Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Świadczenie usług bez posiadania firmy - kiedy jest to możliwe?

19 sierpnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

14 komentarzy
Świadczenie usług bez posiadania firmy - kiedy jest to możliwe?
Świadczenie usług przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest możliwe w kilku przypadkach. Może ona wykonywać je w ramach umowy o dzieło, umowy zlecenia bądź działalności nierejestrowanej. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety, choć jednocześnie nie jest wolne od wad. Ich cechą wspólną jest to, że aby zarabiać, nie trzeba prowadzić własnej firmy ani być zatrudnionym na etacie.

Z artykułu dowiesz się:

 • jaka jest definicja działalności gospodarczej,
 • czym charakteryzuje się umowa o dzieło,
 • czym charakteryzuje się umowa zlecenie,
 • czym charakteryzuje się działalność nierejestrowana,
 • kiedy należy zarejestrować działalność,
 • kiedy zarejestrowanie działalności staje się opłacalne?

Przeczytaj również: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/1480/zakladasz-dzialalnosc-gospodarcza-spodziewaj-sie-kontroli-z-urzedu-skarbowego.  

Definicja działalności gospodarczej według prawa przedsiębiorstwa

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcą może być osoba, która samodzielnie wykonuje konkretne usługi bądź nadzoruje ich wykonanie. Przedsiębiorca może oczywiście zatrudniać pracowników, a sama działalność gospodarcza może mieć też charakter sezonowy, na przykład jeśli wykonywać ją można jedynie w okresie letnim czy zimowym. Co istotne, na świadczeniu usług przedsiębiorca musi zarabiać - wolontariat nie będzie więc działalnością gospodarcza, a innego rodzaju świadczeniem na rzecz osób trzecich.

Umowy o dzieło - gdy jesteś odpowiedzialny za rezultat swojej pracy

Umowa o dzieło może być zawarta pomiędzy stronami, jeśli jej przedmiotem jest owe dzieło. W rzeczywistości często pojawiają się problemy co do kwalifikacji danej usług w kategorii dzieła bądź zlecenia. Warto mieć świadomość, że umowa o dzieło jest korzystna pod kątem podatkowym, dlatego też cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wykonujących, jak i zlecających. Oto kilka przykładów, kiedy przedmiotem umowy staje się dzieło:

 • namalowanie obrazu,
 • napisanie artykułu,
 • wykonanie zestawu mebli,
 • naprawa sprzętu.

Dyskusyjnym jest natomiast aspekt niematerialny dzieła. Eksperci nie są zgodni co do tego, czy wygłoszenie wykładu, zagranie koncertu czy poprowadzenie konferencji może być przedmiotem umowy o dzieło, gdyż trudno wyjaśnić, co w powyższych przypadkach mogłoby być owym dziełem. Można jednak przyjąć, że jeśli wykład czy koncert są nagrywane, to dziełem pozostaje właśnie konkretne nagranie, dlatego też w takich przypadkach możemy zawrzeć umowę o dzieło. Wykonujący zobowiązuje się osiągnąć określone efekty w ustalonym czasie. Ma jednak pełną swobodę co do sposobu wykonania dzieła czy materiałów, jakimi będzie się posiłkować, o ile kwestie te nie zostaną uregulowane w umowie.

Szukasz pracy?

(dś) Praca na produkcji, bez doświadczenia!

SGP GROUP

 • Mikołów
 • 5 300-5 600 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Operator maszyn

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Tychy
Dodana

Doradca Klienta – Bielsko Biała

DSA Investment S.A.

 • Bielsko-Biała
 • 4 000-4 300 zł / mc
Dodana
Dodana

Fotograf/grafik

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Nekla
Dodana

Umowy zlecenia - gdy zobowiązujesz się do należytego wykonywania czynności

Inną umową cywilnoprawną jest umowa zlecenie - bardzo popularny sposób nawiązywania współpracy pomiędzy dwoma podmiotami. W tym przypadku biorący zlecenie zobowiązuje się wykonać konkretną czynność prawną na rzecz zlecającego. Przedmiotem umowy zlecenie może być:

 • opieka nad dzieckiem,
 • ochrona obiektu,
 • posprzątanie mieszkania bądź lokalu gospodarczego,
 • przeprowadzenie szkolenia.

W przypadku umowy zlecenie nie mamy do czynienia z żadnym konkretnym dziełem, zobowiązujemy się jedynie wykonać daną czynność w określonym czasie. Umowa zlecenie może być zawarta na dłuższy czas - w praktyce bardzo często zastępuje ona umowę o pracę, głównie ze względów podatkowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku umowy zlecenie nie może być mowy o nawiązaniu stosunku pracy. Biorący zlecenie nie pracuje więc pod kierownictwem, nie obowiązuje go również Kodeks Pracy. W razie sporów Kodeksem Pracy nie może się też posiłkować zlecający - kwestię umów zlecenia reguluje wyłącznie Kodeks Cywilny.

Nierejestrowania działalność - gdy Twoje dochody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia

Działalność nierejestrowana to alternatywne rozwiązanie dla umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Działalność bez rejestracji 2022 może być prowadzona wówczas, jeśli miesięczne przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia krajowego, czyli 1505 zł. Firma bez rejestracji to doskonałe rozwiązanie dla osób, które:

 • nie chcą zawierać wielu umów cywilnoprawnych,
 • chcą najpierw spróbować swoich sił na rynku,
 • nie są w stanie zaangażować się całkowicie w prowadzoną działalność - na przykład pracują na etacie.

Co istotne, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zobowiązana jest dokumentować przychody, tak aby w każdym momencie móc sprawdzić, czy nie został przekroczony limit ustawowy. Nie musi ona rejestrować firmy ani płacić składek ZUS, natomiast podatek dochodowy zwykle uiszcza się dopiero składając zeznanie roczne. Przy działalności nierejestrowanej mamy natomiast prawo reklamować swoją firmę i świadczone przez nas usługi.

Video

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą?

W niektórych przypadkach zarejestrowanie działalności gospodarczej jest konieczne - choć działalność nieewidencjonowana wydaje się korzystnym rozwiązaniem, nie każdy może ją prowadzić. Firmę rejestruje się, gdy:

 • w danym miesiącu dochody przekroczą połowę minimalnego wynagrodzenia,
 • do wykonywania działalności potrzebne są licencje, koncesje czy pozwolenia,
 • przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany,
 • przedsiębiorca prowadził inną lub taką samą działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Zakładając działalność, wystarczy złożyć wniosek do CEiDG bądź KRS, w zależności od wybranej formy prawnej danej firmy. W przypadku braku dopełnienia obowiązków ustawowych, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara.

Video

Kiedy założenie działalności gospodarczej staje się opłacalne?

Nierejestrowana działalność gospodarcza czy umowa zlecenie zamiast firmy to rozwiązania, które nie zawsze przynoszą korzyści finansowe. Nad założeniem własnej firmy warto pomyśleć, jeśli chcemy ubiegać się o różnego rodzaju dotacje czy subwencje. Gminy nie przyznają ich osobom, prowadzącym działalność nierejestrowaną. Ponadto, założenie firmy będzie opłacalne, jeśli co miesiąc ponosimy stosunkowo wysokie koszty. Pamiętajmy, że te związane z prowadzeniem działalności nie ograniczają się wyłącznie do wydatków na materiały, lecz również na dojazd do klienta, szkolenia branżowe czy innego typu, skorelowane ze świadczonymi usługami. Dzięki uwzględnieniu kosztów będzie można obniżyć podatek dochodowy. Założenie działalności jest także pomocne w momencie, gdy chcemy uzyskać zabezpieczenie na przyszłość, płacąc składki ZUS, między innymi na ubezpieczenie emerytalne.

Podsumowanie:
 • Definicja działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, określa ją jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły, gdzie przedsiębiorca może zatrudniać pracowników i mieć charakter sezonowy.
 • Umowa o dzieło dotyczy konkretnego dzieła, np. namalowanie obrazu czy naprawę sprzętu, a wykonujący zobowiązuje się osiągnąć określone efekty w ustalonym czasie. Umowa ta jest korzystna pod kątem podatkowym i cieszy się dużym zainteresowaniem.
 • Umowa zlecenie jest popularnym sposobem nawiązywania współpracy, gdzie biorący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania konkretnej czynności w określonym czasie, np. opieki nad dzieckiem czy przeprowadzenia szkolenia.
 • Działalność nierejestrowana to alternatywne rozwiązanie dla umów cywilnoprawnych, gdzie można prowadzić działalność bez rejestracji, jeśli miesięczne przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia krajowego. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zobowiązana jest jednak dokumentować przychody i uiszczać podatek dochodowy po złożeniu zeznań rocznych.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można świadczyć usługi bez prowadzenia firmy?

Świadczenie usług bez prowadzenia firmy możliwe jest w przypadku, gdy pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa zlecenie bądź umowa o dzieło. Alternatywnym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Kiedy może zostać zawarta umowa o dzieło?

Umowa o dzieło może być zawarta tylko w przypadku, gdy efektem pracy jest konkretne dzieło. Dobrym przykładem będzie namalowanie obrazu, nagranie piosenki czy wykonanie mebli na zamówienie.

Jaki jest maksymalny pułap dochodów w działalności nierejestrowanej?

Prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą może osiągać dochody nie wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku kwota ta wynosi 1505 zł.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

Kpt Morgan

Kpt Morgan

Zainteresował mnie fakt, że umowa o dzieło jest korzystna pod kątem podatkowym. Może spróbuję poszukać takiej pracy.
Bona

Bona

Ciekawa informacja o tym, że umowa o dzieło może mieć charakter sezonowy. Może uda mi się znaleźć pracę tylko na letnie miesiące.
Janek P

Janek P

Jak mam emeryturę to czy mogę wykonywać prace naprawcze i awaryjne instalacji elektrycznej i skorzystać z działalności nieewidencjonowaną oraz wystawiać rachunek dla przedsiębiorcy który ma firmę na zasadach ogólnych ? Kto mi odpowie .
Kamila

Kamila

Działalność gospodarcza to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale też dużo pracy i poświęcenia. Dlatego trzeba dobrze przemyśleć, czy taki krok jest dla nas odpowiedni.
Emeryt

Emeryt

Sądzę, że prowadzenie działalności gospodarczej to świetny sposób na znalezienie sobie zajęcia i zarobienie na życie. Trzeba tylko pamiętać o obowiązkach i podatkach.
Ola1

Ola1

Nie zdawałem sobie sprawy, że nie można zawrzeć umowy zlecenia z osobą pracującą pod kierownictwem. To ciekawa informacja dla mnie jako pracodawcy.
Ciekawa

Ciekawa

Jeżeli wykonuję usługę na działalności nierejestrowanej i wezmę za nią 4 tyś netto to już jest przekroczenie progu i trzeba zarejestrować działalność? Czy to 4 tyś w deklaracji podatkowej rocznej rozłoży się na 12 miesięcy?
kibice

kibice

Myślę, że umowa zlecenie to dobry sposób na zwiększenie swoich zarobków. Chciałbym spróbować znaleźć pracę na takiej umowie.
Atena

Atena

Zastanawiam się, czy prowadzenie działalności nierejestrowanej naprawdę jest opłacalne. Nie ma wtedy możliwości ubiegania się o różnego rodzaju dotacje czy kredyty.
Ola_bb

Ola_bb

Jako pracodawca zawsze szukam najlepszych rozwiązań podatkowych i prawnych dla mojej firmy. Ten artykuł był bardzo pomocny.
Wera

Wera

Cieszy mnie informacja, że umowa o dzieło jest korzystna podatkowo. Może w końcu uda mi się znaleźć pracę na ten rodzaj umowy.
Onna22

Onna22

Ja jako osoba bez pracy zastanawiam się, czy taka działalność bez rejestracji to dobry pomysł? Co z pozyskiwaniem klientów?
Janka89

Janka89

Ciekawy artykuł. Dowiedziałem się wielu ważnych rzeczy na temat różnych umów cywilnoprawnych.
Jan

Jan

Będąc na rencie dorabiałem w garażu przy naprawie rowerów przez 25lat.Teraz po skończeniu 81 lat i po operacji woreczka żółciowego działalność wyrejestrowałem.Mam stwierdzoną niepełnosprawność w stopniu znacznym.Czy jak od czasu do czasu komuś naprawię rower,to mogę być ukarany?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka