!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Trzynastka - nie każdy pracownik może na nią liczyć

10 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

5 komentarzy

Trzynastka - nie każdy pracownik może na nią liczyć
O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym mowa głównie w odniesieniu do pracowników sfery budżetowej. Osoby zatrudnione np. w urzędach liczyć mogą na tzw. trzynastkę, gdyż gwarantuje im to ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Aby jednak otrzymać trzynastkę, konieczne jest spełnienie szeregu warunków.

 Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Osoby zatrudnione krócej, jeżeli okres ich zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy, mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne w niższej wysokości – wówczas oblicza się je proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

Nie zawsze 6 miesięcy

Od wyżej wymienionych zasad konieczności przepracowania całego roku lub co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy, ustawodawca przewidział też wyjątki. Zgodnie z art. 2 ust. 3, przepracowanie co najmniej 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego, nie jest wymagane m.in. w przypadkach:

  •  nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
  •  zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,
  •  rozwiązania stosunku pracy w związku np. z przejściem na emeryturę, przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem czy likwidacją pracodawcy,
  •  podjęcia zatrudnienia np. w wyniku przeniesienia służbowego, na podstawie powołania czy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
  •  korzystania np. z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego czy z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Nawet jeżeli tacy pracownicy nie przepracują 6 miesięcy, będą mogli otrzymać dodatkowe roczne wynagrodzenie.

Problem z interpretacją przepisów

Przy omawianiu zagadnienia tzw. trzynastki trzeba podkreślić, że problematyczna jest interpretacja słowa „przepracowania”, pojawiającego się w przepisach, dokładnie w wyżej wymienionej ustawie. Specjaliści od prawa pracy przez długi czas, na łamach specjalistycznej literatury, zastanawiali się, czy przez takie sformułowanie ustawodawca rozumie wyłącznie fakt pozostawiania w stosunku pracy, czy może wykonywanie pracy.

Zagadnienie to było również obiektem rozważań Sądu Najwyższego. Zgodnie z uchwałami Sądu Najwyższego (np. z dnia 25 lipca 2003 r., sygn. akt III PZP 7/03), przez takie sformułowanie należy rozumieć faktyczne wykonywanie pracy przez zatrudnionego na rzecz pracodawcy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy.

Kto nie dostanie dodatkowego wynagrodzenia?

Aby pracownik otrzymał dodatkowe roczne wynagrodzenie, muszą zostać spełnione wyżej wymienione przesłanki, dotyczące m.in. niezbędnego okresu zatrudnienia. Ustawodawca przewidział jednak, że w niektórych sytuacjach pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłacić swojemu podwładnemu dodatkowego rocznego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z ustawą, dotyczy to pracowników, którzy:

  •  mają nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy, trwającą dłużej niż dwa dni,
  •  stawili się do zakładu pracy w stanie nietrzeźwości,
  •  zostali wydaleni z pracy z uwagi na nałożenie na nich kary dyscyplinarnej,
  •  zostali zwolnieni bez wypowiedzenia (wypowiedzenie z winy pracownika).

Warto przy tym pamiętać, że przepisy nie dopuszczają możliwości obniżenia wysokości dodatkowego rocznego wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych sytuacji, pracownik po prostu nie nabywa prawa do trzynastki.

To może Cię również zainteresować

Trzynastka - kto może na nią liczyć?

Podziel się

5 komentarzy

Siwa

Siwa

Pracuje na umowę zlecenie dwa lata. Czy mi przysługuje trzynastka.
widz

widz

Ja myślę, że 13-ka to przywilej pewnych grup. Budżetówka zawsze od wielu lat dostaje 13-kę. Ostatnio nawet emeryci.
Franek

Franek

Trzynastka - nie każdy pracownik może na nią liczyć. Wiadomo- nie w każdym zakładzie dostaje się 13-kę. Ja pracuję w zakładzie prywatnym i 13-kę nie dostajemy. Z kolei żona jest nauczycielką i rok rocznie 13-kę dostaje.
Bendzi

Bendzi

Ja nigdy nie miałem trzynastki, chyba że trzynastki zaliczyć można premie świąteczne czy grusze. Taki nauczyciel nie dość, że ma to samo to i tak ma jeszcze 13 pensje.
Maf_lzs

Maf_lzs

Dodatkowe place są dla każdego korzystne. Trzynastka jest także dobra. Szkoda tylko, że czegoś takiego nie ma we wszystkich grupach zawodowych. Teraz emeryci 13 jakaś.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.