Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Rozmowa z doradcą zawodowym PUP w Bielsku-Białej

 Redakcja Praca.bielsko.pl : Na czym polega rola doradcy zawodowego w procesie rekrutacji?

Doradca zawodowy PUP Bielsko-Biała: - Rola doradcy zawodowego w tym zakresie jest dwutorowa. Wiąże się zarówno ze współpracą z pracodawcami w zakresie doboru kandydatów na daną ofertę pracy, jak i przygotowaniu osób bezrobotnych do procesu rekrutacji. W celu przygotowania osób zarejestrowanych do procesu rekrutacji doradcy zawodowi pomagają m.in. w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, czy przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Odbywa się to w formie indywidualnej porady zawodowej lub tematycznych porad grupowych. Współpraca z pracodawcą opiera się na precyzowaniu wymagań dla kandydatów na dane stanowisko pracy, na dobieraniu kandydatów spełniających określone wymagania, a także na monitorowaniu przebiegu procesu rekrutacji.

 Co doradca zawodowy może polecić osobom, które mają zasadnicze problemy w podjęciu decyzji odnośnie tego, jaki zawód chciałyby wykonywać?

- Podejmowane działania w zakresie wyboru zawodu uzależnione są przede wszystkim od etapu ścieżki zawodowej na jakiej znajduje się dana osoba.Podejmując decyzję o wyborze zawodu należy przede wszystkim przeanalizować posiadane kompetencje w tym kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, a także nasze zainteresowania i oczekiwania względem przyszłej pracy. Należy zastanowić się jakiego rodzaju czynności sprawiają nam łatwość, co lubimy robić oraz wiedzę z jakiego obszaru już posiadamy. Warto przypatrzeć się dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu, a jeśli go nie posiadamy – innym aktywnościom, jak na przykład:podejmowanym działaniom charytatywnym, wykonywanym pracom w ramach wolontariatu, działalności w kołach zainteresowań czy kołach naukowych. Zebrane informacje stanowią wskazówkę, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, jaki obszar zawodowy jest nam najbliższy oraz jakie posiadamy możliwości i potencjał zawodowy. Kolejnym czynnikiem jaki osoby stojące przed wyborem zawodu powinny wziąć pod uwagę, to zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w danym zawodzie.

To Cię powinno też zainteresować: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Pomocna może okazać się konsultacja z doradcą zawodowym, który pomoże w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, m.in. na podstawie odpowiednich kwestionariuszy. Następnie można zapoznać się z opisami zawodów, by przybliżyć sobie wiedzę na temat specyfiki pracy, wymagań oraz koniecznej ścieżki edukacyjnej.

Osoby młode, stojące u progu swojej kariery zawodowej zachęcam do rozmów z przedstawicielami różnych zawodów, a także w miarę możliwości sprawdzania w praktyce obszarów zainteresowań zawodowych, którymi są zainteresowane, na przykład poprzez udział w praktykach, wolontariacie bądź stażach.

 Na czym polega tajemnica skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

- Autoprezentacja jest sposobem w jaki pokazujemy kim jesteśmy lub za kogo chcielibyśmy być uważani. Odbywa się to poprzez komunikację werbalną, czyli to co mówimy oraz komunikację niewerbalną, czyli w jaki sposób się zachowujemy. Mając to na uwadze należy tak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, by zaprezentować się jako osoba odpowiednia na proponowane stanowisko. Każdy chce wypaść jak najlepiej, jednak tajemnicą autoprezentacji jest przedstawianie informacji o sobie zgodnych z prawdą. W żadnym wypadku nie powinniśmy kłamać czy naginać rzeczywistości. Warto poświęcić czas przed rozmową, by dokładnie przeanalizować wymagania stawiane w ofercie pracy, oczekiwania pracodawcy, a przede wszystkim informacje, które zamieściliśmy w swoich dokumentach aplikacyjnych. Kluczem dobrej autoprezentacji jest zawsze kultura osobista oraz schludny, dostosowany do sytuacji ubiór oraz uśmiech.

 Na co szczególnie należy zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

- Zaprezentowanie się z jak najlepszej strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej wymaga dokładnego przygotowania się do niej. Proces przygotowania warto rozpocząć od zebrania informacji o swojej dotychczasowej drodze edukacyjno-zawodowej i innych informacji zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny). Warto posiłkować się listą przykładowych pytań z rozmów kwalifikacyjnych, które zamieszczane są na stronach internetowychi spróbować na nie odpowiedzieć. Wystrzegać się jednak należy wygłaszania utartych sloganów. Starajmy się udzielać wyczerpujących, jednak konkretnych odpowiedzi posiłkując się odpowiednią argumentacją. Zbierzmy także informacje dotyczące proponowanego stanowiska pracy oraz samej firmy. Zadbajmy o schludny i dostosowany do sytuacji ubiór. Pamiętajmy o kulturze osobistej, która jest nieodzowna nie tylko w kontaktach osobistych, ale przede wszystkim zawodowych.

 Jakimi należy kierować się kryteriami podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej?

- Jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę wybierając swoją ścieżkę kariery zawodowej.
W pierwszej kolejności analizujemy posiadane kwalifikacje: wykształcenie oraz ukończone kursy
i szkolenia, a także posiadane doświadczenie zawodowe oraz kompetencje i predyspozycje. Kolejnym kryterium są możliwości zdrowotne i psychofizyczne do wykonywania danych zawodów. W wyborze ścieżki kariery warto także brać pod uwagę wymagania pracodawców i prognozy rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zatrudnienie przedstawicieli danych zawodów.

 Co należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję odnośnie pracy w wyuczonym zawodzie?

- Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania danego zawodu powinna odpowiedzieć sobie na pytania: czy chce wykonywać ten zawód i kontynuować tą ścieżkę kariery? Czy istnieje zapotrzebowanie na takich pracowników? Jakie działania będzie trzeba podjąć w przyszłości by kompetencje były dostosowane do rynku pracy, wymagań pracodawców oraz by być konkurencyjnym w stosunku do innych uczestników rynku? Proszę pamiętać, że obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Zarówno osoby pracujące, jak i poszukujące pracy muszą liczyć się z koniecznością ciągłego aktualizowania i zdobywania nowych kompetencji.

 Co można doradzić osobom, które chciałyby jak najszybciej wrócić do pracy? Jakie powinny one poczynić kroki żeby osiągnąć sukces w drodze do zawodowej kariery?

- Przede wszystkim należy wyznaczyć sobie realne cele w oparciu o własne zasoby oraz możliwości
i wymagania jakie stawia rynek pracy. Dokładnie określając rodzaj poszukiwanej pracy jesteśmy
w stanie dopasować odpowiednie metody jej poszukiwania. Zadbajmy o profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz korzystanie z różnych metod poszukiwania pracy, jak na przykład: przeglądanie ofert pracy zamieszczanych w Internecie, prasie, skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, uruchomienie własnej sieć kontaktów oraz z własnej inicjatywy podejmowanie kontaktów z pracodawcami. By odnieść sukces na rynku pracy warto zastanowić się w jaki sposób można stać się bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych osób działających w branży czy obszarze zawodowym. Pomocna może okazać się rozmowa z doradcą zawodowym. Proszę nie zapominać, iż proces poszukiwania pracy to czas dużej aktywności własnej w tym zakresie. Pomoc urzędów pracy może okazać się przydatna, jednak nie należy bazować tylko i wyłącznie na ich usługach.

 Czy urzędy pracy na terenie naszego województwa przeprowadzają jakieś szkolenia przygotowujące osoby bezrobotne do pracy?

- W powiatowych urzędach pracy możliwe jest skorzystanie zarówno ze szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, a także szkoleń umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji. Pierwsze wymienione szkolenie dedykowane jest osobom, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania zatrudnienia bądź chcą powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie braku aktywności zawodowej. Prowadzone są przez doradców zawodowych. Powiatowe urzędy pracy świadczą także usługi szkoleniowe w postaci szkoleń, czyli pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Rozmowę z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przeprowadziła redakcja Praca.bielsko.pl

Oceń ten wpis
Jak zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Górmy
2019-12-11, 08:16
Chyba każdy kandydat pragnie zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli się dobrze przygotuje, zapozna się z możliwymi pytaniami, które zazwyczaj powtarzają się na rozmowie kwalifikacyjnej, będzie spokojny, odpowiednio ubrany....to gwarancja sukcesu....
Klara
2019-05-24, 09:39
Jak zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Fajne i przydatne rady w tym artykule.
Langiewicz
2019-05-07, 09:23
Zbierz informacje o firmie, w której chciałbyś pracować, najbardziej kompletne informacje. Im więcej informacji jakie można wykorzystać podczas rozmowy to tym lepiej.
Roderic
2019-04-15, 08:57
W końcu udało mi się znaleźć pracę, której szukałem. Ten artykuł jest sumą podobnych doświadczeń z wywiadów i wiedzy uzyskanej z książek na temat rekrutacji i informacji dostarczonych przez sam dział HR.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.