Zawody i ich potencjał

Praca jako stróż nocny a przepisy Kodeksu Pracy

17 grudnia 2019

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 22 głosy

22 głosy

25 komentarzy
Praca jako stróż nocny a przepisy Kodeksu Pracy
Osoby, które pracują przy pilnowaniu mienia, jak i ochronie osób, mogą świadczyć pracę w systemie zrównoważonego czasu pracy. Co to oznacza w praktyce? Ile godzin może pracować dozorca? Ile zarabia stróż nocny? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat pracy stróża nocnego.

Ile godzin może pracować dozorca?

W myśl obowiązujących przepisów prawa możliwe jest zastosowanie systemu zrównoważonego czasu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych. Zgodnie z art. 137 Kodeksu pracy jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin i to w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca.

Warto jednak pamiętać, że kolejne przepisy dopuszczają możliwość przedłużenia tego okresu. I tak, zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system zrównoważonego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Dalej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawodawca ma prawo do przedłużenia okresu rozliczeniowego, jednak nie więcej niż do 3 miesięcy. Co jeszcze zainteresowani powinni wiedzieć o pracy stróża nocnego?

Ustalenia przedłużenia okresu rozliczeniowego dozorcy

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić systemy i rozkład pracy, jak również okresy rozliczeniowe czasu pracy w dokumentach, które obowiązują wewnątrz zakładu pracy. Wynika to bezpośrednio z przepisów zawartych w Kodeksie pracy. I tak, pracodawca kwestie te powinien ustalić:

  • w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie albo obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1),
  • powiadomić właściwego inspektora pracy, gdy nie działa w jego zakładzie pracy zakładowa organizacja związkowa lub też nie wyraża ona zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Stróż – prawa pracownika

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca stróż

Portier/Dozorca

Merkury Market

  • Nowa Ruda
Dodana

Portier/Dozorca

Merkury Market

  • Straszęcin
Dodana

Pracownik gospodarczy

REK-IN Zarządzanie Nieruchomościami

  • Zamość
Dodana

Woźny

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWEM

  • Nowe
Dodana

Woźna (1/2 etatu) k/m

PRZEDSZKOLE NR 427 KRAINA RADOŚCI W WARSZAWIE

  • Warszawa
Dodana

Pracodawca, który wprowadza do zakładu pracy zrównoważony system czasu pracy, musi pamiętać, że zatrudnionemu po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy przysługuje odpowiednio długi wypoczynek. Ten powinien trwać co najmniej tyle, ile łączna suma przepracowanych godzin i to niezależnie od wypoczynku tygodniowego. Warto przy tym podkreślić, że wypoczynek tygodniowy – zgodnie z przepisami – powinien wynosić co najmniej 35 kolejnych godzin.

W takim układzie pracy istotne są też wolne niedziele, które przysługują osobom świadczącym pracę właśnie w ten dzień. Każdy pracownik (wyjątkiem są tu zatrudnieni w systemie weekendowym), który wykonuje pracę w niedzielę, powinien skorzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy oraz jednego dnia wolnego w ciągu tygodnia, który przysługuje mu zamiast wolnej niedzieli.

Na zdjęciu stróż nocny podczas służby

Stróż i praca po godzinach

W przypadku zrównoważonego czasu pracy zatrudnieni nie powinni świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych. Możliwość taka, co do zasady, jest dopuszczona przez ustawodawcę, niemniej jednak dotyczy ona sytuacji wyjątkowych. Mowa tu choćby o konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii. Praca po godzinach może być też uzasadniona potrzebami samego pracodawcy i zazwyczaj wiąże się z natłokiem dodatkowej pracy i nie może być ona pogodzona z czynnościami planowanymi. W każdym z tych przypadków podmiot zatrudniający musi jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami finansowymi, czyli wypłaceniem swoim pracownikom dodatkowych pieniędzy w zamian za pracowanie po godzinach.

Poza ochroną mienia i osób, system zrównoważonego czasu pracy może być też zastosowany w innych sytuacjach. Mowa tu choćby o konieczności dozoru urządzeń. W takim przypadku pracownicy mogą świadczyć pracę w tym systemie, niemniej jednak w takich okolicznościach przedłużenie dobowego wymiaru czasu jest możliwe tylko do 16 godzin i to przy okresie rozliczeniowym, który nie przekracza jednego miesiąca. Z punktu widzenia pracownika istotne jest, że ma miejsce odstępstwo od 11-godzinnego odpoczynku. Jednocześnie jednak w zamian zatrudniony powinien – po ukończeniu pracy – otrzymać prawo do odpoczynku i to w wymiarze minimum tylu godzin, ile przepracował.

Ile zarabia stróż nocny?

Praca stróża nocnego jest atrakcyjna przede wszystkim dla mężczyzn w starszym wieku, którym brakuje jeszcze kilku lat do przejścia na emeryturę. Jest to praca spokojna, bezstresowa, niewymagająca dużego wysiłku fizycznego, ale niestety również niewiele płatna.

Najczęściej zarobki stróża nocnego na tego typu stanowisku nieznacznie przekraczają minimalną krajową, ale warto wiedzieć, że praca stróża głównie wykonywana jest w nocy i za to należy się pracownikowi dodatek. Każdy pracownik, który wykonuje pracę w nocy, powinien otrzymać o 20% wyższe wynagrodzenie niż standardowe. Taki dodatek obejmuje tylko te przepracowane godziny, które mieszczą się w przedziale między godziną 21:00 a 7:00. Praca dozorcy daje też szansę na wyrobienie nadgodzin, dzięki czemu miesięczne zarobki stróża nocnego mogą oscylować nawet w okolicy 3000 złotych netto.

Ile godzin może pracować dozorca w ciągu doby?
Warto wiedzieć, że dozorcy najczęściej nie pracują po 8 godzin, a zdecydowanie dłużej – często mają dziesięcio- lub dwunastogodzinne zmiany. Dość popularnym systemem pracy stróża jest dzień na dzień, czyli 24 godziny pracy, a następnie dzień lub dwa dni wolnego.

Zarobki stróża nocnego a obowiązki

Czy otrzymywanie wypłaty na tym poziomie jest adekwatne do obowiązków stróża? Wszystko zależy od tego, gdzie jest zatrudniony. Stróże pracujący przy ochronie obiektów najczęściej mają najmniej pracy. Raz na godzinę czy dwie muszą zrobić obchód po terenie i w zasadzie na tym kończą się ich obowiązki. O wiele więcej pracy ma typowy dozorca, który dodatkowo może odpowiadać za wykonywanie prac konserwatorskich i porządkowych, udzielanie informacji gościom odwiedzającym obiekt, sporządzanie listy osób wchodzących i wychodzących z obiektu, pilnowanie terenu, zamykanie obiektu w konkretnych godzinach, sprawdzanie stanu technicznego nieruchomości, którą się opiekują.

Praca dozorcy lub stróża jest dobrym rozwiązaniem nie tylko dla osób starszych, ale również tych, które dodatkowo pracują zdalnie przy komputerze na własny rachunek. Wtedy podczas pilnowania obiektu mogą zrealizować też swoje zlecenia.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Ile godzin pracuje stróż nocny?

Przeciętnie długość zmiany pracownika na stanowisku stróża nocnego wynosi od 10 do 12 godzin. Znacznie rzadziej pracuje się w tym zawodzie w ośmiogodzinnym trybie.

Ile zarabia stróż nocny?

Na tym stanowisku zwykle zarobki są niewiele wyższe niż minimalna krajowa, jednak według prawa dodatkowo należy się takiemu pracownikowi wynagrodzenie o 20% wyższe niż standardowe za godziny przepracowane w przedziale czasowym między 21:00 a 7:00.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

25 komentarzy

gość 27

gość 27

Zarobki stróża nocnego są niewątpliwie niskie, ale warto pamiętać, że osoby te zatrudnione są głównie w celu ochrony mienia i osób. Pracownicy ci są bardzo ważnym elementem zakładu pracy, więc i ich godne wynagrodzenie powinno być traktowane na równi z innymi pracownikami. Oczywiście, jeśli pracownik wykonuje dodatkowe godziny, szczególnie w przypadku akcji ratowniczej lub awarii, to dodatkowe koszty powinniśmy jako pracodawcy ponosić bez zająknięcia się.
Fibka

Fibka

Czyli jeśli ktoś chce pracować jako stróż nocny, to trzeba liczyć się z niewielkimi zarobkami. Nie jest to praca wymagająca wiele kwalifikacji, ale niestety nie przekłada się to na wyższe wynagrodzenie. Z drugiej strony, dodatek za pracę nocną to zawsze coś, co powinno skłaniać do przemyślenia wyboru takiego zawodu.
Harenda

Harenda

No to teraz wiem, że praca stróża nocnego nie jest dla mnie. Owszem, jest spokojna i bezstresowa, ale niestety niewiele płatna. O wiele bardziej opłacalne jest szukanie pracy w innej branży, chociaż z drugiej strony, dla niektórych może to być atrakcyjne z racji na możliwość wyrabiania nadgodzin.
Patryk

Patryk

Ciekawe, że praca stróża nocnego jest niewiele płatna, mimo tego że wymaga dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dodatek za pracę w nocy to tylko słodka wisienka na torcie, ale wciąż nie wyrównuje poziomu zarobków do powszechnie ustalonej minimalnej krajowej. No cóż, trudno się dziwić, że brakuje chętnych do takiej pracy.
xyz

xyz

Przepraszam które firmy dają dużo pieniędzy bo jakość jak chodzę do innych firm niż ochrona to oferują najniższą krajową i zlecenie czyli brak urlopu itd etc
seedkris

seedkris

Ja jestem dozorcą nocnym na 0,5 etatu. Z przepracowanych fizycznie godzin wyjdzie pełny etat. Do przyszłej emerytury zaliczą mi tylko połowę?
Teresa.

Teresa.

Praca jako strusz powinna być więcej płatna najmniej 3000zl. na reke
blizna

blizna

problem wykorzystywania niepełnosprawnych nie polega na tym że pracują 16 czy 24 godziny bo potem mają na przykład 78 albo i ty tak jak w tym przypadku gdzie ja pracuję Problem polega na tym że nawet pracując 10 godzin pracownicy niepełnosprawni są wykorzystywani do innych celów na inne stanowiska zamiast na przykład ochrony czy stróżowania i to przykład awizacja obsługa wag i tym podobne
Johny Kowalski

Johny Kowalski

Co,jeśli pracodawca ustala godziny pracy w ilości 16 godzin ito dla osób niepełnosprawnych,bo takiesą wtedy najczęściej przymowane do pracy?? To nie fair,jeszcze dodaje inne obowiązki typowe dla dozorcy,np,rejestr osob,pijazdow,wydawaniemluczy do wielu pomieszczeń? Robia nasz za glupków i idiotow.hanva.Gdzie sąinspektorzy pracy?
kelner

kelner

Niestety firmy i tak potrafią omijać przepisy a nawet za zgodą pracownika co dzięki temu ma pracę.
Janus.

Janus.

Polska to bandycki kraj. Zmusza niepelnosprawnego do niewolniczej pracy po 24 nonstop.Polska to kraj nazistowski
Jacuś

Jacuś

kafar 2020-04-02, 04:53 "Pracuje jako ochroniarz nocny i jestem zadowolony ,porucham przy okazji i jest git" Ale jak to poruchasz? Kolegę w pracy?
JAN

JAN

ŚTUŻOWI.KARZE.MYC.GOŁĄ REKĄ.KIBLE
Niepełnosprawny.

Niepełnosprawny.

W Polsce to jest tak że niepelnosprawnego stróża porównuje się że zdrowym. A co na to P.I.P. nic!!! . Tylko bronią pracodawców i chcą dorobić za brak kontroli .Polska to bandycki kraj ludzi Witosa.
Niepełnosprawny.

Niepełnosprawny.

To jest tak firma nie płaci za godziny nocne A Inspektor P.I.P.Zamiast ukarać pracodawce straszy pracownika. Ze pracownik ma być wdzięczny za pracę A nie donosic na pracodawce A sam za odmowę kontroli ma kase. Tragedia inspektorów oszustów.
Nikus

Nikus

Ja tu czegoś nie rozumie. Jesteś niepełnosprawny psychicznie zus mówi zakaz pracy lekarz medycyny pracy zezwala na prace nawet po 24 godziny na dobę. Jeden lekarz przekręt i drugi też. Jak można psychicznie choremu dac prace po 24 godziny przy monitorach. Bandyckie lekarze i kraj .
Nikus.

Nikus.

To jest wyzysk i oboz pracy dla niepelnosprawnych niewolników. Okradanie poniżanie wyśmiewane.
NoName

NoName

Pracuje jako Dozorca od 6miesięcy Niestety firma w której pracuje nie traktuje dozorcy jako osoby od pilnowania mienia a raczej jako kolejnego pracownika który przez 17-24godziny zmiany będzie pracował jak inni, moim zdaniem jest to przesada, spróbujcie wytrzymać 24 godziny w pracy (od 6:00 do 6:00) do tego wykonując non stop pracę fizyczne i do tego jak twierdzi pracodawca przysługuje mnie tylko 30minutowa przerwa.
Pracoholiczka Weronka

Pracoholiczka Weronka

bycie stróżem nocnym to moje nowe marzenie myśle że to idealna praca dla mnie lecz jedna rzecz przeszkadza mi w zrealizowaniu tego celu a mianowice częste obchody moim skromnym zdaniem noc jest od spania a nie od obchodów
kafar

kafar

Pracuje jako ochroniarz nocny i jestem zadowolony ,porucham przy okazji i jest git
Czerwinski

Czerwinski

Ewo zycie ja mam rodzine
Czerwinski

Czerwinski

Jestem na recie socjalnej ktura wynosi 900zloty
Czerwinski bartlomiej

Czerwinski bartlomiej

Lubie prace w nocy gdy placa 2 tygodniowki
Tamara

Tamara

Wiele firm jednak nie dba o to i grafiki są różne tak że ludzie pracują bardzo długie godziny i to jest niezgodne z kodeksem.
Ewa

Ewa

Praca jako stróż to praca dla mężczyzn i to głównie takich, co mają już emeryturę. Zresztą w ogłoszeniach, że poszukiwany jest stróż czy potrzebna jest osoba do pracy w ochronie prawie zawsze pisze, że poszukiwany jest emeryt lub rencista. Mój wujek pracował jako stróż i z tego co się orientuję, jak poszedł do pracy w sobotę lub niedzielę na 8 godzinę, to wracał do domu po 24 godzinach. Mówił, że dorabia i zarobek jest bardzo mały.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.