Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 929        SUBSKRYBUJE: 6965
Tematy, które interesują czytelników:  Co wpisać do CV, Prawa pracownika, Delegacja, Freelancer, Spóźnienie do pracy, Znajomość języków obcych, Motywacja, Marketing internetowy, Relokacja pracowników, Praca w IT, Kredyt

Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?

Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?

Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł, można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione cztery warunki. Jakie?


Każdy pracodawca ma określone obowiązki w zakresie BHP. Zgodnie z art. 237? § 1 Kodeksu pracy: ?Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?. Taki stan rzeczy ma minimalizować możliwość wystąpienia wypadków na terenie zakładu pracy. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że wypadek, który wydarzy się i poza granicami zakładu pracy może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Wskazują na to przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Co uważa się za wypadek przy pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z powyższego wynika, że ustawodawca związek z pracą rozumie dość szeroko. W każdym przypadku zdarzanie musi jednak powstać w związku z pracą, zaś pracownik doznać uszczerbek na zdrowiu w czasie, jak i miejscu, w którym to pozostawał w sferze interesów podmiotu go zatrudniającego.

Kiedy wypadek jest kwalifikowany na równi z wypadkiem przy pracy?

Inną możliwością, jaką przewidział pracodawca, jest traktowanie wypadku na równi z wypadkiem przy pracy. Mowa o tym ? zgodnie z art. 3 ust. 2 przywołanej ustawy ? wówczas, gdy pracownik uległ wypadkowi:

  • w czasie podróży służbowej,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jeżeli wypadek będzie miał miejsce w związku z wykonywaniem powyżej wymienionych czynności, to pracownik, który doznał uszczerbku, będzie miał prawo dochodzić swoich roszczeń, czyli odszkodowania.

To Cię powinno też zainteresować: Wypadek w pracy? Sprawdź, co się Tobie należy!

Kontrowersje wokół wypadków

W praktyce wiele osób rozważa, jak do powyższych przepisów ma się opuszczenie przez pracownika zakładu pracy. Pytanie to, w istocie, sprowadza się do tego, czy zachowany zostaje związek z pracą. W przypadku wypadku ustalenie tej kwestii jest priorytetowe, gdyż od tego zależy szereg świadczeń, o które może wystąpić zatrudniony. Na temat tej kwestii wypowiadał się również Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 3 maja 1982 roku (sygn. akt II PR 9/82) stanął on na stanowisku, że nie można mówić o wypadku przy pracy, jeżeli w danym dniu pracownik w ogólne nie świadczył pracy. Mowa tu zarówno o ewentualnej chorobie, która była przyczyną pozostania pracownika w domu lub też jego niedopuszczenie do pracy choćby z uwagi na pozostawanie w stanie nietrzeźwym.

Co z przerwami?

O ile kwestia przedstawiona powyżej nie budzi większych emocji, o tyle kłopotem jest ustalenie, czy do wypadków dochodzi w trakcie przerwy w pracy, w czasie której pracownik opuścił teren zakładu. W tym względzie orzecznictwo jest zróżnicowane. Zgodnie z wyrokami, jakie były wydawane przez Sąd Najwyższy, należy stwierdzić, że za wypadek przy pracy będzie uznane tylko to zdarzenie, które było bezpośrednio związane z wykonywaniem poleń służbowych. Inaczej mówiąc, jeżeli zatrudniony opuszcza zakład pracy w celach prywatnych (dla przykładu do pobliskiego sklepu zakupić śniadanie), to nie można mówić o ewentualnym wypadku przy pracy i to nawet wówczas, gdy o jego wyjściu wiedział przełożony (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 roku, sygn. akt II UKN 47/97). W takich przypadkach pracownik nie będzie miał zatem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.