Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?

22 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

19 komentarzy
Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?
Nagroda jubileuszowa nie przysługuje każdemu pracownikowi. Aby taką otrzymać istotne jest miejsce zatrudnienia, zaś jej wysokość zależy od stażu pracy. Osoba zatrudniona, która spełnia wymagania prawo do niej nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do jej odbioru.

Zagadnienie związane z wypłatą nagrody jubileuszowej należy rozpatrywać przynajmniej na dwóch płaszczyznach. To bowiem, czy pracownikowi będzie ona przysługiwała, zależy przede wszystkim od grupy zawodowej, jaką reprezentuje. Obligatoryjnie otrzymają ją między innymi pracownicy zatrudnieni w urzędach administracji rządowej, nauczyciele czy pracownicy samorządowi. W ich przypadku kwestia wypłaty nagród jest uregulowana w przepisach (w powyżej podanych przykładach są to odpowiednio: ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela i ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych). Fakultatywnie zaś nagroda jubileuszowa może zostać wypłacona osobom zatrudnionym u prywatnych przedsiębiorców.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce

Pracownicy, którzy zatrudnieni są w sferze budżetowej, nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Warto przy tym wiedzieć, że wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie (najpóźniej w dniu najbliższej wypłaty), choć od tej zasady jest jeden wyjątek. Chodzi tu o tych pracowników, którzy przechodzą na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i tych zatrudnionych, którym brakuje do tego mniej niż 12 miesięcy (licząc od dnia ustania stosunku pracy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej). W przypadku wymienionej grupy osób nagroda może być wypłacona w dniu ustania stosunku pracy.

Szukasz pracy?
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworze
 • 24-25 zł / h
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
 • 24-25 zł / h
Dodana

PRACA DODATKOWA**TYGODNIÓWKI**27/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworze
 • 27-27 zł / h
Dodana
Dodana

A zatem, gdy pracownikowi brakuje kilku miesięcy do otrzymania nagrody jubileuszowej, to, czy ją otrzyma, zależy od powodu, z jakiego opuszcza on miejsce pracy. Jeśli dzieje się to z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, ten przywilej nadal mu przysługuje i otrzyma nagrodę w ostatnim dniu, w którym pełni obowiązki pracownicze. 

Czy osoba pracująca na emeryturze otrzyma nagrodę jubileuszową?
Jak najbardziej tak. Jeżeli pracownik przeszedł na emeryturę i dalej pracuje, gdy staż jego pracy przekroczy kolejny, określony stosownie do grupy zawodowej pułap, powinien on otrzymać nagrodę jubileuszową.

Nagroda jubileuszowa nie dla wszystkich

Już na początku artykułu zaznaczono, że nagroda jubileuszowa nie przysługuje wszystkim pracownikom. Chodzi tu o tę grupę osób, które zatrudnione są poza sferą budżetową. Na prywatnych przedsiębiorcach nie spoczywa obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych. Oznacza to, że pracodawca może, ale nie musi, wypłacić swoim podwładnym takiej nagrody. Jeżeli postanawia inaczej, to informacje o tym powinny znaleźć się w umowach, regulaminie pracy lub układach zbiorowych pracy. Konieczne będzie też ustalenie warunków, jakie musi spełnić osoba zatrudniona, aby nabyć prawo do nagrody. Trzeba jednak podkreślić, że postanowienie o wypłacie nagrody jubileuszowej jest tu wyłącznie kwestią uznaniową samego pracodawcy.

Nagroda jubileuszowa, gdy pracodawca traci zaufanie

Omawiany problem dotyczy pracowników, którzy pracują w sferze budżetowej. W praktyce może zdarzyć się tak, że pracodawca straci zaufanie do swojego podwładnego. Ewentualne wypowiedzenie stosunku pracy osobie zatrudnionej, której brakuje kilku miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, sprawia, że faktycznie jej ona nie otrzyma. Jedyną sytuacją, w jakiej pracownik będzie mógł się domagać wypłaty gratyfikacji podczas rozwiązania umowy o pracę, jest jego przejście na emeryturę bądź rentę.

Poniższa prezentacja omawia te i inne kwestie związane z prawami pracowników samorządowych:

Wysokość nagrody jubileuszowej

Podstawą obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Przy dokonywaniu obliczeń pracodawca zastosować powinien takie same zasady, jakie stosuje się przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przykładowo, w przypadku nauczycieli wysokość gratyfikacji kształtuje się następująco:

 • 20 lat - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 25 lat - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 30 lat - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 35 lat - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 40 lat - 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość nagrody jubileuszowej rośnie więc wraz z osiągnięciem kolejnego pułapu stażu pracy. Do stażu wlicza się przy tym wszystkie okresy zatrudnienia pracownika, okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego czy pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Poza okresami, które wlicza się do stażu pracy, pozostaje zaś czas prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Inaczej mówiąc, uprawnienia do nagrody jubileuszowej nabywa się za okresy związane ze świadczeniem pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, stosunek powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielcza umowa o pracę).

Najczęściej zadawane pytania

Kto może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom budżetówki, czyli zatrudnionym w urzędach administracji rządowej, nauczycielom czy pracownikom samorządowym. Pracodawcy prywatni również mogą przyznawać tego rodzaju nagrody, ale nie jest to obligatoryjne.

Jaka jest wysokość nagrody jubileuszowej?

Wysokość nagrody jubileuszowej wynosi określony dla poszczególnych lat pracy procent wynagrodzenia miesięcznego, którego wartość jest zależna od grupy zawodowej, do której należy pracownik.

Co, jeśli do nagrody jubileuszowej brakuje kilku miesięcy?

Jeżeli pracownik zmienia pracę z wyboru przed upływem czasu, po którym otrzymać mógł nagrodę jubileuszową, wówczas taka nagroda mu nie przysługuje. Jeśli jednak odchodzi na emeryturę lub rentę, powinien otrzymać nagrodę pod warunkiem, że do jej wypłacenia brakuje mniej niż 12 miesięcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

19 komentarzy

Roch

Roch

Mam wrażenie, że artykuł jest skierowany głównie do pracowników, ale jako pracodawca mogę powiedzieć, że jest bardzo pomocny dla nas. Zawsze chcemy postępować zgodnie z prawem, więc informacje o tym, kiedy musimy wypłacić nagrodę jubileuszową, są dla nas cenne.
Igor

Igor

Artykuł stawia ciekawe pytania, na które jako osoba poszukująca pracy, wcześniej nie zwróciłam uwagi. Zastanawiam się, czy moja przyszła praca będzie w budżecie i czy będę uprawniona do nagrody jubileuszowej.
Podejmę się pracy wykonywanej w domu.

Podejmę się pracy wykonywanej w domu.

Cieszę się, że artykuł wyjaśnia legalne warunki dotyczące nagrody jubileuszowej dla samorządowych pracowników. Wiedza o wysokości nagrody przy stażu jest bardzo pomocna.
prac. TRUI

prac. TRUI

Jako osoba bezrobotna, bardzo mnie to martwi. Nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetowych wydaje się bardzo ważna. Przez to, że nie przysługuje ona osobom zatrudnionym poza budżetem, czuje się tą niesprawiedliwością dotknięta.
Frogger

Frogger

Ważne, że artykuł wyjaśnia wszystkie aspekty dotyczące nagrody jubileuszowej dla pracowników budżetowych. Jednak, muszę przyznać, że jako pracodawca bardzo doceniam fakt, że wypłata nagrody pozostaje decyzją pracodawcy.
Tytus

Tytus

Za 20 lat pracy w prywatnym zakładzie dostałem niecałe 400zł. Po 5 latach tak się zdarzyło, że jeszcze pracuje w tej firmie. Czyli 25 lat w tej samej firmie. Ale nic nie dostanę, bo nawet nie wspomnę o tym fakcie. Bo albo coś konkretnego za jubileusz, albo nic. Nie będę dopominał się. Bo to i kłopot dla pracodawcy, tak unikać rozmowy o nagrodzie 😂
darek

darek

a za 50 lat pracy nie ma nagrody dlaczego. a chca zebym dluzej pracowal.
emeryt

emeryt

PYTANIE Pracownik w dniu 29.09.2020 rozwiązał stosunek pracy i przeszedł na emeryturę. Następnie kontynuuje stosunek pracy /pełen etat/ jako pracownik emeryt do 31.10.2022. W tym dniu pracownik emeryt chciałby rozwiązać stosunek pracy. Natomiast w dniu 31.10.2023 r., gdyby pracował, nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej (40 lat pracy) - do nagrody jubileuszowej będzie brakowało mniej niż 12 miesięcy. Czy przysługuje nagroda?
Katarzyna

Katarzyna

Zostałam przyjęta do pracy 4 mają. W tym roku mija 31 lat pracy. Pracodawca poinformował mnie że wypłata jubileuszu przysługuje mi w październiku ponieważ przebywałam na świadczeniu rehabilitacyjnym 1 rok i korzystałam w 2003 roku z zasiłku wychowawczego. Czy rzeczywiście te świadczenia spowodowały przesunięcie wypłaty jubileuszu o 5 miesięcy?
PIĄTEK IRENA

PIĄTEK IRENA

Witam mam pytanie Zatrudniona jestem od pół roku w budżetówce i przyszłam ze stażem pracy 26 i pół roku Czy mam prawo do jubilata za 25 lat pracy? Nigdy nie otrzymałam jubilata bo pracowałam u prywatnego pracodawcy
Maria

Maria

Pracowałam w Kauflandzie 9 lat i3 miesiące przeszłam na emeryturę czy powinnam otrzymać nagrodę na 10lecie
Emilia

Emilia

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Na przykład są niektórzy zwolnieni pracownicy, którzy nie otrzymują wynagrodzenia. Nagroda jubileuszowa to chyba 3-5 stawek?
ela63

ela63

czy przychodząc do nowego pracodawcy mogę otrzymać nagrodę jubileuszową jezeli przepracowałam 31 lat pracy
Ela

Ela

Przepracowałam w firmie 32 lata teraz przechodzę z artykułu 23' do innego pracodawcy. Czy jeżeli po roku wróciłabym do ,,poprzednuej,, firmy to czy dostanę jubileuszowke za 35 lat pracy?
Andrzej Stajno

Andrzej Stajno

A gdy przepracowałem poza budżetówka 39-lat,a teraz pracuje w budżetówce,czy dostane nagrode jubileuszową.
Piotrek

Piotrek

Dobrze, że są takie nagrody w końcu ludzie większość życia przesiadują w pracy więc takie minimalne bonifikaty są lepsze niż gdyby nie miało nic być z tego tytułu. Tak jest chociaż jeden dzień jakiegoś bonusu.
Uma

Uma

Zgodnie z obowiązującym prawem, a pracuję w szkolnictwie dostałam nagrodę jubileuszową po przepracowaniu 20 lat i potem 25 lat. Aktualnie pracuję 27 rok w szkolnictwie. Wiem też, że moja koleżanka dobrze zarabia - pracuje u prywaciarza na umowie o pracę. Pracuje 21 rok, ale nagrody jubileuszowej nie dostała.
Mastery

Mastery

Wynagrodzenie wypłacane jest zwolnionemu pracownikowi za pracę, którą wykonała. Zwykle wyraża się to w kategoriach rocznych, podobnie jest z jubileuszową po latach pracy.
Marysia

Marysia

W każdym zawodzie chyba jest inaczej. Inaczej jest u nauczycieli, inaczej w innych zawodach? Czy to jest jednak jakoś uregulowane przez staż pracy i całą resztę. Tak to wygląda.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka