Praca dla studenta

Staż a zdobycie doświadczenia zawodowego - Korzyści, czas trwania

5 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

8 komentarzy
Staż a zdobycie doświadczenia zawodowego - Korzyści, czas trwania
Staż jest niezwykle wartościowym narzędziem dla osób poszukujących pracy. Dla osób poszukujących pracy to możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego .

Korzyści z odbycia stażu

Oto przykładowe:

 1. Możliwość zdobycia doświadczenia

Każda praca wzbogaca o konkretne umiejętności. Osoba spełniająca wymagania (szczegóły znajdziesz np. na stronie internetowej Powiatowego Urzędu w Białymstoku) może zyskać więcej niż tylko doświadczenie – może zdobyć takie doświadczenie i umiejętności, które będą zgodne z jej wykształceniem. Takie rozwiązanie jest korzystne, bo umożliwia zainteresowanemu zdobycie doświadczenia, które przyda mu się w pracy w wyuczonym zawodzie.

 1. Lepsze posługiwanie się językiem obcym

Pracodawcy cenią sobie tych pracowników, którzy biegle posługują się językiem obcym. Jeżeli zdecydujesz się na zagraniczny staż (szczegóły znajdziesz m.in. na stronach internetowych: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i europa.eu), możesz nie tylko zdobyć doświadczenie, lecz także nabyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym. To doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli myślisz o tym, by w przyszłości pracować za granicą lub znaleźć pracę w międzynarodowej firmie czy organizacji.

 1. Zwiększenie pewności siebie i swoich umiejętności

Pierwsza praca może być stresująca. Wiedzą o tym ci, którzy rozpoczęli jej wykonywanie. Jeżeli pracodawca nie zapewnia dodatkowego szkolenia, zaś współpracownicy niechętnym okiem patrzą na nowego kolegę czy koleżankę, to łatwo o popełnienie błędów. Jeżeli dostaniesz się na staż – niezależnie od tego, czy krajowy, czy zagraniczny – i ukończysz go z wynikiem pozytywnym, będziesz pewniejszy swoich umiejętności. Warto o tym pamiętać, bo pewność siebie nie jest niczym złym – przeciwnie, pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i lepsze radzenie sobie w godzinach pracy.

 1. Przygotowanie się do otwarcia własnej firmy

Choć o stażach najczęściej mowa w kontekście pracy na konkretnym stanowisku, powinieneś pamiętać, że w ten sposób możesz też przygotować się do otwarcia własnej firmy. Jeżeli będziesz bacznie obserwował działalność firmy, to możesz stwierdzić, czy będziesz w stanie samemu prowadzić działalność gospodarczą. W zależności od branży i charakteru prowadzonej działalności, możesz też pozyskać pierwszego klienta – firmę, w której odbywałeś naukę. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne.

 1. Referencje ułatwią zdobycie posady

Nie powinieneś zapomnieć również o tym, że po zakończeniu stażu możesz otrzymać referencje. Takie ułatwią ci zdobycie posady wówczas, gdy firma, w której odbywałeś staż nie będzie mogła pozwolić sobie na to, by cię zatrudnić. Dobra opinia lub nawet polecenie cię innemu pracodawcy to najlepszy sposób na to, by pokazać się potencjalnemu szefowi z dobrej strony.

Staż z urzędu pracy – zasady

Przedsiębiorca ma prawo wystąpić do urzędu pracy z wnioskiem o przysłanie stażysty do pracy. Rozwiązanie takie ma wiele zalet. Nic nie kosztuje, a zyskują obie strony – pracodawca zdobywa pracownika, a osoba bezrobotna ma szansę na zdobycie doświadczenia i potencjalnie na zdobycie pracy. Stażystą z Urzędu Pracy może zostać osoba bezrobotna, która przez dany okres będzie uczyć się zawodu w danej firmie. Po zakończeniu stażu firma może (ale nie musi) zatrudnić tę osobę na pełny etat.

Szukasz pracy?
Dodana

Sortowanie paczek**Czechowice-Dziedzice**Tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek - zmiana nocna - tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana

Kto może zostać takim stażystą z PUP? Na staż do 6 miesięcy może zostać skierowany: bezrobotny do 25. roku życia, który jest długotrwale bezrobotny, kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotny powyżej 50. roku życia, osoba bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, rodzic w pojedynkę wychowujący co najmniej 1 dziecko poniżej 18 roku życia, bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia oraz niepełnosprawny. Bezrobotni, którzy nie skończyli 25 lat lub są absolwentami uczelni wyższej, mogą być skierowani na staż nawet na 12 miesięcy.

Pracodawca przez okres trwania stażu powinien respektować prawa, jakie przysługują przyjętemu bezrobotnemu. Ma on bowiem prawo do wynagrodzenia w postaci stypendium, w wysokości 120% kwoty zasiłku. Nie wypłaca je pracodawca – pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy.

Przedsiębiorca zatrudniający stażystę ma jeszcze obowiązek dostarczenia w każdym miesiącu (do piątego dnia miesiąca) do urzędu pracy specjalnej listy obecności, podpisanej przez przyjętego stażystę.

Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w nocy, w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach. Wyjątkiem są sytuacje, w których urząd pracy wyraził zgodę na taką pracę, ze względu na charakter pracy w danym zawodzie. Stażysta ma także prawo do urlopu. Za każde 30 dni stażu nabywa prawo do dwóch dni wolnego, które muszą zostać mu udzielone na jego wniosek.

Po odbyciu stażu pracodawca musi pamiętać o wystawieniu opinii potwierdzającej zdobyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe stażysty. Na podstawie takiego dokumentu urząd pracy wystawi stażyście zaświadczenie o odbytym stażu.

Podanie o staż

By dostać się na staż z urzędu, najpierw należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie należy napisać i złożyć odpowiednie podanie w wybranej firmie. Jeśli przekona się przyszłego pracodawcę, że jest się odpowiednim kandydatem, istnieje duża szansa, że zostanie się przyjętym na staż. By tak się stało, należy dobrze skonstruować swoje podanie. O czym należy więc pamiętać?

Warto dobrze się zastanowić, dlaczego zależy ci właśnie na stażu w tym miejscu. Napisz o swoich motywacjach w jasny, przejrzysty i poprawny sposób. Pamiętaj o używaniu zwrotów grzecznościowych, a także uważaj na ortografię, gramatykę i interpunkcję. Jeśli jesteś studentem kierunku związanego z danym zawodem czy stanowiskiem, koniecznie zaznacz, że praca ta umożliwi ci wykorzystanie i rozwinięcie specjalistycznej wiedzy zdobytej podczas nauki na studiach. Opisz swoje zalety i pozytywne cechy. Szczególnie dobrze widziane są takie jak: sumienność, ambitność, punktualność, dokładność, pracowitość. Bądź jednak szczery i nie przypisuj sobie nieprawdziwych zalet. Dobrym pomysłem będzie opisanie swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, jeśli takie posiadasz. Nie zapomnij o zwrocie dotyczącym prośby o pozytywne rozpatrzenie podania. Cały dokument napisz na komputerze, ale podpis złóż własnoręcznie, po jego wydrukowaniu.

Zatrudnienie po stażu z urzędu pracy

Pracodawca nie ma obowiązku przyjęcia stażysty na etat po zakończeniu okresu stażu, chyba że zostało to zaznaczone w umowie między pracodawcą i urzędem pracy. Najczęściej jednak to, czy stażysta ma szansę na zatrudnienie, zależy tylko od jego predyspozycji i umiejętności. Jeśli jest sumienny, pokorny, pogodny, kreatywny, pracowity i wykazuje duże chęci do nauki, ma na to duże szanse. Po przyjęciu i po zawarciu umowy o pracę, stażysta staje się pracownikiem, dlatego więc zaczynają obowiązywać go przepisy kodeksu pracy.

Nawet jeśli nie ma się gwarancji na zatrudnienie po odbyciu stażu, i tak warto się na niego zdecydować. Dzięki takiej aktywności zdobywa się wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozwoju przyszłej drogi zawodowej. W ten sposób można także sprawdzić, czy planowane zajęcie faktycznie będzie nam odpowiadało i czy się do niego nadajemy. Pozytywna opinia wystawiona przez pracodawcę również świetnie uzupełni nasze CV.

Staż z urzędu pracy to rozwiązanie dobre dla obu stron. Przedsiębiorcy zyskują w ten sposób dodatkowe ręce do pracy, w dodatku nie muszą wykładać na nich żadnych pieniędzy. W perspektywie mogą także zdobyć lojalnego i sumiennego pracownika na stałe. Stażyści natomiast zdobywają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które będzie dla nich pomocne w przyszłości, a także mają realną szansę na zatrudnienie.

Staż a zdobycie doświadczenia zawodowego

Staż jest niezwykle wartościowym narzędziem dla pracodawców i osób poszukujących pracy. Dla pracodawcy to szansa na pozyskanie młodego, ambitnego pracownika, który chce zdobywać nowe umiejętności i przyczynić się do rozwoju firmy. Dla osób poszukujących pracy to możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy. Z perspektywy pracodawcy istnieje wiele korzyści z zatrudniania stażystów z urzędu pracy.

Pierwszą z korzyści jest możliwość przekazania wiedzy i umiejętności młodym pracownikom. Przez odbywanie stażu zdobywają oni praktyczne doświadczenie związane z wykonywanym zawodem. Mogą uczyć się od doświadczonych pracowników, obserwować ich pracę i zadawać pytania. To sprawia, że po zakończeniu stażu są już bardziej przygotowani do pełnienia swoich obowiązków zawodowych.

Kolejną korzyścią dla pracodawcy jest możliwość znalezienia przyszłych pracowników. Dzięki stażowi można dokładnie ocenić umiejętności, motywację i zaangażowanie młodej osoby. Jeśli stażysta okazuje się być wartościowym pracownikiem, który dobrze wpasowuje się w firmową kulturę i wykazuje zaangażowanie, istnieje duża szansa, że po zakończeniu stażu zostanie zatrudniony na stałe. To oszczędza pracodawcy czas i koszty związane z rekrutacją.

Staż daje również możliwość oceny potencjalnego pracownika przez pryzmat długoterminowej współpracy. Pracodawca ma okazję sprawdzić, jak stażysta radzi sobie z codziennymi obowiązkami, jak szybko się uczy i jak efektywnie pracuje w zespole. Taki wgląd pozwala na dokładniejsze oszacowanie, czy dana osoba będzie odpowiednia do długotrwałej współpracy.

Czas trwania i organizacja stażu

Czas trwania stażu może być różny w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a urzędem pracy. Staże mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Istnieje również możliwość przedłużenia stażu, jeśli obie strony wyrażają zainteresowanie kontynuacją współpracy.

Organizacja stażu wiąże się z określeniem czasu pracy stażysty. Zgodnie z przepisami, stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Staż nie może również odbywać się w niedziele i święta, w nocy, w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach. W przypadku szczególnych okoliczności, np. charakteru pracy w danym zawodzie, istnieje możliwość uzyskania zgody urzędu pracy na pracę w wyjątkowych godzinach.

Zakończenie stażu i perspektywy zatrudnienia

Po zakończeniu stażu istnieje szansa na zatrudnienie stażysty na stałe. Wielu pracodawców decyduje się na kontynuację współpracy z osobami, które odbyły u nich udany staż. Staż daje pracodawcy możliwość dokładnej oceny umiejętności i predyspozycji stażysty, co ułatwia podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

Dla stażysty zakończenie stażu oznacza koniec jednego etapu i rozpoczęcie kolejnego. Zdobycie doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie może znacząco zwiększyć atrakcyjność stażysty na rynku pracy. Pozytywne referencje i opinie od pracodawcy są cennymi aktywami, które warto umiejętnie wykorzystać podczas poszukiwania kolejnej pracy.

Korzyści dla pracodawców Czas trwania i organizacja stażu Zakończenie stażu i perspektywy zatrudnienia
- Przekazanie wiedzy i umiejętności - Różnorodność czasu trwania stażu - Szansa na zatrudnienie na stałe
- Możliwość znalezienia przyszłych pracowników - Zasady dotyczące czasu pracy stażysty - Referencje i opinie jako atut
- Ocena potencjalnego pracownika - Przyznanie urlopu stażyście - Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy

Wnioski z odbytego stażu powinny być również uwzględnione w CV stażysty. Opisanie zdobytego doświadczenia i umiejętności w sposób przemyślany i atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy może znacznie zwiększyć szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Ciekawostki i dodatkowe informacje o stażu

 • Staż z urzędu pracy to popularna forma współpracy między pracodawcami a osobami bezrobotnymi, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i szansę na zatrudnienie.
 • Stażysta ma prawo do wynagrodzenia w postaci stypendium, które jest wypłacane z Funduszu Pracy.
 • Staż trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy, jednak istnieje możliwość przedłużenia go w przypadku wzajemnego zainteresowania obu stron.
 • Pracodawca ma obowiązek dostarczania do urzędu pracy specjalnej listy obecności stażysty, podpisanej przez niego, co miesiąc.
 • Zakończenie stażu może otworzyć perspektywy zatrudnienia na stałe, jeśli stażysta wykazuje się odpowiednimi umiejętnościami i zaangażowaniem.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści z odbycia stażu?

Możliwości zdobycia doświadczenia, lepsze posługiwanie się językiem obcym, zwiększenie pewności siebie i swoich umiejętności, przygotowanie się do otwarcia własnej firmy oraz referencje, które ułatwią zdobycie posady.

Jakie są zasady odbywania stażu z urzędu pracy?

Przedsiębiorca występuje do urzędu pracy z wnioskiem o przysłanie stażysty. Osoba bezrobotna ma szansę na zdobycie doświadczenia i potencjalnie na zdobycie pracy. Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Po odbyciu stażu pracodawca wystawia opinię potwierdzającą zdobyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe stażysty.

Jak napisać podanie o staż?

W podaniu o staż warto napisać o swoich motywacjach, używać zwrotów grzecznościowych i zwracać uwagę na ortografię, gramatykę i interpunkcję. Warto również zaznaczyć, że praca ta umożliwi wykorzystanie i rozwinięcie specjalistycznej wiedzy zdobytej podczas nauki. W podaniu warto opisać swoje zalety i doświadczenie zawodowe, jeśli takie posiadasz.

Czy pracodawca ma obowiązek zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu?

Pracodawca nie ma obowiązku przyjęcia stażysty na etat po zakończeniu okresu stażu, chyba że zostało to zaznaczone w umowie między pracodawcą i urzędem pracy. Najczęściej jednak to, czy stażysta ma szansę na zatrudnienie, zależy tylko od jego predyspozycji i umiejętności.

Co mogę zyskać podczas odbywania stażu?

Podczas odbywania stażu zdobywasz praktyczne doświadczenie, uczysz się nowych umiejętności, poprawiasz znajomość języka obcego, zdobywasz pewność siebie i przygotowujesz się do ewentualnego otwarcia własnej firmy. Staż może również dać ci referencje, które pomogą ci zdobyć przyszłą pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

8 komentarzy

Kanarek

Kanarek

Każdy kto chce się uczyć lub pozyskać praktyczną wiedzę w firmie powinien rozważyć te możliwości. Można wiele zyskać.
erwin

erwin

Wiele staży to wykorzystywanie ludzi taka jest prawda. Są dobre stanowiska pracy ale jest bardzo wiele złych i tutaj jest tak samo.
ewi

ewi

te staze to wielka ściema ,darmowy pracownik.
Linda

Linda

Wydaje mi się, że wiele można zyskać pracując jako stażysta w ciekawych firmach i poza tym to bardzo dobra opcja na rozpoczęcie pracy w zawodzie.
stazysta H

stazysta H

U nas w pracy co pewien czas są zatrudniani stażyści. Do takiej pracy zazwyczaj oddelegowuje ich UP. Warto dzięki stażowi nabyć doświadczenie, nowe umiejętności. Naz szef obserwując stażystów, niejednego (ą) już przyjął do pracy po stażu.
Andrzej

Andrzej

Kto nie ma pracy, to warto korzystać ze stażu. UP organizują dla bezrobotnych płatne staże. Pracownicy mogą zdobyć doświadczenie i nawet w zakładzie w którym odbywają staż, zdobyć upragnioną pracę.
Magna2

Magna2

Dobre programy szkoleniowe i rozwojowe pomagają utrzymać właściwych ludzi i zwiększyć zyski. Ponieważ walka o najwyższy talent staje się bardziej konkurencyjna, szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników są ważniejsze niż kiedykolwiek.
Zolda

Zolda

Dla młodych osób bez doświadczenia, którzy chcą je nabyć to dobre rozwiązanie pozwalające w dobrym klimacie zahaczyć się w w firmie po stażu na dłużej. Ciekawie opisany tekst.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka