Zmiana i utrata pracy

Wypowiedzenie a zachowanie pracownika

12 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

11 komentarzy
Wypowiedzenie a zachowanie pracownika
Niekiedy otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę wywołuje u pracownika niezadowolenie. Gdy wie on, że rozstanie z firmą jest nieuchronne, nie zawsze musi wykonywać swoje obowiązki w sposób właściwy. Co może zrobić pracodawca w takiej sytuacji?

Zachowanie pracownika po otrzymaniu wypowiedzenia

Nie każdy pracownik, który ma świadomość, że jego dni w firmie są policzone, przykłada się do wykonywania swoich obowiązków. Pilne i sumienne wykonywania poszczególnych zadań jednak w dalszym ciągu go obowiązuje i to niezależnie od długości okresu wypowiedzenia. Niestety, pracodawcy potwierdzają, że praca na wypowiedzeniu u części zatrudnionych skutkuje znacznym spadkiem motywacji zawodowej.

Pracownik na wypowiedzeniu, będąc świadomym, że długo już nie zagrzeje miejsca w firmie, zaczyna zastanawiać się, czy na wypowiedzeniu można pracować? Czy możliwe jest dalsze, konsekwentne wykonywanie obowiązków, kiedy słabnie również więź pracownika z firmą. W skrajnych przypadkach dochodzi do takich sytuacji, w których zatrudniony nie tylko zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki, ale wręcz przestaje je wypełniać. Tak postępujący pracownicy mylnie zakładają, iż fakt, że dostali wypowiedzenie, chroni ich w pełni przez zwolnieniem dyscyplinarnym. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Zamiast neutralnej formy pożegnania szef może wręczyć dyscyplinarkę.

Często inaczej to wygląda w sytuacji, gdy nie doszło do likwidacji stanowiska, firmy, czy jej upadłości. W bardzo wielu sytuacjach to pracownik wypowiada umowę pracodawcy, np. gdy zmienia pracę na inną. Sprawdź, o czym warto pamiętać, składając takie wypowiedzenie jako zatrudniony:

Video

Szukasz pracy?

Specjalista ds. księgowości

Biuro Rachunkowe Saldo.pl Sp. z o.o. Sp.k.

 • Hażlach
Dodana

Samodzielna księgowa/księgowy

KRAKBAU Spółka Akcyjna

 • Kraków
Dodana

Magazynier - Komisjoner / Order Picker (okolice Berlina)

MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.

 • Niemcy
 • 10 500-13 500 zł / mc
Dodana

Electrical Supervisor

RECONNECT

 • Kraków
 • 11 000-45 000 zł / mc
Dodana

Monter/Monterka-praca produkcyjna-Katowice

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Sosnowiec
Dodana

Prawo do zmiany decyzji w zakresie trybu rozwiązania umowy nie jest więc zastrzeżone tylko i wyłącznie dla pracodawcy. Również osoba zatrudniona ma możliwość natychmiast rozwiązać umowę o pracę i to nawet wówczas, gdy trwa okres wypowiedzenia. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać o ustawowych przesłankach. O ile pracodawca rozwiązuje umowę na podstawie art. 52 i 53 Kodeksu pracy, o tyle zatrudniony powinien powołać się na art. 55 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

 • zostało wydane mu orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe,

 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Oznacza to, że tylko powyżej wymienione przesłanki umożliwiają pracownikowi natychmiastowe rozwiązanie umowy ze swoim pracodawcą. Jeżeli takie nie mają miejsca, to nie ma on podstaw ku temu, aby wręczyć szefowi oświadczenia o rozwiązanie pracy bez wypowiedzenia.

Zwolnienie dyscyplinarne po wypowiedzeniu umowy

Jeżeli zachowanie pracownika uzasadnia sięgnięcie po zwolnienie dyscyplinarne, to jak wspomnieliśmy, nie ma przeszkód do jego zastosowania nawet w okresie wypowiedzenia. Dzieje się tak dlatego, że w każdym przypadku późniejsze oświadczenie odwołuje wcześniejsze. Inaczej mówiąc, zachowanie pracownika może być czynnikiem, który zdecyduje o pożegnaniu się z nim natychmiast. Taką możliwość przewiduje prawo; oba tryby rozwiązania zawartej umowy o pracę mogą być zastosowane niezależnie od siebie, przy czym przy zwolnieniu dyscyplinarnym muszą zachodzić przesłanki, które uzasadniały sięgnięcie właśnie po taki tryb rozwiązania umowy. Oznacza to, że z niesumiennym pracownikiem można pożegnać się natychmiast bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia, ale nie będzie można tak postąpić wówczas, gdy pracownik w pełni wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Czy można pójść na zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu? W związku z tym, że okres wypowiedzenia nie powoduje ustania stosunku pracy, pracownikowi przysługują takie same prawa jak przed tym okresem: w tym także ubezpieczenie chorobowe. Niezależnie od tego, która ze stron wypowiedziała umowę. Wysokość zasiłku chorobowego w trakcie trwania okresu wypowiedzenia nie ulega zmianie, co oznacza, że pracownik otrzyma taki sam zasiłek, jaki przysługiwał mu przed okresem wypowiedzenia.

Odprawa po zwolnieniu pracownika – kiedy się należy?
Podstawą do otrzymania odprawy jest likwidacja stanowiska pracy. Ma to miejsce wyłącznie, gdy wina leży po stronie pracodawcy (w wyniku likwidacji określonych stanowisk bądź ogłoszenia upadłości czy likwidacji firmy). Mowa tutaj o zwolnieniu indywidualnym. W przypadku zwolnień grupowych odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników przysługuje, gdy zwolnienia następują w drodze wypowiedzenia grupowego dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z określoną liczbą pracowników.

Formalności związane z wypowiedzeniem umowy 

Niezależnie od tego, czy na rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia decyduje się pracodawca czy pracownik, każde z nich musi pamiętać o szeregu wymogów formalnych, które należy spełnić. Zgodnie z przepisami, podmiot zatrudniający powinien skonsultować się z zakładową organizacją związkową (gdy taka funkcjonuje w zakładzie pracy) i wskazać na piśmie powinien również przyczyny zastosowania takiego trybu rozwiązania umowy. Te są najważniejsze, gdyż nie mogą być błahe. Ważne jest, aby uzasadniały one dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy, czyli muszą być poważne. Trzeba przy tym wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 (sygn. akt I PK 125/03). Sąd stwierdził w nim, że dyscyplinarne zwolnienie pracownika nie może nastąpić z tych samych powodów co wcześniejsze wypowiedzenie. Działając w ten sposób, pracodawca naraża się więc na proces sądowy, który może przegrać.

Pamiętajmy też, że istnieje możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron. Jak można to zrobić? Dowiedz się z poniższej prezentacji:

Praca na wypowiedzeniu

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę – może być ona zawarta na czas nieokreślony, określony, na okres próbny czy na zastępstwo. Zawsze konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia, chyba że rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie porozumienia stron lub było efektem zwolnienia dyscyplinarnego. W przypadku standardowego wypowiedzenia umowy pracownik na wypowiedzeniu ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy. Oznacza to, że zachowuje on prawo do wynagrodzenia i świadczeń socjalnych, a przy tym jest nadal zobowiązany do świadczenia pracy przez cały okres wypowiedzenia.

Od 2016 roku obowiązują jednak przepisy, na podstawie których pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia. Wówczas praca na wypowiedzeniu nie musi być świadczona. Należy jednak pamiętać, że decyzja dotycząca zwolnienia od świadczenia pracy zależy wyłącznie od pracodawcy, a zgoda pracownika nie jest w takim wypadku wymagana. Informację na ten temat pracownik otrzymuje na piśmie.

Bardzo ważne jest to, że takiego zwolnienia pracodawca w nie może odwołać, chyba że strony ustalą inne zasady. W przeciwnym wypadku pracodawca nie ma prawa zażądać, aby pracownik wrócił do pracy. Co więcej, nie może on także wyciągnąć żadnych konsekwencji, chyba że pracownik podpisał wcześniej umowę o zakazie konkurencji. Wtedy nie można świadczyć pracy u innych pracodawców zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po jego zakończeniu, ale dotyczy to wyłącznie podmiotów, które są konkurencyjne względem danego pracodawcy.

Podsumowując, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie musi dotyczyć całego okresu wypowiedzenia. Zawsze jednak pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które obliczane jest tak samo, jak w przypadku urlopu. Zasady te są takie same bez względu na to, kto złożył wypowiedzenie ani jak długi jest okres wypowiedzenia. Pracownik nie musi świadczyć pracy w okresie wypowiedzenia także w sytuacji, gdy ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wówczas musi on wykorzystać pozostałe dni urlopu przed ustaniem stosunku pracy. Pracodawca może jednak zdecydować się na wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu.

Podsumowanie:
 • Pracownik na wypowiedzeniu może nadal wykonywać obowiązki zawodowe, choć jego więź z firmą słabnie, a w skrajnych przypadkach może zaniedbywać swoje obowiązki.
 • Pracownik może natychmiast rozwiązać umowę o pracę nawet w czasie trwania okresu wypowiedzenia pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek związanych z naruszeniami przez pracodawcę lub szkodliwym wpływem pracy na zdrowie.
 • Zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe nawet w okresie wypowiedzenia, jeśli zachowanie pracownika to uzasadnia, ale przyczyny takiego zwolnienia nie mogą być te same, co powód wypowiedzenia.

To może Cię również zainteresować

Zmiana pracy - jak zrobić to bez stresu

Najczęściej zadawane pytania

Czy można pójść na L4 na wypowiedzeniu?

W trakcie wypowiedzenia nie ustaje stosunek pracy, a więc pracownik zachowuje te same prawa jak przed tym okresem. Może otrzymać zwolnienie lekarskie, a wysokość zasiłku chorobowego nie ulega zmianie.

Kiedy należy się odprawa?

Pracownik otrzymuje odprawę w dwóch sytuacjach. Gdy likwidowane jest stanowisko pracy lub ogłoszono likwidację firmy.

Czy można zwolnić dyscyplinarnie na wypowiedzeniu?

Tak. Jeśli pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych może otrzymać tzw. dyscyplinarkę, nawet gdy jest już na okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

Stanisłąw

Stanisłąw

Uważam, że artykuł przedstawia ważne informacje dla obu stron - pracownika i pracodawcy. Dzięki niemu można zrozumieć konsekwencje zachowania pracownika na wypowiedzeniu i jakie macie prawa jako pracodawca. Polecam przeczytać.
admin

admin

Artykuł daje do myślenia, że nawet w sytuacji, gdy jesteśmy na wypowiedzeniu, powinniśmy wypełniać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Nie podejrzewałem, że przestać pracować na wypowiedzeniu może prowadzić do utraty pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dziękuję za cenną wiedzę.
Jastrząb

Jastrząb

Bardzo ciekawy artykuł, który przedstawia temat często pomijany w innych źródłach. Dzięki niemu dowiedziałem się, że można złożyć wypowiedzenie jako pracownik, a nie tylko pracodawca ma takie prawo. Będę trzymać się porad zawartych w tym artykule.
Mazan

Mazan

Artykuł przedstawia cenny poradnik dla pracowników, którzy zostali wypowiedziani. Dzięki niemu można uniknąć niepotrzebnych problemów i konsekwencji, które mogłyby wyniknąć z niesumiennego zachowania. Polecam każdemu pracownikowi, który obawia się o swoją przyszłość.
Kumbay

Kumbay

Dzien dobry a jak wyppwiem umowe po pond 3 latach pracy oczywiscie okres wypowiedzenia 3 miesiac pracuje normalnie czy nalezy sie odprawa? Ktos wie
Ewa

Ewa

A jeśli pracownik i pracodawca w jednym dniu złoża wypowiedzenie o pracę, co wtedy?
Ziomek

Ziomek

Jeżeli w dniu wypowiedzenia pracownik na stanowisku kierowniczym związanym ze sprzedażą, został pozbawiony podstawowych narzędzi pracy (komputera, a co się z tym wiąże dostępu do korespondencji z klientami, telefonu, samochodu służbowego), to jakie obowiązki może pełnić w trakcie wypowiedzenia, każde, również nie związane z normalnym zakresem obowiązków, np. na magazynie ?
Rekin

Rekin

Dyscyplinarka w papierach jest paskudna, ale także trzeba zauważyć, że jeżeli są powody do jej wystawienia to nie stało się to przecież tak z dupereli. Najważniejsze zawsze dbać o wizerunkowe sprawy.
Mustafa

Mustafa

Trzeba wiedzieć jakie się ma prawa i jak się zachować. Forma z obu stron jest ważna. Jeżeli ktoś się zachowuje negatywnie to istnieją także paragrafy pozwalające na obronę.
Elma

Elma

Przede wszystkim podejście i zachowanie pracownika to negatywne ma wpływ na wypowiedzenie. Może także jakiś pracownik po prostu się nie nadawać na stanowisko w jakim pracuje.
Lupidus

Lupidus

Po wypowiedzeniu trzeba działać. Pierwszą rzeczą, której musisz się nauczyć sam: musisz sam szukać pracy - nikt nie zrobi tego za Ciebie. Chociaż nie powinieneś szczególnie polegać na pomocy przyjaciół i krewnych, powiedzenie im, że szukasz pracy, jest twoim pierwszym zadaniem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.