Zawody i ich potencjał

Praca w wojsku: Jak dostać się do wojska zawodowego? - zarobki i stopnie

13 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 22 głosy

22 głosy

19 komentarzy
Praca w wojsku: Jak dostać się do wojska zawodowego? - zarobki i stopnie
Do 2010 roku obowiązywał w Polsce obowiązkowy pobór do wojska. Obecnie w wojsku mogą służyć wszyscy, którzy spełnią określone wymagania. Jakie są warunki wobec kandydatów do pracy w wojsku? Na jakie zarobki można liczyć w tym zawodzie?

Praca w wojsku — czy warto być żołnierzem?

Kariera w wojsku cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością - zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Czy warto być żołnierzem? Wszystko zależy od tego, jakie są nasze upodobania oraz usposobienie. Osoby, które uważają się za patriotów, z pewnością doskonale odnajdą się w tej pracy. Jeszcze inni ludzie pracujący w wojsku uważają swoją pracę za służbę oraz misję niesienia pomocy.

Ofert pracy do wojska szukaj u nas w ofertach pracy w Powidz

Sporą zachętą do rozpoczęcia kariery w wojsku są także zarobki. Pensje wojskowych w porównaniu z zarobkami innych grup zawodowych w Polsce są na dość wysokim poziomie. Osoby pracujące w wojsku mają także możliwość ubiegania się o dofinansowania oraz wojskowe mieszkania. Bez względu na to, jakie są motywacje, do pracy w wojsku zgłasza się naprawdę wielu chętnych. Odpowiedź na powyższe pytanie jest zatem prosta: tak, warto być żołnierzem.

Video

Specyfika pracy w zawodach mundurowych

Żołnierz zawodowy pełni służbę w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jego podstawowym zadaniem jest obrona granic państwa oraz udział w misjach zagranicznych. W czasach pokoju żołnierze angażują się w pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Działalność wojska jest szczególnie widoczna zwłaszcza dziś, w czasach pandemii koronawirusa. Żołnierze aktywnie włączają się m.in. w dostarczanie zakupów seniorom bądź osobom pozostającym na kwarantannie.

Na armię w Polsce składają się m.in.:

 • Wojska Lądowe,
 • Siły Powietrzne,
 • Marynarka Wojenna,
 • Wojska Specjalne,
 • Wojska Obrony Terytorialnej,
 • żandarmeria wojskowa,
 • GROM - jednostka wojskowa wojsk specjalnych.

To może Cię również zainteresować: Pielęgniarka - najnowsze oferty pracy

Jak widać, kariera w wojsku może przybierać wiele zróżnicowanych form. Co ważne, nie ma ograniczeń odnośnie pracy w wojsku w zależności od płci. Praca w wojsku dla kobiet jest jak najbardziej dostępna.

Czy można znaleźć pracę w wojsku jako pracownik cywilny?

Cywile mogą również rozpocząć karierę w wojsku w następujących instytucjach:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Agencja Mienia Wojskowego.

Ofert pracy można poszukiwać na portalu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronach Agencji Mienia Wojskowego i w Biuletynie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy warto wstapić do wojska dla zarobków?

O jakie stanowiska można ubiegać się jako pracownik cywilny w wojsku?

Szukasz pracy?
Dodana

Funkcjonariusz straży granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej

 • Kołobrzeg
Dodana

Policjant wydziału prewencji

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

 • Oleśnica
Dodana
Dodana

W MON dla cywili są przewidziane następujące stanowiska pracy:

 • stanowiska średniego szczebla zarządzania: główny księgowy budżetu MON,
 • stanowiska samodzielne: radca generalny, radca prawny, księgowy MON, audytor wewnętrzny,
 • stanowiska specjalistyczne: starszy specjalista, inspektor kontroli wojskowej,
 • stanowiska koordynujące: szef oddziału, szef wydziału, kierownik zespołu,
 • stanowiska wspomagające: referent, starszy referent, inspektor, statystyk, sekretarz.

Istnieje także praca w wojsku jako kierowca. Oferty pracy na takie stanowisko dotyczą zazwyczaj kierowców posiadających prawo jazdy na kategorie "C" oraz "C+E". W przypadku wybranych ofert od kandydatów wymaga się również posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Zdarza się, że poszukiwane są osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia czołgów czy bojowych wozów piechoty (BWP). Ile zarabia kierowca w wojsku? Dokładna wysokość zarobków uzależniona jest od umiejętności i kwalifikacji a także stażu pracy na danym stanowisku.

To może Cię również zainteresować: Kierowca - najnowsze oferty pracy

Praca w wojsku wymagania - kto może zostać żołnierzem zawodowym?

Do 2010 roku wszyscy mężczyźni byli powoływani do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Dziś już jej nie ma - obecnie w wojsku służbę pełnią tylko ochotnicy. W związku z tym ci, którzy chcieliby dostać się do wojska, często nie wiedzą, co powinni zrobić oraz jakie wymagania muszą spełnić.

Ofert pracy do wojska szukaj u nas w ofertach pracy w Zegrze

Jakie są warunki przyjęcia do wojska? Najważniejsze kryterium konieczne do spełnienia przez osoby chcące rozpocząć karierę w wojsku to posiadanie polskiego obywatelstwa oraz pełnoletność.

Pozostałe wymagania dla ochotników do pracy w wojsku polskim są następujące:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie odpowiedniej kwalifikacji zezwalającej na pełnienie służby,
 • nieposzlakowana opinia,
 • fizyczne i psychiczne predyspozycje do pełnienia służby wojskowej,
 • posiadanie wykształcenia podstawowego,
 • odpowiedni stan zdrowia (stwierdzona kategoria D lub E powoduje, że kandydat nie może ubiegać się o pracę w wojsku),
 • patriotyzm,
 • brak nadanego przydziału kryzysowego,
 • brak zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji,
 • brak pełnienia innego typu czynnej służby wojskowej,
 • brak przeznaczenia do służby zastępczej.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zasad rekrutacji do wojska, warto zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Jest to instytucja, która może przekazać wszystkie informacje na temat warunków, które muszą spełnić ochotnicy do pracy w wojsku, jakie dokumenty trzeba dostarczyć itd. Zastosowanie się do wskazówek przedstawionych przez pracowników WKU z pewnością sprawi, że proces rekrutacyjny przebiegnie bez komplikacji.

Ofert pracy do wojska szukaj u nas w ofertach pracy w Dęblin

Jak iść do wojska? Rekrutacja do wojska 2021 przebiega na trzy sposoby. Kandydaci mają do wyboru następujące możliwości:

 1. Służba kandydacka. Polega ona na ukończeniu szkoły podoficerskiej bądź studiów wojskowych. Po nich absolwenci uzyskują stopień oficera bądź podoficera.
 2. Służba przygotowawcza. Po jej ukończeniu uzyskuje się stopień szeregowego, oficera rezerwy lub podoficera. Później można wnioskować o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 3. Wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT to rodzaj sił zbrojnych, który funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku.
żołnierz zawodowy

Stopnie w wojsku polskim - oznaczenia: diamenty, belki i krokiewki

Oto podział stopni w wojsku polskim:

 1. Szeregowy. Najniższy stopień. Otrzymują go poborowi powołani po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej bądź osoby przeniesione do rezerwy, które wcześniej nie odbywały czynnej służby wojskowej.
 2. Podoficer. Pełni on funkcję dowódcy drużyny. W Marynarce Wojennej jego odpowiednikiem jest bosman.
 3. Oficer. Oficerów młodszych dzieli się na podporuczników, poruczników oraz kapitanów. Z kolei oficerów starszych rozróżniamy na majorów, podpułkowników oraz pułkowników.
 4. Generał. Najwyższy stopień w Wojsku Polskim.

Wszystkie stopnie wojskowe w Polsce mają swoje oznaki, które składają się z gwiazdek, czyli diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni są umieszczane na mundurach.

Jak przygotować się na nabór wojska zawodowego?

Jak wstąpić do wojska w 2021 roku? W pierwszej kolejności należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień komplet wymaganych dokumentów.

Do celów rekrutacyjnych trzeba przedstawić:

 • dowód osobisty (kopia),
 • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (świadectwa, certyfikaty),
 • życiorys,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopia aktu małżeństwa,
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 • kopia prawa jazdy (opcjonalnie).

To może Cię również zainteresować: Wzór życiorysu do wojska

Video

Po przekazaniu dokumentów przychodzi czas na rozmowę kwalifikacyjną w jednostce wojskowej oraz na testy sprawności fizycznej. Gdy kandydat zostanie zweryfikowany w sposób pozytywny, przychodzi czas na badania medyczne. Dzielą się one na dwa etapy.

 1. Badania lekarskie. Są one przeprowadzane na terenie Wojskowej Komisji Lekarskiej. Pracownicy WKL mają dwa tygodnie na sporządzenie opinii o kandydacie na podstawie przedstawionych dokumentów.
 2. Badania psychologiczne. Są to wielostronne testy psychologiczne, których celem jest weryfikacja, czy kandydat jest w odpowiedniej kondycji psychologicznej. Testy te realizowane są w Wojskowej Poradni Psychologicznej.

Dokumentacja ze wszystkich badań trafia z powrotem do placówki WKU, gdzie jest następnie dokładnie weryfikowana. Gdy zostanie ona zweryfikowana w sposób pozytywny, kandydat może podpisać z dowódcą jednostki kontrakt.

praca w wojsku i badania

Zasady zatrudnienia w wojsku

Służba w Wojsku Polskim może mieć dwojaki charakter. Istnieją dwie podstawowe formy powoływania do służby:

 1. Służba kontraktowa. Jest to umowa na czas określony, którą zawiera się z przełożonym.
 2. Służba stała. Obowiązuje ona przez czas nieokreślony.

Uprawnienia i świadczenia specjalne żołnierzy zawodowych

Żołnierzom oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje prawo do ubiegania się o określone świadczenia. Jednym z nich jest m.in. świadczenie mieszkaniowe. Przysługuje ono wtedy, gdy żołnierz nie miał możliwości przydzielenia kwatery lub innego lokalu mieszkalnego. Więcej informacji na ten temat udziela Agencja Mienia Wojskowego na swojej stronie internetowej.

Osoby pełniące służbę wojskową mogą również ubiegać się o dodatkowe świadczenia specjalne z tytułu (informacje zaczerpnięte z portalu Wojska Polskiego):

 • "wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych;
 • wykonywania bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych;
 • pełnienia służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze;
 • wykonywania pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego; • wykonywanie skoków ze spadochronem;
 • pełnienia służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie;
 • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej;
 • pełnienia służby w SKW lub SWW;
 • wykonywania czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych;
 • pełnienia służby warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych ;
 • wykonywania zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięciem oraz ratowniczych".

Ile zarabia żołnierz zawodowy w 2021 r.? Zarobki w wojsku polskim

Ministerstwo Obrony Narodowej na swojej stronie informuje, jakie są zarobki w Wojsku Polskim. Na portalu MON czytamy, że począwszy od 1 stycznia 2020 roku średnie wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6154 złote brutto. Stawki ustalono na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Średnie zarobki brutto dla poszczególnych stopni wojskowych przedstawiały się w 2020 roku następująco:

 1. szeregowy - 4110 zł,
 2. starszy szeregowy - 4180 zł,
 3. starszy kapral - 4700 zł,
 4. plutonowy - 4740 zł,
 5. sierżant - 4970 zł,
 6. starszy sierżant - 5040 zł,
 7. młodszy chorąży - 5090 zł.

Gratyfikacje i uposażenie żołnierza - jakie dodatki, nagrody i zapomogi przysługują?

Oprócz podstawowego uposażenia, świadczeń mieszkaniowych oraz dodatków specjalnych, żołnierzom w Polsce przysługują także inne gratyfikacje, takie jak:

 • nagrody: uznaniowe i jubileuszowe,
 • dodatki: motywacyjne, z tytułu długoletniej służby, kompensacyjny,
 • zapomogi: na okoliczność choroby, śmierci członka rodziny, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,
 • należności: za podróże służbowe, za służbę poza granicami kraju, za przeniesienie służbowe,
 • gratyfikacje: urlopowe,
 • zniżki.
Podsumowanie:
 • Kariera w wojsku może przynieść wiele korzyści, takich jak wysokie zarobki, możliwość ubiegania się o dofinansowania czy mieszkanie wojskowe.
 • Wojsko to instytucja nie tylko dla mężczyzn - kobiety również mogą rozpocząć karierę w wojsku.
 • Praca w wojsku jako pracownik cywilny jest możliwa m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej czy Agencji Mienia Wojskowego, a oferty pracy można znaleźć na portalach internetowych.
 • Osoby zainteresowane karierą wojskową muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie polskiego obywatelstwa oraz pełnoletność. Proces rekrutacyjny obejmuje m.in. rozmowę kwalifikacyjną i badania medyczne.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Kto może pracować w wojsku?

W wojsku mogą pracować zarówno pełnoletni mężczyźni jak i kobiety. Wystarczy, że spełnią określone przez ustawodawcę wymagania. Podstawowe warunki, które muszą spełnić kandydaci do wojska, to: •niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, •pełnoletność,•posiadanie odpowiedniej kwalifikacji zezwalającej na pełnienie służby, •nieposzlakowana opinia, •fizyczne i psychiczne predyspozycje do pełnienia służby wojskowej, •posiadanie wykształcenia podstawowego,•odpowiedni stan zdrowia (stwierdzona kategoria D lub E powoduje, że kandydat nie może ubiegać się o pracę w wojsku).

Jakie są stopnie wojskowe w Wojsku Polskim?

1.Szeregowy. Najniższy stopień. 2.Podoficer. 3.Oficer. 4.Generał. Najwyższy stopień w Wojsku Polskim.

Ile zarabiają żołnierze?

Średnie zarobki żołnierzy brutto w 2020 roku przedstawiały się w następujący sposób: 1.szeregowy - 4110 zł,2.starszy szeregowy - 4180 zł,3.starszy kapral - 4700 zł,4.plutonowy - 4740 zł,5.sierżant - 4970 zł,6.starszy sierżant - 5040 zł,7.młodszy chorąży - 5090 zł.

19 komentarzy

Zołnierz

Zołnierz

Witam. Jak dla mnie to możecie przyjść do wojska nawet bez kręgosłupa czy też zmieniać płeć co przysłowiowe 5minut. Prawda jest taka że nie ma już wojska to co jest to żart 25lat służby w-f ciągle na 5+ strzelanie to samo. Zastanów się czy jesteś wstanie. Nie mówię tu o szkołach oficerów bo to jak by oddać syna lub córke do żłobka wszystko się należy bo tak napisane wielu prawdziwych żołnierzy odchodzi a przychodzą amatorzy dzieci krzyknąć nie można bo meldunki piszą że oficer opr. To co się dzieje to cyrk nie wojsko 11 miesięcy szkolenia i nadal nic nie potrafią i pagony dostają. Mam 45 lat stopień porucznika Przychodzi 26lat pan podporucznik i nadal nie wie co z czym się je Jak zostanie takie wojsko kto będzie bronił granic kobiety co jak mają okres to są zwolnione z zajęć czy dzieci po 20lat co boi się wystrzału z broni Boże zlituj się nad Polską miej nas w opiece
Katarina

Katarina

Jako pracodawca uważam, że praca w wojsku może pozwolić na rozwój nie tylko umiejętności związanych z obronnością, ale także takich, jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy przywództwo. Myślę, że kandydaci z doświadczeniem w wojsku mogą okazać się wartościowymi pracownikami.
Piotr

Piotr

Mam 40 lat. Chciałbym pracować dla wojska,ale jestem chory mam padaczkę i choroby depresyjne. Czy można dostać pracę gdzieś w strefie około wojskowej? Dostawca , magazynier czy kucharz:). ???
Sprawiedliwy.

Sprawiedliwy.

Myślę, że wojsko to dobry wybór dla tych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i nauczyć się nowych umiejętności. Trzeba tylko zastanowić się, czy ta praca pasuje do naszego stylu życia.
Lucjan E.

Lucjan E.

Nie jestem pewien, czy praca w wojsku byłaby dla mnie odpowiednia, ale te oferty pracy brzmią naprawdę interesująco. Chętnie poznam więcej o tym, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać żołnierzem.
Piotro

Piotro

Nie wiem, czy warto być żołnierzem, ale na pewno wojskowe zarobki są naprawdę kuszące. Może jednak nie dla mnie - nie jestem pewien, czy dałbym radę wytrzymać treningi.
emeryt

emeryt

Mam 72 lata przez 15 lat byłem żołnierzem zawodowym . Obecnie pracuję jako kierowca tir CE. Czy mogę wrócić do wojska jeśli zawieszę emeryturę
Colin

Colin

Witam mam 40 lat chciał bym iść do wojska lotniczego co trzeba zrobić albo jak dostać sie tam
Froelich Patryk

Froelich Patryk

Czy mogę wstąpić do wojska z kategoria d do obrony terytorialnej bo chciałbym pomóc ukrainie
Mateusz

Mateusz

@Olo - ja również miałem przyklepaną kat. D, kiedy na komisję szło się w liceum. Dostałem taką kategorię najprawdopodobniej przez wzrok, bo miałem wtedy wadę oscylującą w w granicach -4 / -5 dioptrii. Po studiach zrobiłem sobie laserową korekcję wady wzroku, dzisiaj widzę perfekcyjnie :) Dlatego też poszedłem do najbliższego WKU i tam wypełniłem druczek o ponowną komisję lekarską - idziesz na komisję, robisz szereg badań i jak jest wszystko okej, dają ci kat. A :)
Stefan

Stefan

Czy osoba z chorym kręgosłupem jak ja znalazła by coś dla siebie w wojsku polskim?
Olo

Olo

To może ktoś powie jak starać się do wojska z kat D ..przecież to co dolegało albo dostało się na wyrost...nie musi dolegać teraz... Policja nie wybrzydza i nie patrzy na kategorię z komisji wojskowej.. .. a wojsko nie daje szans ... Jest możliwość ponownego badania..?
lol

lol

patryk można
Nikt.

Nikt.

Po komentarzach widać odciśnięte piętno nauczania zdalnego. Mimo to komentujący jak najbardziej nadają się do wojska.
Tomtamtum

Tomtamtum

A jak się ma służba w wojsku lub w WOT po "zatarciu skazania" (wymazaniu z rejestru osób karanych) bo np ktos odbywał kare bezwzględnego pozbawienia wolności ale miną już obowiązkowy okres na zatarcie skazania czyli 10 lat bądź ktoś inny odbywał kare warunkowego pozbawienia wolności i miną mu okres lat 3 czyli już niefigóruje jako osoba karana ale de facto karany był to czy wtedy dostanie się do wojska lib Wojsk Obrony Terytorialnej? Taka osoba zapytana nawet w sądzie o to czy była kara a ma prawo powiedzieć że karana nie była i wedle prawa postępuje zgodnie pomimo iż np ponad 10 lat temu odbywał kare pozbawienia wolności...
PARADOKSY I PATOLOGIE

PARADOKSY I PATOLOGIE

Wszyscy bez wzgledu na płec mogą byc we wojsku a kobieta jest lepszy komandos rambo spełniając mniejsze wymogi ze sprawnosci fizycznej...ale po skączeniu 18 lat nie musza przechodzic upierdluwej komisji poborowej na wypadek przymusowego wcielania... NIEMCY TEZ KIEDYC PROWADZILI PRZYMUSOWE REJESTRACJE LUDNOSCI PO COS..TO PEWNIE DLA TEGO KOBIET NIE CHCĄ ZMUSZAĆ DO KOMISJI POBOROWYCH GDY KĄCZĄ 18 LAT I WOJSKO KOBIET NIE CHCE DLA TEGO OBNIŻ IM WYMOGI ZE SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ NA SZKODE DLA CAŁYCH JEDNOSTEK...
prawda o wojsku

prawda o wojsku

Jak wojsko było przymusowe to kobiet nie chcieli...ale jak jest dobrowolne i lepsze nisz ciezka praca w cywilu na produkcji w fabrykach to kobiety przyjmują tak samo i oszukuja jeszcze na wymogach...dla czego meszczyzna zrobi to samo co kobieta to do tego wojska sie nie nadaje ale kobieta sie nadaje...wojsko kobiet nie chce i dla tego oszukuje na wymogach ze sprawnosci fizycznej...czy gdyby to było na nowo przymusowe to meszczyzne który nie zrobi wiecej od kobiety wysla do domu a kobieta musiała by tam zostac tak jak w przypadku dobrowolnego przyjmowania..
Natan

Natan

Dlatego trzeba zrobić technikum i co to za problem potem doświadczenie robić?
Patryk

Patryk

Szkoda że po szkole zasadniczej zawodowej ( zawodówka) nie można uczestniczyć w misjach poza granicami kraju

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.