Twoje wsparcie w rekrutacji

Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?

Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?
Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł, można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione cztery warunki. Jakie?

Wypadek przy pracy według Kodeksu pracy

Każdy pracodawca ma określone obowiązki w zakresie BHP. Zgodnie z art. 237 - § 1 Kodeksu pracy: "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy". Taki stan rzeczy ma minimalizować możliwość wystąpienia wypadków na terenie zakładu pracy. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że wypadek, który wydarzy się i poza granicami zakładu pracy może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Wskazują na to przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Co uważa się za wypadek przy pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z powyższego wynika, że ustawodawca związek z pracą rozumie dość szeroko. W każdym przypadku zdarzanie musi jednak powstać w związku z pracą, zaś pracownik doznać uszczerbek na zdrowiu w czasie, jak i miejscu, w którym to pozostawał w sferze interesów podmiotu go zatrudniającego.

Kiedy wypadek jest kwalifikowany na równi z wypadkiem przy pracy?

Inną możliwością, jaką przewidział pracodawca, jest traktowanie wypadku na równi z wypadkiem przy pracy. Mowa o tym - zgodnie z art. 3 ust. 2 przywołanej ustawy - wówczas, gdy pracownik uległ wypadkowi:

  • w czasie podróży służbowej,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jeżeli wypadek będzie miał miejsce w związku z wykonywaniem powyżej wymienionych czynności, to pracownik, który doznał uszczerbku, będzie miał prawo dochodzić swoich roszczeń, czyli odszkodowania.

To Cię powinno też zainteresować: Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

Kontrowersje wokół wypadków

W praktyce wiele osób rozważa, jak do powyższych przepisów ma się opuszczenie przez pracownika zakładu pracy. Pytanie to, w istocie, sprowadza się do tego, czy zachowany zostaje związek z pracą. W przypadku wypadku ustalenie tej kwestii jest priorytetowe, gdyż od tego zależy szereg świadczeń, o które może wystąpić zatrudniony. Na temat tej kwestii wypowiadał się również Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 3 maja 1982 roku (sygn. akt II PR 9/82) stanął on na stanowisku, że nie można mówić o wypadku przy pracy, jeżeli w danym dniu pracownik w ogólne nie świadczył pracy. Mowa tu zarówno o ewentualnej chorobie, która była przyczyną pozostania pracownika w domu lub też jego niedopuszczenie do pracy choćby z uwagi na pozostawanie w stanie nietrzeźwym.

Co z przerwami?

O ile kwestia przedstawiona powyżej nie budzi większych emocji, o tyle kłopotem jest ustalenie, czy do wypadków dochodzi w trakcie przerwy w pracy, w czasie której pracownik opuścił teren zakładu. W tym względzie orzecznictwo jest zróżnicowane. Zgodnie z wyrokami, jakie były wydawane przez Sąd Najwyższy, należy stwierdzić, że za wypadek przy pracy będzie uznane tylko to zdarzenie, które było bezpośrednio związane z wykonywaniem poleń służbowych. Inaczej mówiąc, jeżeli zatrudniony opuszcza zakład pracy w celach prywatnych (dla przykładu do pobliskiego sklepu zakupić śniadanie), to nie można mówić o ewentualnym wypadku przy pracy i to nawet wówczas, gdy o jego wyjściu wiedział przełożony (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 roku, sygn. akt II UKN 47/97). W takich przypadkach pracownik nie będzie miał zatem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Obowiązki pracownika w razie wypadku przy pracy

W każdym zakładzie pracy za bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków odpowiada pracodawca. Jest on zobowiązany do ochrony zdrowia oraz życia pracowników poprzez zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca musi przede wszystkim zapewnić środki potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłym wypadku, a także środki niezbędne do ewakuacji pracowników czy zwalczania pożarów. Ma on też obowiązek wyznaczenia pracowników, którzy będą udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W praktyce każda osoba, która zobaczyła wypadek w pracy, jest zobowiązana do udzielenia pomocy, nawet jeśli nie jest do tego wyznaczona. Należy przy tym pamiętać, że nie każde zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy. Za taki wypadek uważa się wyłącznie zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i doszło do niego w związku z pracą, czyli:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy na jego polecenie lub bez polecenia,
  • podczas drogi między miejscem pracy a miejscem wykonywania obowiązku, który wynika ze stosunku pracy.

Każdy pracownik ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku przy pracy lub o zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego. Ponadto obowiązkiem pracownika jest ostrzeżenie współpracowników i każdej innej osoby znajdującej się w rejonie zagrożenia, o istniejącym niebezpieczeństwie. Jednak najważniejszą rolą pracownika, będącego świadkiem wypadku przy pracy, jest udzielenie poszkodowanemu niezbędnej pomocy do czasu, aż na miejsce przybędzie pracownik wyznaczony do tego typu czynności.

Każdy pracownik musi mieć wiedzę o tym, jak zachować się, gdy wystąpi wypadek przy pracy. Dlatego, jeśli świadek wypadku, który formalnie nie jest wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy, nie przystąpi do czynności doraźnych na rzecz poszkodowanego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pracowniczej oraz karnej z tytułu zaniechania udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, gdy mogła być ona udzielona – art. 162 § 1 kodeksu karnego.

Oceń ten wpis
Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?
Ocena: 3.6, liczba głosów: 25

Opinie

Klaudia
2019-12-06, 10:23
Wypadki przy pracy się zdarzają i dlatego pracodawca musi odpowiednio zadbać o wszystkie sprawy z tym związane z papierami oraz całą opieką medyczną.
Darek
2019-05-26, 22:22
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie następujące w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodujące uraz lub śmierć. Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł, można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. W artykule fajnie jest napisane, a co jak wypadek nastąpi na przerwie.
Nobel
2019-05-07, 13:59
Jeśli to wszystko jest konkretnie sprecyzowane to już odpowiednia komisja zaliczy to dobrze. Pracownik musi tylko wiedzieć jakie sa jego prawa i kiedy może się odwoływać.
Urszula
2019-04-09, 14:05
Kiedyś na uczelni miałam wypadek i był wielki problem czy to miało miejsce podczas studiowania lub czy też nie. Na komisji lekarskiej poza tym dostałam 0% a uszczerbek został.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.