Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31808        SUBSKRYBUJE: 7281
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Szefie, potrzebuję kilku dni urlopu...

Szefie, potrzebuję kilku dni urlopu...
Każdemu pracownikowi, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, przysługuje urlop. Może on przy tym wybierać w wachlarzu dni wolnych ? poza ustawowym wymiarem urlopu wypoczynkowego każdy zatrudniony może skorzystać również z urlopu na żądanie oraz bezpłatnych dni wolnych. O jakim urlopie rozmawiać z szefem?

Urlop wypoczynkowy, na żądanie czy bezpłatny?

Podmiot zatrudniający w każdym przypadku ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jak również dnia wolnego na żądanie. Nieco inaczej jest w przypadku urlopu bezpłatnego. Samo jednak prawo do płatnych dni wypoczynkowych zostało uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Rozdział siódmy poświęcony został uregulowaniu urlopów pracowniczych. Zanim zatem udasz się do swojego szefa, zapoznaj się ze swoimi prawami w tym zakresie. Dowiedz się, na co możesz liczyć i czego nie wolno twojemu przełożonemu.

Urlop na żądanie - co powinieneś o nim wiedzieć?

Urlop na żądanie wywołuje wciąż wiele kontrowersji. Część pracodawców postrzega go jako zagrożenie ? brak pracownika oznacza konieczność innego rozdysponowania codziennych zadań. Ponadto, dochodzi do tego fakt, iż zatrudniony, który korzysta ze swojego prawa, zgłosić może swoje żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W praktyce może oznaczać to kłopoty dla zorganizowania pracy przede wszystkim w sytuacjach, w których nieobecny pracownik odpowiedzialny jest za istotny dla funkcjonowania całej firmy dział. Z drugiej strony wygląda to oczywiście zupełnie inaczej. Dla pracownika możliwość wzięcia dnia wolnego bez uprzedniej konieczności ustalania tego z zatrudniającym jest szansą na załatwienie sprawy w nagłej sytuacji. Ponadto, z jego punktu widzenia, ważne jest, że łączny wymiar tego urlopu w ciągu roku kalendarzowego to aż 4 dni.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy - ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Urlop wypoczynkowy jest tym, z którego pracownicy korzystają najczęściej. Warto przy tym wskazać, że podmiot zatrudniający jest zobowiązany udzielić zatrudnionemu urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym jego podwładny uzyskał do niego prawo. Z drugiej strony, zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, na wniosek zatrudnionego przysługujący zatrudnionemu urlop może być podzielony na części, niemniej ważne, aby w takim przypadku ?co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych?. Z punktu widzenia zarówno wszystkich zatrudnionych w danym zakładzie pracy, jak i pracodawcy istotną kwestią jest, iż urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Szef ma zatem możliwość zaplanowania pracy, musi też pod uwagę wziąć ?konieczność zapewnienia normalnego toku pracy?. Tutaj pracownikowi może być znacznie trudniej wynegocjować zmianę terminu i fakt ten ? w dużej mierze ? zależeć będzie od samego szefa.

Czy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego?

W art. 164 § 1 Kodeksu pracy znaleźć można informacje na temat ewentualnego przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno na wniosek pracownika, który umotywuje go ważnymi przyczynami, jak i może pojawić się po stronie zatrudniającego. W drugim przypadku mowa o ?szczególnych potrzebach pracodawcy?, czyli sytuacji, w której nieobecność pracownik spowodowała by poważne zakłócenia toku pracy.

Urlop bezpłatny

Poza wymienionymi powyżej rodzajami urlopu w Kodeksie pracy znaleźć można również szczegółowe informacje na temat urlopu bezpłatnego. Taki udzielany jest pracownikowi na jego pisemny wniosek. Warto przy tym dodać, że zatrudniający może, ale nie musi przychylić się do złożonego przez swojego podwładnego pisma. Ponadto, oznacza to, że nie jest możliwe skierowanie zatrudnionego na bezpłatny urlop przez jednostronną decyzję, która podjęta zostałaby przez samego pracodawcę. Zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy, ?okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?. Jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące, to strony mogą ?przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu?. Ważne jednak, że ku temu muszą zaistnieć ważne przyczyny. Każdemu z pracowników podmiot zatrudniający może też udzielić urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W takim przypadku okres ten ustalają pracodawcy, zaś sam czas urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego należą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

W tym momencie warto wspomnieć o sytuacji pracownicy, która urodzi dziecko na urlopie bezpłatnym. Otóż osoba ta musi liczyć się z tym, że wymiar jej urlopu macierzyńskiego będzie skrócony. Przeczytaj artykuł: Skrócony macierzyński przez urlop bezpłatny.

Zanim powiesz: "Potrzebuję urlopu"...

Każdy pracownik świadczący pracę na podstawie umowy o pracę może skorzystać, według swoich potrzeb, z różnego rodzaju urlopów, które ustawodawca szczegółowo omówił w Kodeksie pracy i które to zostały przedstawione powyżej. Warto jednak pamiętać o prawidłowym wyliczeniu przysługujących dni wolnych oraz wykorzystaniu nabytego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września roku następnego. Niektórym grupom zawodowym przysługuje też prawo do większego wymiaru dni wolnych od pracy. Zanim zatem udasz się do pracodawcy i wypełnisz wniosek urlopowy, bądź świadom swoich praw!

Wniosek urlopowy

Wniosek urlopowy to podstawowy dokument składany u pracodawcy, aby otrzymać urlop. Dotyczy to zarówno urlopu wypoczynkowego, jak i każdego innego. W większości firm, aby otrzymać urlop wypoczynkowy, należy złożyć pismo, którego wzór można otrzymać np. w sekretariacie. W przypadku, gdy nie ma jednego konkretnego wzoru wniosku, trzeba napisać go samodzielnie. Muszą się w nim znaleźć następujące dane:

  • imię i nazwisko wnioskującego;
  • zajmowane stanowisko;
  • dane firmy oraz osoby, do której skierowany jest wniosek o urlop;
  • wnioskowany termin urlopu oraz ile dni urlopu bierze pracownik.

We wniosku nie muszą być podawane powody urlopu, chyba że dotyczy on szkolenia lub urlopu na żądanie.

Urlop szkoleniowy udzielany jest pracownikowi, który jest w trakcie nauki, np. na ostatnim roku studiów. Jest to wymiar dodatkowy urlopu, dlatego nie trzeba o nim informować z dużym wyprzedzeniem – 7 dni roboczych wystarczy. Wniosek powinien zawierać wymienione wcześniej dane osobowe, a także krótkie uzasadnienie, np. „urlop niniejszy planuję wykorzystać na …” . Uzasadnienie urlopu szkoleniowego jest niezbędne, aby został on przyznany. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się urlop na żądanie. Co powiedzieć, aby taki urlop otrzymać? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego pracownik musi złożyć wniosek najpóźniej pierwszego dnia wypoczynku, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Chęć skorzystania z takiego urlopu można zgłosić telefonicznie lub mailowo, ale trzeba upewnić się, że wiadomość dotarła do nadawcy. Wniosku o urlop na żądanie nie trzeba uzasadniać. Pracodawca ma prawo do nałożenia na swoich pracowników obowiązku złożenia wniosku pisemnego o urlop na żądanie po powrocie do pracy.

Urlop bezpłatny także wymaga złożenia wniosku. Trzeba w nim zawrzeć informacje dotyczące planowanego terminu, przy czym nie ma obowiązku uzasadniania wniosku. Można jednak odpowiednio uargumentować swoją prośbę, aby zwiększyć szanse na pozytywną odpowiedź. Warto pamiętać, że pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu i nie musi przy tym uzasadniać swojej decyzji, dlatego pracownik nie ma możliwości jej zaskarżenia.

Oceń ten wpis
Szefie, potrzebuję kilku dni urlopu...
Ocena: 3.6, liczba głosów: 23

Zobacz inne porady

Opinie

Bożena
2019-05-14, 09:56
Też uważam, że nie powinno być problemu, aby skorzystać do 4 dni urlopu na żądanie, który przysługuje w roku kalendarzowym. Wszystko zależy od woli pracodawcy i wykonywanej pracy. Wykorzystałam 4 dni urlopu na żądanie, 22 dni urlopu wypoczynkowego (26 dni mi przysługiwało). Nagle wyskoczyła mi nieprzewidziana sprawa i poprosiłam o 5 dni urlopu bezpłatnego, który to otrzymałam. Oczywiście za każdym razem wypełniłam odpowiednie wnioski.
Aldona Mościcka
2019-05-09, 13:19
Jeżeli w pracy jest dobra relacja z szefem, to nie powinno być problemu. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki jakie mają z tym związek. Taka jest prawda.
Aleksandra Maj
2019-05-07, 11:29
Dobre układy z szefem są zawsze dobrą możliwością- na tym polu można zatem wszystko dobrze załatwięc bez względu na to jakie jest prawo i regulaminy. To ważne.
Centyk
2019-04-05, 09:10
W naszym przypadku jest to wszystko bezproblemowe. Wnioski się wypisuje z gotowych szablonów. Wszystko wymaga minimum wysiłku i łatwo jest to przesłać do podpisu i dalej.
astoria87
2019-03-30, 14:19
Wniosek o urlop u nas jest taki, że się pyta szefowej, ona tego zatwierdza i potem korzystając z takiego gotowego wzoru idzie to do działu księgowego i jest tak jak napisaliście.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.