Zwrot podatku z Luksemburga - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Luksemburga - rozliczenie dochodów w Polsce
Osoby legalnie pracujące w Luksemburgu opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych (Impots sur le Revenu). Należne składki są potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia na podstawie prognoz. Oznacza to, że na koniec roku należy dokonać rozliczenia z luksemburskim urzędem skarbowym.

Złożenie rocznej deklaracji jest konieczne w celu uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Zaliczki odprowadzane przez pracodawcę mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego podatku, jaki należy zapłacić. Różnice te mogą przynieść konieczność dopłaty bądź zwrotu nadpłaconych składek. Co więcej, przy okazji rozliczenia rocznego można się starać o przyznanie ulg podatkowych, które dodatkowo zwiększą wysokość zwracanego podatku.

Pracując w Luksemburgu, należy znać swoje obowiązki i prawa podatkowe. Sprawdźmy więc, w jaki sposób można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w Luksemburgu.

Kiedy należy złożyć deklarację podatkową w Luksemburgu?

Wzorem innych państw deklarację podatkową w Luksemburgu składa się po zakończeniu roku podatkowego. W tym małym Księstwie rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza że trwa on od 1 stycznia do 31 grudnia.

Luksemburski urząd skarbowy wymaga złożenia zeznania podatkowego do 31 marca następnego roku po roku podatkowym. Należy sobie zdawać sprawę, że prawo tego kraju pozwala się starać o zwrot nadpłaconego podatku tylko z zakończonego roku podatkowego. Warto więc pamiętać o obowiązku rozliczenia, w innym wypadku nadpłaty przepadną.

Średnio urząd skarbowy w Luksemburgu wypłaca zwroty nadpłaconego podatku w czasie od 6 miesięcy do aż jednego roku. Na czas wypłacenia podatku ma wpływ szybkość złożenia deklaracji podatkowej.

Jakie dokumenty potrzebuję do rozliczenia podatku w Luksemburgu?

Podatnicy do końca lutego otrzymują od urzędu skarbowego powiadomienie o możliwości pobrania deklaracji podatkowej w wersji elektronicznej pod adresem: https://guichet.public.lu. Przesyłane są także wersje papierowe pocztą. To właśnie na tej deklaracji należy nanieść poprawne informacje odnośnie dochodu oraz ewentualne adnotacje na potrzeby uzyskania ulg podatkowych. Gotowe zeznanie można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy MyGuichet.lu.

To Cię powinno też zainteresować: Luksemburg praca

Do poprawnego wypełnienia deklaracji konieczne jest zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz potrąconych składkach na poczet podatku dochodowego. Druk Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension będący odpowiednikiem polskiego PIT-11 jest dostarczany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego. Należy pamiętać, że w przypadku świadczenia pracy dla kilku przedsiębiorstw w czasie rozliczanego roku należy posiadać druki od każdego z nich.

W związku z możliwymi ulgami należy posiadać zaświadczenie o zapłaconych odsetkach od kredytu hipotecznego lub osobistego zaciągniętego w rozliczanym roku podatkowym. Występując o wspólne opodatkowanie z partnerem, należy posiadać zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego bądź partnerskiego. Urząd skarbowy może poprosić także o dodatkowe dokumenty do weryfikacji wprowadzonych danych. W przypadku starania się o ulgi z tytułu różnych kosztów należy przedstawić stosowne rachunki potwierdzające ponoszone wydatki.

Rezydenci podatkowi Luksemburgu muszą rozliczyć nie tylko dochód z tego kraju, ale także wpływy uzyskane w innych państwach. Rezydentem Księstwa staje się osoba przebywająca na terenie kraju ponad 183 dni bądź posiadająca własne miejsce zamieszkania w Luksemburgu. Nierezydenci rozliczają tylko dochód uzyskany w Księstwie.

Na jakie ulgi podatkowe mogę liczyć w Luksemburgu?

Główną i najważniejszą ulgą jest kwota wolna od podatku. Podatnicy w Luksemburgu nie płacą podatku dochodowego od zarobków w wysokości do 11 265 euro. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty dochód wchodzi w kolejne progi procentowe rosnące progresywnie.

Przy okazji rozliczenia rocznego można się starać o szereg ulg podatkowych pozwalających pomniejszyć należny podatek dochodowy. Odliczeniom podlegają między innymi koszta wydatków wynikających z wykonywania pracy czy odsetki kredytów. Od podatku można również odliczyć składki na ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Należy zaznaczyć, że wysokość niektórych ulg oraz możliwość korzystania z nich jest zależna bezpośrednio od klasy, do jakiej przypisano podatnika. Konkretne kwoty będą więc zależne od sytuacji rodzinnej i życiowej rozliczającej się osoby.

Czy muszę rozliczyć dochód z Luksemburga w Polsce?

Osoby pracujące w Luksemburgu, ale pozostające rezydentami polskimi mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej przed urzędem skarbowym w Polsce. Konieczne jest wykazanie dochodów z zagranicy, a więc także tych uzyskanych w Luksemburgu. Dochód wpisuje się w deklarację PIT-36 z załącznikiem ZG.

Mimo obowiązku wykazania dochodu z Luksemburga nie podlega on podwójnemu opodatkowaniu. Oba państwa obowiązuje wspólna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na jej mocy stosuje się tak zwaną metodę wyłączenia z progresją. Co ona oznacza?

Dochód uzyskiwany za granicą kraju nie podlega opodatkowaniu, ale zostaje wzięty pod uwagę przy wyliczeniu stopy procentowej dla pozostałych dochodów.

Warto pamiętać o złożeniu rocznej deklaracji podatkowej w Luksemburgu, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Sam proces rozliczenia nie powinien przysparzać wielu problemów. Warto jednak skorzystać z pomocy biur rachunkowych, które wyeliminują ewentualne błędy w deklaracji i zmaksymalizują wysokość zwrotu podatku.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Luksemburga - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 4.9, liczba głosów: 12

Opinie

MARD
2021-04-26, 15:03
Pytanie.
Jeżeli nie zdążyłem złożyć zeznania podatkowego w Luksemburgu z uwagi na pracę w okresie od stycznia do 10 kwietnia 2021r. w Luksemburgu a Certyfikaty przesłano mi do domu w Polsce ok.15marca 2021r czy jest sens skąłdać zeznanie.
Leon
2021-02-08, 21:48
W tekscie pisze, że mają na to czas od 6 miesiecy do 1 roku.
Hyde
2021-02-01, 18:31
Jak dlugo czeka sie na przelanie pieniedzy od momentu otrzymania wykazu nadplaconych pieniedzym
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.