Zwrot podatku z Rumunii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Rumunii - rozliczenie dochodów w Polsce
Rumunia jest znana z bardzo niskiego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ogólnie z dość przyjaznego systemu podatkowego. Nie oznacza to jednak, że podatnicy w tym kraju nie posiadają żadnych obowiązków skarbowych.

Każda osoba czerpiąca dochody w Rumunii musi się rozliczyć z Narodową Agencją ds. Administracji Podatkowej. Nie wszyscy podatnicy mają obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych, ale te stanowią możliwość do uzyskania ewentualnych ulg podatkowych i oczywiście zwrotu nadpłaconego podatku.

Wyjeżdżając do pracy w Rumunii, warto się zapoznać z najważniejszymi kwestiami podatkowymi. Trzeba zdawać sobie sprawę, kto i kiedy musi się rozliczyć oraz w jaki sposób to zrobić. Przyjrzyjmy się istotnym kwestiom związanym z rozliczeniem podatku w Rumunii.

Kto i kiedy musi się rozliczyć z fiskusem w Rumunii?

Przede wszystkim, to rozliczeń podatkowych dokonuje się za zakończony rok podatkowy. Ten podobnie, jak w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że trwa on od 1 stycznia do 31 grudnia i to właśnie dochody z tego okresu należy rozliczać.

Narodowa Agencja ds. Administracji Podatkowej (ANAF) wymaga, aby stosowne deklaracje podatkowe składać w lokalnych placówkach urzędu do dnia 15 maja następnego roku po rozliczanym roku podatkowym. Następnie urząd dokonuje ostatecznych rozliczeń i informuje podatników o podjętych decyzjach podatkowych. Każda osoba od dnia otrzymania decyzji podatkowej ma 60 dni na uregulowanie ewentualnej niedopłaty. Oczywiście w przypadku zwrotu podatku urząd ma 60 dni na wypłacenie pieniędzy podatnikowi.

Warto zaznaczyć, że część podatników nie ma obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych: Przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę przez rumuńskie firmy bądź rumuńskie oddziały zagranicznych firm nie muszą się rozliczać. Wynika to z faktu, że ich dochody są objęte 10-procentowym podatkiem liniowym potrącanym przez pracodawcę. Jeżeli takie osoby nie czerpią również dochodu z innych źródeł, to nie mają obowiązku składania zeznań.

Rezydenci podatkowi Rumunii mają obowiązek rozliczyć się z dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Analogicznie nierezydenci podatkowi będą wykazywać w rozliczeniu jedynie dochody uzyskiwane w Rumunii. W tym przypadku należy zaznaczyć, że nierezydenci zatrudnieni w zagranicznych firmach niepobierających podatku u źródła muszą zadbać samodzielnie o płacenie podatku. Osoby takie mają obowiązek do 25 dnia każdego miesiąca złożyć deklarację za miniony miesiąc oraz zapłacić w tym terminie należny podatek.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Rumunia

Jak rozliczyć podatek dochodowy w Rumunii?

Podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej muszą wypełnić stosowny formularz. Dokumenty do wypełnienia można pobrać bezpośrednio ze strony Narodowej Agencji ds. Administracji Podatkowej: https://www.anaf.ro.

Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej należy się posiłkować dokumentami od pracodawcy, w których znajdziemy szczegółowe informacje odnośnie uzyskanych dochodów oraz odprowadzonych składek na poczet podatku i ubezpieczeń społecznych.

Warto wiedzieć, że wszelkie operacje podatkowe, można wykonać dopiero, posiadając numer identyfikacji podatkowej, noszący nazwę Codul Fiscale. Ten numer jest odpowiednikiem polskiego NIP. Codul Fiscale należy zdobyć jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Wniosek o przyznanie kodu składa się w lokalnej placówce ANAF.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w Rumunii?

W związku z bardzo niskim podatkiem liniowym władze nie przewidziały możliwości korzystania ze zbyt wielu ulg podatkowych. Mimo to pewne rzeczy podlegają odpisom. Przede wszystkim wyliczając podstawę opodatkowania od wynagrodzenia brutto, odejmuje się składki na poczet obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Odpisowi podlegają także opłaty odprowadzane na dobrowolne fundusze emerytalne oraz dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne i subskrypcje prywatnych placówek medycznych.

Podatnicy mają także możliwość przekazania części swojego podatku na cele charytatywne. Przy rozliczeniu można wskazać cel i przekazać na niego w zależności od regulacji prawnych 2% lub 3,5%.

W najlepszej sytuacji podatkowej mogą się znaleźć przedstawiciele trzech grup społecznych:

  • Po spełnieniu pewnych dodatkowych wymogów z obowiązku płacenia podatku dochodowego mogą w całości zostać zwolnione osoby niepełnosprawne.
  • Taka sama sytuacja może spotkać pracowników IT oraz R&D (badania i rozwój).
  • W przypadku tych dwóch grup rząd postanowił zachęcić pracowników nowoczesnych sektorów do pozostania w Rumunii. Taka decyzja ma też zachęcić inwestorów.

Bez podwójnego podatku dochodowego za pracę w Rumunii

Osoby pracujące w Rumunii i pozostające polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek rozliczenia się z rodzimym fiskusem. Na szczęście Polska i Rumunia podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów.

Na mocy postanowień umowy stosuje się do rozliczenia dochodów zagranicznych tak zwaną metodę wyłączenia z progresją. Zakłada ona, że dochód zagraniczny nie jest opodatkowany, jednak zostaje on wliczony do ustalenia stopy procentowej dla pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu. W efekcie należy wykazać dochód z Rumunii w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Ten nie zostaje opodatkowany, ale przyczyni się do wyliczenia stopy procentowej dla podatku nakładanego na pozostałe dochody.

Wiele osób nie musi się martwić o rozliczenie podatku w Rumunii. Ten kraj stara się stworzyć bardzo przyjazne środowisko dla osób chcących zarabiać na jego terytorium. Niskie podatki, a nawet możliwość całkowitego zwolnienia z nich są dość kuszące.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Rumunii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.