Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak zostać kuratorem sądowym?

Jak zostać kuratorem sądowym?
Praca kuratora sądowego nie jest łatwa. Trudno również rozpocząć wykonywanie tego zawodu. Jaki zakres obowiązków ma kurator społeczny, a jaki sądowy? Jak wygląda ścieżka kariery i jakich zarobków można oczekiwać na tych stanowiskach?

Kto może zostać kuratorem?

Kurator społeczny lub zawodowy to funkcjonariusz publiczny. Ogólnie rzecz biorąc, praca kuratorów polega na prowadzaniu procesu resocjalizacji osób zgodnie z postanowieniami wydanymi przez sąd. Jednak w praktyce obowiązki kuratorów są bardzo różne. 

A jak wygląda praca kuratora społecznego? Kurator społeczny to osoba, która pracuje pod okiem kuratora zawodowego i jak on zajmuje się wychowywaniem i resocjalizacją osób tego wymagających. Kuratorzy społeczni mają bezpośrednie kontakty z podopiecznymi, kontrolują ich postępy, prowadząc nadzory i dozory według postanowień kuratorów zawodowych. Z kolei kurator zawodowy to zwykle pracownik o nieco wyższych kwalifikacjach, rzadziej prowadzący wywiady środowiskowe i bezpośrednie nadzory, który przydziela kuratorów społecznych i zajmuje się szeregiem spraw formalnych związanych z kuratelą: składaniem wniosków, współpracą z jednostkami Policji czy OPS, uczestnictwem w zgromadzeniach okręgowych itp.

Zawód, który nie zmienił się przez wiele lat

Praca kuratora jest niezwykle istotna. Przez lata charakter tego zawodu nie zmienił się. Kuratorzy wykonują swoją pracę w oparciu o konkretne ustawy i rozporządzenia sądów. Czynności, którymi zajmują się na co dzień, są kontrolowane, dzięki czemu kurator może mieć pewność, że wszystkie jego błędy zostaną zauważone i wyeliminowane.

Niezależnie od tego, czy mowa o kuratorach zawodowych, czy też o społecznych, muszą mieć oni odpowiednie wykształcenie. Droga do wykonywania tego zawodu nie jest łatwa. Obok wykształcenia niezbędne jest też posiadanie przez przyszłego kuratora konkretnych umiejętności. Istotne są także predyspozycje – obowiązki kuratora sprowadzają się do pracy z ludzi wywodzącymi się z różnych środowisk, ważne jest wiec to, by potrafił się on z nimi porozumieć.

Kuratorzy społeczni wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób, których dotyczy postępowanie, czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Kim w świetle prawa jest kurator?Kurator sądowy – w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorami sądowymi są zarówno kurator społeczny, jak i zawodowy.

Predyspozycje dobrego kuratora społecznego

Praca kuratora jest o tyle ciężka, że osoby zainteresowane jej wykonywaniem powinny mieć do niej predyspozycje. Rozmowy z podopiecznymi wymagają, by kurator społeczny był nie tylko odpowiedzialny, lecz także potrafił pocieszyć i zmotywować do zmian. Zwłaszcza ten drugi punkt jest ważny, bo od niego zależy, czy osoby resocjalizowane rzeczywiście będą się rozwijać.

Z kolei praca kuratorów zawodowych to również wsparcie w zakresie formalności. Nierzadko muszą oni pomagać całym rodzinom objętym nadzorem  w sprawach urzędowych, np. przy formułowaniu pism kierowanych do instytucji, sporządzaniu ocen postępów na podstawie nadzorów kuratorów społecznych. W praktyce to wymagająca i bardzo ciężka praca.

Ile może zarobić kurator?

Zarobki kuratorów są zróżnicowane, w zależności od stanowiska, długości stażu pracy i etapu, na którym znajdują się w danym momencie. Niestety wysokość pensji może też zależeć od rodzaju obejmowanego stanowiska: kuratorzy zawodowi z reguły zarabiają więcej niż społeczni, bo ich obowiązki są też bardziej różnorodne i wymagają wyższych kwalifikacji. Co ważne, odmienny jest również sposób wynagrodzenia – kurator społeczny otrzymuje ryczałt, którego wysokość zależy od liczby nadzorów lub dozorów, do których jest powołany. Maksymalnie samo wynagrodzenie ryczałtowe może wynosić ok. 800 zł miesięcznie

Od czego zależą zarobki kuratora?Najmniej zarabiają ci, którzy dopiero przygotowują się do pracy w tym charakterze i pracują w charakterze kuratora społecznego powoływanego do nadzorów i dozorów – są to raczej dodatkowe zarobki, w okolicy kilkuset złotych.

Więcej, bo ok. 3000 zł otrzyma kurator zawodowy, który jest osobą początkującą i pracuje kilka lat w tym zawodzie. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć doświadczeni kuratorzy zawodowi – ich zarobki, po doliczeniu wszystkich dodatków, mogą wynosić nawet 6000 zł.

A jak wygląda praca kuratora społecznego i zawodowego?

Osoby decydujące się na pracę na takim stanowisku, muszą liczyć się z tym, że jest to praca społeczna, dlatego w każdym jej dniu mogą spotkać się z osobami z różnych, często bardzo skrajnych środowisk, co wymaga nie tylko posiadania odpowiednich umiejętności personalnych, ale nierzadko również sporej odwagi. Obowiązki kuratora wynikają z ustawy o kuratorach sądowych – jest w niej oddzielny rozdział o kuratorach społecznych.

Każdy kurator ma pod sobą określoną ilość podopiecznych. Poza sprawowaniem nad nimi nadzoru i pomocą w wielu codziennych kłopotach musi również wypełniać sprawozdania i karty dozoru, z których później jest rozliczany. Choć nie jest to praca lekka, to jednak przynosi ogromną satysfakcję osobom, które lubią pomagać innym.

Kurator jest przede wszystkim odpowiedzialny za odbywanie wizyt u podopiecznych i wypełnianie wielu dokumentów, co często robi się w domu – poza standardowymi godzinami pracy. Codzienność w pracy kuratora polega na odwiedzaniu podopiecznych w miejscach ich zamieszkania. Nie zawsze są to tradycyjne domy – dużo zależy od celu wizyty kuratora. Często kuratorzy społeczni muszą pojechać do podopiecznych mieszkających w melinach i innych miejscach, w których bywa niebezpiecznie, dlatego wykonywanie tej pracy, poza posiadaniem sporych pokładów empatii i odwagi, wymaga również dużej odporności na stres i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Jaki jest cel pracy kuratora?Praca kuratora społecznego polega przede wszystkim na obiektywnej ocenie aktualnej sytuacji życiowej podopiecznych oraz na sprawowaniu nadzoru nad nimi i pilnowaniu, by wypełniały zalecenia, które narzucił na nich sąd. 

Dodatkowo kurator  także doradza podopiecznym w kwestiach związanych z szeroko rozumianym prawem oraz pomaga im rozwiązać ich problemy (takie zadania wykonuje zwykle kurator zawodowy). Może m.in. pomóc przygotować pisma, pokierować podopiecznego do konkretnej placówki czy instytucji, ustalić z nią formę wsparcia, a także doradzić danej osobie, jak powinna postępować w swojej aktualnie trudnej sytuacji życiowej.

Najważniejsze funkcje kuratora sądowego:

  • Ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej,
  • Nakazywanie zmian, motywowanie,
  • Nadzór nad wykonaniem postanowień sądu, monitorowanie sytuacji rodziny, rozliczanie z podjętych działań,
  • Przeprowadzaniem interwencji,
  • Wnioskowanie o zmianie środka wychowawczego,
  • Pisanie opinii, sprawozdań.

Ścieżka kariery kuratora

By zostać kuratorem, należy spełnić szereg wymagań. Kurator zawodowy to osoba, która ukończyła studia wyższe z nauk pedagogiczno-psychologicznych, prawnych czy socjologicznych. Dodatkowo osoba zainteresowana wykonywaniem tego zawodu musi odbyć aplikację kuratorską i zakończyć ją egzaminem z wynikiem pozytywnym. Nie bez znaczenia jest też stan zdrowia kandydata – kurator powinien móc wykonywać swoją pracę skutecznie.

Mniej rygorystyczne warunki stawiane są osobom zainteresowanym pracą w charakterze kuratora społecznego. Wówczas wystarczające jest wykształcenie średnie, choć niezbędne jest posiadanie doświadczenia – kandydat powinien móc udokumentować pracę np. przy opiece, wychowaniu czy resocjalizacji.

W obydwu przypadkach osoby marzące o pracy na stanowisku kuratora powinny jak najwcześniej rozpocząć pewne działania w tym kierunku. O ile szkoła średnia, nie ma tu większego znaczenia, to już to, co robimy w czasie wolnym w tym okresie, jest bardzo ważne. Czas szkoły średniej dobrze jest poświęcić na dodatkową pracę (np. w ramach wolontariatu), która będzie wiązała się z kontaktem z ludźmi, a szczególnie z tymi osobami, które zbyt dobrze nie radzą sobie w życiu. Można przyjść na praktyki do Ośrodków Pomocy Społecznej czy odbyć wolontariat w stowarzyszeniach pomagających osobom starszym, chorym, ubogim czy bezdomnym.

Na zdjęciu nastolatek podczas rozmowy z kuratorem

Podczas takiej pracy trzeba wyrobić w sobie nie tylko odpowiednią postawę, ale przede wszystkim nauczyć się, na czym powinna wyglądać rozsądna pomoc takim ludziom. Dodatkowo tego typu wolontariat pozwala nauczyć się rozmawiać z podopiecznymi, co często na samym początku wymaga zburzenia „muru”, jaki przed sobą postawili. Takiej umiejętności można się nauczyć, wraz z praktyką w pracy wolontariusza. Tylko niewiele osób rodzi się z naturalną umiejętnością - zazwyczaj są to osoby niezwykle empatyczne i rozsądne. Reszta potrzebuje zdobyć doświadczenie.

Osoby myślące o pracy jako kurator zawodowy powinny podejść z rozwagą do wyboru szkoły średniej, profilu klasy i przedmiotów, z których będą zdawały maturę, ponieważ to da im możliwość dostania się na konkretny kierunek studiów. Rekrutacja na studia pedagogiczno-psychologiczne najczęściej poza zdaniem obowiązkowych przedmiotów na maturze wymaga także uzyskania dobrego wyniku z dodatkowego przedmiotu, jak np. biologia, wiedza o społeczeństwie czy chemia. Każda szkoła wyższa może mieć inne wymagania przedmiotowe dla takiego samego kierunku, dlatego dobrze jest się jak najwcześniej zorientować, do których przedmiotów należy przygotowywać się najmocniej.

Studia pedagogiczne są organizowane na wielu uczelniach – również prywatnych i weekendowych. Dzięki temu nawet osoby, które po szkole średniej chciałyby zacząć pracować zawodowo, by móc się utrzymać, także mają szansę na uzyskanie zawodu kuratora.

Oceń ten wpis
Jak zostać kuratorem sądowym?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 36

Opinie

Redakcja
2020-08-13, 12:28
Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagi do treści - poprawiliśmy merytorycznie artykuł. Mamy nadzieję, że teraz informacje zawarte w materiale są bliskie rzeczywistości i lepiej opisują pracę obu rodzajów kuratorów. Pozdrawiamy
były społeczny
2020-07-14, 12:14
Autor nie ma pojęcia o czym pisze, dużo poważnych błędów i jakieś wypociny dla uzupełnienia strony. Kurator społeczny - musi mieć własny komputer, drukarkę, internet, telefon dla podopiecznych, samochód a nawet długopis. Nikt go nie chroni w terenie. Zarobki - 6 nadzorów ... uśredniając około 260 zł za MIESIĄC !!! i tyle ... maksymalnie może mieć 10 wtedy dostanie 400 zł. Bieganie do rodzin, do szkół, telefony ... DRAMAT !
Ania
2020-07-09, 17:27
Ja napiszę do kuratorów tych wykwalifikowanych którzy mają być autorytetem dla patologi u innych ludzi do których trafiają do ludzi z przemocy. Kochani wyśmiewając autora tego artykułu poniżacie siebie. Wasza osobowość nasycona jest wrogością. Dobry kurator powinien mieć inne serce. Pozdrawiam
Karolina
2020-05-24, 23:01
Witam
Czy kurator społeczny lub zawodowy mógłby do mnie napisać.
Chciałabym więcej rzetelnych info,jestem zainteresowana pracą Ale po wypowiedziach to mieszane wszystko
Z góry dziękuję kkruszewska1@poczta.fm
Zablokowano
2020-05-12, 22:50
Komentarz został zablokowany przez administratora.
Kurator
2020-05-12, 22:45
Co za głupoty! Kto pisał ten artykuł? Jestem kuratorem zawodowym i jak czytam takie "wypociny" niemające nic wspólnego z rzeczywistością to robi mi się niedobrze.
Nadia
2020-03-29, 03:06
A tak wygląda naga prawda o kuratorach:
kurator zawodowy zarabia ok 6000 i pomimo posiadanych kwalifikacji
nie kontaktuje się bezpośrednio z podopiecznymi.Bezpośredni kontakt zleca kuratorom społecznym bez kwalifikacji, którzy otrzymują za swoją pracę ryczałt. Kurator zawodowy z za biurka ocenia sytuację, wypisuje śmieszną papierologię na podstawie opowieści kuratora społecznego. Kurator społeczny to bardzo często osoba niedokształcona z grona najbliższych znajomych lub rodziny. To jest właśnie powód dlaczego tak często dochodzi do zaniedbań i dzieciom dzieje się krzywda pomimo nadzoru kuratora!!!
To jest zwykła patologia sądowa, która domaga się reformy !!!
Artykuł jest śmieszny a autor artykułu niech nie opowiada bajek!!!!
abc
2020-02-22, 22:12
Sprostowanie do artykułu gdyż zauważono jeden duży błąd. Kurator społeeczny to również kurator sądowy . Kuratorzy dzielą sie na zawodowych i społecznych ta druga grupa pracuje na podstawie powołania i otrzymuje ryczłty za wykonywaną pracę. Praca nie jest prosta lecz ciekawa. Jako kurator niezaleznie czy zawodowy czy spoleczny mamy się do czynienia z ludźmi o róznym pokroju, czesto osoby zaburzone psychicznie , agresywne bedace pod wplywem alkoholu itd ... Praca jednych i drugich w terenie jest praktycznie taka sama, natomiast zawodowy dodatkowo nadzoruje pracę kuratorów społecznych w tym pisze wszelkiego rodzaju wnioski skieorwane np do sądu.
Justyna
2020-01-08, 22:25
Niestety muszę współpracować z kuratorem społecznym który ukończył rok temu liceum zaoczne i nie ma kompletnie wiedzy teoretycznej a czasami mam wrażenie że liczy się dla niego tylko kasa! Wiec jak czytam cos takiego jak trudno i jakie trzeba mieć wykształcenie i wiedzę żeby zostać kuratorem to mnie śmiech ogarnia.
Emil
2019-12-12, 15:38
NA wszystko są potrzebę licencje i zdane egzaminy i nie jest to dla wszystkich. Wiele ludzi zdaje egzaminy i mały procent zdobywa w życiu to co chce.
Monika
2019-09-28, 19:01
o cholera
Nina P
2019-05-19, 14:00
Jak zostać kuratorem społecznym lub sądowym, jak można nim zostać, ile można zarobić.... - to wszystko wiem teraz, z tego artykułu.
Marek
2018-12-30, 15:15
120 zł za nadzór lub dozór dla kuratora społecznego to absolutne minimum. Marek
Spolecznik
2018-09-27, 12:56
Praca kuratora spolecznego jest ciężka. Ryczałt jest śmiesznie niski. To praca dla bogatych spolecznikow. Nie masz żadnej umowy z sądem nie posiadasz żadnego ubezpieczenia. Idziesz do patologii do miejsc zagrożenia zostajesz sam na miejscu pracy. Od sądu nie masz nic. Wszyscy których znałem a pracowali jako kuratorzy społeczni w szybkim tempie zrezygnowali. Od sądu nie dostajesz nic oprócz glodowego ryczałtu. Żadnej opieki nic. Nie wiem czy zdaje sobie ktoś sprawę co to 10 nadzorowanie płatnych po 40 złotych. Pamiętaj ze na swój koszt dojeżdżamy do nadzorowane piszesz sprawozdanie miesięczne i dodatkowo kwartalne. Ten ryczałt nie pokrywa kosztów.
Paulina
2018-09-18, 13:00
Witam. Jestem z zawodu Terapeutką i szukam informacji, gdzie mogę udać się aby aplikować na kuratora społecznego ? Mam nadzieję że uda mi się uzyskać tutaj więcej informacji. Pracuje w zawodzie Terapeutki od 4 lat plus praktyki 2 lata. Proszę o kontakt na adres e mail p-paulinka06@wp.pl
krystian
2017-09-23, 16:04
czy mozna być kuratorem po ukonczeniu licencjatu ?
Wiola
2017-06-20, 12:58
Witam mam na imie Wioleta,jestem po szkole sredniej,tez mam rok przeuczony agenta celnego chcialabym czegos wiecej sprobowac,chce pomagac innych,wspierac.Chcialabym sie sprawdzic na tym kierunku,prosze mnie nie skreslac,ja jestem osoba ktora wie czego chce,oto moj nr 733129590
Marcin
2017-05-16, 13:46
Kuratorem społecznym jestem drugi rok. Sądzę, że 100 zł to powinna być minimalna stawka od jednego nadzoru, czy dozoru.
yupi
2016-06-14, 17:41
Kurator społeczny to kurator sądowy. Kurator społeczny sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania i otrzymuje ryczałt za wykonane czynności, zaś kurator zawodowy to osoba zatrudniona na etat przez Sąd.
W ryczałcie kuratora społecznego jest wliczony zwrot za wszystko - więc nie otrzymuje on nic poza tym. Ryczał waha się od 30 do 50 złotych za nadzór/dozór.
Kurator społeczny powinien mieć maksymalnie 10 podopiecznych.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.