Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Ulga termomodernizacyjna - kto i kiedy może z niej skorzystać?

16 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

6 komentarzy
Ulga termomodernizacyjna - kto i kiedy może z niej skorzystać?
Każdy, kto choć raz w życiu wypełniał roczne zeznanie podatkowe miał do czynienia z tzw. ulgami. Jednym z głównych celów ich zastosowania jest legalna optymalizacja podatkowa, a więc obniżenie wysokości zobowiązań wobec państwa. Wśród najczęściej stosowanych ulg można znaleźć tę, która jest związana z termomodernizacją własnego domu. Kto i kiedy może z niej skorzystać? Na jakich zasadach jest rozliczana? Wyjaśniamy!

Zobacz także artykuł: Czy Twoja firma jest odpowiedzialna społecznie?

Ulga termomodernizacyjna — kto i kiedy może z niej skorzystać?

Każdego roku większość z nas zastanawia się nad tym, jakie ulgi podatkowe można uwzględnić w deklaracji składanej fiskusowi. Na myśl przychodzi wówczas przede wszystkim ulga rodzinna, z tytułu darowizny, internetowa, ulga abolicyjna, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne czy też różnego rodzaju ulgi związane z inwestycjami czy ogólnie pojętymi celami mieszkaniowymi.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

To właśnie ostatnia z tych kategorii zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu i cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Jednym z popularniejszych udogodnień w tym obszarze jest możliwość zastosowania tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych PIT przez odjęcie od niej kosztów poniesionych w ramach termomodernizacji budynku. Ulga termomodernizacyjna dotyczy jednak wyłącznie domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym. Głównym celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim zachęcenie do inwestycji w ocieplenie budynku, a tym samym poprawę jakości powietrza w naszym kraju oraz dbanie o środowisko naturalne poprzez mniejsze zużycie węgla czy innych paliw stałych. 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018., poz. 2246). Nowe przepisy weszły jednak w życie dopiero 1 stycznia 2019 roku, a więc wydatki poniesione w ramach termomodernizacji można było uwzględnić składając deklarację PIT w 2020 r.

Szukasz pracy?
Dodana

Spawacz MAG / TIG - Niemcy!!!

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Magister farmacji Kraków

GALEN J.Talik, M.Stolarczyk Spółka Jawna

 • Kraków
Dodana
Dodana

Szczegółowe uregulowania dotyczące tej ulgi można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Na podstawie tych aktów prawnych, z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele mieszkalnego budynku jednorodzinnego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że do tej grupy zalicza się także domy szeregowe czy bliźniaki, ale tylko jeśli w jednym budynku wydzielone są maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal użytkowy i mieszkalny, którego powierzchnia nie jest większa niż 30% ogólnej powierzchni danej nieruchomości. 

Video

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna może zostać wykorzystana tylko wówczas, gdy podatnik zrealizował przedsięwzięcie w ciągu kolejnych 3 lat. Ustawodawca narzuca ten okres po to, aby zmobilizować właściciela lub współwłaściciela budynku do sprawnego przeprowadzenia niezbędnych prac. Pierwsze wydatki związane z termomodernizacją można odliczyć od razu w deklaracji PIT za rok, w którym zostały poniesione. Jeśli są one wyższe niż dochody podatnika, nadwyżka może zostać wykorzystana przy odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym wystąpiły pierwsze koszty.

Co wchodzi w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest przede wszystkim ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. Ponadto, ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, a także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków.

Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika — czy to możliwe? Oczywiście, że tak, ponieważ we wspomnianym akcie prawnym uwzględniono również całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Jakie elementu podlegają odliczeniu?

Ulga termomodernizacyjna co można odliczyć? Ulga termomodernizacyjna przykład materiałów, które można odliczyć? Jaki jest katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej? Tego rodzaju pytania padają bardzo często i z pomocą przychodzi tutaj załącznik wydany w 2018 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Do wydatków, które podlegają odliczeniu należą m.in.:
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów ociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy i olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, przygotowywania ciepłej wody użytkowej czy też systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 

Ile może wynosić ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna kalkulator — ile można maksymalnie odliczyć? Ulga termomodernizacyjna przykład rozliczenia — jak wygląda? Przyjmuje się, że kwota wszystkich odliczeń związanych z faktycznie poniesionymi i udokumentowany za pomocą faktury VAT wydatkami nie może przekroczyć 53 000 zł. Nie ma tutaj znaczenia liczba realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych na przestrzeni lat w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Kto i kiedy traci prawo do ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do ulgi nie przysługują w kilku zasadniczych przypadkach. Po pierwsze, wtedy, gdy wydatki zostały pokryte ze środków pochodzących z bezzwrotnego dofinansowania lub na przykład wliczone bezpośrednio w koszty. Ponadto, z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać wówczas, gdy budynek jest w całości przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej lub utraciło się do niego prawo własności, lub współwłasności. 

Podsumowanie:
  • Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową wprowadzoną w Polsce w 2019 r., która pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania PIT przez odjęcie kosztów poniesionych na termomodernizację budynku jednorodzinnego.
  • Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują ulepszenia energetyczne, takie jak zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, zamiana źródeł energii na odnawialne oraz wysokosprawna kogeneracja.
  • Kwota odliczenia wynika z faktycznie poniesionych kosztów związanych z materiałami budowlanymi, urządzeniami czy usługami związanymi z termomodernizacją, a nadwyżka może być wykorzystana przy odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Jest to jedno z uprawnień, dzięki któremu można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Maksymalna wysokość ulgi nie przekroczyć 53 000 złotych, a termomodernizacja musi być zrealizowana w terminie do 3 lat.

Ulga termomodernizacyjna - komu przysługuje?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, którzy rozliczają się w ramach skali podatkowej, podatku liniowego lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Konieczne jest również spełnienie ściśle określonych w przepisach prawa warunków.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Hela

Hela

Jako pracodawca doceniam wprowadzenie takiej ulgi, bo przyczynia się to do poprawy jakości powietrza i zdrowia pracowników. Ludzie, którzy mieszkają w domach termomodernizowanych, z pewnością rzadziej chorują, co przekłada się na mniejszą absencję w pracy.
Worma

Worma

Na rynku pracy trudno jest znaleźć stabilną pracę, a inwestowanie w termomodernizację domu to spory wydatek. Cieszę się, że istnieje taka ulga, bo może to zachęcić ludzi do zainwestowania w swoje domy.
Nadia

Nadia

Nie mam się czym zbytnio przejmować, bo jako osoba bezrobotna na razie nie muszę się martwić o podatki. Ale kiedy znajdę pracę i będę sobie kupować dom, z pewnością z uwagą przyjrzę się temu, jakie ulgi podatkowe mogę wykorzystać.
Wotek

Wotek

Bardzo cieszy mnie wprowadzenie takiej ulgi, bo przyczynia się to do podniesienia standardów budynków mieszkalnych i dbałości o środowisko. Mam nadzieję, że jeszcze więcej osób skorzysta z tej opcji.
Mateusz123

Mateusz123

Ulga termomodernizacyjna to świetna opcja dla właścicieli domów jednorodzinnych, zachęcająca do inwestycji w ocieplenie i dbanie o środowisko. Szkoda, że nie dla wszystkich dostępna!
Korzen

Korzen

Warto zwrócić uwagę na ulgę termomodernizacyjną, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem i pozwala obniżyć podstawę opodatkowania. Jej celem jest promowanie inwestycji w ocieplenie budynków jednorodzinnych, co wpływa na poprawę jakości powietrza i dbanie o środowisko. Ulga jest dostępna dla właścicieli lub współwłaścicieli domów mieszkalnych, a wydatki poniesione na termomodernizację można odliczyć w deklaracji PIT. Dobrze jest zwrócić uwagę na szczegółowe uregulowania dotyczące tej ulgi i możliwość odliczenia także fotowoltaiki.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.