Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 3994        SUBSKRYBUJE: 7537
Tematy, które interesują czytelników:  Systemy czasu pracy, Certyfikaty językowe, Ergonomia, Coworking, Kiedy zus wypłaca chorobowe

Jak korzystać ze sprzętu służbowego?

Jak korzystać ze sprzętu służbowego?
Świadczenie pracy na niektórych stanowiskach wymaga odpowiednich narzędzi. Telefony komórkowe, samochody czy też komputery służbowe są jednymi z najczęściej wykorzystywanych urządzeń, których codziennie używa mnóstwo pracowników. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z nich powinno być zgodne z regulaminem firmy. W przeciwnym przypadku pracownik może ponieść surowe konsekwencje.

Obowiązki pracodawcy

Zatrudniający jest zobowiązany dostarczyć swoim podwładnym wszelkich urządzeń, maszyn czy też środków, które niezbędne są do prawidłowego wykonywania pracy. W praktyce coraz częściej oznacza to właśnie sprzęt służbowy. Komputer, telefon czy drukarka to urządzenia, które pojawiają się na praktycznie każdym pracowniczym biurku. Ponadto, zatrudniający, który chce, aby podwładni prawidłowo posługiwali się powierzonym im sprzętem, powinien zadbać o sporządzenie stosownych zapisów w regulaminie zakładu pracy. Dzięki temu będzie mógł egzekwować określone zachowania.

W przepisach zakładowych zatrudniający ma nie tylko szansę na uregulowanie sposobu korzystania przez pracowników ze służbowego sprzętu, ale również może umieścić stosowne przepisy dotyczące monitorowania przez niego stanu urządzeń. Dodatkowo może także wskazać, że kontrola obejmować będzie sposób wykorzystywania przez pracowników sprzętów, które otrzymali oni do dyspozycji i wykonywania określonych poleceń służbowych na danym stanowisku. Takie postępowanie zabezpiecza ewentualne roszczenia pracodawcy, które wynikać będą z ewentualnego niedostosowania się pracowników do zapisów, które znalazły się w przepisach zakładowych czy też regulaminie.

Służbowe znaczy nie prywatne

Wydaje się, że największym problemem pracodawców jest ewentualne korzystanie przez pracowników ze służbowego sprzętu w celach prywatnych. W takim przypadku chodzi zarówno o użytkowanie komputera do sprawdzania swojej poczty elektronicznej, jak i ewentualnego rozmawiania przez telefon w celu załatwienia spraw, które nie są bezpośrednio związane z pracą świadczoną dla danego pracodawcy. W takim przypadku ? w zależności od firmy ? w regulaminie znaleźć mogą się różne zapisy. Część zatrudniających definitywnie zabrania pracownikom wykorzystywania sprzętu służbowego, część zaś ? z uwagi na ograniczone możliwości monitorowania każdego pracownika ? ustanawia limity. Najczęściej spotykanymi są kwotowe ograniczenia ? pracownik może, dla przykładu, w celach prywatnych dzwonić do pewnej kwoty, zaś rachunek taki pokrywa pracodawca. Przekroczenie ustalonego limitu powoduje jednocześnie, że to sam zainteresowany musi uiścić stosowną opłatę. Jeszcze inną możliwością jest żądanie pracodawcy, aby to zatrudniony pokrył wszelkie rachunki, które związane są z jego prywatnymi rozmowami. Równie często ograniczenia ? na wzór powyższych ? stosuje się, gdy pracownik otrzymał do dyspozycji samochód służbowy. I wówczas w interesie pracodawcy jest uregulowanie możliwości wykorzystywania z pojazdu przez świadczącego pracę w celach ściśle prywatnych.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Kiedy rodzi się problem?

O ile w biurze pracodawca może wychwycić wszelkie grzeszki swoich pracowników, o tyle trudnością jest ewentualne monitorowanie czasu pracy i korzystanie ze służbowego sprzętu w celach niezwiązanych bezpośrednio z pracą wówczas, gdy pracownik jest tak zwanym pracownikiem mobilnym. Mowa o takiej sytuacji, w której zatrudniony świadczy pracę poza zakładem pracy. Może to dotyczyć choćby windykatorów terenowych czy tez przedstawicieli handlowych, którzy nieustannie przemieszczają się w terenie. Ich czas pracy nie ma zazwyczaj ściśle określonych godzin i bardzo często przemieszany jest z czasem prywatnym. Pojawia się tu zatem nie tylko problem ewidencjonowania czasu pracy, ale również właśnie używania sprzętu służbowego. Wobec powyższego, zwłaszcza w takiej sytuacji, pracodawca powinien dążyć do uregulowania wszelkich powyżej omawianych kwestii. Dzięki temu nie będzie ponosił ewentualnych kosztów związanych bezpośrednio z nieuczciwym rozliczaniem przez pracownika rachunków za korzystanie z telefonu służbowego czy też samochodu.

Odpowiedzialność pracownika

Osobnym problemem, który pojawia się przy omawianiu kwestii związanych z korzystaniem przez pracownika ze służbowego sprzętu jest jego odpowiedzialność za zniszczenie urządzeń czy ich zgubienie. Z badań, które przeprowadzone zostały na zlecenie firmy Panasonic wynika, że 21% pracowników przyznaje, iż powierzone im przez przełożonego urządzenia mobilne traktuje gorzej niż własny sprzęt. Taki wynik jasno pokazuje, że to właśnie w interesie pracowników jest ewentualne zadbanie o uregulowanie wszystkich kwestii w zakładowych przepisach.

Zgodnie z art. 211§3 Kodeksu pracy, pracownik jest zobowiązany do dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Ponadto, w przypadku, gdy do uszkodzenia dochodzi z winy pracownika, zatrudniający ma prawo dochodzić od niego odszkodowania. Jest tak w myśl art. 124§1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownik odpowiada na zasadzie winy za nienależytą pieczę nad powierzonym mu mieniem. I tak, brak odpowiedniej ochrony powierzonego mienia, jak i powstała na skutek tego szkoda, będą w pełni uzasadniały odpowiedzialność pracownika. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zatrudniony udowodni, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, jak również w wyniku braku zapewnienia przez pracodawcę warunków, które umożliwiałyby zabezpieczenie powierzonego mienia.

Oceń ten wpis
Jak korzystać ze sprzętu służbowego?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 28

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.