Czy twoja firma jest odpowiedzialna społecznie?

Czy twoja firma jest odpowiedzialna społecznie?
Nie każdy przedsiębiorca musiał zetknąć się z terminem „społeczna odpowiedzialność biznesu”, choć warto podkreślić, że zdecydowana większość osób prowadzących firmy zdaje sobie sprawę z tego, że działalność ich firmy ma wpływ m.in. na środowisko naturalne.

W ostatnich latach wiele mówi się o tym, by prowadzenie biznesu nie było ukierunkowane wyłącznie na osiąganie zysków. Również sami przedsiębiorcy dostrzegają konieczność prowadzenia firmy w taki sposób, by jej działalność uwzględniała np. interesy społeczne. Nie można przy tym zapomnieć o środowisku naturalnym, o którym mówi się głośno od kilku ostatnich lat. Ale problem tego, że przedsiębiorczość, a dokładniej tworzenie firm przez prywatnych przedsiębiorców może nieść nie tylko korzyści, lecz także negatywne skutki, zauważono już dawno.

Prowadzenie biznesu i kierowanie się odpowiedzialnością społeczną nie jest nowością. Postulaty o tym, że przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na to, w jaki sposób pracują, pojawiły się już pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Czas rewolucji przemysłowej był czasem wielkich zmian i rozrastania się prywatnych biznesów. Ówcześni przedsiębiorcy nierzadko ponad wszystko stawili zysk. Taki model prowadzenia biznesu był negatywny nie tylko z punktu widzenia pracowników, lecz także środowiska naturalnego.


Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli…

CSR (Corporate Social Responsibility) to wspomniana wyżej społeczna odpowiedzialność biznesu. Zgodnie z nią przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien zwracać szczególną uwagę nie tylko na swoje własne interesy, lecz także na to, jaki wpływ będzie miała np. na środowisko naturalne prowadzona przez niego działalność. Szczególnie ważne są zasoby ludzkie – przedsiębiorca powinien dążyć do tego, by zatrudnione u niego osoby spełniały się zawodowo.

Współcześnie, by mówić, że dana firma jest odpowiedzialna społecznie, musi ona spełnić szereg wymagań. Te dotyczą nie tylko kwestii prawnych, lecz także formalnych. Dodatkowo przedsiębiorca musi stawiać na szereg nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających np. ochronę środowiska. Ten przykład dotyczy głównie przedsiębiorstw produkcyjnych, czerpiących z naturalnych zasobów ziemi.


Jak to wygląda w praktyce?

Osoby podzielające pogląd, że prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę może być odpowiedzialne społecznie, wskazują przede wszystkim na to, że ten ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby najbliższego otoczenia firmy. Szczególną rolę zwraca się na to, że pracownicy przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w życiu lokalnym, a przedsiębiorca stosować takie rozwiązania, które spowodują najmniej szkód w środowisku naturalnym.

Warto zauważyć, że każda firma – niezależnie od wielkości i obszaru, na jakim działa – może zostać uznana za odpowiedzialną społecznie. By jednak tak się stało, niezbędne jest wspieranie np. nauki, organizowanie seminariów naukowych czy spotkań przedsiębiorców mogących podzielić się swoim doświadczeniem i wypracowanymi modelami pracy. Inaczej mówiąc, firma odpowiedzialna społecznie musi być otwarta na dialog z innymi podmiotami.


Również w Polsce

O społecznej odpowiedzialności biznesu mówi się nie tylko za granicą, lecz także w Polsce. O problemach firm i tym, w jaki sposób mogą one działać na rzecz lokalnej społeczności, środowiska czy nauki dyskutują również polscy przedsiębiorcy. Warto przy tym dodać, że w naszym kraju publikowane są też rankingi firm, działających zgodnie z zasadami przyjętymi w ramach CRS.

Oceń ten wpis
Czy twoja firma jest odpowiedzialna społecznie?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

WOrms
2019-12-11, 10:25
Wielkie znaczenie ma opinia na temat firmy i dlatego sporo firm z branż różnych stara się działać np. w projektach ekologicznych, charytatywnych i innych. Mówią o tym także ankiety jakie wskazują na ludzi z czym kojarzą daną markę.
przeds. stary
2019-05-25, 15:14
„Społeczna odpowiedzialność biznesu” - z takim pojęciem a jestem od 20 lat przedsiębiorcą- nigdy się nie potkałem. Oprócz tego przydatnego artykułu i definicji wziętej z interetu więcej można wiedzieć. Oto definicja: Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR (od ang. corporate social responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Kina
2019-05-03, 14:05
Dla wielu firm dobrze jest być kojarzonym np. z działaniami prospołecznymi czy ekologicznymi. To jest budowanie pozytywnej marki i z pewnością jest dobrze odbierane.
Wanda Iskrzyńska
2019-04-19, 08:55
Wiele firm działa w wielu inicjatywach i dołącza się np. do ochrony środowiska czy innych inicjatyw społecznych. Marka wtedy jest kojarzona inaczej przez społeczeństwo.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.