Zawody i ich potencjał

Specjalizacje lekarskie - jakie są najlepiej i najgorzej płatne? Jak wybrać odpowiednią specjalizację medyczną?

14 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

9 komentarzy
Specjalizacje lekarskie - jakie są najlepiej i najgorzej płatne? Jak wybrać odpowiednią specjalizację medyczną?
Specjalizacja lekarska to szkolenie w danej dziedzinie medycyny, które zakończone jest egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty. Lekarz w momencie ukończenia stażu podyplomowego powinien wybrać specjalizację, w której zamierza się dalej kształcić i pracować. Jak wybrać odpowiednią? Które są najlepiej płatne? Niniejszy artykuł zawiera odpowiedzi na te i inne pytania.

Ukończenie specjalizacji lekarskiej umożliwia lekarzowi posługiwanie się tytułem specjalisty w danej dziedzinie. Rozpoczęcie specjalizacji oznacza, że lekarz zaczyna pełnić funkcję rezydenta, co oznacza, że jest zatrudniony w szpitalu, ale jego pensja wypłacana jest z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia oraz Fundusz Pracy. Jest to umowa na czas określony, a konkretnie do czasu ukończenia specjalizacji, która zazwyczaj trwa od 4 do 6 lat.

Zobacz także artykuł: Lekarz - jak nim zostać?

Specjalizacje lekarskie – lista

Obecną listę specjalizacji lekarskich reguluje Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z nim w Polsce funkcjonuje 77 następujących specjalizacji lekarskich:

 1. Alergologia
 2. Anestezjologia i intensywna terapia
 3. Angiologia
 4. Audiologia i foniatria
 5. Balneologia i medycyna fizykalna
 6. Chirurgia dziecięca
 7. Chirurgia klatki piersiowej
 8. Chirurgia naczyniowa
 9. Chirurgia ogólna
 10. Chirurgia onkologiczna
 11. Chirurgia plastyczna
 12. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 13. Choroby płuc
 14. Choroby płuc dzieci
 15. Choroby wewnętrzne
 16. Choroby zakaźne
 17. Dermatologia i wenerologia
 18. Diabetologia
 19. Diagnostyka laboratoryjna
 20. Endokrynologia
 21. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 23. Epidemiologia
 24. Farmakologia kliniczna
 25. Gastroenterologia
 26. Gastroenterologia dziecięca
 27. Genetyka kliniczna
 28. Geriatria
 29. Ginekologia onkologiczna
 30. Hematologia
 31. Hipertensjologia
 32. Immunologia kliniczna
 33. Intensywna terapia
 34. Kardiochirurgia
 35. Kardiologia
 36. Kardiologia dziecięca
 37. Medycyna lotnicza
 38. Medycyna morska i tropikalna
 39. Medycyna nuklearna
 40. Medycyna paliatywna
 41. Medycyna pracy
 42. Medycyna ratunkowa
 43. Medycyna rodzinna
 44. Medycyna sądowa
 45. Medycyna sportowa
 46. Mikrobiologia lekarska
 47. Nefrologia
 48. Nefrologia dziecięca
 49. Neonatologia
 50. Neurochirurgia
 51. Neurologia
 52. Neurologia dziecięca
 53. Neuropatologia
 54. Okulistyka
 55. Onkologia i hematologia dziecięca
 56. Onkologia kliniczna
 57. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 58. Otorynolaryngologia
 59. Otorynolaryngologia dziecięca
 60. Patomorfologia
 61. Pediatria
 62. Pediatria metaboliczna
 63. Perinatologia
 64. Położnictwo i ginekologia
 65. Psychiatria
 66. Psychiatria dzieci i młodzieży
 67. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 68. Radioterapia onkologiczna
 69. Rehabilitacja medyczna
 70. Reumatologia
 71. Seksuologia
 72. Toksykologia kliniczna
 73. Transfuzjologia kliniczna
 74. Transplantologia kliniczna
 75. Urologia
 76. Urologia dziecięca
 77. Zdrowie publiczne

System specjalizacji ma formę modułową, w związku z czym występują w nim specjalizacje jednolite (np. okulistyka) oraz modułowe. W przypadku tych drugich całość podzielona jest na moduł podstawowy i specjalistyczny. Przykładowo ukończenie 2 letniego modułu podstawowego w zakresie chirurgii ogólnej, pozwala rozpocząć 4 letni moduł specjalistyczny dotyczący:

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Lekarz

Lekarz dentysta

Eskulap Dudek Lekarze Spółka Partnerska

 • Gorzyce
Dodana

Lekarz Psychiatra

SMART-HR

 • Piekary Śląskie
Dodana
Dodana

Lekarz Psychiatra / Lekarz kierujący oddziałem

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

 • Andrychów
Dodana
Dodana

 • chirurgii dziecięcej,
 • chirurgii klatki piersiowej,
 • chirurgii naczyniowej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chirurgii plastycznej.

Osobne specjalizacje są dedykowane dla lekarzy dentystów, którzy mogą specjalizować się w następujących jednolitych specjalnościach:

 1. Chirurgia stomatologiczna
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 3. Ortodoncja
 4. Periodontologia
 5. Protetyka stomatologiczna
 6. Stomatologia dziecięca
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 8. Zdrowie publiczne
 9. Epidemiologia.

Ile trwa specjalizacja lekarska?

Czas trwania specjalizacji lekarskiej uzależniony jest od konkretnej dziedziny medycyny, w której zamierza specjalizować się dany lekarz. Zazwyczaj specjalizacja trwa od 4 do 6 lat i może w tym czasie wymagać ukończenia jednolitego modułu lub modułu podstawowego i specjalistycznego. Obecnie w Polsce funkcjonuje 41 specjalizacji dwumodułowych, co oznacza, że przez pierwsze lata wybór ogranicza się do 1 z 5 modułów podstawowych, do których należą: choroby wewnętrzne (3 lata), chirurgia ogólna (2 lata), otorynolaryngologia (2 lata), patomorfologia (3 lata) oraz pediatria (3 lata). Następnie należy jeszcze ukończyć moduł specjalistyczny, który trwa kolejne 2-4 lata. Przykładem może być specjalizacja z kardiologii, która wymaga ukończenia 3 letniego modułu podstawowego z chorób wewnętrznych oraz 3 letniego modułu specjalistycznego dotyczącego samej kardiologii.

Najdłużej trwające specjalizacje to transplantologia kliniczna, która trwa od 7 do 10 lat oraz intensywna terapia i urologia dziecięca trwające po 8 lat.

Jak dostać się na wybraną specjalizację lekarskie?

W celu rozpoczęcia specjalizacji lekarskiej należy ją wybrać z listy, którą dwa razy do roku publikuje Ministerstwo Zdrowia i złożyć wymagane dokumenty. Lista ta określa ilość dostępnych miejsc na danej specjalizacji, która każdorazowo jest inna. Dlatego też może okazać się, że w danym roku zabraknie miejsc w dziedzinie wybranej przez danego lekarza. O przyjęciu na specjalizację decyduje wynik egzaminu Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Należy również pamiętać, że każdorazowo można złożyć tylko jeden wniosek na specjalizację w obrębie swojego województwa.

Jakie są najlepiej płatne specjalizacje lekarskie?

Powszechnie wiadomo, że lekarze rezydenci zarabiają w Polsce zbyt mało. Ich wynagrodzenie podstawowe brutto mieści się w granicach od 5 do 6 tys. zł i jest uzależnione m.in. od specjalizacji, czy roku rezydentury (po dwóch latach wynagrodzenie nieznacznie wzrasta). W związku z tym młodzi lekarze przy wyborze specjalizacji często biorą pod uwagę możliwości zarobkowe, co pozwoli im w przyszłości zarabiać zdecydowanie więcej. Najlepiej płatne obecnie specjalizacje lekarskie to:

 • anestezjologia - dobry anestezjolog jest w stanie zarobić miesięcznie od 20 do 40 tys. zł brutto;
 • chirurgia plastyczna - odpowiednia renoma pozwala chirurgowi plastycznemu zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, zazwyczaj w zawodzie zarabia się 15-30 tys.zł brutto;
 • okulistyka - wysokie zarobki uzyskują również okuliści, którzy przeprowadzają różnego rodzaju zabiegi. Ich miesięczne wynagrodzenie sięga nawet 60 tys. zł brutto.

Jakie są najgorzej płatne specjalizacje lekarskie?

Nie wszystkie specjalizacje lekarskie pozwalają jednak zarobić dobre pieniądze. W niektórych przypadkach ciężka i odpowiedzialna praca nie wiąże się z godnym zarobkami. Przykładem może być geriatria, czy patomorfologia, ponieważ zarobki w tych zawodach nie przekraczają zazwyczaj średniej krajowej. Skrajnością jest jednak wynagrodzenie, które otrzymuje ratownik medyczny, ponieważ w wielu przypadkach jego zarobki netto wynoszą około 3 tys. złotych. Biorąc pod uwagę to, jak trudną specjalizacją jest medycyna ratunkowa oraz jaka odpowiedzialność wynika z wykonywania tego zawodu fakt ten można uznać za pewnego rodzaju skandal.

Video

Jakie specjalizacje lekarskie są najbardziej przyszłościowe w Polsce i za granicą?

Zarówno w Polsce jak i za granicą zauważalny jest trend, który polega na wyborze specjalizacji lekarskiej, która daje duże możliwości rozwoju oraz jest dochodowa. Młodzi lekarze biorą również pod uwagę przyszłość danej dziedziny oraz możliwość szybkiego usamodzielnienia się. Przykładem może być dermatologia, czy okulistyka, czyli dziedziny medycyny, które pozwalają godnie zarobić oraz w miarę szybko otworzyć własną praktykę i uniezależnić się od publicznej służby zdrowia.

W Polsce powodzeniem cieszą się również specjalizacje dentystyczne. Najbardziej oblegana jest ortodoncja, gdzie w ostatnim czasie na jedno wolne miejsce na specjalizacji przypadało 8 chętnych osób. Nie można się temu dziwić, biorąc pod uwagę rosnące ceny usług stomatologicznych, ortodentycznych i protetycznych oraz fakt, że Polacy coraz bardziej dbają o swoje uzębienie.

Wybór specjalizacji medycznej to decyzja na całe życie, która determinuje zarówno rodzaj pracy, którą będzie wykonywał lekarz, jak i wysokość jego zarobków. Najważniejsze by był on dokonany świadomie, ponieważ tylko wtedy lekarz będzie w stanie zostać prawdziwym specjalistą w danej dziedzinie.

Podsumowanie:
 • W Polsce istnieje 77 specjalizacji lekarskich, które są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
 • Czas trwania specjalizacji lekarskiej zależy od konkretnego obszaru medycyny i przeważnie trwa od 4 do 6 lat oraz może wymagać ukończenia jednolitego modułu lub modułu podstawowego i specjalistycznego.
 • Najbardziej perspektywiczne specjalizacje w Polsce to dermatologia, okulistyka i specjalizacje dentystyczne, takie jak ortodoncja, podczas gdy geriatria i patomorfologia są najgorzej płatnymi specjalizacjami lekarskimi.
 • Specjalizacje, takie jak anestezjologia, chirurgia plastyczna i okulistyka, są najlepiej płatnymi specjalizacjami lekarskimi, a wynagrodzenie jest uzależnione od doświadczenia i renomy zawodowej.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Ile zarabia lekarz podczas specjalizacji?

Wynagrodzenie podstawowe wynosi od 5478 zł do 5862 zł brutto i jest uzależnione od roku specjalizacji oraz dziedziny medycyny.

Co decyduje o przyjęciu na specjalizację lekarską?

Na każdej specjalizacji lekarskiej jest ograniczona liczba miejsc, a o przyjęciu decyduje liczba kandydatów oraz wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który jest zdawany jest na zakończenie studiów.

9 komentarzy

Emilia 1999

Emilia 1999

Artykuł pokazuje, że wybór odpowiedniego kierunku specjalizacji lekarskiej może wpłynąć na nasze przyszłe zarobki i możliwości rozwoju. Sama jestem w trakcie poszukiwania pracy w sektorze medycznym i zastanawiam się, która specjalizacja byłaby dla mnie najlepsza. Artykuł na pewno pomoże mi podjąć decyzję.
Lekarz

Lekarz

Stek bzdur, każdy kto pracuje chociaż chwile w szpitalu dostrzega, że autor tego tekstu nie ma zielonego pojęcia jak wyglada praca lekarza
Jola

Jola

Jako obecny rezydent wiem, że nie jest łatwo zdobyć miejsce na wybranej specjalizacji. Trzeba solidnie przygotować się do egzaminu, ale również mieć trochę szczęścia. Cieszę się jednak, że w Polsce jest tyle różnych możliwości rozwoju i nie trzeba ograniczać się tylko do jednej dziedziny medycyny.
emeryt 76

emeryt 76

Cieszy mnie fakt, że w Polsce jest tak wiele różnych specjalizacji, jednak z drugiej strony martwi fakt, że w niektórych przypadkach ciężko znaleźć pracę w wybranym zawodzie. Mam nadzieję, że sytuacja na rynku pracy w sektorze medycznym będzie się poprawiać, a szanse na znalezienie pracy zwiększą się dla wszystkich.
ronald

ronald

W artykule fajnie opisane są różne specjalizacje lekarskie. Dla mnie jako pracodawcy ważne jest jednak nie tylko to, ile dany lekarz zarabia, ale również jak dobrze wykonywuje swoją pracę. Miałem już do czynienia zarówno z najlepiej płatnymi, jak i najgorzej płatnymi specjalizacjami, i jedno jest pewne - dobre wynagrodzenie nie zawsze idzie w parze z dobrym lekarzem.
Muchomor

Muchomor

Gosia skad takie info, ze lekarz rezydent tyle zarabia biorac dyzury???? :o jestes lekarzem rezydentem? Gdzie taki cudowny szpital znajdę?
gosia

gosia

Artykuł nie wspomina o zarobkach z dyzurow, ktore rezydenci odbywaja obowiązkowo, a lek. Specjalisci pracujacy w szpitalach tez. Dzis rezydent z 5 dyzurami w miesiacu zarabia okolo 10 000-11 000 zl, a ten który poszuka lepiej platnego szpitala, albo dorabia w innych miejscach naert blizej 20 000zl
Anna

Anna

ratownik medyczny to osobny zawód; po specjalizacji z medycyny ratunkowej jest się lekarzem medycyny ratunkowej;
Basia

Basia

Z pewnością zagłębienie się w każdą z tych specjalizacji rozwinie temat bardzo konkretnie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.