Twoje wsparcie w rekrutacji

Staż - ile można zarobić?

Staż - ile można zarobić?
Staż można rozpatrywać pod wieloma względami. Z całą pewnością pozwala on na zdobycie doświadczenia, które jest bezcenne z punktu widzenia każdego pracownika. Co warto wiedzieć o stażu? Kto może taki organizować?

W ostatnich latach staże są bardzo popularne. Interesują się nimi zarówno studenci, absolwenci szkół średnich i wyższych oraz osoby, które właśnie straciły posadę i aktualnie mają status osób bezrobotnych. Po reformie urzędów pracy, jaka miała miejsce w maju 2014 r., o staż z urzędu pracy znacznie łatwiej. Wszystko dlatego, że to właśnie taka forma pomocy pozwala osobom bezrobotnym najszybciej ponownie odnaleźć się na rynku pracy.
 

Na czym polega staż?
 

Niezależnie od tego, czy właśnie ukończyłeś szkołę, czy też utraciłeś pracę, powinieneś pomyśleć o stażu. Takie rozwiązanie niesienie za sobą konkretne korzyści, a stażyści są mile widziani nie tylko w polskich firmach. Wszystko to sprawia, że staż może być dobrym początkiem budowania swojej przyszłej kariery.

Stażu nie można utożsamiać z zatrudnieniem. To forma nauki wykonywania czynności na danym stanowisku w konkretnej firmie. Stażysta powinien zapoznać się z mechanizmem działania przedsiębiorstwa i nabyć konkretne umiejętności. Coraz więcej firm, by wykorzystać czas trwania stażu, oferuje przyjętym stażystom poznanie wszystkich działów funkcjonujących w firmie. W ten sposób młody pracownik wie, w jaki sposób działa całe przedsiębiorstwo, nie tylko jego wycinek. To przekłada się na lepsze zrozumienie tego, jak wygląda dzień pracy poszczególnych zatrudnionych i organizacja działania firmy.

Dla pracownika staż to również możliwość przetestowania swoich umiejętności. Jeżeli jego opiekun przykłada szczególną uwagę do tego, by podopieczny nauczył się jak najwięcej, to w efekcie stażysta ma możliwość wykonywać poszczególne zadania i w ten wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Taki staż jest też doskonałym testem – stażysta może sprawdzić, czy poradzi sobie na podobnym stanowisku pracy w innej firmie.
 

Podanie o staż
 

Współczesny wymagający rynek pracy premiuje osoby, które w szybki sposób potrafią dostosować się do wymogów dyktowanych przez pracodawcę. Odbycie stażu pozwala pracodawcy poznać potencjalnego pracownika, a podanie o staż ułatwia mu znalezienie właściwej osoby na stanowisko.

Podanie o staż powinno spełniać szereg konkretnych wymogów. Dokument powinien być starannie przygotowany, napisany zgodnie z przepisami urzędowymi oraz pozbawiony błędów ortograficznych. Jak w większości dokumentów pisząc na komputerze najlepiej wybrać czcionkę kroju Times New Roman o rozmiarze 12 i odstępie 1, 5 między wierszami. Po napisaniu tekstu trzeba pamiętać o jego wyjustowaniu. Warto również pamiętać o zwrotach grzecznościowych pisanych wielką literą. W przypadku, kiedy podanie pisanie jest ręcznie format kartki powinien być A4, a pismo estetyczne i łatwe do odczytania.

Lewy górny róg podania to dane osoby, starającej się o staż w danym zakładzie pracy. Trzeba podać swoje imię i nazwisko, aktualny adres, a także dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mailowy). W prawym górnym rogu piszemy miejscowość oraz datę. Poniżej daty, podajemy adresata swojego podania – np. Dyrektor Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego oraz adres. Na środku strony, poniżej adresata, umieszczamy tytuł („Podanie o staż”). Po tych formalnych aspektach zajmujemy się treścią podania, dzieląc ją na trzy akapity:

  1. Prośbę o przyjęcie na staż – wymieniamy, jakie stanowisko chcielibyśmy objąć. Podajemy także informacje o naszej obecnej edukacji (np. nazwę uniwersytetu, na których aktualnie studiujemy oraz kierunek studiów). Jeśli już wcześniej odbyliśmy inny staż, można o tym wspomnieć, omawiając doświadczenia i korzyści, które dzięki niemu zdobyliśmy.
     
  2. Uzasadnienie prośby – tutaj można dokonać autoprezentacji i powiedzieć coś o sobie. Można poinformować o swoich sukcesach, planach dotyczących ścieżki zawodowej oraz o oczekiwaniach, które ma się względem stażu.
     
  3. Podziękowanie – na koniec warto podziękować za rozpatrzenie podania i zainteresowanie się naszą kandydaturą. Pod napisanym tekstem po prawej stronie podpisujemy się odręcznie.

Na samym końcu można wymienić dodane do podania załączniki (np. CV, certyfikaty, dokument ukończenia innego stażu). Poprawnie napisane podanie o staż zwróci uwagę pracodawcy i zwiększy nasze szanse na zdobycie stanowiska.
 

Staż z urzędu pracy
 

O stażach najczęściej mówi się w kontekście urzędów pracy. Faktycznie te organizują staże, ale firmy zgłaszające właśnie tam zapotrzebowanie, nie są jedynymi, o których warto pomyśleć. Potencjalny stażysta, jeżeli jest jeszcze studentem, powinien zapoznać się z ofertą przygotowaną przez swoją uczelnię. Coraz więcej szkół wyższych i uniwersytetów, by pomagać swoim absolwentom, nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami mogącymi chcieć zatrudnić osoby z dyplomem lub publikuje np. na tablicach ogłoszeniowych oferty stażów lub praktyk.

Jeszcze innym sposobem jest przeglądanie ogłoszeń publikowanych na łamach serwisów ogłoszeniowych czy w prasie branżowej. I tam ogłaszają się firmy, poszukujące stażystów. W ten sposób osoby zainteresowane kontaktują się bezpośrednio z przedstawicielami danego podmiotu i nie są uzależnione od pośredników.

Kiedy jest dobry moment na zainteresowanie się stażem? Osoby bezrobotne powinny o nim w momencie rejestracji w urzędzie pracy. Wówczas, rozmawiając z doradcą zawodowym, będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, czy mają szansę na odbycie stażu, a jeżeli tak, to, w jakiej firmie i przez jaki okres. Osoba bezrobotna może zostać skierowana przez Urząd Pracy do odbycia stażu. W trakcie jego odbywania stażysta może liczyć na wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego, którego wysokość może się różnić w zależności od źródeł finansowania.

O stażu powinni pomyśleć też absolwenci szkół wyższych. W ich przypadku jest to świetne rozwiązanie, by obok wykształcenia, w dokumentach aplikacyjnych mogli umieścić również informację o doświadczeniu. Stażu, jak wspomniano, szukać można zarówno przez urząd pracy, jak i samodzielnie, czyli na własną rękę.

Nie można zapomnieć, że staż jest idealnym rozwiązaniem również z punktu widzenia przedsiębiorcy, zainteresowanego stworzeniem nowych miejsc pracy. Jeżeli stażysta wdroży się w obowiązki na danym stanowisku, będą mu one odpowiadały i będzie on w stanie porozumieć się ze współpracownikami, to ma szansę na pozostanie w firmie.

Pracodawcy często i chętnie przyjmują do pracy stażystów, którzy odbyli w ich firmie staż. W ten sposób zatrudniają bowiem przeszkoloną osobę, której nie trzeba wdrażać w zawodowe obowiązki, ale taką, która doskonale wie, co ma robić. To oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. To też kolejny powód, dla którego warto dać się poznać potencjalnemu pracodawcy, korzystając z możliwości odbycia stażu.
 

Sprawozdanie ze stażu
 

Po ukończonym stażu wymagane jest napisanie sprawozdania, które przedstawi przekrój naszych osiągnięć i zdobytych na stażu doświadczeń. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób należy opracować sprawozdanie, ani jaką formę redakcyjną powinno posiadać. Może to być forma opisowa, w której przedstawi się datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, zrealizowane zadania, plan rozwoju zawodowego oraz podsumowanie ze stażu.

Można także oddać sprawozdanie w formie tabeli. Przydatne zwroty, które pomogą w pisaniu sprawozdania to: W trakcie stażu/ Podczas stażu/ W okresie stażu/ Zgodnie z planem prowadziłam/ Przez cały okres stażu…/Jednym z obszarów mojej działalności było..../ Innym ważnym zadaniem, jakie podjęłam podczas stażu.
 

Wynagrodzenie za staż
 

Wynagrodzenie za odbyty staż nie jest obowiązkowe i wielu studentów korzysta z bezpłatnych praktyk, aby zdobyć doświadczenie, które potem mogą dodać do swojego CV. Jednak wielu młodych ludzi uważa również, że pracodawcy nie płacąc wynagrodzenia wykorzystują ich pracowitość, zapał i zdolności, tworząc z nich tanią siłę roboczą.

W odpowiedzi na takie zarzuty powstała m.in. instytucja Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz kampania „Nie robię tego za darmo”. Największym zarzutem stażystów jest fakt, że bardzo często wykonują taką samą pracę, jak inni pracownicy w firmie, a nie otrzymują za to wynagrodzenia.

Niestety niska jakość staży wynika głównie z wysokiej stopy bezrobocia i ogólnego kryzysu gospodarczego w kraju. W celu zwalczenia tego problemu Komisja Europejska powołała dokument, według, którego staże trwające dłużej niż jeden miesiąc powinny być płatne. Pracodawca powinien zapewnić stażyście zapłatę za pracę, a także zwrócić koszt dojazdów. Niestety wciąż wiele małych, ale też dużych i znanych firm decyduje się na zatrudnianie stażystów za darmo.

Młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia wyrażają na to zgodę, gdyż wolą je zdobyć, nawet za cenę bezpłatnej pracy, bo wciąż jest to lepsze niż praca niezwiązana z kierunkiem kształcenia. Bardzo często zdarza się, że otrzymanie stażu w niektórych firmach jest prestiżowe i wyróżniające, a takie doświadczenie zapisane w CV bardzo procentuje na przyszłość.

Ile płacą pracodawcy na stażach, na których obowiązuje wynagrodzenie? Według najnowszych danych na rynku najlepsze zarobki podczas stażów zawodowych otrzymują studenci kierunków IT, e-Commerce, nowe media, marketing, ubezpieczenia, czy IT-administracja. Więcej niż połowa stażystów deklaruje, że zarabia miesięcznie ponad 3000zł netto.

W przypadku stażu z urzędu pracy stażyście przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego. Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych i może być finansowane przez Unię lub ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. W tym okresie jednak nie obowiązuje bezrobotnego zasiłek. Od stypendium stażowego wypłacanego z środków unijnych nie jest naliczany podatek i wynosi 997,40 zł na rękę’’. Staż finansowany z Funduszu Pracy wynosi 1017,40 zł brutto.

Podsumowując, warto zainteresować się możliwością odbycia stażu, jeśli jesteśmy studentami lub bezrobotnymi, poszukującymi większego doświadczenia. Nawet, jeśli pracodawca nie oferuje wynagrodzenia za praktyki w jego firmie, taki staż może być bardziej rozwijający niż niejeden kurs i szkolenie.

Oceń ten wpis
Staż - ile można zarobić?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 5
Tematy, które interesują czytelników:  Nagroda jubileuszowa, Wymiar czasu pracy, Staż czy praktyka, Kompetencje zawodowe

Zobacz inne porady

Opinie

Zuzanna
2019-05-17, 19:13
Fajny artykuł, z którego wiele rzeczy można się dowiedzieć. jestem studentką i miałam staż i za to wynagrodzenia nie dostałam. Zdobyłam na pewno pewne doświadczenie w firmie, w której zamierzam pracować jak skończę studia. Wiem, że niektóre osoby otrzymują wynagrodzenia.....
Joka
2019-05-02, 12:15
Niektórzy pracownicy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej i tylko za godziny, w których faktycznie pracują. Godzinowi pracownicy zazwyczaj pracują bez zwolnień - od pracowników fabrycznych po pracowników biurowych. W przypadku stażu jest to podobnie tylko inaczej z wynagrodzeniem.
Kaz
2019-04-01, 14:51
Dla wielu ludzi staż jest dobry ale chyba dla młodych ludzi, bowiem stawki za staż są bardzo niskie i dla ludzi utrzymujących dom chyba jeśli nie są w skrajnej sytuacji zupełnie nieopłacalne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.