Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1017        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  PIP, Kompetencje miękkie i twarde

Uczelnia pomoże załatwić praktyki studenckie

Uczelnia pomoże załatwić praktyki studenckie

Gdy mowa o praktykach studenckich, należy zauważyć, że zasadniczo można je podzielić na te, które są obowiązkowe i te fakultatywne. Większość uczelni, z myślą o dobru przyszłych absolwentów, decyduje się na wprowadzenie praktyk do programu studiów. Dzięki nim osoba, która zdobędzie dyplom, będzie mogła też pochwalić się doświadczeniem. Powinno to pozwolić jej lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Poza praktykami obowiązkowymi, które musi odbyć każdy student, nie można zapomnieć również o praktykach dodatkowych. Te są o tyle ważne, że pozwalają studentowi rozwijać się w takim kierunku, jaki go interesuje. Zarówno w znalezieniu obowiązkowych, jak i dodatkowych praktyk studentowi może pomóc uczelnia, z którą się związał.


Mądrze wybrać studia

Zdecydowana większość przyszłych studentów myśli o tym, co będzie robić po ukończeniu studiów i wybiera przyszłościowy kierunek. Ci, którzy jeszcze nie rozpoczęli edukacji na uczelni wyższej, mogą przebierać w uczelniach i kierunkach. Pomocna dla nich będzie ta strona internetowa: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard, bo zostały na niej zgromadzone istotne informacje właśnie o nauce w szkołach wyższych.

Wybór kierunku studiów jest o tyle istotny, że pozwala na wytyczenie ścieżki przyszłej kariery. Daje również odpowiedź na pytanie, na jakim etapie studiów zakończyć edukację. O tym, czy opłaca się mieć doktorat, możesz przeczytać m.in. w tym artykule. Praktyki odbywane przez studentów najczęściej wiążą się ściśle z kierunkiem czy specjalizacją przez nich wybraną.

To Cię powinno też zainteresować: Staż a praktyka - najważniejsze różnice


By zdobyć doświadczenie

Podstawowym celem praktyk jest zdobycie przez praktykanta doświadczenia zawodowego. Warto zauważyć, że odbywanie takich zostało uregulowane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach studenckich. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym, praktyka odbywana przez absolwenta uczelni wyższej ma na celu ułatwienie mu zdobycia praktycznych umiejętności, które wykorzysta on w dalszej pracy.

O ile praktyki obowiązkowe najczęściej trwają miesiąc, o tyle praktyki absolwenckie nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące. Z punktu widzenia każdego zainteresowanego istotne jest również to, że mogą być one zarówno płatne, jak i bezpłatne. W zależności od tego, czy firma będzie oferowała praktyki płatne czy bezpłatne, praktykant musi pamiętać o kwestii rozwiązania zawartej umowy. W przypadku praktyk, za które otrzyma on wynagrodzenie, obowiązuje go 7-dniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie praktykant powinien złożyć na piśmie.


Uczelnia pomoże

Zdecydowana większość uczelni, by wspomóc swoich studentów, decyduje się na nawiązanie współpracy z firmami prywatnymi lub przynajmniej pozwala im ogłaszać się na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na poszczególnych wydziałach. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne również z punktu widzenia zainteresowanych firm – w ten sposób mogą one znaleźć zaangażowanych pracowników. W przypadku dynamicznie rozwijających się zakładów pracy, utworzenie stanowiska z myślą o tym absolwencie, który się sprawdził na praktykach nie jest większym problemem.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.