Zwrot podatku z Estonii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Estonii - rozliczenie dochodów w Polsce
Wszystkie osoby legalnie zatrudnione w Estonii są objęte obowiązkiem opłacania podatku dochodowego. Władze tego skandynawskiego kraju ustaliły podatek liniowy, który w przypadku pracowników najemnych jest potrącany przez pracodawcę i wpłacany na konto urzędu.

Taka forma poboru podatku oznacza, że na koniec roku trzeba dokonać rozliczenia z fiskusem. Składki odprowadzonego podatku mogą się nieco różnić od faktycznie należnej kwoty. Roczne rozliczenie jest także okazją do skorzystania z ulg podatkowych, czy wykazania dochodów z innych źródeł.

Osoby planujące podjęcie pracy w Estonii powinny się zapoznać z obowiązkami i prawami podatkowymi. Poprawne rozliczenie podatków jest bardzo ważne, ponieważ tylko tak można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Przybliżmy więc proces rozliczania się z estońskim fiskusem.

Status rezydencji Estonii, czy ma znaczenie?

Estoński system podatkowy nie wprowadza różnic w wysokości stawki podatku dochodowego czy formie opodatkowania między rezydentami i nierezydentami kraju. Wszyscy podatnicy płacą więc 20% od uzyskanych dochodów.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Estonia

Różnica polega na dochodach, jakie zostają opodatkowane. Rezydenci podatkowi muszą wykazać w rocznej deklaracji wszystkie swoje dochody uzyskiwane na terenie całego globu. Nierezydenci podatkowi rozliczają jedynie wpływy uzyskiwane na terenie Estonii.

Za rezydenta podatkowego uznaje się osobę, posiadającą stałe miejsce zamieszkania w Estonii bądź przebywającą w kraju ponad 183 dni w okresie 12 miesięcy. Zarówno rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi mogą korzystać z ulg. Jednak w przypadku tych drugich muszą oni być obywatelami państw należących do Unii Europejskiej bądź obszaru EOG.

Nierezydenci podatkowi uzyskujący dochód tylko z pracy najemnej nie muszą składać zeznania podatkowego. Jednak w ten sposób pozbawiają się możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego.

Kiedy i jak rozliczyć podatek dochodowy w Estonii?

Maksu - ja tolliameti (MTA), czyli lokalny urząd skarbowy przygotowuje po zakończeniu roku podatkowego wstępne deklaracje. Podatnicy muszą je sprawdzić i ewentualnie uzupełnić, a następnie złożyć w urzędzie na jeden z dwóch sposobów.

Rozliczenie z estońskim fiskusem:

  • Roczne zeznania podatkowe składa się po zakończeniu roku podatkowego, który w Estonii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.
  • W efekcie w deklaracji należy uwzględnić dochody z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia.
  • MTA wymaga złożenia deklaracji podatkowych do dnia 30 kwietnia następnego roku po zakończeniu roku podatkowego.
  • Urząd skarbowy rozpoczyna przyjmowanie deklaracji w różnych terminach zależnych od formy rozliczenia.
  • Podatnicy mogą wypełnić papierowe zeznanie i złożyć je samodzielnie w urzędzie od dnia 19 lutego. Znacznie popularniejszą metodą w Estonii jest korzystanie z elektronicznego systemu e-MTA. W tym wypadku deklaracje są przyjmowane od 15 lutego. System znajduje się na stronie administracji podatkowej: https://www.emta.ee/eng
  • Także terminy wypłat nadpłaconego podatku dochodowego są różne w zależności od formy rozliczenia. W przypadku elektronicznych rozliczeń przelewy są uruchamiane już od 26 lutego, zaś dla deklaracji papierowej wypłaty rozpoczynają się od 19 marca.
  • Oczywiście może się okazać, że na rachunku podatnika znajdzie się niedopłata. W takiej sytuacji należny podatek trzeba zapłacić do 1 października następnego roku po zakończeniu roku podatkowego.

W systemie e-MTA znajdują się wszystkie informacje potrzebne do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej. W przypadku dochodów z innego źródła oraz chęci skorzystania z ulg podatkowych należy posiadać stosowne dokumenty potwierdzające wpływy, oraz koszty podlegające odpisom.

Na jakie ulgi można liczyć w Estonii?

Przede wszystkim wszyscy podatnicy mają prawo do osobistego odliczenia, czyli kwoty wolnej od podatku. W przypadku dochodów rocznych nieprzekraczających 14 400 euro wyniesie ona 6 000 euro rocznie, czyli 500 euro miesięcznie. Powyżej wspomnianego progu odliczenie maleje progresywnie. Powyżej dochodu rocznego wynoszącego 25 200 euro ulga osiąga zerowy pułap.

Podatnicy mogą także odpisać od podatku niektóre zasiłki osobiste oraz pewne koszty uzyskania przychodów. W tej kategorii mieszczą się między innymi odpisy z tytułu opłacania ubezpieczeń społecznych, odsetek bankowych czy kosztów edukacji. Co roku władze wykazują koszta podlegające ulgom podatkowym. Między innymi można uzyskać ulgę na małżonka będącego rezydentem Estonii.

Jaką metodą rozliczyć estoński dochód w Polsce?

Osoby zarabiające w Estonii i będące rezydentami polskimi mają obowiązek rozliczenia podatków z rodzimym fiskusem. Oznacza to, że po upływie roku podatkowego muszą wypełnić deklarację PIT-36 z załącznikiem ZG i wykazać w niej dochód pochodzący z Estonii.

Polskę i Estonię łączy umowa o unikaniu podwójnego podatku dochodowego. Na jej mocy do rozliczenia zagranicznego dochodu wykorzystuje się tak zwaną metodę wyłączenia z progresją. Ta zakłada, że wpływy z Estonii nie są opodatkowane w Polsce. Należy je jednak wykazać, ponieważ są one brane pod uwagę przy wyliczeniu stawek procentowych dla pozostałych dochodów opodatkowanych nad Wisłą.

System elektroniczny w Estonii pozwala na bardzo szybkie i sprawne rozliczenie się z podatku. Mnogość ulg podatkowych pozwoli uzyskać zwrot podatku, a obowiązki przed polskim fiskusem nie doprowadzą do zapłacenia podwójnego podatku. Wygląda więc na to, że od strony podatkowej Estonia jest atrakcyjnym kierunkiem emigracji zarobkowej.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Estonii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.