Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1028        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Obowiązki pracownika, Dokumentacja pracownicza, Płaca minimalna, Handlowiec, Zainteresowania w CV, Praca na macierzyńskim, Działalność gospodarcza

Zwolnienie lekarskie. Czego jeszcze o nim nie wiesz?

Zwolnienie lekarskie. Czego jeszcze o nim nie wiesz?

Ze zwolnień lekarskich korzystamy najczęściej wówczas, gdy sami nie potrafimy poradzić sobie np. z przeziębieniem lub poważną chorobą. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, niekiedy zwolnienie może obejmować nawet te dni, w których faktycznie świadczył on pracę. Kiedy taka sytuacja jest dopuszczalna?

 O zaświadczeniu lekarskim większość osób myśli jako o usprawiedliwieniu swojej nieobecności w zakładzie pracy. Faktycznie, ten dokument pozwala pracownikowi usprawiedliwić swoją nieobecność. Z drugiej strony to jest podstawowy dokument, pozwalający stwierdzić, czy osoba ubezpieczona ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Choć pracownicy nie muszą tego wiedzieć, zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich są sprecyzowane i nie tylko lekarze mogą wystawić zwolnienie lekarskie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć m.in. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie?

Najczęściej pracownicy korzystają z pomocy lekarza rodzinnego. I takie zaświadczenie wydane przez takiego lekarza najczęściej dostarczają do zakładu pracy. A jednak, o czym należy pamiętać, nie tylko ten lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie. Zgodnie z przepisami są do tego upoważnieni lekarze, dentyści i felczerzy.

Niezależnie od tego, który z uprawnionych lekarzy wstawia zaświadczenie o czasowej niezdolności pracownika do pracy, istotne jest to, że konieczne jest wypisanie zwolnienia na odpowiednim druku. Warto dodać, że w związku z przygotowanymi przepisami, współcześnie część lekarzy wystawia zaświadczenia w formie elektronicznej. W przyszłym roku w ten sposób zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy mają wystawiać już wszyscy pracownicy.

Elektroniczne zaświadczenie, czyli by zapobiegać nadużyciom

Dlaczego wkrótce mają być wystawiane tylko zaświadczenia w formie elektronicznej? Nie jest to przypadek. Ustawodawca chce w ten sposób wyeliminować zjawisko, które nasiliło się w ostatnich latach. Mowa o tym, że część pracowników korzystało z krótkich zwolnień, obejmujących np. 2-3 dni, zaś odpowiedni urząd, w tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie miał możliwości zweryfikowania tego, czy pracownik wykorzystał zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponieważ pracowników korzystających z krótkich zwolnień lekarskich przybywało z roku na rok, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Ponieważ informacja o nich będzie przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, inspektorzy będą mogli sprawdzać każde podejrzane zaświadczenie niemal natychmiast.

Kiedy wystawia się zwolnienie lekarskie?

Zasadniczo zaświadczenie lekarskie wystawia się od dnia, w którym przeprowadzono badania. Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa. Lekarz może zdecydować, że wystawi swojemu pacjentowi zwolnienie od dnia bezpośrednio następującego po badaniu. Z aktualnie obowiązujących przepisów wynika również, że możliwe jest wystawienie zaświadczenia lekarskiego przypadającego po dniu przeprowadzenia badań, ale nie później niż 4 dni po dniu badania.

Poza wyżej wymienionymi możliwościami, nie można zapomnieć, że zaświadczenie lekarskie może być wystawione również na okres niezdolności do pracy przypadający przed dniem, w którym odbyło się badanie. W tym przypadku istnieje jednak ograniczenie – okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni. Odstępstwo dotyczy zaś lekarzy psychiatrów, mogących stwierdzić, że pacjent był niezdolny do pracy znaczenie wcześniej.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.