Wyrównanie szans dla pracownika niepełnosprawnego

Wyrównanie szans dla pracownika niepełnosprawnego
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi niezależnie od tego, w jakim wymiarze świadczy on pracę. Ustawodawca, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych, przyznał im więcej dni wolnych. Ile wypoczywać będą tacy pracownicy?

Zasadniczo pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu. To, ile dni będzie mógł wykorzystać zależy wyłącznie od długości jest stażu. W przypadku pracowników niepełnosprawnych sytuacja wygląda inaczej ? mają oni do swojej dyspozycji 10 dni wolnego więcej. Jest to konsekwencja zapisów, jakie znalazły się w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przy tym tych osób, które legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Jednocześnie, co warto podkreślić, aby móc wykorzystać dodatkowe dni wolne pracownicy niepełnosprawni wcale nie muszą o nie wnioskować.

Dni wolne, ale nie od pierwszego dnia pracy

Pracownik niepełnosprawny, choć może liczyć na dłuższy wypoczynek w ciągu roku kalendarzowego musi pamiętać, że nie od razu nabywa prawo do dodatkowego urlopu. W myśl przepisów z dodatkowego urlopu skorzystać może dopiero po przepracowaniu roku po dniu, w którym nastąpiło jego zaliczenie do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Co więcej, aby chronić takiego zatrudnionego, ustawodawca wskazał, że nie jest ważne faktyczne świadczenie pracy, ale fakt pozostawania w stosunku pracy, czyli bycia pracownikiem.

Nieprecyzyjne przepisy

Istotnym problemem, z którym muszą zmierzyć się pracodawcy jest przy tym sytuacja, w której zatrudniają oni osobę niepełnosprawną w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przywołana wyżej ustawa o rehabilitacji nie reguluje zasad przyznawania urlopu takim pracownikom, dlatego też w praktyce pracodawcy opierają się o przepisy Kodeksu pracy. Mowa tu głównie o art. 154 § 2: ?Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiaru urlopu 20 lub 26 dni?.

Problem pracodawcy napotykają również wówczas, gdy pracownik niepełnosprawny nie przepracował pełnego roku lub też zmienił zakład pracy w ciągu roku kalendarzowego. Czy w takim przypadku nabywa on prawo do dodatkowego urlopu? Wówczas większość pracodawców również odwołuje się do przepisów zawartych w Kodeksie pracy.

Na to warto zwrócić uwagę

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych powinni pamiętać również o innych kwestiach. Mowa tu między innymi o tym, że w sytuacji, gdy ich podwładnemu zostanie zmieniony stopień niepełnosprawności, w dalszym ciągu będzie on mógł skorzystać z dodatkowego urlopu. Prawo bowiem do takiego urlopu utraci on dopiero w przyszłym roku.

Pracownik niepełnosprawny może również korzystać z innych przywilejów, które mają wyrównać jego szanse w zakładzie pracy. Mowa tu m.in. o dodatkowych przerwach w ciągu dnia. Takie powinien on wykorzystać według własnego uznania ? na odpoczynek lub na gimnastykę. Przerwy te należą się pracownikom niepełnosprawnym dodatkowo, co oznacza, że zachowują oni również prawo do wszystkich pozostałych przerw, z których mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy.

Istotnym uprawnieniem pracowników niepełnosprawnych jest to, że mogą oni liczyć na płatne zwolnienia od pracy w sytuacji, gdy muszą wykonać badania specjalistyczne czy zabiegi. Swoistego rodzaju ograniczeniem jest tu taka sytuacja, gdy osoba zatrudniona może wykonać badania czy zabiegi poza godzinami swojej pracy. Jeżeli tak, to nie będzie mogła korzystać ze zwolnień.

Oceń ten wpis
Wyrównanie szans dla pracownika niepełnosprawnego
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Komin
2019-12-11, 15:45
Tak powinno zawsze być. Szanse przecież ma taki pracownik mniejsze w wielu sytuacjach, więc dlatego dobrze jest by w pracy to dobrze było realizowane. Warto o tym pamiętać.
prac. nipełnospr.
2019-05-22, 10:11
Warto przeczytać ten artykuł przez pracowników niepełnosprawnych. Przydatne znajdą informacje w artykule "Wyrównanie szans dla pracownika niepełnosprawnego"
Kosek
2019-05-08, 10:14
Takie działania są niby realizowane przez państwo i firmy, żeby ułatwić prace takim osobom. Dobrze, że tak jest ale pewnie jak zwykle jest to za mało jakby to ująć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.