Tytuł egzekucyjny kontra wykonawczy, czyli przedsiębiorca odzyskuje należności

Tytuł egzekucyjny kontra wykonawczy, czyli przedsiębiorca odzyskuje należności
Każdy przedsiębiorca wie, że współpraca z innymi podmiotami rodzi możliwość, że faktury nie zostaną opłacone w terminie. Jeżeli dłużnik uchyla się od płatności, pozostaje dochodzenie swoich należności na drodze sądowej.

 Dochodzenie należności można podzielić na dwa etapy. Pierwszym jest próba polubownego rozwiązania problemu. Na tym etapie przedsiębiorca może dochodzić należności np. przez wysyłanie wezwań do zapłaty lub zaproponowanie swojemu dłużnikowi podpisania ugody.

Jeżeli próba polubownego zamknięcia sprawy nie przynosi efektów, warto pomyśleć o możliwości skierowania sprawy do sądu. Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, jeżeli były kontrahent w dalszym ciągu będzie unikał płatności, można spróbować skierować sprawę do komornika. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można szybko i sprawnie odzyskać należności.

Tytuł egzekucyjny a wykonawczy

Jaka jest różnica między tytułem egzekucyjnym a wykonawczym? Ten pierwszy jest uregulowany w art. 777 Kodeksu postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z nim tytułami egzekucyjnymi są:

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem,
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
  • akt notarialny określony, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

W praktyce taki tytuł jedynie stwierdza istnienie zobowiązania jednej ze stron i prawo żądania jego spełnienia przez stronę drugą. Tytuł egzekucyjny nie pozwala jednak na dochodzenie roszczeń przy pomocy komornika sądowego, By dochodzić należności na drodze egzekucji sądowej, przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania tytułu wykonawczego.

Istota tytułu wykonawczego

Czym jest tytuł wykonawczy? Ten rodzaj tytułu również jest uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 776 jest on podstawą egzekucji i jest nim zawsze tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W praktyce oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca skieruje sprawę o zapłatę do sądu, uzyska tytuł egzekucyjny. By móc skierować sprawę do komornika, będzie zobowiązany do wystąpienia o nadanie uzyskanemu wyrokowi klauzuli wykonalności.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji i – zamiast tytułu wykonawczego – przedstawi tytuł egzekucyjny? Komornik wystawi pismo – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych i wezwie wierzyciela (przedsiębiorcę) do dostarczenia tytułu wykonawczego pod rygorem zwrotu wniosku. 

Oceń ten wpis
Tytuł egzekucyjny kontra wykonawczy, czyli przedsiębiorca odzyskuje należności
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Tomasz
2019-12-11, 09:50
Wszystkie przepisy mają znaczenie i dlatego wiedza jest najważniejsza. Porady prawne oraz specjalistyczne artykuły pomagają na zapoznanie się z tematem by dotrzeć do właściwych instytucji z tym związanych.
Zenko
2019-05-25, 18:06
Tytuł egzekucyjny kontra wykonawczy, czyli przedsiębiorca odzyskuje należności. Nic więcej nie potrzeba dodać, bo tytuł artykułu daje odpowiedź.
Lonia
2019-05-03, 14:30
Spoko, że istnieje coś takiego że przedsiębiorca w Polsce coś może odzyskać. Przecież przedsiębiorcy mają trudno z wszystkim i wszędzie są koszty i podatki i cała reszta.
Maksim
2019-04-19, 09:24
Dobrze, że są reguły jakie pozwalają na wyjście z trudnych sytuacji. Szczególnie jeżeli chodzi o sprawy finansowe to warto jest znać działania by pozytywnie zadbać o wszystko.
Danuta
2019-04-02, 16:17
Ciekawe rzeczy tutaj się można dowiedzieć. Poszukuję właśnie takich materiałów do referatu. Interesuje mnie wiedza bazowa. Bardzo ciekawie opisane i zrozumiale.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.