Przepisy BHP

Wypadek w Pracy: Jak Powołać Zespół Powypadkowy i Obowiązki

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 16 głosów

16 głosów

7 komentarzy
Wypadek w Pracy: Jak Powołać Zespół Powypadkowy i Obowiązki
Poznaj prawa i obowiązki związane z wypadkiem w pracy. Artykuł zawiera wskazówki dotyczące powoływania zespołu powypadkowego i przygotowania protokołu.

Nie każdy wypadek może zostać uznany za wypadek przy pracy. Definicja takiego została zawarta w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 3 przywołanej ustawy, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Warto też pamiętać, że nie tylko w powyżej wymienionych przypadkach konieczne będzie powołanie zespołu powypadkowego.

Zespół powypadkowy

Jako pracownik, może Cię interesować, kto powołuje zespół powypadkowy w przypadku wypadku w pracy. Jest to obowiązek pracodawcy, który musi zapewnić, że odpowiednie osoby są wyznaczone do pracy zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy powoływany jest, aby zbadać okoliczności wypadku i przygotować protokół powypadkowy, który może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych postępowań prawnych i ubezpieczeniowych.

Obowiązek powołania

Powołać zespół powypadkowy jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem pracodawcy. Proces ten jest ściśle związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W przypadku wypadku przy pracy, pracodawca musi działać szybko i efektywnie, aby zminimalizować ryzyko dalszych szkód. Pracownikom powinno zależeć na tym, żeby proces ten był przeprowadzony prawidłowo, gdyż może to wpłynąć na ich prawa i świadczenia.

Zadania zespołu

Zadania zespołu powypadkowego obejmują nie tylko analizę i dokumentację samego wypadku. Praca zespołu powypadkowego może również skupiać się na opracowaniu zaleceń na przyszłość, aby zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. Jako pracownik, możesz również być zainteresowany uczestniczeniem w tych działaniach, aby lepiej zrozumieć, jak można zwiększyć bezpieczeństwo na stanowisku pracy. To ważna część dbania o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno siebie, jak i swoich kolegów.

Zagadnienie Opis Kto jest odpowiedzialny Znaczenie dla pracownika
Zespół Powypadkowy Powołanie zespołu do badania okoliczności wypadku Pracodawca Ochrona praw i bezpieczeństwa
Obowiązek Powołania Szybkie działanie po wypadku Pracodawca Zminimalizowanie ryzyka dalszych szkód
Zadania Zespołu Analyze, dokumentacja, zalecenia Zespół Powypadkowy Zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy
Protokół Powypadkowy Dokumentacja wypadku Zespół Powypadkowy Podstawa do postępowań prawnych i ubezpieczeniowych

Co jeszcze może być wypadkiem przy pracy?

Szukasz pracy?

Pracownik sali zabaw

TMJ Beata Zajic

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Szczecin
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Gdańsk
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Łódź
Dodana

Praca przy drzewkach ozdobnych w Holandii!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie tylko powyższe przypadki uznawane są za wypadek przy pracy. Trzeba podkreślić, że za taki uważa się także nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu. Przykładem może być wypadek, któremu ulega wiezień przy wykonywaniu odpłatnej pracy, do jakiej został oddelegowany na podstawie skierowania do pracy i to w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub też tymczasowego aresztowania.

Na równi z wypadkiem przy pracy

Poza wypadkami przy pracy trzeba też wskazać grupę zdarzeń, które są uznawane na równi z wypadkiem przy pracy. Jest to o tyle istotne, że takie stwierdzenie bezpośrednio wpływa na prawo poszkodowanego pracownika do określonych świadczeń. I tak, zgodnie z art. 3 ust. 2 mowa tu o takim wypadku, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

I w takich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zadbać o to, aby powołany został zespół powypadkowy.

Wypadek i co dalej?

Na podmiocie zatrudniającym spoczywają określone obowiązki. Część z nich odnosi się do sytuacji bezpośrednio po wystąpieniu wypadku. Zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu pracy: "W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom". Dodatkowo, jeżeli poszkodowany doznał ciężkiego urazu, wypadek dotyczy więcej niż jednego pracownika lub też wypadek był śmiertelny, to pracodawca powinien niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Skład zespołu powypadkowego

Po każdym wypadku w zakładzie pracy musi zostać powołany zespół powypadkowy i to zawsze w dwuosobowym składzie - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W skład takiego zespołu wchodzi:

Zawsze zwracaj uwagę na prawa i obowiązki związane z wypadkiem w pracy, aby zabezpieczyć swoje interesy i zwiększyć bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor pracy - jeżeli w zakładzie powołano służę bezpieczeństwa i higieny pracy (czyli w zakładzie pracuje powyżej 100 osób) i w zakładzie działają także związki zawodowe,
 • pracodawca i pracownik, któremu to powierzono wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub też specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi - jeżeli w zakładzie pracy nie została powołana służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie działają związki zawodowe,
 • pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy - wówczas, gdy zakład pracy jest tak mały, że nie ma możliwości powołania zespołu w składzie podanym powyżej.

Zespół powypadkowy ma obowiązek przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji o wypadku. Wszelkie koszty, które związane są z ustalaniem okoliczności, jak i przyczyn wypadku obciążają pracodawcę.

I w takich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zadbać o to, aby powołany został zespół powypadkowy.

To może Cię również zainteresować

Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Jak powołać zespół powypadkowy po wypadku w pracy?

Powołanie zespołu powypadkowego jest obowiązkiem pracodawcy, który musi wyznaczyć odpowiednie osoby do zbadania okoliczności wypadku i przygotowania protokołu powypadkowego.

Czym zajmuje się zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy analizuje okoliczności wypadku, przygotowuje protokół powypadkowy i może opracować zalecenia na przyszłość, aby zapobiegać podobnym zdarzeniom.

Kto powołuje zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy powołuje pracodawca. Jest to jego obowiązek i część procesu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Jakie są zadania zespołu powypadkowego?

Zadania zespołu obejmują analizę i dokumentację wypadku oraz opracowanie zaleceń na przyszłość, aby zwiększyć bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Co to jest protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy to dokument sporządzony przez zespół powypadkowy, który zawiera szczegółowy opis okoliczności wypadku i może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych postępowań prawnych i ubezpieczeniowych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

7 komentarzy

klaudyna

klaudyna

Wcześniej nie wiedziałem jak to polega. Dość zrozumiale opisane. Najlepiej też by było gdyby aktualizowano przepisy jak coś się zmieni w tym zakresie.A jak wiemy zmienia się wszystko bardzo szybko.
Xenon

Xenon

Zagrożenia należy rozwiązywać bezpośrednio tam, gdzie występują. Przykład: Jeśli panuje środowisko pracy z toksycznymi oparami, nie wystarczy rozprowadzić masek gazowych. Należy raczej sprawdzić, czy oparów nie da się całkowicie uniknąć.
Artur

Artur

Zatwierdzony kodeks postępowania do przepisów wymaga, aby pracodawcy przeprowadzili ocenę ryzyka w celu określenia potrzeb pierwszej pomocy. Kopalnie takie coś maja.
Pectus

Pectus

Dla każdego pracownika i każdej nowej technologii szacujemy ryzyko wypadku i możliwą szkodę dla zdrowia. Przeprowadzamy okresowe oceny ryzyka i podejmujemy niezbędne działania w celu zmniejszenia go do akceptowalnego poziomu, aby zapewnić lepsze warunki pracy przez długi czas. Podobnie z wypadkami.
Agent

Agent

W wielu krajach ponad połowa pracowników jest zatrudniona w sektorze nieformalnym, gdzie nie zapewnia się im ochrony socjalnej, co pozwala im szukać opieki medycznej, a organy regulacyjne nie nadzorują przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pniówek

Pniówek

U nas nie ma czegoś takiego ale słyszałem, że na kopalniach tak np. jest. Jeżeli jest tym bardziej ryzyko w pracy większe to takie miejsca chyba prawnie muszę być zrealizowane.
dziewczyna

dziewczyna

Jak przyjdzie co do czego to tylko dobra polisa pozwoli na wywalczenie konkretnych pieniędzy z tytułu wypadku w pracy. Człowiek w afekcie dopiero si ę tym zajmuje a dobrze to znać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka