!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Ulga termomodernizacyjna - kto i kiedy może z niej skorzystać?

25 listopada 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

0 komentarzy

Ulga termomodernizacyjna - kto i kiedy może z niej skorzystać?
Każdy, kto choć raz w życiu wypełniał roczne zeznanie podatkowe miał do czynienia z tzw. ulgami. Jednym z głównych celów ich zastosowania jest legalna optymalizacja podatkowa, a więc obniżenie wysokości zobowiązań wobec państwa. Wśród najczęściej stosowanych ulg można znaleźć tę, która jest związana z termomodernizacją własnego domu. Kto i kiedy może z niej skorzystać? Na jakich zasadach jest rozliczana? Wyjaśniamy!

Zobacz także artykuł: Czy Twoja firma jest odpowiedzialna społecznie?

Ulga termomodernizacyjna - kto i kiedy może z niej skorzystać?

Każdego roku większość z nas zastanawia się nad tym, jakie ulgi podatkowe można uwzględnić w deklaracji składanej fiskusowi. Na myśl przychodzi wówczas przede wszystkim ulga rodzinna, z tytułu darowizny, internetowa, ulga abolicyjna, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne czy też różnego rodzaju ulgi związane z inwestycjami czy ogólnie pojętymi celami mieszkaniowymi.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

To właśnie ostatnia z tych kategorii zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu i cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Jednym z popularniejszych udogodnień w tym obszarze jest możliwość zastosowania tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych PIT przez odjęcie od niej kosztów poniesionych w ramach termomodernizacji budynku. Ulga termomodernizacyjna dotyczy jednak wyłącznie domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym. Głównym celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim zachęcenie do inwestycji w ocieplenie budynku, a tym samym poprawę jakości powietrza w naszym kraju oraz dbanie o środowisko naturalne poprzez mniejsze zużycie węgla czy innych paliw stałych. 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018., poz. 2246). Nowe przepisy weszły jednak w życie dopiero 1 stycznia 2019 roku, a więc wydatki poniesione w ramach termomodernizacji można było uwzględnić składając deklarację PIT w 2020 r. Szczegółowe uregulowania dotyczące tej ulgi można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Na podstawie tych aktów prawnych, z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele mieszkalnego budynku jednorodzinnego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że do tej grupy zalicza się także domy szeregowe czy bliźniaki, ale tylko jeśli w jednym budynku wydzielone są maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal użytkowy i mieszkalny, którego powierzchnia nie jest większa niż 30% ogólnej powierzchni danej nieruchomości. 

Video

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna może zostać wykorzystana tylko wówczas, gdy podatnik zrealizował przedsięwzięcie w ciągu kolejnych 3 lat. Ustawodawca narzuca ten okres po to, aby zmobilizować właściciela lub współwłaściciela budynku do sprawnego przeprowadzenia niezbędnych prac. Pierwsze wydatki związane z termomodernizacją można odliczyć od razu w deklaracji PIT za rok, w którym zostały poniesione. Jeśli są one wyższe niż dochody podatnika, nadwyżka może zostać wykorzystana przy odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym wystąpiły pierwsze koszty.

Co wchodzi w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest przede wszystkim ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. Ponadto, ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, a także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków. Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika - czy to możliwe? Oczywiście, że tak, ponieważ we wspomnianym akcie prawnym uwzględniono również całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Jakie elementu podlegają odliczeniu?

Ulga termomodernizacyjna co można odliczyć? Ulga termomodernizacyjna przykład materiałów, które można odliczyć? Jaki jest katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej? Tego rodzaju pytania padają bardzo często i z pomocą przychodzi tutaj załącznik wydany w 2018 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Do wydatków, które podlegają odliczeniu należą m.in.:
  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów ociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
  • kocioł gazowy i olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
  • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, przygotowywania ciepłej wody użytkowej czy też systemu ogrzewania elektrycznego;
  • pompa ciepła wraz z osprzętem;
  • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
  • stolarka okienna i drzwiowa;
  • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 

Ile może wynosić ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna kalkulator - ile można maksymalnie odliczyć? Ulga termomodernizacyjna przykład rozliczenia - jak wygląda? Przyjmuje się, że kwota wszystkich odliczeń związanych z faktycznie poniesionymi i udokumentowany za pomocą faktury VAT wydatkami nie może przekroczyć 53 000 zł. Nie ma tutaj znaczenia liczba realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych na przestrzeni lat w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Kto i kiedy traci prawo do ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do ulgi nie przysługują w kilku zasadniczych przypadkach. Po pierwsze, wtedy, gdy wydatki zostały pokryte ze środków pochodzących z bezzwrotnego dofinansowania lub na przykład wliczone bezpośrednio w koszty. Ponadto, z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać wówczas, gdy budynek jest w całości przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej lub utraciło się do niego prawo własności lub współwłasności. 

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Jest to jedno z uprawnień, dzięki któremu można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Maksymalna wysokość ulgi nie przekroczyć 53 000 złotych, a termomodernizacja musi być zrealizowana w terminie do 3 lat.

Ulga termomodernizacyjna - komu przysługuje?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, którzy rozliczają się w ramach skali podatkowej, podatku liniowego lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Konieczne jest również spełnienie ściśle określonych w przepisach prawa warunków.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.