Z jakich urlopów możesz skorzystać?

Z jakich urlopów możesz skorzystać?
Z punktu widzenia pracodawców możliwości skorzystania przez pracowników z urlopu wypoczynkowego jest kłopotliwe – trzeba zadbać o zastępstwo. Dla zatrudnionych urlop oznacza możliwość wypoczynku. Jeżeli wcześniej nie pracowałeś na podstawie umowy o pracę, to z pewnością nie wiesz, z jakich urlopów możesz skorzystać. Okazuje się, że do twojej dyspozycji jest nie tylko urlop wypoczynkowy.

Urlop wypoczynkowy

To podstawowy urlop, do którego prawo ma każdy pracownik. W zależności od ilości przepracowanych lat, przysługuje ci 20 lub 26 dni wypoczynku. Choć urlop wypoczynkowy pracownicy najchętniej wykorzystują w okresie letnim, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskować o dni wolne porą zimową – tylko od ciebie zależy, kiedy wykorzystasz przysługujące ci dni wolne.

Po raz pierwszy pracujesz na podstawie umowy o pracę? W takim razie w roku kalendarzowym, w którym zostałeś zatrudniony musisz liczyć się z tym, że liczba przysługujących ci dni jest naliczana w inną metodą. Jaką? Prawo do urlopu przysługuje ci po przepracowaniu każdego miesiąca, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który będzie ci przysługiwał po przepracowaniu roku. Warto zapoznać się również z artykułem: Jak osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?


Urlop na żądanie

Masz problem z dotarciem do pracy? Zaspałeś? A może ktoś z twojej rodziny czuje się na tyle źle, że postanowiłeś z nim zostać? Gdy nagła sytuacja uniemożliwia ci dotarcie do firmy, możesz skorzystać z urlopu na żądanie. W ciągu roku kalendarzowego masz prawo do 4 dni takiego urlopu. Pamiętaj jednak, że każdy wykorzystany dzień zmniejszy przysługującą ci pulę dni wolnych tytułem urlopu wypoczynkowego (czyli 20 lub 26 dni).

Aby skorzystać z urlopu na żądanie trzeba poinformować swojego pracodawcę, np. telefonicznie lub wysyłając mu wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pamiętaj też, że musisz liczyć się z odmową. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych, co wynika z przepisów ogólnych artykułu 8 Kodeksu pracy: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony, czyli np. przerwanie toku pracy zakładu (w przypadku braku możliwości zastępstwa danego pracownika). Ponadto urlop na żądanie jest bezpodstawny w sytuacji, kiedy pracownik od dłuższego czasu wie o swojej nieobecności w danym dniu, tzn. przyczyna jego nieobecności nie jest nagła i losowa. Co więcej urlop na żądanie nie może działać na szkodę pracodawcy.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?


Urlop bezpłatny

Dłuższa nieobecność w firmie może być kłopotliwa zarówno dla ciebie, jak i pracodawcy. Co w sytuacji, gdy nie chcesz rezygnować z pracy, ale potrzebujesz np. pół roku wolnego? Gdy wykorzystasz przysługujący ci urlop wypoczynkowy, możesz skorzystać z urlopu bezpłatnego. Jak sama nazwa wskazuje, za taki urlop pracodawca nie wypłaci ci wynagrodzenia. Co więcej, twój przełożony nie musi zgodzić się, abyś korzystał z takiego urlopu.

W sytuacji, gdy złożysz wniosek o udzielenie ci urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, to pracodawca może zastrzec sobie możliwość odwołania cię z niego z ważnych przyczyn (np. korzystanie przez innych pracowników ze zwolnień chorobowych).


Urlop okolicznościowy

Ślub? Pogrzeb? Ważne uroczystości wiążą się z koniecznością przygotowania się do nich. Jako pracownik powinieneś wiedzieć, że możesz skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego. Informacje o nim nie znajdziesz w kodeksie pracy, ale w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień lekarskich.

Na ile dni wolnego i w przypadku jakich uroczystości możesz liczyć na urlop okolicznościowy? Przysługując ci:

  • 2 dni wówczas, gdy bierzesz ślub (lub wychodzisz za mąż), urodziło ci się lub zmarło dziecko. Taką samą liczbę dni wolnych otrzymasz w razie pogrzebu swoich rodziców (lub ojczyma i macochy), małżonka lub jego dziecka;
  • 1 dzień wówczas w razie ślubu twojego dziecka. Pracodawca zwolni cię od wykonywania pracy przez jeden dzień również w sytuacji pogrzebu jednego z członków twojej rodziny: siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej na twoim utrzymaniu lub pod twoją opieką.

Czytaj także: Kiedy możesz wnioskować o urlop okolicznościowy?


Urlop z myślą o opiece o dziecku

Wychowujesz dziecko do 14. roku życia? W takim razie przysługują ci dodatkowe 2 dni urlopu. Skorzystanie z tego urlopu nie jest obowiązkowe – możesz, ale nie musisz złożyć wniosku o udzielenie ci go.

Co w sytuacji, gdy twój małżonek również pracuje? Czy w takim razie on również ma prawo skorzystać z 2 dni, powołując się na art. 188 kodeksu pracy? Okazuje się, że nie – w takiej sytuacji z tych uprawnień może korzystać tylko jedno z was.


Urlop szkoleniowy

Nie każdy zatrudniony ma świadomość, że może skorzystać z urlopu szkoleniowego. Szkoda, bo dzięki niemu możliwe jest podnoszenie swoich zawodowych kwalifikacji. Uczysz się i chciałbyś skorzystać z urlopu szkoleniowego? Niestety, nie będzie to możliwe. Ten rodzaj urlopu został przewidziany wyłącznie dla pracowników dokształcających się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Jeżeli zatem porozumiesz się, ze swoim przełożonym co do możliwości zdobywania wiedzy, będziesz mógł liczyć na dodatkowe 6 lub 21 dni urlopu.
Dodatkowe urlopy dla rodziców

W kodeksie pracy znajdują się również informacje o urlopach przeznaczonych dla pracowników będących rodzicami. Przykładami takich urlopów są m.in. macierzyński i wychowawczy.

z jakich urlopów możesz skorzystać - infografika
 

Oceń ten wpis
Z jakich urlopów możesz skorzystać?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Bongo
2021-09-22, 12:58
Nic dodać nic ująć. I wszystko w tym temacie jest jak należy. W jednym miejscu konkretne informacje.
konrad
2021-09-16, 11:32
Fajnie, że w jednym miejscu wszystko jest opisane i dość łatwo można wszystko ze sobą zestawić. Liczba dni także ma znaczenie ale reguły także są inne poza ramami.
Luchs
2019-12-17, 13:37
Zrozumiały artykuł -wiele na ten temat porad pozwala zrozumieć wszystkie obowiązujące przepisy. To dość dobra rzecz.
Buli
2019-12-03, 11:43
Ja słyszałem, że w niektórych firmach z urlopem na żądanie mają własne regulaminy i to jest korzystne. No ale fakt podstawa prawna musi być z kp.
Zeon
2019-05-14, 12:12
Warto wiedzieć, z jakich urlopów można skorzystać. Nie wiedziałem a wiem to z tego artykułu, że można skorzystać z urlopu na żądanie.
Relinia22
2019-05-08, 17:06
Oprócz świadczeń wymaganych przez prawo, firmy zapewniają inne korzyści, ponieważ czują się społecznie odpowiedzialne wobec swoich pracowników i decydują się oferować je więcej, niż wymaga tego prawo.
Tobiasz
2019-05-02, 10:25
Maksymalna kwota urlopu wynosi 3 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy lub 5 dni w okresie 36 miesięcy. Masz prawo do wypłaty, gdy jesteś na urlopie z siły wyższej.
kora
2019-04-01, 11:44
Trochę tych urlopów jest. Każda sytuacja jest inna wiadomo. W przypadku śmierci bliskiej osoby, ślubu raz w życiu czy chrztu to spoko, że nie odchodzi to z puli 26 dni.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.