Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31085        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie, Pracownik młodociany, Nienormowany czas pracy, Pierwszy dzień w pracy, Zwolenie dyscyplinarne, Staż a lata pracy, Klauzula poufności

Wypadki przy pracy z punktu widzenia pracodawcy

Wypadki przy pracy z punktu widzenia pracodawcy
Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapobiegać chorobom zawodowym. I choć wiedza zatrudnionych w tym temacie jest coraz szersza, trzeba podkreślić, że do zrobienia jest jeszcze wiele.

Według danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statyczny w 2013 roku odnotowano 88267 wypadków przy pracy, w tym 276 śmiertelnych. Liczby te są niższe w stosunku do 2012 roku, w którym to odnotowano 91000 wypadków, w tym 348 śmiertelnych. Można z tego wysnuć wniosek, że coraz więcej zakładów pracy jest lepiej zorganizowana w zakresie likwidowania zagrożeń, zaś pracownicy otrzymują nie tylko niezbędne im narzędzia do pracy, ale również środki ochrony własnej. Z drugiej strony, wciąż konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich szkoleń i edukowania w tym zakresie zarówno osób pracujących, jak i zatrudniających.

Na szkodę pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy, wypadki przy pracy negatywnie wpływają między innymi na wizerunek prowadzonej przez niego firmy. Trzeba wskazać, że wypadek wiąże się z koniecznością wstrzymania prac. Efekt? Zmniejsza się nie tylko ilość, ale i wydajność produkcji. Poszkodowany pracownik musi zostać zastąpiony przez innego, co wymusza konieczność zorganizowania rekrutacji i wdrożenia w działanie zakładu pracy wyłonionego kandydata. Dalej, wypadki przy pracy często doprowadzają do zniszczenia lub uszkodzenia czy to maszyn, czy też danej partii produktów. W przypadku mniejszych zakładów taki wypadek może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa lub też na dłuższy czas wstrzymać wykonywanie prac. Ponadto, pracodawca, który szuka oszczędności na polu bezpieczeństwa, musi liczyć się z koniecznością uczestnictwa w procesach sądowych.

Wypadek przy pracy, czyli co?

Definicji wypadku przy pracy szukać należy w ustawie z dnia 30 października 2012 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 3 § 1 za wypadek przy pracy uznaje się takie zdarzenie, które spełnia łącznie 4 warunki:

  • jest zdarzeniem nagłym,
  • wywołane zostało przyczyną zewnętrzną,
  • nastąpiło w związku z pracą,
  • spowodowało uraz lub śmierć.

Z punktu widzenia zainteresowanych najwięcej trudności sprawia zwrot ?nastąpiło w związku z pracą?. Mowa tu o takich sytuacjach, w których pracownik uległ wypadkowi podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, jak również podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy i to nawet bez jego wyraźnego polecenia. Za wypadek przy pracy zostanie też uznany wypadek, który zdarzył się w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania pracy, który wynika z nawiązanego stosunku pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

Powyższe zagadnienie zostało szczegółowo opisane w artykule: Kiedy mowa o wypadku przy pracy?

Rodzaje wypadków przy pracy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozróżnia się cztery rodzaje wypadków przy pracy. Mowa tu o takich, jak:

  • śmiertelny - za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku (art. 3 ust. 4),
  • ciężki ?  w jego wyniku następuje ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub też inne uszkodzenie ciała, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (art. 3 ust. 5),
  • lekki ? każdy wypadek, który nie wyczerpuje znamion wypadków opisanych powyżej,
  • zbiorowy ? czyli taki, w wyniku którego poszkodowane są przynajmniej 2 osoby.

Wypadek i co dalej?

Każdy pracodawca, na którego terenie zakładu pracy doszło do wypadku, jest zobowiązany do określonego zachowania ? przede wszystkim jest on zobowiązany do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy. Ponadto, musi właściwie zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeżeli na terenie zakładu pracy miał miejsce wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, konieczne jest zawiadomienie właściwego inspektora pracy i prokuratora. Niezbędne jest również sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 209? Kodeksu pracy to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia środków, które niezbędne są do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, jak również zwalczania pożarów czy też ewakuacji pracowników.

Oceń ten wpis
Wypadki przy pracy z punktu widzenia pracodawcy
Ocena: 5.0, liczba głosów: 16

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.