniczo jednak główny benefitem jest dostęp do konkretnej branży i środowiska pracy i możliwość kompleksowej nauki poprzez objęcie kompletnego stanowiska.
 

Opinia o stażyście
 

Istotną korzyścią, na jaką może liczyć stażysta, jest opinia od przełożonego na zakończenie współpracy. Zakładając, że staż został potraktowany przez kandydata poważnie i wiązał się z dużym zaangażowaniem, stażysta powinien spodziewać się pozytywnej oceny. Taka opinia to ważny dokument rekomendujący, który może otworzyć wiele drzwi. Opinia o stażyście zawiera ocenę podstawowych komponentów współpracy z stażystą.

Nie istnieje uniwersalny wzór karty oceny, jednak zasadniczo zawiera się w niej ocenę takich kwestii jak komunikatywność stażysty, tempo uczenia się, predyspozycje interpersonalne oraz psychospołeczne, ogólny stosunek do pracy oraz radzenie sobie z realizacją zleconych zadań. Opinia o stażyście powinna być sporządzona w sposób obiektywny i profesjonalny, gdyż to zazwyczaj na jej podstawie ustala się warunki zakończenia stażu, a także możliwość ewentualnego zatrudnienia.
 

Praktyka - idealny sposób na poznanie firmy
 

Jak sama nazwa wskazuje praktyki mają na celu praktyczne wprowadzenie do zawodu. Wyróżnia się kilka typów praktyk, między innymi praktykę zawodową lub studencką. Zaletą praktyk jest przede wszystkim to, że osoby zainteresowane mogą odbyć je u dowolnego pracodawcy. Wymóg jest tylko jeden – pracodawca musi zgodzić się na to, by dana osoba odbywała właśnie u niego praktyki. Ponieważ większość pracodawców nie ustala z praktykantem zakresu obowiązków, zaś grafik jest elastyczny i dostosowany do oczekiwań zainteresowanego, to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na przychodzenie do firmy przez cały tydzień.

Po zakończeniu praktyk, pracownik może liczyć na referencje, a jeżeli pracodawca uzna, że ma on potencjał, może również zaoferować mu posadę. Praktyki trwają maksymalnie 3 miesiące. Zainteresowane strony podpisują umowę, przy czym ta najczęściej jest umową cywilnoprawną (zlecenie lub umowa o dzieło). Za czas praktyk zainteresowany najczęściej nie otrzymuje wynagrodzenia, choć od tej zasady zdarzają się wyjątki – są firmy oferujące praktykantom niewielkie wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie na czas trwania praktyk, należy do obowiązku praktykanta. Jest to jednak niewielki koszt w porównaniu z profitami w postaci cennego doświadczenia. Zdecydowana większość praktyk jest dedykowana osobom do 30. roku życia. Zdarza się, że firmy ustalają inny przedział wiekowy – np. są zainteresowane przyjąć na praktyki osoby do 26. roku życia. Gdy mowa o praktykach studenckich, pomoc w znalezieniu takich może zaoferować uczelnia – to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla tych, którzy szukają wakacyjnych praktyk.

Zasadniczo praktyki to mniej obciążająca dla pracodawcy forma przyjęcia i przyuczenia pracownika. Nie wymaga wielu formalności i często ogranicza się do współpracy z innym podmiotem edukacyjnym. Umożliwienie praktyki nie wymaga także stworzenia osobnego stanowiska pracy, tak w jak w przypadku stażu. Korzyści dla pracodawcy i praktykanta pozostają jednak takie same i stanowią przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz możliwość zaprezentowania się praktykanta z szansą na przyszłą współpracę.
 

Praktyki czy może staż?
 

Praktyka i staż, często stawianie są ze sobą na równi. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ obie formy zatrudnienie pełnią podobną rolę. Z punktu widzenia pracodawcy jest to szansa na doraźną pomoc w zleceniu niewielkich zadań, a przede wszystkim częściowo wykwalifikowanie pracownika, który może stanowić zasób siły roboczej w przyszłości,

Wielu pracodawców stara się zawsze mieć w pogotowiu stażystę lub praktykanta, któremu w wyniku nagłych braków kadrowych może zaproponować stałe zatrudnienie. Z reguły stażysta i praktykant, jeśli zaprezentowali się z dobrej strony, jako że znają zespół i realia funkcjonowania firmy, a nawet mają doświadczenie z poszczególnych czynnościach, mają pierwszeństwo do ewentualnej aplikacji na wolny wakat w przyszłości.

Zasadnicza różnica między praktykami a stażem sprowadza się do tego, że stażysta ma konkretne obowiązki, z których musi się wywiązać. Odbycie stażu pozwala mu zatem zapoznać się ze specyfiką pracy na danym stanowisku. W ten sposób uczy się on praktycznych i konkretnych umiejętności, które przydadzą mu się w przyszłości. Stażysta, zwłaszcza gdy korzysta z urzędu pracy, może liczyć na wynagrodzenie. To jest jednak niewielkie.

Warto zaznaczyć, że zazwyczaj staż dotyczy osób, które są w stanie podjąć formę pełnowymiarowego zatrudnienia. Duży odsetek stanowią więc absolwenci szkół, którzy otrzymali gruntowe wykształcenie - także kierunkowe. Można więc stwierdzić, że staż to połączona wiedza i praktyka, natomiast praktyki to ogólne rozeznanie funkcjonowania branży i poznanie realiów zawodu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z przedstawionych form zdobywania doświadczenia jest lepsza. Studenci powinni korzystać głównie z praktyk, bo te pozwalają na lepsze poznanie przyszłego miejsca pracy, nie tylko jednego działu lub stanowiska.

Innymi słowy różnice między staże a praktyką obejmuje kwestie operacyjne i formalne. Wybór konkretnej formy zdobycia doświadczenia zależy od indywidualnych predyspozycji oraz okoliczności. Pewne jest jednak to, że podjęcie stażu lub praktyki przynajmniej raz w życiu, może zapewnić istotną przewagę na rynku pracy.
Oceń ten wpis
Staż a praktyka - najważniejsze różnice
Ocena: 4.2, liczba głosów: 33

Zobacz inne porady

Opinie

prac. Leon
2019-05-20, 07:28
Staż to jedna z form stosunku pracy i otrzymuje się wynagrodzenie, a praktyka jest prawie zawsze niepłatna. Jak ktoś odbywa staż, to ma więcej obowiązków do wykonania niż osoba będąca na praktyce. Zresztą w tym artykule jest wszytko napisane.
Remigiusz
2019-05-07, 16:47
Dobrze jest to poznać, jednak z punktu widzenia pracodawcy musi on wiedzieć, że praktyka jest powiązana z zatrudnianiem ucznia zwykle w wieku szkolnym i związana z ustaleniami ze szkołą.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.