Uczelnia pomoże załatwić praktyki studenckie

Uczelnia pomoże załatwić praktyki studenckie
Gdy mowa o praktykach studenckich, należy zauważyć, że zasadniczo można je podzielić na te, które są obowiązkowe i te fakultatywne. Większość uczelni, z myślą o dobru przyszłych absolwentów, decyduje się na wprowadzenie praktyk do programu studiów. Dzięki nim osoba, która zdobędzie dyplom, będzie mogła też pochwalić się doświadczeniem. Powinno to pozwolić jej lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Praktyki studenckie - co warto o nich wiedzieć?

Poza praktykami obowiązkowymi, które musi odbyć każdy student, nie można zapomnieć również o praktykach dodatkowych. Te są o tyle ważne, że pozwalają studentowi rozwijać się w takim kierunku, jaki go interesuje. Zarówno w znalezieniu obowiązkowych, jak i dodatkowych praktyk studentowi może pomóc uczelnia, z którą się związał.

 Jak dobrze wybrać studia?

Zdecydowana większość przyszłych studentów myśli o tym, co będzie robić po ukończeniu studiów i wybiera przyszłościowy kierunek. Ci, którzy jeszcze nie rozpoczęli edukacji na uczelni wyższej, mogą przebierać w uczelniach i kierunkach. Większość uczelni prowadzi nie tylko biura karier dla swoich studentów, ale także programy informacyjne dla uczniów szkół średnich, które pomagają wybrać ścieżkę kształcenia i przyszły zawód.

Wybór kierunku studiów jest o tyle istotny, że pozwala na wytyczenie ścieżki przyszłej kariery. Daje również odpowiedź na pytanie, na jakim etapie studiów zakończyć edukację. O tym, czy opłaca się mieć doktorat, możesz przeczytać m.in. w tym artykule. Praktyki odbywane przez studentów najczęściej wiążą się ściśle z kierunkiem czy specjalizacją przez nich wybraną.

 Praktyki na studiach - by zdobyć doświadczenie

Podstawowym celem praktyk jest zdobycie przez praktykanta doświadczenia zawodowego. Warto zauważyć, że odbywanie takich zostało uregulowane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach studenckich. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym, praktyka odbywana przez absolwenta uczelni wyższej ma na celu ułatwienie mu zdobycia praktycznych umiejętności, które wykorzysta on w dalszej pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Praktyka a staż - najważniejsze różnice

O ile praktyki obowiązkowe najczęściej trwają miesiąc, o tyle praktyki absolwenckie nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące. Z punktu widzenia każdego zainteresowanego istotne jest również to, że mogą być one zarówno płatne, jak i bezpłatne. W zależności od tego, czy firma będzie oferowała praktyki płatne czy bezpłatne, praktykant musi pamiętać o kwestii rozwiązania zawartej umowy. W przypadku praktyk, za które otrzyma on wynagrodzenie, obowiązuje go 7-dniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie praktykant powinien złożyć na piśmie.

Jak załatwić praktyki studenckie? Uczelnia pomoże

Zdecydowana większość uczelni, by wspomóc swoich studentów, decyduje się na nawiązanie współpracy z firmami prywatnymi lub przynajmniej pozwala im ogłaszać się na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na poszczególnych wydziałach. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne również z punktu widzenia zainteresowanych firm – w ten sposób mogą one znaleźć zaangażowanych pracowników. W przypadku dynamicznie rozwijających się zakładów pracy, utworzenie stanowiska z myślą o tym absolwencie, który się sprawdził na praktykach nie jest większym problemem.

Większość uczelni prowadzi aktywne biura karier, które odpowiadają za pomoc w znalezieniu staży, praktyk a także pracy po ukończeniu studiów. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni  (http://wsks.pl/studenci/biuro-karier/) prowadzi takie biuro przez cały rok, dzięki czemu chętni mogą umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i dowiedzieć się na temat aktualnych targów pracy i innych akcji ułatwiających znalezienie pracy w rejonie.

Jak wyglądają praktyki studenckie?

Praktyki studenckie odbywają się w różnych miejscach, w zależności od kierunku studiów. Uczelnie zawsze udostępniają listę firm, w których można przyuczyć się do zawodu. Jednak można również poszukać pracodawcy na własną rękę, ale warto wówczas wiedzieć, jak załatwić sobie praktyki studenckie. Przede wszystkim należy zapoznać się z warunkami podejmowania współpracy z poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz sprawdzić, jakie dokumenty są potrzebne – wszystkie niezbędne informacje są określone przez uczelniane przepisy. Należy przy tym pamiętać, że ukończenie praktyk jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu licencjackiego, inżynierskiego czy magisterskiego. Na rynku pracy można znaleźć sporo interesujących ofert, jednak wiele spośród nich to praktyki bezpłatne, choć można też znaleźć praktyki płatne.

Szczegółowe informacje o tym, jak załatwić praktyki studenckie, można uzyskać w uczelni. Obowiązki praktykanta zawsze są bezpośrednio związane z kierunkiem studiów. Podczas praktyk najważniejszym zadaniem jest zdobycie doświadczenia oraz umiejętności, które są wymagane do pracy w wybranym zawodzie. Stąd też przyszły geolog będzie wykonywał zadania w terenie, a nauczyciel w szkole. Warto w takich praktykach uczestniczyć jak najbardziej aktywnie, ponieważ dzięki temu można zdobyć niezbędne na rynku pracy doświadczenie. Bardzo ważne jest także rozwijanie zdolności komunikacyjnych oraz pomaganie współpracownikom w rozwiązywaniu wymagających zadań.

Praktyki studenckie stawiają wymagania nie tylko przed praktykantami, ale również przed pracodawcami. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym studentom wymagane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wykonać tzw. instruktaż stanowiskowy, który stanowi wprowadzenie do pracy przy obsłudze różnego rodzaju urządzeń czy maszyn przemysłowych. Jeśli w danym zakładzie pracy jest to wymagane, praktykant musi otrzymać odzież ochronną, np. obuwie robocze, kaski czy fartuchy. Pracodawca jest też zobowiązany do przestrzegania zasad pracy – zapis ten obejmuje udzielanie przerw w pracy oraz kwestie związane z okresami odpoczynku dobowego. Student musi być traktowany tak samo, jak inni pracownicy – dyskryminacja jest niedopuszczalna.

Oceń ten wpis
Uczelnia pomoże załatwić praktyki studenckie
Ocena: 4.5, liczba głosów: 19

Opinie

Lonia
2019-12-15, 15:57
Często zamieszczane są interesujące oferty pracy. Niemal każda duża, a tym bardziej międzynarodowa firma ma wolne miejsca dla stażystów.
Jolcia
2019-12-05, 06:07
U nas na studiach są praktyki obowiązkowe. One są w programie studiów. Idziemy do zakładów z którymi uczelnia podpisała umowę. Warto podkreślić, że dużo studentów z naszej uczelni na wakacjach odbywa staż płatny w zakładzie pracy, który sam sobie znajduje.
Jadzia Pilch
2019-05-21, 15:08
Coraz częściej praktyki studenckie są w planie studiów. Są one niepłatne. Można zdobyć wiele umiejętności, doświadczenia i potem się zatrudnić w tym zakładzie pracy. Zgadzam się z tym, co napisała Aleksandra.
Aleksandra Rebiasz
2019-05-07, 18:07
Wiele sprawdzonych uczelni pomaga w tym i dobrze, można wtedy także czasami wybierać lub miejsce już jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia odbycia takich praktyk.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.