Do urzędu pracy po dotację

Do urzędu pracy po dotację
Aktywizacja bezrobotnych ze społecznego punktu widzenia jest niezwykle ważna. Współcześnie taka forma wyraża się między innymi przez dotacje, które otrzymać mogą osoby bezrobotne z Urzędu Pracy. Jakie należy spełnić warunki, aby taką otrzymać i zostać własnym szefem?

Osoby bezrobotne, które nie mają szans na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie mogą rozważyć założenie własnej firmy. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że każdego roku na osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy czekają dotacje. Aby taką otrzymać konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków, jak również zawarcie stosownej umowy ze starostą. Z drugiej strony jest o co się starać ? dotacja może pomóc w otwarciu firmy i tym samym umożliwić zrealizowanie marzeń o samodzielności i niezależności. 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 

Nie każdy będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie otwieranej działalności gospodarczej. Z punktu widzenia osób zainteresowanych, program jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych, które zarejestrowane są w urzędzie pracy. Dodatkowo muszą oni spełnić pewne warunki. Mowa tu o konieczności:

  • posiadania statusu bezrobotnego (to właśnie fakt bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy ? urząd wystawia odpowiednie zaświadczenie),

  • nie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • nie odmówienia podjęcia pracy, która została zaproponowana przez urząd pracy.

Pieniędzy nie otrzymają osoby, które w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku otrzymały dotację na założenie firmy właśnie z funduszy publicznych. Aby wniosek był rozpatrzony przez urzędników, musi być też dobrze wypełniony ? nie może zawierać braków formalnych. 

 

Co we wniosku? 

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do właściwego Urzędu Pracy. Z punktu widzenia osoby zainteresowanej ważne jest, aby nie przekroczyć wyznaczonego terminu, gdyż złożenie dokumentów po jego upływie skutkować będzie ich odrzuceniem. Dodatkowo osoba bezrobotna powinna szczegółowo przedstawić swoją koncepcję na prowadzenie działalności gospodarczej. Istotne jest tu pokazanie struktury przyszłej firmy, jej działalności, sposobów pozyskiwania klientów czy kontrahentów. Im bardziej szczegółowy wniosek, tym większa szansa, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Nie bez znaczenia jest zatem biznesplan, jak i rozpisanie przewidywanych wydatków na założenie firmy. Dzięki temu urzędnicy rozpatrujący wniosek otrzymują szczegółową wiedzę właśnie na temat funkcjonowania przyszłego przedsiębiorstwa. 

 

Ile można otrzymać?

Aktualne przepisy wskazują, że bezrobotny może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym również pieniądze, dzięki którym opłaci koszty pomocy prawnej czy konsultacji związanych z otwieraną firmą. Dotacja, którą otrzymać można z Urzędu Pracy, realizowana jest z Funduszu Pracy i - z punktu widzenia osoby starającej się o jej przyznanie - ważne jest, że nie podlega ona zwrotowi. 

Wysokość dotacji jest określana w umowie, którą podpisują bezrobotny i starosta. Aktualnie obowiązujące przepisy dokładnie wskazują ograniczenie. Mowa tu o tym, że dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Nieco inaczej jest, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wówczas maksymalna wysokość dotacji to 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

Do czego zobowiązuje umowa? 

Z punktu widzenia osób, które starają się o dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej istotne jest to, że umowa podpisywana ze starostą zawiera pewną pulę zobowiązań. Mowa tu o tym, że bezrobotny jest zobowiązany prowadzić przyszłą działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy. Ponadto, wszelkie wydatki, które pokrywane są z przyznanych środków muszą być wydatkowane zgodnie ze złożonym wnioskiem. Bezrobotny zostanie też zobowiązany do rozliczenia dotacji w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Brak wypełnienia poszczególnych punktów może skutkować tym, że prowadzący firmę zostanie przez starostę wezwany do zwrotu dotacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosowanego wezwania. 

Oceń ten wpis
Do urzędu pracy po dotację
Ocena: 3.6, liczba głosów: 22

Opinie

Jonkisz
2019-12-06, 10:07
Wszystkie dotacje są fajne jeżeli wykorzystać je to jak najbardziej. Ja skorzystałem ze środków na własną działalność i dość sprawnie pozyskałem środki. Jak dają to trzeba się starć o to.
Lion
2019-05-26, 21:58
Do urzędu pracy po dotację. Bardzo to jest ok. Dotacja dla bezrobotnego, który pragnie mieć własną firmę. Brat rozpoczął działalność gospodarczą i na ten cel dostał z UP 20 000 złotych.
Bizon
2019-05-07, 13:54
Jak s,a jakieś ciekawe programy i kwalifikuje się człowiek na to by próbować ja pozyskać to zawsze warto. Wytyczne mogą być wcale nie negatywne w sytuacji i dają wiele korzyści.
Antoni
2019-04-09, 14:13
Organizują czasami możliwość dofinansowania np. własnej działalności gospodarczej. Tylko tutaj trzeba przede wszystkim być pierwszym. To wtedy jest wielka szansa.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.