Zawody i ich potencjał

Celnik: zadania i specyfika zawodu. Jak się dostać do służby celnej? Na jakie zarobki można liczyć?

13 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

11 komentarzy
Celnik: zadania i specyfika zawodu. Jak się dostać do służby celnej? Na jakie zarobki można liczyć?
Praca w charakterze celnika Służby Celno-Skarbowej to odpowiedzialne stanowisko. Czy trudno je zdobyć, a wynagrodzenie jest adekwatne do zakresu obowiązków?

Celnik – kim jest i czym się zajmuje?

Celnik to osoba określana mianem funkcjonariusza celno-skarbowego. Głównym zadaniem jego zadaniem jest sprawowanie pieczy nad przebiegiem odprawy celnej. Do obowiązków celnika należy przede wszystkim kontrola towarów, które wyjeżdżają z Polski, a także tych, które trafiają do niej zza granicy. Ogromnie istotne jest wykluczanie w tym procesie wszelkiego rodzaju prób przemytu substancji, artykułów niebezpiecznych i nielegalnych. Przyjrzyjmy się uważniej, jak w praktyce wygląda Służba Celna, sprawdźmy, czym zajmuje się funkcjonariusz celno-skarbowy, zarobki na jakie można w tym zawodzie liczyć oraz świadczenia dodatkowe, które przysługują w trakcie trwania służby.

Na czym polega praca w Służbie Celno-Skarbowej?

Co to za praca? Służba celna należy do grupy służb mundurowych i podlega pod Ministerstwo Finansów. Poza kontrolą migracji towarów, do obowiązków celnika należy pobór należności celnych oraz podatkowych i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji. Straż celna regularnie musi się mierzyć z próbami oszustw celnych i przeciwdziałać im.

Video

Praca w Służbie Celno-Skarbowej – wady i zalety

Zawód celnika budzi wiele kontrowersji. Społeczeństwo podchodzi do niego z rezerwą i lękiem, jak do każdego rodzaju służb, które uprawnione są do kontroli, nakładania kar i stosowania środków przymusu. Biorąc pod uwagę wymagania oraz warunki, w jakich wykonuje się obowiązki, jest to odpowiedzialna i ciężka praca. Służba Celna stawia przed swoimi kandydatami wysokie wymagania, wyłaniając spośród nich osoby posiadające cenne dla niej kompetencje.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Handlowiec

Handlowiec

Grudnik Sp. z o.o.

 • Poznań
Dodana

Handlowiec wyrobami hutniczymi w Dziale Rur

CENTROSTAL-WROCŁAW S.A.

 • Wrocław
Dodana

HANDLOWIEC

Hydrokrak Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Doradca techniczno - handlowy

ATCP / AirTAC Polska

 • Wodzisław Śląski
Dodana

Doradca Handlowy

Armax Sp. z o.o. Sp.k.

 • Bielsko-Biała
 • 5 500-11 500 zł / mc
Dodana

Do wad w tej pracy należy zaliczyć:

 • Wysokie ryzyko – podczas kontroli celnicy często mają styczność z osobami agresywnymi, nierzadko pod wpływem środków odurzających. Na porządku dziennym jest wysłuchiwanie obelg i gróźb kierowanych bezpośrednio do celników, jak i ich rodzin. Funkcjonariusz celny musi się mierzyć również z osobami silnie zdemoralizowanymi oraz członkami zorganizowanych grup przestępczych.
 • Odpowiedzialność – niedopatrzenie może kosztować kogoś zdrowie lub życie
 • Praca w systemie zmianowym, weekendy i święta – Służba Celna nie ma wolnego.
 • Stres i presja czasu – zawód ten nieustannie wiąże się z ogromnymi dawkami stresu i sprawnym wykonywaniu obowiązków, w określonym czasie.

Zalety pracy celnika to między innymi:

 • Stabilne zatrudnienie – budżetówka zapewnia bezpieczeństwo finansowe, nie zbankrutuje, nie zamknie się, nie wstrzyma wypłat.
 • Dynamika pracy – tu nie ma dwóch jednakowych dni. Zawsze się coś dzieje. Praca jest bezsprzecznie ciekawa i pełna wyzwań.
 • Szansa na rozwój – jasno określona jest ścieżka kariery, którą można podążać.

Etapy i proces kwalifikacyjny do pracy w Służbie Celnej

Jaki model rekrutacji przyjmuje Służba Celna? Nabór ogłaszany jest w Izbie Administracji Skarbowej. Oferta zawiera wszystkie niezbędne wymagania, oczekiwane kwalifikacje, którymi kandydaci powinni móc się pochwalić. Zatem jak zostać celnikiem? Czy są jakieś testy na celnika?

Oto cztery etapy rekrutacji:

 1. Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń
 2. Test teoretyczny – 40 pytań z zakresu wiedzy o organizacji i sposobie funkcjonowania administracji publicznej
 3. Testy psychologiczne i fizyczne – badają predyspozycje oraz to, czy dana osoba poradziłaby sobie z pełnieniem funkcji celnika. W testach fizycznych istotną rolę odgrywa zwinność, siła mięśni ramion, dobra koordynacja ruchowa oraz wytrzymałość biegowa.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – moment, w którym kandydat może się w pełni zaprezentować.

Wśród niezbędnych wymagań do tego, by zostać przyjętym na stanowisko celnika, znajdują się: obywatelstwo polskie, niekaralność i nieposzlakowana opinia, minimum wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia.

Jakie obowiązki wykonuje celnik i co obejmuje ich zakres?

Wiele zależy od konkretnego stanowiska oraz miejsca sprawowania obowiązków. Są wśród celników osoby wykonujące prace typowo biurowe, a są i tacy, którzy pracują głównie na granicy. O miejscu decyduje już Urząd Celny.

Praca funkcjonariusza celnego to przede wszystkim:

 • Weryfikacja dokumentacji celnej
 • Kontrola towarów przekraczających granicę, przeszukiwanie pojazdów i osób
 • Nakładanie i pobieranie opłat celnych
 • Zabezpieczanie towarów celnych, a także miejsc, samochodów, w których się one znajdują
 • Pobór opłaty paliwowej
 • Nadzór i pobieranie podatku akcyzowego
 • Pilnowanie przebiegu ruchu transportu drogowego
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz organami celnymi z innych krajów

Ile zarabia się w Służbach Celno-Skarbowych? - zarobki celnika

Jak dobrze płaci Krajowa Administracja Skarbowa? Zarobki na poszczególnych stanowiskach są bardzo mocno zróżnicowane. Ich wysokość zależy od lokalizacji, stanowiska, wykształcenia, posiadanych kompetencji i oczywiście stażu pracy. Na początku swojej kariery celnik odbywa służbę przygotowawczą, za której wynagrodzenie w roku 2019 wynosiło 1 917 zł brutto. Młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej zarabia do 2 684 zł brutto, młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej do 4 681 zł brutto, ekspert Służby Celno-Skarbowej, starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej do 5 980 zł brutto.

Praca celnika

Dla porównania spójrzmy na zarobki agenta celnego, który nie jest funkcjonariuszem państwowym, lecz działa jako pośrednik między podmiotem gospodarczym a urzędem celnym i organami podatkowymi. Mediana pensji agenta celnego to 3918 zł brutto. Sprawdź aktualne oferty pracy oraz wymagania stawiane na stanowisku agenta celnego.

Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych

Podając zarobki w Służbie Celnej, należy wspomnieć również o tym, że praca w tym zawodzie wiąże się z dodatkowymi profitami.

Wśród nich znajdują się:

 • trzynastka
 • premie uznaniowe
 • dopłata do wypoczynku w każdym roku kalendarzowym,
 • Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego lub autobusowego, które poniósł funkcjonariusz i jego członkowie najbliższej rodziny do dowolnej miejscowości w kraju i z powrotem. Świadczenie przysługuje raz w roku kalendarzowym. Jeśli w danym okresie celnik nie wykorzysta tej możliwości, wypłacony mu zostaje zryczałtowana kwota pieniężna.
 • Dopłata do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych.

Funkcjonariuszowi celnemu przysługuje także premia jubileuszowa i tak z okazji 20 lat służby jest to dodatek w wysokości 75% miesięcznego uposażenia, po 25 latach służby 100%, po 30 latach 150%, po 35 latach 200%, po 40 latach 300%, po 45 latach 400%.
 

Gdzie szukać ofert pracy?

Ogłoszenia w związku z wakatami w Służbie Celno-Skarbowej pojawiają się na lokalnych stronach Izby Administracji Skarbowej. Wystarczy wybrać zakładkę Urząd Celno-Skarbowy, następnie ogłoszenia i nabór.

celnicy z psami


Jak napisać dobry życiorys i list motywacyjny na funkcjonariusza celno-skarbowego?

Skrupulatne przygotowanie swoich dokumentów zgłoszeniowych jest bardzo istotne. Zarówno CV, jak i list motywacyjny powinny być napisane pod kątem stanowiska, o które chcesz się ubiegać. Pomiń wszystkie zbędne oraz mało istotne fakty, czy komunikaty. Skup się wyłącznie na tym, co może pokazać Twoją osobę, jako kompetentną, odpowiedzialną i godną urzędu funkcjonariusza.

Pamiętaj, że CV nie może być zbyt obszerne. Najlepiej, by całość zmieściła się na jednej stronie. Więcej jest tych rekruterów, którzy odpuszczają sobie czytanie jej, niż tych, którzy faktycznie ją przeglądają.

W ramach kompetencji wpisz te, których oczekuje pracodawca. Pamiętaj jednak, by nie używać ich na wyrost. W przypadku pracy w charakterze celnika bardzo istotną rolę odegrają: odporność na stres, umiejętność komunikacji, zamiłowanie do pracy z ludźmi, asertywność, pewność siebie, dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Pisząc list motywacyjny, nie powielaj informacji z życiorysu, lecz rozbuduj je. Uzasadnij, dlaczego zatrudnienie Twojej osoby mogłoby być dla pracodawcy korzystne, w jaki sposób chciałbyś usprawnić pracę celnika, udowodnij swoją wartość.

Nie wszystkie urzędy wymagają dołączenia listu motywacyjnego do swojego zgłoszenia, niemniej jednak wysłanie go nigdy nie jest błędem. Sporządzony specjalnie pod daną ofertę list stanowi o dużym zaangażowaniu i motywacji do zabiegania o stanowisko.

Podsumowanie:
 • Służba Celno-Skarbowa zajmuje się kontrolą migracji towarów, poborem należności celnych oraz podatkowych oraz przeciwdziałaniem oszustwom celowym.
 • Praca w Służbie Celno-Skarbowej jest wymagająca i odpowiedzialna, ale niesie ze sobą także dodatkowe profity, takie jak premie jubileuszowe.
 • Wymagania kwalifikacyjne w Służbie Celnej to m.in. obywatelstwo polskie, niekaralność i nieposzlakowana opinia, minimum wykształcenie średnie i dobry stan zdrowia.
 • Oferty pracy w Służbie Celno-Skarbowej pojawiają się na stronach Izby Administracji Skarbowej, a w CV i liście motywacyjnym należy wykazać się kompetencjami takimi jak odporność na stres, umiejętność komunikacji i dobra organizacja pracy.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Na jakie zarobki można liczyć w służbie celnej?

- młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej — 2 212 – 4 147 zł;- starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej — 3 078 – 5 229 zł;- ekspert Służby Celno-Skarbowej — 4 184 – 6 130 zł;- naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego — 5 589 – 9 917 zł.

Proces kwalifikacyjny w Służbie Celnej?

Etap I. Weryfikacja złożonych dokumentów.Etap II. Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi.Etap III. Test sprawności fizycznej i test psychologiczny.Etap IV. Rozmowa kwalifikacyjna.

Główne zalety pracy celnika:

- stabilne zatrudnienie – budżetówka zapewnia bezpieczeństwo finansowe.- dynamika pracy – praca jest bezsprzecznie ciekawa i pełna wyzwań.- jasno określona ścieżka kariery, którą można podążać.

11 komentarzy

Tymoteusz

Tymoteusz

Interesujące informacje dotyczące zarobków w Służbie Celnej. Zawsze wydawało mi się, że kandydaci zgłaszają się na te stanowiska ze względu na możliwość pracy w państwowej instytucji o znaczącym zapleczu finansowym. Ciekaw jestem, czy wynagrodzenie w Służbie Celno-Skarbowej jest konkurencyjne w stosunku do innych państwowych służb mundurowych.
Henio

Henio

Ciekawe, że Służba Celna stawia przed kandydatami wysokie wymagania. Na pewno bardzo trudno jest o pracę w takiej instytucji, ale z drugiej strony wiadomo, że to właśnie dzięki temu możemy liczyć na profesjonalny i skuteczny nadzór nad rynkiem towarów.
Nina Post

Nina Post

Zupełnie nie zgadzam się z twierdzeniem, że społeczeństwo podchodzi do nas z rezerwą i lękiem. Większość ludzi, z którymi mam do czynienia podczas kontroli celnej, traktuje mnie z szacunkiem i zrozumieniem. Jestem dumnym pracownikiem Służby Celno-Skarbowej i cieszę się, że mogę pomagać w utrzymaniu bezpieczeństwa kraju.
Joker

Joker

Zawsze uważałam, że praca celnika to jedno z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zajęć. Szacunek dla ludzi, którzy podejmują się takiej pracy. Mam nadzieję, że oferta pracy w Służbie Celno-Skarbowej wywoła zainteresowanie odpowiednimi kandydatami.
Mała Mi

Mała Mi

Brał ktoś udział w rozmowie kwalifikacyjnej do celno skarbowego?
Zosia

Zosia

Czy pracuje ktoś jako funkcjonariusz we Wrocławiu? Co robicie na co dzień?
Oficer

Oficer

Nora, gdzie startowalas? Ja mam po weekendzie rozmowę o prace do KAS.
Nora

Nora

Bardzo chciałam dostać się do KAS-u odpadłam w rozm.kwalifikacyjnej, nie wiem gdzie popełniłam błąd... , albo jak Pan Edward pisze ,zabrakło mi "kolesiostwa" :(
ciekawość

ciekawość

ale bieda myślałem, że chociaż wcześniejsza emerytura przysługuje albo sensowne podwyżki za starz pracy.
Valdi

Valdi

Za mało jest takich stanowisk i w wielu miejscach są starzy bywalcy więc rotacja jest za mała być tak było jak piszecie.
Edward

Edward

To wszystko to pić na wodę, w służbie celnej dość było głupot a teraz w celnoskarbowej nie ma żadnych regol, jedno kolesiostwo i brak kompetencji że strony szefów, szkoda prądu by tam się dostać lepiej do straży granicznej, to jest mundurowa, celników traktują jak śmieci, w każdej gesti o wszystko trzeba walczyć zapomnij o awansie, lub nagrodzie full roboty, ten cały KAS to największe zło jakie wyrządzane celnikom

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.