Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Emerytura pomostowa - czym jest i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

31 maja 2022

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 9 głosów

9 głosów

22 komentarze
Emerytura pomostowa - czym jest i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
W naszym kraju wyróżniamy wiele rodzajów świadczenia emerytalnego, a jego przyznanie jest uzależnione od szeregu kryteriów, jakie trzeba spełnić. Jednym ze szczególnych rozwiązań w tym zakresie jest tzw. emerytura pomostowa, która dotyczy wybranego grona uprawnionych. Czym jest ten rodzaj świadczenia, jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać i na jakich zasadach odbywa się cała procedura? Zachęcamy do lektury naszego krótkiego poradnika!

Zobacz także: Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia - w jaki sposób ZUS przeliczy emeryturę zawieszoną? 

Emerytura pomostowa — czym jest i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? 

Emerytura odgrywa znaczącą rolę w życiu większości z nas. Nic w tym dziwnego, ponieważ z jednej strony jest to świadczenie, na które pracuje się często przez dziesiątki lat, z drugiej bez niego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w podeszłym wieku. Wyróżniamy wiele rodzajów, w tym emeryturę stażową czy właśnie emeryturę pomostową. Sprawdźmy, o co dokładnie chodzi! 

Czym jest emerytura pomostowa?

Najprościej rzecz ujmując, emerytura pomostowa to świadczenie przysługujące osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy ono osób zatrudnionym w oparciu o stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwestie związane z uzyskaniem prawa do emerytury pomostowej uregulowano dokładnie w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. Zgodnie z tym aktem prawnym, przez prace w szczególnych warunkach należy rozumieć “prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.” W tym kontekście mówimy m.in. o pracy pod ziemią, pod wodą, w powietrzu, ciężkich pracach fizycznych itp.

Szukasz pracy?

Inspektor diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Katowice
Dodana

Inspektor diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Jaworzno
Dodana

Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Szczecin
Dodana

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Jaworzno
Dodana

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Bielsko-Biała
Dodana

Komu należy się emerytura pomostowa?

Praca o szczególnym charakterze to natomiast taka praca, która wymaga “szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.” Jako przykłady można podać pracę kontrolerów ruchu lotniczego, ratowników medycznych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, maszynistów pojazdów trakcyjnych itp. Emerytura pomostowa warunki - jakie jeszcze trzeba spełnić? Od którego rocznika obowiązuje emerytura pomostowa? Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki: urodziły się po 31 grudnia 1948 roku; ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) albo 60 lat (mężczyźni); pracowały w szczególnych warunkach lub świadczyły pracę o szczególnym charakterze przez okres obejmujący minimum 15 lat; wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w okresie przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grudnia 2008 r. Znaczenie ma także suma okresów składkowych oraz nieskładkowych, która w przypadku kobiet musi wynosić co najmniej 20 lat, a u mężczyzn minimum 25 lat, z zastrzeżeniem, że okresy nieskładkowe obliczane są w wymiarze nie większym niż ⅓ okresów składkowych. Emerytura pomostowa a zwolnienie z pracy - rozwiązanie stosunku pracy jest konieczne do tego, aby uzyskać prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia. W praktyce nie jest więc możliwe dorabianie sobie do emerytury na podstawie umowy o pracę.

Video

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa jest wypłacana z Funduszu Emerytur Pomostowych, który jest obowiązkowo zasilany przez pracodawców zatrudniających pracowników, którzy w przyszłości mogą z niego korzystać. Ile wynosi emerytura pomostowa? Wysokość świadczenia jest obliczana zawsze indywidualnie, a kluczowe znaczenie ma długość stażu pracy oraz kwota środków zgromadzonych ze składek i kapitału początkowego. W 2022 roku najniższa emerytura pomostowa wynosi 1338,44 zł brutto. 

Różnice pomiędzy wcześniejszą emeryturą, a emeryturą pomostową

Emerytura pomostowa jest bardzo często określana wcześniejszą emeryturą i jak się okazuje, jest to spory błąd. Obu pojęć nie można używać przemiennie, ponieważ mówimy tutaj o dwóch odmiennych świadczeniach. Zarówno emeryturę wcześniejszą, jak i pomostową mogą otrzymać osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Różnica sprowadza się jednak do pozostałych warunków, w tym w szczególności do innego wymaganego stażu pracy. Co istotne, emerytura pomostowa, w przeciwieństwie do wcześniejszej, jest świadczeniem, które ma charakter przejściowy. Oznacza to, że po osiągnięciu przez uprawnionego powszechnego wieku emerytalnego, otrzyma on świadczenie na ogólnych zasadach dotyczących ubezpieczeń społecznych. 

Emerytura pomostowa – jak ją otrzymać?

Emerytura pomostowa a lata pracy - jeśli ten i wszystkie pozostałe warunki zostały spełnione, wszystko w rękach samego zainteresowanego. Emerytura pomostowa jest bowiem przyznawana na wniosek pracownika. Formularz EPOM trzeba dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w miesiącu, w którym nastąpiło spełnienie kryteriów uprawniających do pobierania środków. W kontekście emerytur warto przy okazji zapoznać się także z tematem dziedziczenia świadczeń, w tym prawa do renty rodzinnej

Podsumowanie:
  • Emerytura pomostowa to specjalne świadczenie przysługujące osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  • Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy spełnić określone warunki związane m.in. z wiekiem, stażem pracy oraz rodzajem wykonywanej pracy.
  • Wysokość emerytury pomostowej zależy od liczby lat przepracowanych w szczególnych warunkach oraz od sumy składek i kapitału początkowego zgromadzonych w Funduszu Emerytur Pomostowych.
  • Należy odróżnić emeryturę wcześniejszą od emerytury pomostowej, ponieważ różnią się m.in. wymaganym stażem pracy i charakterem świadczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa jest przeznaczona dla osób, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Mowa wyłącznie o pracownikach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i to w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ile wynosi emerytura pomostowa i jak ją uzyskać?

Minimalna emerytura postojowa w 2022 roku wynosi 1338,44 złotych brutto. Świadczenie jest przyznawane na wniosek samego pracownika, który musi złożyć najpóźniej w miesiącu, w którym spełnił warunki uprawniające do pobierania emerytury pomostowej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

22 komentarze

Bartos

Bartos

Emerytura pomostowa to dla mnie ważne świadczenie, które docenia moją ciężką pracę i pozwala mi czuć się bezpiecznie na przyszłość. Cieszę się, że moja praca jest doceniana i chroniona przez takie świadczenia.
Arkusz

Arkusz

Emerytura pomostowa to szczególne świadczenie dla pracowników wykonujących pracę w trudnych warunkach lub ze szczególnym charakterem. Choć nie jestem jeszcze na etapie planowania emerytury, to cieszę się, że istnieją takie świadczenia i mogę mieć nadzieję na pracę w bezpiecznych warunkach na przyszłość.
Izabella

Izabella

Jako pracodawca jestem zobowiązany do zasilania Funduszu Emerytur Pomostowych, ale cieszę się, że moje działania mogą pomóc pracownikom wykonującym ciężką pracę na przyszłość. To ważne świadczenie chroni ich dostatek i zapewnia bezpieczeństwo finansowe.
czujący się już emerytem

czujący się już emerytem

Wiele tutaj komentarzy nieprzychylnych, ludzi którzy nie zdają sobie sprawy o jakich zawodach i pracach jest w ogóle mowa.Sam jestem jednym z przykładów.Rzucałem kamieniami na szkołę, zacząłem jako pracownik młodociany w" przyzakładówce" , potem był zakład pracy w którym zapierdzielałem kupę lat w warunkach niemalże jak górnik przodowy.Następnie jako kierowca samochodu ciężarowego, potem dostawczego.Lata leciały , przyszły pandemie i pojawiły się choroby zawodowe, wiekowe.Odechciało mi się już chodzić do roboty, zaczęło mi brakować sił.I tu okazuje się ,że te lata" tyry" bardzo się przydały bo skracają moja drogę zawodową o całe pięć lat.Chwała za to że kiedyś ktoś pomyślał o ludziach pracujących na stanowiskach takich , że inni nie chcieliby wykonywać za żadne pieniądze i mieć spokój .
Hubert

Hubert

Czytając o emeryturze pomostowej, widzę, jak ważne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub ze szczególnym charakterem. Mimo że pracownicy wykonujący takie prace są chronieni, to jednak należy docenić ich wkład w rozwój gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu.
Byk

Byk

J...ć T....a
Nina36

Nina36

Jako pracownik wykonujący pracę o szczególnym charakterze, jestem zadowolony, że moja ciężka praca jest doceniana i otrzymuję szansę skorzystania z emerytury pomostowej. To pozwala mi czuć się bezpiecznie na przyszłość i planować swoje życie.
Merkey

Merkey

Żenada
Rozczarowany

Rozczarowany

Wychodzi na to że za 43 lata pracy, jakieś marne grosze dostanę.
Ścigała Marek

Ścigała Marek

Czy jest ktoś mądry i wyjaśni mi co to jest emerytura pomostowa, bo ten pseudo prezydent nie wie chyba co podpisał, jak osoba urodzona w 1948 rok u ,może starać się o emeryturę pomostowa w 2023 roku,czyli w wieku 75lat,to kto tu mam nierówno pod sufitem Duda,Tusk,kaczynski, tak głupiego kraju chyba nie ma na świecie, ten leworęczny palant podpisał ustawę chyba pod członków partii pisu, proszę o pilną pomoc o wyjasnienie ustawy tych bezmózgowców z pisu
Nina Talik

Nina Talik

Emerytura pomostowa to ważne świadczenie dla osób pracujących w trudnych warunkach i wykonujących ciężkie prace. Dzięki temu czują się one docenione za swoją ciężką pracę i mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe na przyszłość, co jest szczególnie ważne w okresie podeszłego wieku.
Ruda

Ruda

Cieszę się, że moja praca w szczególnych warunkach jest doceniana i otrzymuję możliwość skorzystania z emerytury pomostowej. Chociaż nie chcę jeszcze myśleć o emeryturze, to wiem, że jestem chroniony i mam wsparcie na przyszłość.
Młodzi menadżerowie

Młodzi menadżerowie

Jestem szczęśliwy w wieku60 lat odeszłam po 45 latach pracy na emeryturę pomostową
Miro

Miro

Emerytura pomostowa i emerytura czerwcowa to okradanie emerytów czym się różni człowiek który przechodzi na emeryture w czerwcu od pozostałych chyba że to nie człowiek tylko jakaś ideologia
Mao

Mao

Czytając o emeryturze pomostowej, zdałam sobie sprawę, jak wiele lat pracy i zaangażowania potrzeba, by uzyskać dostęp do pełnego wypłacania świadczeń emerytalnych. Mam nadzieję, że kiedy znajdę pracę, będę miała szansę na pracę bez wykonywania ciężkich prac lub prac w szczególnych warunkach.
Desperado

Desperado

Nie jestem jeszcze na tyle dojrzała życiowo, by myśleć o emeryturze, ale cieszę się, że istnieją świadczenia takie jak emerytura pomostowa, które chronią pracowników wykonujących ciężką pracę.
Ksenia

Ksenia

Emerytura pomostowa to ważne świadczenie dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub ze szczególnym charakterem pracy. Jestem zadowolony, że jako pracodawca mogę zasilać Fundusz Emerytur Pomostowych i pomóc moim pracownikom w przyszłości.
Mateusz

Mateusz

Mega niesprawiedliwe rozwiązanie z tymi dziwnymi okresami pracy w szkodliwych warunkach. Oszustwo na potęgę to po co wogole są stworzone te warunki ?!?!
Polak

Polak

Powinno zmienić przepisy. To jest draństwo !!!!!!!!!!!!!!
Wszyscy płacą , niektórzy dostają , grosze ,

Wszyscy płacą , niektórzy dostają , grosze ,

Niezły przekręt
Zawiedziona

Zawiedziona

Dlaczego są wyznaczone lata. Mąż przepracował 20 lat w szkodliwych warunkach ale nie mieści się w tych wymaganych latach to jest oszustwo tak poszukiwane jest społeczeństwo a kto to wymyślił za jakich rządów. Oczywiście że p o.
Dereń.

Dereń.

Ile % wynosi emerytura pomostowa po przepracowaniu 42 lat w warynkach szczególnych, do normalna ej emerytury po przekroczeniu 65 roku życia, jaki jest % różnicy, niezależnie od zebranego kapitału

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka