Twoje wsparcie w rekrutacji

Gdy na horyzoncie pojawia się bezrobocie...

Gdy na horyzoncie pojawia się bezrobocie...
Jeżeli utraciłeś pracę, powinieneś pomyśleć o rejestracji w urzędzie pracy. Dzięki temu nie tylko będziesz ubezpieczony, lecz także będziesz mógł skorzystać z szerokiej pomocy oferowanej przez te podmioty. Co warto wiedzieć o urzędzie pracy?

Utrata pracy może przytrafić się każdemu pracownikowi. W tym przypadku nie ma większego znaczenia ani wykształcenie, ani doświadczenie – czynniki te mogą wpływać wyłącznie na to, jak szybko osoba bezrobotna znajdzie nową posadę. Ponieważ jednak utrata stabilnego zatrudnienia wiąże się nie tylko ze stresem, lecz także z pogorszeniem się warunków materialnych, warto pomyśleć o rejestracji w urzędzie pracy. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie ubezpieczenia, zasiłku dla bezrobotnych i konkretnej pomocy.

Zasiłek dla bezrobotnych – od czego zależy jego wysokość?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od wielu czynników. Osoby bezrobotne powinny wiedzieć, że jego kwota jest waloryzowana zawsze w połowie roku. Szczegółowe informacje znaleźć na ten temat znaleźć można w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez pół roku lub rok. Wszystko zależy od miejsca zamieszkania osoby pozostającej bez zatrudnienia. Przez 180 dni zasiłek mają prawo pobierać osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia – w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku – nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia. Jeżeli jednak stopa bezrobocia przekraczała wskazany pułap, mowa o osobie powyżej 50. roku życia, która posiada co najmniej 20-letni staż pracy lub o osobie mającej na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, której małżonek jest także bezrobotny, świadczenie może zostać przyznane na 365 dni.

Na ile można liczyć?

Trzeba pamiętać, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W teorii bowiem pieniądze te mają jedynie pomóc osobie pozostającej bez pracy w utrzymaniu się do czasu, gdy znajdzie ona zatrudnienie. Wiele osób podkreśla przy tym, że wysokość zasiłku nie jest wystarczająca i nie pokrywa nawet części potrzeb. Te, jak wiadomo, są wzmożone zwłaszcza, gdy mowa o konieczności nabycia np. biletów, by dojechać na rozmowy kwalifikacyjne.

To Cię powinno też zainteresować: Szukam pracy! Jak zrobić to skutecznie?

Od 1 czerwca 2014 r. urząd pracy wypłaca następujące kwoty zasiłków dla bezrobotnych:

  • w okresie 3 pierwszych miesięcy – 831,10 zł,
  • w okresie kolejnych miesięcy – 652,60 zł.

Podane kwoty otrzymają bezrobotni, których staż pracy wynosi do 20 lat.
Warto przy tym dodać, że osoba bezrobotna może stracić przysługujące jej prawo do zasiłku. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. wówczas, gdy odmówi ona przyjęcia pracy.

Dodatkowe wsparcia

Przeprowadzona w maju 2014 r. reforma urzędów pracy sprawiła, że osoby bezrobotne mogą liczyć na szeroką pomoc. Ta dotyczy m.in. możliwości skorzystania z doświadczenia doradcy zawodowego. Do dyspozycji osób szukających zatrudnienia są również szkolenia, starać można się też o liczne bony, np. stażowy. Urząd pracy pokrywa też część kosztów związany np. z uczestnictwem bezrobotnego w kursie, dzięki któremu podniesienie on swoje kwalifikacje zawodowe.

Oceń ten wpis
Gdy na horyzoncie pojawia się bezrobocie...
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Golec
2019-12-05, 15:04
Wiele ludzi jest w takiej sytuacji, więc to przecież nie jest koniec świata. Tak jak wiele innych problemów ludzkich taka sytuacja się zdarza ale może nawet wyjść wszystkim na dobre.
Orian
2019-05-02, 14:33
Utrata pracy i bezrobocie pociągają za sobą wiele zmian na raz, co może wywołać poczucie celu i poczucia własnej wartości. Chociaż stres może wydawać się przytłaczający, jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby przejąć kontrolę nad sytuacją.
Embis
2019-04-17, 10:19
Trzeba działać i szukać na wszystkie sposoby pracy. Takie właśnie poradniki pozwalają zorganizować się i dobrze oraz pozyttywnie podejść do takiej sytuacji jaka powstała.
Balon
2019-04-16, 16:37
Na przykład istnieją agencje do wyboru personelu domowego: aby dostać się do bazy danych wykonawców, musisz zapłacić pieniądze i zdać test. Agencje outsourcingowe są również zadowolone z nowego życiorysu: zapewniają pracownikom tymczasowym firmy - oferują zastępstwo na czas urlopu pracownika.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.