Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Powtarzalne świadczenia niepieniężne - czym są i jakie niosą za sobą konsekwencje?

19 sierpnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

6 komentarzy
Powtarzalne świadczenia niepieniężne - czym są i jakie niosą za sobą konsekwencje?
Powtarzające się świadczenia niepieniężne są podstawą do wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala na to artykuł 176 Kodeksu Spółek Handlowych, który wskazuje, że jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Czym dokładnie są świadczenia niepieniężne i jakie konsekwencje za sobą niosą?

Z artykułu dowiesz się:

 • czym są powtarzalne świadczenia niepieniężne,
 • kiedy wspólnik zobowiązany jest do świadczeń niepieniężnych,
 • jakie są rynkowe stawki świadczeń niepieniężnych,
 • czy z powtarzalnych świadczeń niepieniężnych rozpoznaje się zysk,
 • jak powtarzalne świadczenia niepieniężne mają się do zbycia udziałów w spółce?

Czytaj także: Odpowiedzialność w spółce z o.o., czyli kto i za co odpowiada

Czym są powtarzalne świadczenia niepieniężne?

Art. 176 KSH określa, że jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. W praktyce oznacza to, że nałożenie obowiązku wykonywania świadczeń niepieniężnych może nastąpić wyłącznie poprzez dokonanie stosownych zapisów w umowie spółki. Ponadto, obowiązek ten można nałożyć wyłącznie na wspólnika spółki, a nie na przykład na pracownika czy osobę współpracującą. Przedmiotem powtarzalnych świadczeń niepieniężnych może być świadczenie usług bądź dostawa produktów lub towarów. Przykłady zgodne z art. 176 KSH to:

 • świadczenie usług księgowych,
 • prowadzenie szkoleń,
 • udzielanie porad prawnych czy finansowych,
 • czynności konsultacyjne.

Za wykonywanie powtarzalnych świadczeń niepieniężnych wspólnikowi należy się wynagrodzenie, które jest niezależne od tego, czy spółka wykazuje zysk, czy stratę. Od wynagrodzenia należy odprowadzić podatek dochodowy na zasadach ogólnych, w wysokości 17% lub 32%. Warto mieć świadomość, że obowiązek podatkowy spoczywa na wspólniku. Wynagrodzenie to nie jest natomiast oskładkowane, zatem nie występuje obowiązek regulowania składek na ubezpieczenie społeczne ani składki zdrowotnej. Warto wspomnieć też o art. 176 KSH i Nowym Ładzie. Zakłada on bowiem wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku, wynoszącej aż 30 000 zł. Ponadto, powtarzalne świadczenia niepieniężne mogą być sposobem na "ucieczkę" od składki zdrowotnej, której od 2022 roku nie można odliczać.

Kiedy wspólnik spółki zobowiązany jest do świadczeń niepieniężnych wobec spółki?

Wspólnik może zostać zobowiązany do wykonywania świadczeń niepieniężnych wyłącznie na mocy umowy spółki. Nie ma więc możliwości, aby były one przedmiotem swobodnych ustaleń pomiędzy wspólnikami, gdyż nie będą stanowiły wtedy podstawy do wypłaty wynagrodzenia. Ponadto, czynności te muszą mieć charakter powtarzalny, co oznacza, że należy wykonywać je w sposób ciągły. Na mocy zawarcia w umowie spółki konkretnych zapisów, wspólnik nie tylko może, ale i jest zobowiązany do wykonywania konkretnych świadczeń niepieniężnych.

Szukasz pracy?

Mechanik / Elektromechanik

Aptiv Services Poland S.A./ Jeleśnia

 • Jeleśnia
Dodana

Regionalny Koordynator Windykacji_Szczecin

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Szczecin
Dodana

Młodsza księgowa/Młodszy księgowy

Coral Travel Poland

 • Warszawa
Dodana

Księgowy/a

Coral Travel Poland

 • Warszawa
Dodana
Dodana

Video

Rynkowe stawki za wykonywanie świadczeń niepieniężnych przez wspólnika spółki

Świadczenia niepieniężne wspólnika spółki są podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Problemem jest jednak ich niepieniężny charakter, dlatego należy przede wszystkim ustalić, na ile owe świadczenia wycenia rynek. W praktyce musimy oszacować, ile musielibyśmy zapłacić za podobną usługę bądź towar, gdyby zakupić je od podmiotu zewnętrznego. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim:

 • rodzaj świadczonych usług,
 • miejsce świadczenia usług - jeśli firma ma siedzibę w dużym mieście, nie możemy brać pod uwagę stawek, obowiązujących w małych miejscowościach,
 • przygotowanie merytoryczne wspólnika - wykształcenie kierunkowe czy dodatkowe kompetencje,
 • inne uwarunkowania rynkowe.

Warto mieć świadomość, że wynagrodzenie nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie, lecz jednocześnie nie powinno być niższe, niż uśrednione ceny. Ustalenie wartości rynkowej jest niezwykle istotne w kontekście opodatkowania wynagrodzenia, jakie zostanie wypłacone wspólnikowi. W przypadku kontroli z urzędu skarbowego należy wykazać, na jakiej podstawie ustalono takie, a nie inne wynagrodzenie, zwłaszcza jeśli nieco odbiega ono od cen rynkowych.

Powtarzalne świadczenia niepieniężne - czy spółka powinna rozpoznać zysk?

Wynagrodzenie z powtarzalnych świadczeń niepieniężnych stanowi przychód wspólnika, który trzeba opodatkować na zasadach ogólnych. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy spółka również musi rozpoznać zysk w przypadku, gdy jest odbiorcą powtarzalnych świadczeń niepieniężnych? Otóż prawo mówi jasno, że tego typu czynności pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów. Oznacza to, że jeśli wspólnik rozpoznaje zysk, to nie rozpoznaje go spółka. To między innymi z tego powodu powtarzalne świadczenia niepieniężne cieszą się tak dużą popularnością. Niemniej jednak, aby spółka rzeczywiście nie musiała rozpoznawać przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • powtarzalne świadczenia niepieniężne muszą być zapisane w umowie spółki, co obliguje wspólnika do ich wykonywania,
 • wspólnikowi musi zostać wypłacone wynagrodzenie na zasadach rynkowych.

Zakładając, że wspólnik z jakichś powodów nie otrzymałby wynagrodzenia (co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami), spółka teoretycznie musiałaby rozpoznać przychód.

Video

Powtarzające się świadczenia niepieniężne a zbycie udziałów w spółce

Wiele wątpliwości budzi kwestia zbycia udziałów w spółce przez wspólnika, który umową zobligowany był do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Otóż wspólnik do tego zobowiązany może zbyć udziały na zasadach ogólnych, tak jak każdy inny. W momencie przekazania ich innej osobie, obowiązek wykonywania świadczeń wygasa wobec niego, lecz przechodzi na nabywcę udziałów. Ponadto, nabywca odpowiada solidarnie za świadczenia należne spółce, które nie zostały wykonane. Związany jest z tym na przykład harmonogram powtarzających się świadczeń niepieniężnych - jeśli poprzedni wspólnik się z niego nie wywiązał, odpowiedzialność będzie ponosił razem z nowym wspólnikiem. Co natomiast w przypadku, gdy nowy wspólnik nie chce przejąć jej na siebie? Rozwiązaniem jest jedynie zmiana zapisów w umowie, które zdejmują ze wspólnika obowiązek wykonywania powtarzalnych świadczeń niepieniężnych. Należy jej dokonać jeszcze przed przekazaniem czy byciem udziałów.

Podsumowanie:
  • Powtarzalne świadczenia niepieniężne to zadania, które wykonuje wspólnik spółki na mocy umowy, a które nie są opłacane w gotówce.
  • Wspólnik otrzymuje wynagrodzenie w zamian za powtarzalne świadczenia niepieniężne, a jego wysokość musi być ustalona w umowie spółki.
  • Rynkowe stawki za powtarzalne świadczenia niepieniężne powinny być wycenione na podstawie ceny, jaką płaciłby zewnętrzny podmiot za podobne zadanie.
  • Spółka nie musi rozpoznawać zysku, kiedy jest odbiorcą powtarzalnych świadczeń niepieniężnych od wspólnika. Tego typu czynności pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów.

Najczęściej zadawane pytania

Co można uznać za powtarzalne świadczenie niepieniężne?

Powtarzalne świadczenie niepieniężne to na przykład usługi księgowe, programistyczne, prowadzenie szkoleń czy konsultacje prawne. Wspólnik spółki zobowiązany jest do ich wykonywania na mocy zapisów umowy.

Czy świadczenia niepieniężne są opodatkowane oraz oskładkowane?

Za wykonywanie świadczeń niepieniężnych wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. Niemniej jednak w tym przypadku nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne.

Jak ustalić wartość wynagrodzenia wspólnika?

Ustalając wartość wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania rynkowe. Wynagrodzenie nie może być wyższe, niż notowane w obrocie na wolnym rynku, lecz zarazem nie powinno być niższe.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Ella

Ella

Ciekawy artykuł o czymś, o czym nie wiedziałem wcześniej. Przy okazji dowiedziałem się, że w tym roku wprowadzono wyższą kwotę wolną od podatku - mogę więc zacząć myśleć o swoim biznesie.
Klaudia

Klaudia

Miałem wątpliwości, czy świadczenia niepieniężne powinny być poddawane opodatkowaniu. Teraz jasno wynika z artykułu, że takie świadczenia stanowią dochód dla wspólnika i muszą zostać opodatkowane.
Karol

Karol

Artykuł prezentuje ciekawe rozwiązanie dla wspólników spółek. Jestem zdania, że warto wykorzystywać powtarzalne świadczenia niepieniężne, jeśli mają one charakter długoterminowy i przynoszą korzyści spółce.
Monia

Monia

Myślę, że jeśli ktoś ma specjalistyczną wiedzę i umiejętności, to powtarzalne świadczenia niepieniężne mogą być bardzo korzystne. Przynajmniej nie trzeba szukać pracy każdego dnia.
Poldek

Poldek

Ciekawe informacje dla kogoś, kto zastanawia się nad własnym biznesem. Warto wiedzieć, że można umieścić w umowie spółki zobowiązanie do świadczenia usług niepieniężnych zamiast płacenia podatków i składek.
don vito

don vito

Nigdy wcześniej nie słyszałem o powtarzalnych świadczeniach niepieniężnych, ale ten artykuł fajnie wyjaśnia zagadnienie. Teraz wiem, że wynagrodzenie z tego tytułu nie jest oskładkowane, co brzmi jak dobra informacja.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka