Pracodawca - prawa i obowiązki

Wypadki przy pracy z punktu widzenia pracodawcy

24 października 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

4 komentarze
Wypadki przy pracy z punktu widzenia pracodawcy
Wypadki przy pracy to zdarzenia nagłe, które mogą mieć poważne skutki zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W wyniku tych incydentów może dojść do urazów, a nawet nawet śmierci pracowników. Jakie rodzaje wypadków przy pracy wyróżniamy i co robić, kiedy mają miejsce – odpowiadamy.

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadki przy pracy to zdarzenia nagłe, które wywołane zostały przyczyną zewnętrzną i nastąpiły w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Kluczowe jest, że wypadek spowodował uraz lub śmierć pracownika.

Źródło obrazka: www.sqda.pl

Jak widać, nie każde zdarzenie będzie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, jednak definicja ta jest dość pojemna.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy mogą mieć różnorodne skutki i konsekwencje dla pracowników oraz pracodawców. Ze względu na to, wyróżniamy cztery główne typy:

 • Śmiertelne wypadki przy pracy: wszystkie, które zakończyły się stratą życia pracownika w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku.
 • Ciężkie wypadki: wszystkie, w których pracownik doznał ciężkiego uszkodzenia ciała, w tym: utraty wzroku, słuchu, zdolności rozrodczej. Skutkiem ciężkiego wypadku są także inne poważne obrażenia lub choroby, które znacząco wpływają na zdrowie i zdolność do pracy.
 • Lekkie wypadki: te, które nie powodują poważnych obrażeń lub uszkodzeń ciała, ale są wystarczająco istotne, aby pracodawca musiał zarejestrować je w dokumentacji powypadkowej.
 • Wypadki zbiorowe: zdarzenia, które dotykają przynajmniej dwóch pracowników, wpisują się w kategorię wypadków zbiorowych. Tego typu sytuacje wymagają szczególnego nadzoru i reakcji ze strony pracodawcy.

Wypadek przy pracy – obowiązki pracownika

Pracownik, jeśli jego stan na to pozwala, powinien niezwłocznie zgłosić wypadek swojemu przełożonemu lub odpowiedniej osobie w organizacji, wyznaczonej do tego celu. Ma również obowiązek współpracować z pracodawcą w celu udzielenia wszelkich niezbędnych informacji na temat zdarzenia, które mogą być kluczowe w procesie dochodzenia i zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości. 

W ciągu 14 dni poszkodowany musi uzupełnić kartę wypadku. Pracownik może być zobowiązany również do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, aby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w prewencji wypadków. 

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Kiedy wydarzy się wypadek przy pracy, pracodawca ma wiele obowiązków, których celem jest zapewnienie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Po wypadku przy pracy pracodawca powinien:

Szukasz pracy?

Elektromechanik

SMART-HR

 • Lubliniec
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Udzielić pierwszej pomocy: pracodawca lub inna osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy powinna natychmiast podjąć działania ratujące życie i zdrowie poszkodowanego, a jeśli sytuacja tego wymaga, wezwać pogotowie.

Zabezpieczyć miejsce wypadku: pracodawca musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby uniknąć dalszych zagrożeń dla innych pracowników. Może to obejmować wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wyłączenie maszyn lub urządzeń, a także oznakowanie obszaru wypadku.

Zawiadomić inspektora pracy i prokuratora: jeśli wypadek jest zakwalifikowany jako śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora. W takim wypadku to oni decydują, czy ponowne uruchomienie zabezpieczonych uprzednio urządzeń jest możliwe i nie stanowi zagrożenia.

Sporządzić protokół powypadkowy: pracodawca musi wnikliwie zbadać okoliczności wypadku i sporządzić protokół powypadkowy zawierający szczegółowe informacje o zdarzeniu. 

Zapewnić środki bezpieczeństwa: obowiązkiem pracodawcy jest dostarczyć pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej, przeszkolić ich w zakresie bezpiecznych praktyk pracy i zapewnić odpowiedni nadzór nad wykonywanymi zadaniami. Po wypadku pracodawca powinien przeprowadzić analizę przyczyn i okoliczności zdarzenia w celu wprowadzenia działań zapobiegawczych i uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości.

Zgłosić wypadek do ubezpieczyciela: należy zgłosić wypadek do odpowiedniego ubezpieczyciela w celu rozpatrzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia od wypadków przy pracy. 

Video

Co powinno się znaleźć w protokole powypadkowym?

W protokole powypadkowym powinieneś zawrzeć:

 • dane pracodawcy,
 • dane osób, które znalazły się w komisji powypadkowej,
 • dane pracownika,
 • dane osoby zgłaszającej wypadek,
 • datę i godzinę wystąpienia zdarzenia,
 • przyczyny wypadku ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy powodem było nieprzestrzeganie przepisów przez pracodawcę, czy poszkodowanego,
 • informację o skutkach wypadku,
 • czy w momencie wystąpienia zdarzenia poszkodowany był trzeźwy,
 • wnioski i wskazania na przyszłość.

Protokół powypadkowy musi zostać sporządzony w terminie do 14 dni po zaistnieniu zdarzenia. Przed zatwierdzeniem protokołu, należy umożliwić wgląd poszkodowanemu. Ten ma prawo zawnioskować o poprawki. Jeśli pracodawca ich nie uwzględni, pracownik może zdecydować się na dochodzenie swoich racji poprzez sąd pracy.

Świadczenia dla poszkodowanych pracowników

W przypadku poważnych urazów poszkodowanym przysługują nie tylko świadczenia z ZUS, ale także odszkodowanie od pracodawcy. Jego wysokość nie jest uregulowana prawnie. Poszkodowany lub jego rodzina mogą wysunąć roszczenia zwłaszcza wtedy, jeśli między wystąpieniem zdarzenia a niedopilnowaniem przepisów BHP przez pracodawcę zaistniał ciąg przyczynowo-skutkowy.

Do świadczeń oferowanych przez ZUS należą:

 • Jednorazowe odszkodowanie dla pracownika – przysługuje, jeśli w wyniku wypadku poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, które upośledziło czynności organizmu na pół roku lub dłużej (w tym – na stałe). Wysokość świadczenia wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku. Co ważne, pod uwagę brane są wynagrodzenia za rok poprzedzający zdarzenie.
 • Zasiłek chorobowy – jeśli pracownik w wyniku wypadku jest niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek. Jego wysokość to 100% podstawy wynagrodzenia, a czas jego trwania obejmuje już pierwszy dzień niezdolności do pracy. 

Maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego w przypadku wypadku przy pracy wynosi 182 dni. Dla pracownic w ciąży ten czas wydłuża się do 270 dni.

Odszkodowanie dla członków rodziny – w przypadku śmierci pracownika, jednorazowe odszkodowanie przysługuje jego małżonkowi oraz dzieciom. Jeśli pracownik mieszkał i prowadził gospodarstwo domowe z rodzicami, macochą, ojczymem lub osobą, która przysposobiła zmarłego, im również należy się świadczenie.

Świadczenia rehabilitacyjne – zdarza się, że czas zasiłku chorobowego jest niewystarczający na powrót do pełnej sprawności. Dlatego świadczenie rehabilitacyjne dedykowane jest pracownikom, którzy wykorzystali już pełen czas zasiłku i potrzebują dalszej rehabilitacji. Musi przy tym istnieć szansa na to, że po zakończeniu jej okresu poszkodowany powróci do zdrowia i pracy. Maksymalny czas świadczenia rehabilitacyjnego wynosi rok, a jego kwota to 100% podstawy wynagrodzenia.

Pamiętaj, że aby otrzymać świadczenie z ZUS-u, pracownik lub osoba upoważniona muszą samodzielnie o nie zawnioskować.

Video

Podsumowanie

Wypadki przy pracy stanowią wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, generując poważne następstwa zdrowotne i ekonomiczne. Obowiązki pracowników i pracodawców po wystąpieniu wypadku są ściśle określone, a szybka i odpowiednia reakcja może pomóc zminimalizować negatywne skutki. Wiedza i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa stanowią klucz do minimalizacji ryzyka wypadków przy pracy. W końcu lepiej zapobiegać, niż leczyć, prawda?

To może Cię również zainteresować

Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie z przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z obowiązkami zawodowymi, powodując uraz lub śmierć pracownika.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Wyróżniamy śmiertelne wypadki, ciężkie wypadki, lekkie wypadki i wypadki zbiorowe.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy?

Obowiązki pracodawcy obejmują udzielanie pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pomocy medycznej, zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora, sporządzenie protokołu, wsparcie dla poszkodowanego pracownika i więcej.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu pracownikowi?

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, renty, długoterminowego wsparcia, rehabilitacji i innych środków niezbędnych do pomocy.

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy?

Zapobieganie wypadkom obejmuje zapewnienie środków bezpieczeństwa, regularne szkolenia, odpowiedni nadzór, analizę przyczyn wypadków i wprowadzenie działań zapobiegawczych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

4 komentarze

Lidka

Lidka

Nie będę się chwalił definicja wypadku. Mogą się zdarzy wypadki w każdym zakładzie pracy. W zakładach pracy zatrudniony jest inspektor pracy. On zna swoją rolę. W zależności od rodzaju wypadku, należy zgodnie z przepisami wykonywać wszystkie czynności.
BHP

BHP

Wypadki w zakładach pracy były, są i będą. Pracodawca zawsze powinien dbać o bezpieczeństwo pracowników. Różne mogą być wypadki, bo nawet śmiertelne. Musi miejsce wypadku być zabezpieczone, jeśli wypadek lekki, udzielić należy pracownikowi pomocy medycznej. Gdyby zaistniał wypadek ciężki lub śmiertelny, musi by o tym zawiadomiony prokurator i inspektor pracy.
Julka

Julka

Trzeba dobrze wiedzieć jakie są prawa obu stron gdy zaistnieje taka sytuacja w ten sposób nie będzie nieścisłości. Dobrze jest przestrzegać tego wszystkiego jak trzeba.
burek_ww

burek_ww

W rzeczywistości jak sie nie ma swoich dodatkowych polis to w wielu przypadkach jest problem z odszkodowaniem. Miałem kiedyś złamanie w 3 miejscach, ubutek, a na komisji lekarskiej 0%. Trzeba zawsze wszystko dokłądnie przestudiować.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.