Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wynagrodzenie akordowe

24 marca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

11 komentarzy
Wynagrodzenie akordowe
Istnieją różne formy wynagrodzenia - czasowe, premiowe, prowizyjne. Innym rodzajem jest wynagrodzenie za pracę na akord. W tym przypadku płaca zależy od uzyskiwanych wyników. Co warto wiedzieć od wynagrodzeniu akordowym i czy warto decydować się taką pracę?

Akordowy system pracy

W przypadku akordowego systemu pracy, za samo stawianie się w miejscu zatrudnienia nie należy się nam się wynagrodzenie. Na to musimy sobie odpowiednio zapracować. Ile zarobimy, zależy od naszej wydajności oraz stopnia wypracowania danej normy. Niezbędne jest, więc ustalenie stawki akordowej oraz norm pracy. Normy pracy stanowią swoisty miernik nakładu pracy, ale także poziom jej wydajności i jakości. Powinny być stosowane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki, a także sposobów organizacji pracy. Tutaj jednak należy pamiętać, że normy mogą być zmienne wraz z rozwojem danej firmy. Ich nadrzędnym celem jest wskazywanie, ile produktów pracownik na danym stanowisku powinien wykonać w określonym czasie, przy uwzględnieniu aktualnego zaawansowania technologicznego oraz organizacji pracy.

Gdzie system akordowy jest najpopularniejszy?

 • Akordowy system pracy najczęściej jest wdrażany na stanowiskach produkcyjnych i robotniczych.
 • Wszystko dlatego, że w tego typu zawodach stosunkowo proste jest zmierzenie wydajności pracowniczej, poprzez kontrolę norm pracy.
 • W rzeczywistości istnieją dwa rodzaje akordów – na czas oraz od sztuki.
 • W tym pierwszym brany pod uwagę jest czas niezbędny do wykonania danej czynności, z kolei w tym drugim liczba produktów, jaka zostaje wykonana w ciągu jednej godziny.

Sprawdźmy, na jakie wynagrodzenie na akord można liczyć!

Wynagrodzenie na akord

Bez względu na typ umowy, pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Za takie należy uznać minimalne miesięcznie wynagrodzenie brutto, które ustalane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy to więc i osób, które na podstawie umowy o pracę, świadczą swoją pracę w trybie akordowym. Niemniej, wysokość płacy uzależniona jest od danego zakładu pracy. To zatrudniający ustala stawkę godzinową, normy i pożądane rezultaty pracy.

Szukasz pracy?

Wytapiacz metali

Grupa Kęty S.A.

 • Kęty
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Mechanik Maszyn Produkcyjnych

PAULA Ingredients Sp. z o. o.

 • Kalisz
Dodana

Możemy wyróżnić kilka form płacy akordowej:

 • Pierwsza to akord prosty, gdzie każde działanie przekraczające normę jest identycznie płatne.
 • Drugim typem jest akord progresywny, w którym pracodawca płaci więcej za każde kolejne czynności, które wykonywane są ponad normę.
 • Kolejną formą jest akord z premią, która przyznawana jest z tytułu przekroczenia norm.
 • W akordzie zryczałtowanym z kolei wysokość wynagrodzenia ustalana jest odgórnie.
 • Ostatnim typem jest akord zespołowy, gdzie wysokość pensji uzależnia się od wyników osiąganych przez grupę, a nie przez indywidualnego pracownika.

Każdą z tych form powinno dostosować się do potrzeb przedsiębiorstwa i wybrać taką, która będzie korzystna zarówno dla pracodawcy, jak i dla zatrudnionych.

Praca na akord – ekwiwalent za urlop

Będąc zatrudnionym na akord na podstawie umowy o pracę, otrzymuje się prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w kodeksie pracy. Pensję, jaką będzie się otrzymywać w trakcie dni wolnych można łatwo obliczyć. Wówczas nalży uwzględnić wynagrodzenie akordowe oraz premię regulaminową, której stawkę ustala pracodawca. Taką podstawę wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych w okresie minionych 12 miesięcy. Wówczas mnożymy go przez liczbę godzin, jakie spędziłbyś w pracy, gdyby nie urlop.

Akordowy system pracy powoduje czasem wątpliwości w wyznaczaniu ekwiwalentu za urlop. Ten należy się pracownikowi w sytuacji, kiedy był zatrudniony na akord, kończy współpracę z daną firmą, a nie ma wykorzystanego urlopu. Jeśli potrzeby zakładu pracy nie dają szansy na skorzystanie z urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia albo zwolnienie następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop.

W rozporządzeniu MPiPS w sprawie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyszczególniono, jak taki ekwiwalent przy pracy na akord należy obliczyć.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop przy pracy akordowej?

 • Uwzględnia się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
 • Nie należy brać jednak pod uwagę jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat, np. premii uznaniowych, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy nagrody.
 • Należy wziąć pod uwagę wszystkie zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, tj. akordowe wynagrodzenie za pracę, dodatki za pracę nocną i nadliczbową, premie zadaniowe itp. i wyznaczyć przeciętną wysokość wypłaconej pracownikowi pensji w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.
 • Jeżeli pracownik nie przepracował 3 miesięcy w pełni, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzielimy przez liczbę dni pracy i wynik mnożymy przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Praca na akord a umowa zlecenie

Praca na akord przy umowie zlecenie jest zgodna z prawem i może być zawierana. Należy jednak pamiętać, że pracownik winien jest otrzymywać minimalne wynagrodzenie, które każdego roku ustala MPiPS. Wynagrodzenie w umowie zlecenia może być wyrażone stawką kwotową, miesięczną, godzinową, prowizyjną, ale też akordową. Tym samym, zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – bez względu na to, czy zatrudniony świadczy pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, czy umowie zlecenie, nie może zarabiać mniej od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Tak więc, w sytuacji, gdy zapłata za pracę jest kalkulowana jako iloczyn liczby wykonywanych usług lub produktów (np. od sztuki ręcznie pomalowanej filiżanki), mamy do czynienia z wynagrodzeniem akordowym. W przypadku umów zlecenie nie jest koniecznym ustalanie norm pracy dla pracy na akord, jednak jest to wygodna forma, która pozwala pracodawcy na sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wyników pracy zleceniobiorców. W sytuacji, gdy pracując na akord, nie uzyskają oni gwarantowanej ustawowo minimalnej stawki, niezbędne będzie wyrównanie.

Podsumowując, praca na akord to specyficzny rodzaj zatrudnienia. Nie jest często stosowany, jednak możemy się z nim spotkać i wówczas warto wiedzieć, na czym polega. Jeśli przyjdzie Ci pracować na akord, koniecznie zapoznaj się z warunkami wynagrodzenia przy tym typie pracy i oszacuj, czy jest to w danej pracy opłacalne.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest praca na akord?

Praca na akord to praca, w której wynagrodzenie pracownika jest bezpośrednio zależne od tego ile lub w jakim czasie wykona konkretnych elementów, lub wskazanych zadań.

Czy można pracować na akord na umowie zlecenie?

Praca na akord może być zastosowana zarówno przy umowie zlecenia jak i przy umowie o pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

11 komentarzy

Eryk8

Eryk8

Jako pracodawca cenię sobie artykuły takie jak ten, które pozwalają mi lepiej zrozumieć prawa moich pracowników i oceniać ich wyniki w sposób sprawiedliwy i rzetelny.
klara

klara

Cieszę się, że jestem na bieżąco ze zmianami w prawie dotyczącymi pracy na akord. To ułatwia mi szukanie ofert jak najbardziej atrakcyjnych w zakresie wynagrodzenia.
Colina

Colina

Mam nadzieję, że jeśli kiedykolwiek znajdę pracę na akord, to moje wynagrodzenie będzie przynajmniej równie godne jak minimalne wynagrodzenie ustalone przez MPiPS.
Samar

Samar

Bardzo przydatny artykuł! Wreszcie dowiedziałem się, jakie są moje prawa w momencie pracy na akord. Teraz łatwiej będzie mi negocjować wysokość wynagrodzenia z pracodawcą.
Alicja

Alicja

Sporo osób pracuje w tym systemie. W wielu branżach jest to powszechna forma wynagrodzenia. Tak to wygląda.
Wiesia

Wiesia

akord to dno męka i potężne wyczerpanie jak się pracuje z ludzmi którzy mają tzw 2 grupy są zdrowi jak konie nic tylko chomonto założyć im i w pole
Orchidea

Orchidea

Płaca akordowa jest w pewnych przypadkach w porządku. Trzeba tylko jasno ustalić regulamin i oczywiście warunki płacowe. Każdy przecież pracuje na jakiejś umowie i zgadza się na pewne warunki.
Finka

Finka

U koleżanki w pracy płacą akordowo i można powiedzieć każdy miesiąc jest taki sam bez względu na jego długość. jest to wszystko ustalone w taki sposób jak tutaj to piszecie.
Sonja

Sonja

wynagrodzenie za akord - nigdy nie jest takie same w każdym miesiącu. Płaca zależy od uzyskiwanych wyników. Według mnie, lepiej mieć stałe wynagrodzenie. Ci co mają płacone za akord, może się zdarzyć, że pracownikowi coś może dolegać i nie będzie taki efektowny w pracy.
shihtzu

shihtzu

Pracownicy mogą otrzymywać premie w różnych okresach iz różnych powodów. Niektóre premie są związane z wydajnością, podczas gdy inne są przyznawane wszystkim pracownikom w firmie lub grupie roboczej na koniec dużego projektu lub szczególnie dobrego roku. Często spotyka się także premie wakacyjne.
Kaja

Kaja

Praca na akord to chyba także rozliczanie wchodzi w grę takie jak ryczałt? Wtedy każdy miesiąc bez względu na ilość dni to taki sam zarobek? Tak mi się wydaje.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.