Zwolnienie z pracy

Zwolnienie dyscyplinarne a poszukiwanie pracy - czy masz szansę zostać zatrudnionym?

13 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 26 głosów

26 głosów

17 komentarzy

Zwolnienie dyscyplinarne a poszukiwanie pracy - czy masz szansę zostać zatrudnionym?
Zostałeś zwolniony dyscyplinarnie? W takim razie z pewnością zastanawiasz się, co dalej z twoją karierą zawodową. Czy masz szansę znaleźć pracę po zwolnieniu dyscyplinarnym? Jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą o dyscyplinarce?

Zwolnienie dyscyplinarne a nowa praca

Jako pracownik musisz zdawać sobie sprawę z tego, że zwolnienie dyscyplinarne nie może zostać zastosowane w każdej sytuacji – pracodawca musi mieć poważne przesłanki, aby w ten sposób zakończyć współpracę z osobą zatrudnioną. Najczęściej dzieje się tak w przypadku poważnych naruszeń obowiązków przez pracownika. Poniesienie konsekwencji w postaci zwolnienia dyscyplinarnego pozostaje wtedy nieuniknione.

Zdarzyło ci się, że zostałeś zwolniony dyscyplinarnie? Jeżeli pracodawca faktycznie miał powody, aby rozwiązać z tobą w ten sposób umowę, to z pewnością czujesz, że znalazłeś się na zawodowym zakręcie. Wiele zależy od powodów zastosowania dyscyplinarki.

Zgodnie z postanowieniami art. 52 § 1 Kodeksu Pracy zwolnienie dyscyplinarne następuje w przypadku
§ 1 Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
  • Ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • Zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


§ 2 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 3 Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim. Stosownie do art. 41 ustawy Kodeksu pracy ”Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.”. Usprawiedliwiona nieobecność dotyczy między innymi okresu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy „któryś z czynów zostanie popełniony w czasie, w jakim pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca ma prawo do rozwiązania z nim stosunku pracy jeszcze przed zakończeniem okresu zwolnienia”. Także w przypadku rażącego naruszenia zasad przez pracownika pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim, a więc w konsekwencji „rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

Szukasz pracy?

Technik utrzymania obiektu

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Polecana

Przedstawiciel handlowy

Stawowy Group Sp. z o.o. Sp. k.

  • Rybnik
Dodana
Polecana
Dodana

Handlowiec/Doradca Klienta

AK-Inżynieria Budowlana

  • Meszna
Dodana
Polecana

Ważne!
Dyscyplinarka ma zastosowanie zarówno do umowy na czas nieokreślony, jak i określony czy na okres próbny.

Rekruter vs zwolnienie dyscyplinarne

Załóżmy, że przesłane CV zrobiło pozytywne wrażenie na pracodawcach, a ty w najbliższym czasie wybierasz się na kilka rozmów o pracę. HR- owcy bardzo często pytają o motywy odejścia z poprzednich firm. W takiej sytuacji nie możesz sobie pozwolić na mijanie się z prawdą. Dlaczego? Po pierwsze  jest to nieetyczne, po drugie – jeżeli zostaniesz zatrudniony – będziesz musiał do firmy dostarczy świadectwo pracy. Z tego zaś pracodawca dowie się, w jaki sposób została rozwiązana umowa z twoim poprzednim zakładem pracy.

Zasada nr 1 – nie zatajaj informacji o dyscyplinarce

Przyjęło się, że w dokumentach aplikacyjnych wysyłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszcza się jedynie informacje o okresie zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy. Nie musisz zatem pisać, czy odszedłeś z zakładu pracy, bo upłynął okres, na który umowa została podpisana, czy też zostałeś zwolniony dyscyplinarnie.

Jeżeli przyszło ci na myśl, aby nie wpisać ostatniego miejsca zatrudnienia (i w ten sposób uniknąć trudnych pytań), to musisz wiedzieć, że to z całą pewnością zły pomysł. Dlaczego? Po pierwsze, powstaje luka w zatrudnieniu – doświadczony rekruter będzie drążył ten temat. Po drugie, pracodawca może się dowiedzieć inną drogą, że skłamałeś w CV, a ponieważ kłamstwo ma krótkie nogi, spodziewaj się, że wówczas Twoja opinia w oczach pracodawcy drastycznie się pogorszy, a tego chciałbyś uniknąć. Często nie zdajemy sobie sprawy, że przyznanie się do niewygodnego z perspektywy naszego CV zwolnienia dyscyplinarnego może paradoksalnie pomóc nam w znalezieniu pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym. 

Przede wszystkim nie zamartwiaj się tym, że Twoja przeszłość zawodowa ma ciemną kartę i działaj. Być może motywacji doda Ci poniższy filmik:

Video

Jak mówić o dyscyplinarce?

Rozmowa z potencjalnym pracodawcą o tym, że w przeszłości byłeś zwolniony dyscyplinarnie, z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Oto garść porad, do których warto się zastosować:

  • Opowiedz o powodach, dla których zostałeś zwolniony dyscyplinarnie. Pamiętaj jednak, aby nie umniejszać swojej winy. Stało się – zostałeś dyscyplinarnie zwolniony, teraz musisz zmierzyć się z prawdą. Jednocześnie podkreśl, że doskonale rozumiesz, że postąpiłeś źle i przyznaj się do błędu. Takie podejście jest dojrzałe, pokazujesz również, że doskonale rozumiesz motywy byłego pracodawcy.
  • Nie oczerniaj byłego pracodawcy. Czy zatrudniłbyś osobę, która źle wypowiada się o poprzednim pracodawcy? Z pewnością nie, bo… obawiałbyś się, że również ciebie w przyszłości to spotka. Nie wyliczaj wad swojego pracodawcy, spuentuj po prostu, że nie było między wami porozumienia.
  • Okaż skruchę. Od dyscyplinarnego zwolnienia zawsze możesz odwołać się do sądu. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to oznacza to tyle, że zgodziłeś się ze zdaniem swojego pracodawcy. Okaż zatem skruchę, powiedz siedzącej przed tobą osobie, że postąpiłeś nierozsądnie i jesteś tego świadomy. 

Trzeba też się liczyć z tym, że rekruterzy i pracodawcy bardzo często decydują się na wykonanie telefonu do poprzedniego pracodawcy ich przyszłego potencjalnego pracownika, którego CV właśnie analizują. Zasięgając opinii na temat pracownika u poprzedniej firmy, mogą uzyskać wiele cennych informacji, a szczególnie: w jaki sposób rozwiązano z nim umowę o pracę. Oczywiście nie każdy pracodawca, który wystawia dyscyplinarkę, będzie rozmawiał o tym przez telefon. Wbrew pozorom, wielu z nich nie chce dodatkowo szkodzić swoim byłym pracownikom.

A może własna firma po zwolnieniu dyscyplinarnym?

Musisz wiedzieć, że znalezienie zatrudnienia po zwolnieniu dyscyplinarnym nie jest prostym zadaniem. Jeśli twoje poszukiwanie nowej pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym przedłuży się, rozważ możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. To świetne rozwiązanie, jeżeli masz spore doświadczenie i umiejętności. Dowiedz się, w jaki sposób można to zrobić, zasięgając informacyjny nie tylko w urzędzie, ale u osób doświadczonych w materii zakładania własnej działalności gospodarczej.

Video

Szukanie pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym

Dyscyplinarka jest dokumentem, który powoduje ogromny stres u pracownika, ponieważ czasami taki sposób rozwiązania umowy o pracę może nieść ze sobą nieprzyjemne konsekwencje dla zainteresowanego. Zdecydowanie nie daje komfortu w trakcie szukania nowego stanowiska pracy jak w przypadku osób dla których porzucenie pracy było dobrowolne.

Warto jednak mieć świadomość, że zwolnienie dyscyplinarne zazwyczaj nie ma większego wpływu na sam proces szukania nowego zatrudnienia. Informacji o dyscyplinarce przecież nie zamieszczamy w CV ani nie chwalimy się tym podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Hr-owcem, dlatego szansa na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jest równie duża, jak u innych osób, które nie zostały zwolnione dyscyplinarnie.

Warto wiedzieć!
W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego nie obowiązuje ochrona przysługująca pewnym grupom pracowników, w tym kobietom w ciąży (obowiązuje przez cały okres ciąży i urlopu macierzyńskiego, chyba że kobieta jest zatrudniona na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca) i osobom w wieku przedemerytalnym (przysługuje osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego).

Zwalniana dyscyplinarnie osoba traci pewne przywileje, nie przysługują jej dni wolne na poszukiwanie pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne a staż pracy

Pracowników bardzo często zastanawia też to, czy dyscyplinarne zwolnienie liczy sie do lat pracy. Warto wiedzieć, że żadne przepisy nie wyłączają ze stażu pracy lat przepracowanych u pracodawcy, który wystawił dyscyplinarkę. Sposób rozwiązania umowy nie ma znaczenia przy np. wyliczaniu stażu pracy do ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego czy prawa do przejścia na emeryturę.

Reasaumując, zwolnienie dyscyplinarne z całą pewnością nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń w karierze zawodowej, ale uczy radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, a jak wiemy, kryzys rodzi zmianę i postęp. W konsekwencji stwarza możliwość do otwarcia się na pozytywne zmiany w życiu zawodowym.

To może Cię również zainteresować

Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można otrzymać dyscyplinarkę?

Zwolnienie dyscyplinarne można otrzymać w ściśle określonych warunkach, o których mowa w art. 52 § 1 Kodeksu Pracy.

Czy można otrzymać dyscyplinarkę na zwolneniu lekarskim?

L4 oraz urlop chronią pracownika od otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego, jednak są od tej reguły wyjątki.

Czy kobiety w ciąży mogą otrzymać zwolnienie dyscyplinarne?

W przypadku ciężkiego przewinienia kobiety w ciąży tracą przysługującą im ochronę.

Podziel się

17 komentarzy

Witam,

Witam,

u mnie w pracy kierownik (straszna świnia)został zwolniony dyscyplinarnie.Po niecałych swych tygodniach jest z powrotem na tym samym stanowisku. I to jest niezrozumiała sytuacja.Tak działają pisowskie układziki .W tym kraju nic się nie zmieni ,jaka to praworządność , chamstwo i brak honoru.
Zuzanna

Zuzanna

Na tym się przecież świat nie kończy ale trzeba wiedzieć w jaki sposób reagować.
alina

alina

Dokładnie, przecież każdy lukę może sobie jakoś wypełnić, że się edukował itp. Poza tym jak się robi powszechny zawód gdzie liczy się siła np.rąk to płącą przecież za efekty.
MIKI

MIKI

co za głupoty oczywiscie ze nie mówię o dyscyplinarce szukając pracy.doswiadczony hr,owiec zapyta o luke w zatrudnieniu i co.Ano powiem ze ostatni okres byłem gdziekolwiek na swiecie i podróżowałem albo pracowałem u bauera kogo to pytam.
Anti-capitalist

Anti-capitalist

"Wszyscy tutaj piszą jak pracownik sobie ma/może poradzić ... A może jak ma sobie poradzić pracodawca? Ten pracownik nieźle musiał namieszać i nadszarpnąć zaufanie pracodawcy, żeby dostać dyscyplinarkę!!!!" Lmao, pracodawca jest pozycją posiadającą większą siłę i z tego powodu to przede wszystkim pracownika powinny chronić prawa pracy. Dodatkowe karanie pracownika jest czymś zaburzającym balans
EwaK

EwaK

Czasami to również "pracodowca" leci w kulki- tak jak było w moim przypadku. Planowałam wyjechać na stałe za granicę- wcześniej uprzedziłam moją kierowniczkę o moich planach- zasugerowała urlop bezpłatny, przystałam na propozycję. Ucieszyłam się, bo w życiu bywa różnie a w razie czego będę mogła wrócić. Oczywiście przypominałam się i oczywiście była mowa , że ona o tym pamięta. Miesiąc przed wyjazdem chciałam sformalizować taki urlop, zasady wniosek- by wszystko uregulować i wtedy dowiedziałam się, że "przecież u nas nie ma czegoś takiego jak urlop bezpłatny". Zalamałam się. Dałam wypowiedzenie- zostało podarte, dałam drugie..przy świadkach to już bez świadków usłyszałam że " zrobię wszystko byś nie wyjechała". Wszystkie formalności- praca, mieszkanie- za granicą były już załatwione. Poza tym zaczęto "szczuć" na mnie innych pracowników " że to przez nią nie będziecie mieli urlopu na wakacje". Poddałam się. Wyjechałam porzucając pracę. Żałuję, że od razu nie dałam wypowiedzenia, pomijając drogę służbową - wysyłając je bezpośrednio do siedziby firmy i bardzo żałuję, że postawiłam wszystko na jedną kartę. Teraz mam problem ze znalezieniem dobrej pracy- bo "dyscyplinarka" brzmi jednoznacznie, mimo że jestem dobrym, pracowitym i rzetelnym pracownikiem.
janusz

janusz

jesli lecisz z pracodawcą w kulki nie dziw sie ze cie wyleje na pysk, pracodawca to nie instytucja charytatywna by dawać ci wypłate za darmo lub za ściemnianie
Weronika

Weronika

Kama mój mąż został zwolniony dyscyplinarnie za jedną nieusprawiedliwiona nieobecność
Kama

Kama

Radzę sprawdzać dlaczego poprzedni pracodawca zwolnił dyscyplinarnie! Wszyscy tutaj piszą jak pracownik sobie ma/może poradzić ... A może jak ma sobie poradzić pracodawca? Ten pracownik nieźle musiał namieszać i nadszarpnąć zaufanie pracodawcy, żeby dostać dyscyplinarkę!!!!
Klaudiusz

Klaudiusz

Lepiej nie zostać zwolnionym dyscyplinarnie. Jeśli tak się już stało, to starając się o nową pracę nie powinno się zatajać tego faktu. Nowy pracodawca może zadzwonić do zakładu pracy z którego zostało się zwolnionym. Osobiście uważam, że pracę może znaleźć osoba zwolniona dyscyplinarnie.
duch

duch

redaktor chyba nie wie co to jest ustawa o ochronie danych osobowych nie ma tak ze sobie ktos dzwoni i pyta o bylego pracownika a ktos w sekretariacie udziela mu informacji na temat danej osoby to jest karalne
Karol

Karol

Jak jest się zwolnionym dyscyplinarnie, nie taić tego. Szkoda tracić chociażby stażowe, które wpływa na urlop wypoczynkowy....
Riga

Riga

Dzisiaj chodzi o rozmowę o zwolnieniu, którą prowadzisz z pracownikiem, który kończy twoje działanie lub zachowanie. Takie zakończenie nie następuje nagle - przynajmniej tak nie powinno być.
Dario

Dario

Przyczyna jest zwykle przypisywana słabej wydajności pracownika, chociaż często złe zarządzanie lub inne problemy mogą być prawdziwą przyczyną. W dyscyplinarnym raczej ktoś sobie zasłużył.
Koma

Koma

Dokładnie, jak lepiej poznać temat to nie ma się co martwić. W końcu pracodawca także często zatrudnia ludzi np. z małym doświadczeniem a pasjonatów tematu.
Florian

Florian

Wszyscy, którzy są doświadczeni i są specjalistami w danej dziedzinie zawsze znajdą pracę. W ogóle po wszystkich klimatach po zwolnieniu człowiek sobie zawsze poradzi.
Iga

Iga

No pewnie jest trudniej. Plusem jest jednak to, że na rozmowie o prace można wytłumaczyć zaistniałą sytuacje lub po prostu nie sprawdzi pracodawca takiej czy innej sytuacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka