Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1027        SUBSKRYBUJE: 7281
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Szefie, potrzebuję kilku dni urlopu...

Szefie, potrzebuję kilku dni urlopu...
Każdemu pracownikowi, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, przysługuje urlop. Może on przy tym wybierać w wachlarzu dni wolnych ? poza ustawowym wymiarem urlopu wypoczynkowego każdy zatrudniony może skorzystać również z urlopu na żądanie oraz bezpłatnych dni wolnych. O jakim urlopie rozmawiać z szefem?

Podmiot zatrudniający w każdym przypadku ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jak również dnia wolnego na żądanie. Nieco inaczej jest w przypadku urlopu bezpłatnego. Samo jednak prawo do płatnych dni wypoczynkowych zostało uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Rozdział siódmy poświęcony został uregulowaniu urlopów pracowniczych. Zanim zatem udasz się do swojego szefa, zapoznaj się ze swoimi prawami w tym zakresie. Dowiedz się, na co możesz liczyć i czego nie wolno twojemu przełożonemu.

Przywilej pracownika, przekleństwo pracodawcy

Urlop na żądanie wywołuje wciąż wiele kontrowersji. Część pracodawców postrzega go jako zagrożenie ? brak pracownika oznacza konieczność innego rozdysponowania codziennych zadań. Ponadto, dochodzi do tego fakt, iż zatrudniony, który korzysta ze swojego prawa, zgłosić może swoje żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W praktyce może oznaczać to kłopoty dla zorganizowania pracy przede wszystkim w sytuacjach, w których nieobecny pracownik odpowiedzialny jest za istotny dla funkcjonowania całej firmy dział. Z drugiej strony wygląda to oczywiście zupełnie inaczej. Dla pracownika możliwość wzięcia dnia wolnego bez uprzedniej konieczności ustalania tego z zatrudniającym jest szansą na załatwienie sprawy w nagłej sytuacji. Ponadto, z jego punktu widzenia, ważne jest, że łączny wymiar tego urlopu w ciągu roku kalendarzowego to aż 4 dni.

Co z urlopem wypoczynkowym?

Urlop wypoczynkowy jest tym, z którego pracownicy korzystają najczęściej. Warto przy tym wskazać, że podmiot zatrudniający jest zobowiązany udzielić zatrudnionemu urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym jego podwładny uzyskał do niego prawo. Z drugiej strony, zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, na wniosek zatrudnionego przysługujący zatrudnionemu urlop może być podzielony na części, niemniej ważne, aby w takim przypadku ?co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych?. Z punktu widzenia zarówno wszystkich zatrudnionych w danym zakładzie pracy, jak i pracodawcy istotną kwestią jest, iż urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Szef ma zatem możliwość zaplanowania pracy, musi też pod uwagę wziąć ?konieczność zapewnienia normalnego toku pracy?. Tutaj pracownikowi może być znacznie trudniej wynegocjować zmianę terminu i fakt ten ? w dużej mierze ? zależeć będzie od samego szefa.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Wyjątek od zasady

W art. 164 § 1 Kodeksu pracy znaleźć można informacje na temat ewentualnego przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno na wniosek pracownika, który umotywuje go ważnymi przyczynami, jak i może pojawić się po stronie zatrudniającego. W drugim przypadku mowa o ?szczególnych potrzebach pracodawcy?, czyli sytuacji, w której nieobecność pracownik spowodowała by poważne zakłócenia toku pracy.

Urlop bezpłatny

Poza wymienionymi powyżej rodzajami urlopu w Kodeksie pracy znaleźć można również szczegółowe informacje na temat urlopu bezpłatnego. Taki udzielany jest pracownikowi na jego pisemny wniosek. Warto przy tym dodać, że zatrudniający może, ale nie musi przychylić się do złożonego przez swojego podwładnego pisma. Ponadto, oznacza to, że nie jest możliwe skierowanie zatrudnionego na bezpłatny urlop przez jednostronną decyzję, która podjęta zostałaby przez samego pracodawcę. Zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy, ?okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?. Jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące, to strony mogą ?przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu?. Ważne jednak, że ku temu muszą zaistnieć ważne przyczyny. Każdemu z pracowników podmiot zatrudniający może też udzielić urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W takim przypadku okres ten ustalają pracodawcy, zaś sam czas urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego należą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

W tym momencie warto wspomnieć o sytuacji pracownicy, która urodzi dziecko na urlopie bezpłatnym. Otóż osoba ta musi liczyć się z tym, że wymiar jej urlopu macierzyńskiego będzie skrócony. Przeczytaj artykuł: Skrócony macierzyński przez urlop bezpłatny.

Podsumowanie

Każdy pracownik świadczący pracę na podstawie umowy o pracę może skorzystać, według swoich potrzeb, z różnego rodzaju urlopów, które ustawodawca szczegółowo omówił w Kodeksie pracy i które to zostały przedstawione powyżej. Warto jednak pamiętać o prawidłowym wyliczeniu przysługujących dni wolnych oraz wykorzystaniu nabytego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września roku następnego. Niektórym grupom zawodowym przysługuje też prawo do większego wymiaru dni wolnych od pracy. Zanim zatem udasz się do pracodawcy i wypełnisz wniosek urlopowy, bądź świadom swoich praw!

Oceń ten wpis
Szefie, potrzebuję kilku dni urlopu...
Ocena: 3.5, liczba głosów: 22

Zobacz inne porady dla pracowników

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.