Zawody i ich potencjał

Asystent prokuratora - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

24 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

6 komentarzy
Asystent prokuratora - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Prawo to od wielu temat jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Obecnie istnieje wiele możliwości zatrudnienia dla absolwentów, nie tylko w zawodach stricte prawniczych, ale również w korporacjach. Jeżeli zaś chodzi o zawody związane z wymiarem sprawiedliwości, jednym z nich jest asystent prokuratora.

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • na czym polega praca asystenta prokuratora; 
 • jaki powinien być idealny kandydat na to stanowisko; 
 • na jakie zarobki może liczyć asystent prokuratora; 
 • jakie studia i kursy musi ukończyć kandydat na to stanowisko; 
 • jakie są opcje zatrudnienia w tym zawodzie; 
 • czy asystent prokuratora to przyszłościowy zawód. 

Asystent prokuratora - na czym polega praca?

Warto zacząć od wyjaśnienia, że asystent nie jest sekretarką prokuratora. Nie zajmuje się zatem obsługą biura w postaci odbioru korespondencji czy parzeniem kawy bądź załatwianiem prywatnych spraw prokuratora. Ustawa Prawo o prokuraturze (Dz.U.2022.1247 t.j.) nakłada na asystenta prokuratora szereg obowiązków merytorycznych. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku asystenta prokuratora?

 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad toczącym się dochodzeniem; 
 • podejmowanie czynności procesowych na etapie postępowania przygotowawczego; 
 • prowadzenie przesłuchania świadków; 
 • dokonywanie zatrzymania rzeczy, przeszukania oraz oględzin; 
 • przeprowadzenie eksperymentu procesowego - jest to jeden z fakultatywnych elementów procesu karnego, mający najczęściej na celu weryfikację wiarygodności wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadków; 
 • opracowanie decyzji kończących postępowanie przygotowawcze.

Asystent prokuratora współpracuje zatem z prokuratorem, ale w zakresie merytorycznym, a nie organizacyjnej obsługi biura prokuratora. Zadania, które wykonuje asystent prokuratora są ważne z punktu widzenia prowadzonej sprawy i mają znaczący wpływ na jej przebieg oraz wynik. Asystent prokuratora wykonuje typowe czynności administracyjne, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania jego obowiązków ustawowych, np. przygotowanie kserokopii akt lub materiału dowodowego. Wydawane przez siebie decyzje asystent prokuratora podpisuje własnym imieniem i nazwiskiem oraz z podaniem zajmowanego stanowiska. Udział w sekcjach zwłok jest dla asystentów prokuratorów fakultatywny, jedynie na prokuratorze ciąży taki obowiązek wynikający z ustawy.

Video

Cechy dobrego asystenta prokuratora

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Prawo

Inspektor

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Inspektor

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Praktykant w kancelarii prawnej - absolwent prawa, student IV/V roku prawa

Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata DAL & KENSOŃ sp.p.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inspektora ds. utrzymania obiektów produkcyjnych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.

 • Katowice
Dodana
Dodana

Asystent prokuratora musi bezsprzecznie posiadać szeroką wiedzę z zakresu prawa, szczególnie karnego, którym także dzieli się na podkategorie. Bez solidnej bazy merytorycznej, praca na tym stanowisku będzie niezwykle trudna, a niekiedy wręcz niemożliwa. Asystent prokuratora powinien być osobą ambitną i zorientowaną na cel, a także gotową do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako asystent prokuratora?

 • umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem - akta często liczą setki stron dokumentacji; 
 • zdolność logicznego myślenia oraz szybkiego kojarzenia faktów; 
 • umiejętność sprawnego przenoszenia myśli na papier; 
 • sprawne poruszanie się po systemach prawniczych, jak np. LEX czy LEGALIS; 
 • umiejętność pracy w zespole; 
 • opanowane techniki relaksacyjne oraz radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.

Na tym stanowisku wymagają jest także wysoka kultura osobista. Dotyczy to nie tylko współpracy z konkretnym prokuratorem, ale także innymi asystentami prokuratorów oraz pozostałymi pracownikami danej prokuratury lub sądu.

asystent prokuratora

Kto ma największe szanse na zostanie asystentem prokuratora?

Droga do zawodu asystenta prokuratora wiedzie przez konkurs, dlatego duże znaczenie ma tu ogólna znajomość prawa i interpretacji przepisów. Konkurs składa się z testu oraz kazusu do rozwiązania. Dodatkowo kandydat na asystenta prokuratora musi odbyć rozmowę z komisją kwalifikacyjną. Jeżeli do obsadzenia jest tylko jeden etat, wówczas tylko jedna osoba wyjdzie z takiego konkursu zwycięsko. Nie jest tajemnicą, że w takim przypadku wygra osoba, która nie popełniła żadnego lub praktycznie żadnego błędu podczas wszystkich etapów konkursu. Istnieje także szansa dostania się na stanowisko asystenta prokuratora z listy rezerwowej. 

Asystent prokuratora wykonuje w głównej mierze pracę biurową

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku asystenta prokuratora?

 • dobra kondycja psychiczna, odporność na stres - dotyczy to szczególnie współpracy z wydziałem śledczym; 
 • dobry wzrok; 
 • dobra kondycja fizyczna - długotrwała praca siedząca, dlatego warto wdrożyć regularną aktywność fizyczną.

Ile zarabia asystent prokuratora?

Poniżej prezentujemy zebrane w formie tabeli dane dotyczące zarobków asystentów prokuratorów.

POZIOM WYNAGRODZENIA

ZAROBKI BRUTTO

ZAROBKI NETTO

MINIMALNE

4 500 zł 3 341 zł
ŚREDNIE 5 400 zł 3 915 zł
WYSOKIE 6 700 zł 4 813 zł

Czy do pracy na stanowisku asystenta prokuratora potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Tabela zawiera informacje na temat studiów oraz szkoleń, jakie musi ukończyć kandydat na asystenta prokuratora.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA 
WYMAGANE Do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wymagane jest wykształcenie wyższe. -
PRZYDATNE Największe szanse na zostanie asystentem prokuratora mają Ci, którzy ukończą studia wyższe na kierunku prawniczym. -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie asystenta prokuratora?

Osoby na stanowisko asystenta prokuratora są wyłaniane w drodze konkursu. Taki konkurs jest organizowany wedle potrzeb konkretnych prokuratur. Nie ma możliwości pracy jako asystent prokuratora poza prokuraturą. Asystent prokuratora jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. W konkursie biorą udział wyłącznie absolwenci kierunku prawo. Osób w, która po raz pierwszy ma zostać zatrudniona na tym stanowisku, odbywa półroczny staż asystencki. Staż nie obowiązuje osób, które zdany egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

asystent prokuratora

Czy zawód asystenta prokuratora jest przyszłościowy?

Przez większość osób zatrudnionych na stanowisku asystenta prokuratora, zawód te jest traktowany jako przejściowy. W trakcie jego wykonywania osoby te nabywają niezbędne w toku dalszej kariery doświadczenie, a także przygotowują się do egzaminów zawodowych. Praca jako asystent prokuratora nie zamyka drogi do takich zawodów jak sędzia, adwokat czy radca prawny. Jeżeli asystent prokuratora chce w przyszłości wykonywać zawód prokuratora, fakt bycia asystentem prokuratorskim nie zwalnia takiej osoby z konieczności zdania egzaminu. Przyszłość tego zawodu zależy głównie od zapotrzebowania kadrowego oraz możliwości budżetowych poszczególnych prokuratur.

Podsumowanie:
 • Asystent prokuratora nie jest jedynie sekretarką prokuratora, lecz ma szereg obowiązków merytorycznych, których wykonanie wpływa na przebieg sprawy.
 • Osoba, która chce zostać asystentem prokuratora, musi posiadać solidną wiedzę z zakresu prawa karnego oraz wysoką kulturę osobistą.
 • Zarobki asystentów prokuratorów wynoszą minimalnie 4 500 zł brutto, a maksymalnie 6 700 zł brutto.
 • Do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wymagane jest wykształcenie wyższe, a największe szanse mają osoby, które ukończyły studia prawnicze.

Najczęściej zadawane pytania

Czy kandydat na asystenta prokuratora musi być absolwentem prawa?

Tak, ponieważ jest to jeden z ustawowych wymogów na stanowisko asystenta prokuratora. Co ważne, do konkursu nie mogą podejść studenci, a także nawet absolwenci tego kierunku, jeżeli nie ukończyli 24. roku życia.

Czy asystent prokuratora musi mieć prawo jazdy kategorii B?

Nie, ustawa nie nakłada na asystenta prokuratora takiego obowiązku. Niemniej biorąc pod uwagę specyfikę pracy, np. gdy zaistnieje potrzeba dokonania oględzin miejsca zdarzenia, prawo jazdy może okazać się pomocne.

Czy kandydat na asystenta prokuratora może być osobą karaną?

Nie, zgodnie z ustawą kandydat na to stanowisko musi być osobą nieskazitelnego charakteru. Zanim dojdzie do zatrudnia w konkretnej prokuraturze, weryfikowane są dane o konkretnym kandydacie w Krajowym Rejestrze Karnym.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

6 komentarzy

Ksenia

Ksenia

Prawda asystent prokuratora nie musi posiadać wykształcenia prawniczego. Moim zdaniem lepsze wynagrodzenie niż radca.Jesli są stanowiska starszych asystentów to wynagrodzenie b.korzystne z tej wyższej półki.A jak się pracuje trzeba sprawdzić...
Giza

Giza

Cieszy mnie, że artykuł przedstawia w prosty sposób wymagania stawiane przez konkurs na stanowisko asystenta prokuratora. To ważne, aby zrozumieć czego wymaga się od kandydatów. Może w przyszłości spróbuję swoich sił w tym zawodzie.
front

front

Wybór zawodu asystenta prokuratora może być dobrym pomysłem dla osób posiadających wykształcenie prawnicze. Praca jest wymagająca, ale jednocześnie daje szansę na rozwój i zdobycie cennej wiedzy z zakresu prawa karnego.
Krzysztof

Krzysztof

Praca jako asystent prokuratora wydaje mi się wymagająca i odpowiedzialna. Nie mam co prawda wykształcenia prawniczego, ale może zdecyduję się kiedyś na zmianę zawodu i zostanę asystentem prokuratora, jeśli tylko będę spełniać wymagane kwalifikacje.
Dzela

Dzela

Przyjemnie przeczytać artykuł, który dokładnie wyjaśnia czym zajmuje się asystent prokuratora. Warto zatrudnić osobę z dobrą znajomością prawa i dużym doświadczeniem na tym stanowisku, ponieważ może to znacznie wpłynąć na wynik prowadzonej sprawy.
As

As

Asystent prokuratora nie musi być prawnikiem - art. 176 par. 1 pkt 3 PP

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.