Zawody i ich potencjał

Zarobki i pensja po studiach prawniczych: uprawnienia i obowiązki prawnika, radcy prawnego a adwokata

8 grudnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

2 komentarze

Zarobki i pensja po studiach prawniczych: uprawnienia i obowiązki prawnika, radcy prawnego a adwokata
Studia prawnicze to tak naprawdę wstęp do dalszych etapów nauki, które zajmują mniej lub więcej czasu, w zależności od ścieżki kariery jaką wybierzemy. Do wykonywania zawodów takich jak m.in adwokat, radca prawny czy prokuratora, wymagane są dodatkowe uprawnienia, w tym ukończenie odpowiedniej aplikacji.

Jak wygląda ścieżki kariery po studiach prawniczych

Studia prawnicze ile trwają-studia prawnicze są studiami jednolitymi (czyli nie tak jak większość kierunkach, które odbywają się w formule 3+2) i trwają 5 lat. Jest to z pewnością jeden z bardziej wymagających kierunków, który wymaga nie tylko dobrej pamięci, ale także zdolności analitycznych. Po ukończeniu studiów i obronie pracy, uzyskujemy tytuł magistra prawa. Co to oznacza? W teorii, po prostu dołączyliśmy do grona magistrów. W praktyce, studia prawnicze dają nam możliwość dalszego kształcenia i wyboru ścieżki kariery w jednym z prestiżowych zawodów prawniczych. To z pewnością stanowi dobrą odpowiedź na pytanie czy warto iść na prawo. Do ich wykonywania niezbędne jest ukończenie aplikacji, czyli praktycznego przygotowania do zawodu. Składa się ona z części wykładowej oraz właśnie tej praktycznej, która obejmuje praktyki mające na celu zapoznanie z zawodem i przygotowanie do samodzielnego wykonywania. Ponadto program praktyk obejmuje także sądy, prokuraturę, kancelarie oraz urzędy. Po odbyciu aplikacji, musimy jeszcze zdać niełatwy egzamin zawodowy. Dopiero ślubowanie oraz wpis na odpowiednią listę, upoważni nas do wykonywania danego zawodu.

Zawody po prawie-jeśli chodzi o zawody, które możemy wykonywać są to m.in:

 • radca prawny;
 • notariusz;
 • adwokat;
 • komornik;
 • sędzia;
 • asesor sądowy;
 • prokurator;
 • kurator sądowy;
 • asystent sędziego;
 • doradca podatkowy;
 • rzecznik patentowy.

Co można robić po prawie, jeśli nie odbyć aplikację? Zdobyta na studiach wiedza z pewnością będzie przydatna na wielu stanowiskach.

Prawnicy mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • dużych korporacjach;
 • prywatnych firmach
 • urzędach każdego szczebla, ministerstwach;
 • służbach mundurowych: policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej
 • na uczelniach kontynuując karierę naukową;

Dlatego warto pamiętać, że praca po prawie bez aplikacji jest możliwa i w dodatku bardzo często ma miejsce.

prawnicy - ile tak na prawde zarabiają?

Aplikacja jako konieczny etap drogi na szczyty kariery prawniczej

Najpopularniejsze aplikacje wybierane przez absolwentów studiów prawniczych to:

 • adwokacka (3 lata)
 • radcowska (3 lata)
 • notarialna (2,5 roku)
 • komornicza (2 lata)
 • prokuratorska (3 lata)
 • sędziowska (3 lata)

Ponadto, możemy wybrać także aplikację kuratorską czy legislacyjną. Prawnik po aplikacji może zatem wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza, prokuratura i sędziego, a także kuratora sądowego.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Prawo

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana
Polecana

Pracownik Obsługi Kancelaryjnej - Tarnów

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

 • Tarnów
Dodana

Pracownik Obsługi Kancelaryjnej - Katowice

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

 • Katowice
Dodana
Dodana
Polecana

Decydując się na wykonywanie zawodu do którego uprawnia, któraś z wymienionych aplikacji, trzeba mieć świadomość kilku rzeczy. Przede wszystkim aplikacja jest bardzo wymagającym okresem, a zarówno egzamin wstępny jak i końcowy są trudne. Nie sposób nie wspomnieć o ciągle zmieniających się przepisach, co oznacza, że musimy trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco. Ponadto ważny jest także aspekt finansowy, a w zasadzie opłaty jakie trzeba ponieść. Aby dostać się na daną aplikację, wymagane jest zdanie egzaminu wstępnego, który jest płatny. Podobnie ma się sprawa z egzaminem zawodowym. Przykładowo opłata za egzamin radcowski w 2021 roku wynosi 2240 zł, a opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020 r był to wydatek rzędu 1300 zł.

adjunkt na stanowisko prawnicze

Prawnik: jak zostać - cechy i obowiązki

Praca po studiach prawniczych bez aplikacji-jak już zostało wspomniane, można podjąć pracę bez odbycia aplikacji. Nie będziemy mieli uprawnień do wykonywania zawodu takiego jak adwokat czy radca prawny, niemniej jednak zawsze możemy znaleźć zatrudnienia w działach prawnych dużych firm czy urzędach. W końcu wiedza i umiejętności zdobyte na studiach przydają się w wielu sytuacjach.

Czym zajmuje się prawnik?

W głównej mierze szeroko rozumianym doradztwem w zakresie różnych gałęzi prawa, a także weryfikacją i sporządzaniem umów. Osoby po odbytej aplikacji, takie jak np. adwokaci, mogą dodatkowo poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty oraz występować przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Jakie cechy powinien mieć dobry prawnik?

Prawdopodobnie nie tyle chodzi o posiadaną wiedzę, ale raczej o chęć jej poszerzania. Przepisy prawa niekiedy są tak skonstruowane, że przeciętny Kowalski niewiele z nich rozumie. Dobry prawnik powinien być na bieżąco z przepisami dotyczącymi kwestii którymi zajmuje się na co dzień. Bo w praktyce, nie można znać się na wszystkim, dlatego bardzo często dana osoba zajmuje się daną gałęzią prawa np. prawem cywilnym czy prawnej handlowym. Tylko w takim przypadku jest w stanie naprawdę rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Kolejną cechą, wręcz niezbędną, jest odporność na stresujące sytuacje, których w codziennej pracy nie brakuje. Wszak źle skonstruowana umowa może wywrzeć naprawdę nieprzyjemne skutki. Pracując z ludźmi, ważne są także kompetencje interpersonalne oraz empatia. Do prawnika przychodzą ludzie, którzy potrzebują fachowej pomocy. Stajemy się więc w dużej mierze odpowiedzialni za analizę danego problemu.

prawnik wczytujacy się w sprawe

Ile zarabia prawnik w firmie, adwokat z urzędu czy radca prawny w kancelarii?

Decydując się na daną ścieżkę kariery, w większości opieramy się na tym, jakie będą nasze zarobki. Podobnie jest w przypadku studiów prawniczych. Niestety spora część absolwentów myśli, że po studiach praca będzie czekała na nich na ulicy. W żadnym zawodzie nie ma to miejsca. Niemniej jednak, jeżeli dobrze wykorzystamy zdobytą wiedzę, która jest dość specjalistyczna, z pewnością przeniesie się to na nasze zarobki.

Ile zarabia prawnik w korporacji

Według danych wynagrodzenia.pl średnia pensja prawników to :

 • młodszy specjalista – 4 610 zł
 • specjalista – 5 680 zł
 • starszy specjalista – 7 260 zł

Adwokat ile zarabia-zarobki adwokatów zależą od wielu czynników, m.in. tego ile spraw prowadzi kancelaria lub dana osoba, jakiego rodzaju są to sprawy. Zgodnie z zapisami ustawy prawo o adwokaturze, opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Według danych wynagrodzenia.pl średnia pensja adwokata to 7 140 zł. Jeśli chodzi o tzw. „urzędówki”, stawki wskazane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.


Średnie zarobki radcy prawnego to 8 670 zł.

Asystent prawny zarobki- często prawnicy zatrudniani są na stanowiskach asystentów. Ich zadaniem jest czynności związanych z obsługą prawną instytucji (kancelarii, urzędu administracji samorządowej, rządowej, skarbowej). Średnie zarobki na tym stanowisku opiewają na kwotę 3 750 zł.


Czym się zajmuje radca prawny - zakres obowiązków

Radca prawny to w Polsce zawód regulowany, który opiera się o zapisy ustawy o radcach prawnych. Wykonuje swój zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii lub w spółce.

szanowany dobrze zarabiający asesor

Zgodnie z art. 6 wskazanej ustawy, świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Ponadto, radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Video

Różnice miedzy radcą prawnym a adwokatem

Jaka jest różnica między radcą prawnym a adwokatem? Jeszcze kilka lat temu adwokat kojarzył się głównie z występowaniem w sądzie, a radca prawny, raczej z szerokiego doradztwa prawnego. Adwokaci mieli szersze uprawnienia jeśli chodzi o rolę pełnioną we wszelkich czynnościach sądowych. Tylko oni mogli występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Od 2015 roku również radcy mogą występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych, co zrównało ich uprawnienia z adwokatami.

Sprawdźmy zatem jak mają się w tym przypadku przepisy dotyczące poszczególnych zawodów.

Zgodnie z art. 4 prawa o adwokaturze, zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności.

radca prawny ile zarabia?

Ustawa o radcach prawnych stanowi, że świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Ponadto, radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Obecnie różnice są niewielkie i należą do nich:

 • przynależność do różnych samorządów zawodowych;
 • różny kolor żabotu przy todze (adwokaci-zielony, radcy-niebieski);
 • radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Adwokaci natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Jak napisać odpowiednie CV oraz list motywacyjny prawnika?

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, w przypadku zawodu prawnika konieczne jest zdobywanie doświadczenia od samego początku studiów. Dobrze w takim wypadku zacząć o poszukiwania praktyk, czy to podczas roku akademickiego czy podczas wakacji. Zdobyte doświadczenie pomoże z późniejszym szukaniu pracy, a także samym wykonywaniu zawodu. Ponadto będzie to z pewnością dobrze wyglądało w CV czy liście motywacyjnym. Tutaj bardzo liczy się praktyczne poznawanie zawodu, ze względu na jego specyfikę. Im wcześniej zaznajomimy się z tym jak pisać pisma procesowe lub interpretować przepisy, tym łatwiej będzie nam w przyszłości. Bogate CV z pewnością zainteresuje rekrutera i sprawi, że w jego oczach będziemy osobami zorganizowanymi i nie bojącymi się wyzwań.

Gdzie szukać ofert pracy prawnika czy radcy prawnego

Zarówno prawnik jak i radca prawny, może znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych. Na stronach urzędów czy ministerstw znajdziemy oferty pracy zarówno w resortach typowo prawnych, jak i związanych z finansami czy podatkami. Po studiach prawniczych możemy także znaleźć zatrudnienie w sądzie czy prokuraturze, jako asystenci. W przypadku radców prawnych, możliwe jest znalezienie zatrudnienia w kancelariach radców prawnych, ale także w prywatnych firmach.

zarobki prawników

Z pewnością to ile zarabia prawnik, zależ tak naprawdę od miejsca, w którym pracuje. Prawnicy bardzo często próbują swoich sił w wielkich korporacjach, w działach finansowych, podatkowych czy związanych z audytem, właśnie ze względu na dość wysokie proponowane zarobki w stosunku do kancelarii prawnych.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Podziel się

2 komentarze

Lolek

Lolek

Prawdę mówisz Jola- w punkt.
Run Jola run

Run Jola run

Oj, każdy chciałby dużo zarabiać jednak to zależy od wielu czynników i czasami nie tylko umiejętnoci. Takie są fakty.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka