Własna firma

Twarde i miękkie formy windykacji - różnice, etapy i środki

11 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

6 komentarzy
Twarde i miękkie formy windykacji - różnice, etapy i środki
Dowiedz się o różnicach między twardą i miękką windykacją. Poznaj etapy, metody oraz skuteczne środki windykacji, które pomogą odzyskać długi

Firmy zajmujące się windykacją

Najczęściej nie rozróżniają podejmowanych działań na miękkie i twarde, ale podział taki funkcjonuje w teorii. Kiedy zastosować windykację miękką, kiedy zaś postawić na twardą?

Pojęcie "windykacja"

Należy rozumieć szereg czynności, mających doprowadzić do wyegzekwowania od dłużnika należności na rzecz wierzyciela. Zdecydowana większość działających na rynku firm windykacyjnych oferuje całą paletę usług z tego zakresu. Poza telefonicznym przypominaniem dłużnikowi o konieczności uregulowania zaległości, większość firm w branży proponuje wierzycielom również podjęcie czynności terenowych, polegających na osobistym spotkaniu windykatora z dłużnikiem pod adresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zamieszkania.

 

Windykacja miękka, windykacja twarda... skąd taki podział?

Wierzytelności mogą być przeterminowane o kilka dni, mogą również mieć już kilka lat. W zależności od tego, jak długo dłużnik zalega z płatnościami, firmy windykacyjne podejmują inne działania mające doprowadzić do tego, że ureguluje on swoje zobowiązanie. W przypadku podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą od dłuższego czasu to, jakie działania zostaną podjęte ma znaczenie dla tego, w jakich relacjach one pozostaną. Z tego właśnie względu rozróżnia się windykację miękką i twardą.

Na czym polega windykacja miękka? Wyróżnia się ona tym, że na dłużnika jest wywierana znacznie mniejsza presja. Ten rodzaj windykacji najczęściej ogranicza się do wysyłania wezwań do zapłaty lub telefonicznego przypominania o konieczności spłaty długu. W przypadku stałych kontrahentów lub klientów, z którymi przedsiębiorca zamierza dalej współpracować, zastosowanie windykacji miękkiej daje najlepsze efekty, bo pozwala skutecznie odzyskać pieniądze i jednocześnie nie oznacza zerwania dotychczasowej współpracy.

Zdarza się jednak, że działania podejmowane w ramach windykacji miękkiej nie są wystarczające. Wówczas, by nie okazało się, że dłużnik wyzbył się majątku, potrzebne są bardziej zdecydowane kroki. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, to jej pracownicy przekażą sprawę do działu prawnego, który sformułuje przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie skieruje sprawę do sądu i – jeżeli w dalszym ciągu dłużnik będzie uchylał się od uregulowania płatności – do kancelarii komorniczej.

 

Samodzielne windykowanie zobowiązania czy współpraca z firmą zewnętrzną?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o tym, że nie zawsze będą w stanie samodzielnie przeprowadzić działania windykacyjne. Przeterminowane faktury są wpisane w ryzyko prowadzenia firmy, ale nie oznacza to, że jej właściciel jest bezsilny w sytuacji, gdy przez dłuższy czas nie odnotował wpłaty od swojego kontrahenta lub klienta.

Szukasz pracy?

Magazynier - fabryka wyrobów czekoladowych

Karmello

  • Czechowice-Dziedzice
  • 4 500-5 000 zł / mc
Dodana

Ślusarz narzędziowy

Aluform Sp. z o.o.

  • Tychy
Dodana

Magazynier

SMART-HR

  • Łomianki
  • 5 100-5 600 zł / mc
Dodana

OPERATOR TOKARSKIEGO AUTOMATU WIELOWRZECIONOWEGO

PHUP „IGUM” Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Wielu przedsiębiorców mających problemy z odzyskaniem należności decyduje się na przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej dopiero po upływie kilku tygodniu lub nawet miesięcy. To bardzo niekorzystne działanie, bo im dłużej sprawą nikt się nie zajmuje, tym trudniej odzyskać pieniądze – czas działa tu na niekorzyść wierzyciela.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy prowadzić działania windykacyjne samodzielnie, czy też lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zewnętrznych. Dla nich istotne powinno być to, że profesjonalne firmy windykacyjne zatrudniają wykfalifikowanych specjalistów. Firmy windykacyjne zazwyczaj nie pobierają też wynagrodzenia za swoje usługi, jeżeli nie uda się im wyegzekwować należności. W praktyce, współpraca z firmami windykacyjnymi jest po prostu opłacalna.

Firmy windykacyjne oferują różne metody windykacyjne, które mogą być zastosowane w zależności od sytuacji i potrzeb wierzyciela. Podstawowy podział obejmuje windykację miękką i twardą. Wcześniej omówiliśmy windykację miękką, teraz skupimy się na twardej windykacji długów.

Twarda windykacja długów różni się od miękkiej zarówno pod względem działań, jak i efektywności. Jej celem jest wywarcie większej presji na dłużnika w celu spłaty zobowiązania. Proces windykacyjny w przypadku windykacji twardej może obejmować bardziej zdecydowane środki i etapy windykacyjne.

Twarde formy windykacji

Rozumienie różnicy między twardą a miękką windykacją jest istotne dla pracowników, którzy zajmują się działaniami windykacyjnymi. Chociaż obie formy mają na celu odzyskanie zaległych należności, to twarde formy windykacji angażują bardziej zdecydowane środki i strategie w celu skłonienia dłużników do spłaty.

Twarda windykacja długów różni się od miękkiej nie tylko w zakresie działań, ale również w podejściu do procesu windykacyjnego. W porównaniu do windykacji miękkiej, twarda windykacja angażuje bardziej rygorystyczne metody w celu skłonienia dłużników do uregulowania swoich zobowiązań.

Etapy windykacji twardej

Twarda windykacja długów wymaga zazwyczaj bardziej intensywnych środków i działań windykacyjnych. Główne etapy procesu windykacyjnego obejmują:

1. Przedsądowe wezwanie do zapłaty: W przypadku braku reakcji dłużnika na uprzednie wysłane wezwania do zapłaty w ramach windykacji miękkiej, firma windykacyjna może skierować przedsądowe wezwanie do zapłaty. To oficjalne pismo, które precyzuje zadłużenie i nakazuje dłużnikowi dokonanie spłaty w określonym terminie.

2. Postępowanie sądowe: Jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty, firma windykacyjna może zdecydować się na rozpoczęcie postępowania sądowego. Wówczas sprawa trafia do sądu, który podejmie decyzję w sprawie długu.

3. Egzekucja komornicza: Jeśli dłużnik nie spłaci długu po wydaniu wyroku sądowego, firma windykacyjna może skierować sprawę do kancelarii komorniczej. Komornik będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie egzekucji komorniczej, czyli zajęcie majątku dłużnika w celu spłaty zaległego długu.

Środki windykacji twardej

Windykacja twarda wykorzystuje różne środki w celu odzyskania długu. Niektóre z najczęściej stosowanych środków windykacji twardej obejmują:

1. Monitorowanie majątku: Firma windykacyjna może skorzystać z usług prywatnych detektywów lub innych specjalistów, aby śledzić majątek dłużnika i upewnić się, że nie ukrywa on aktywów.

2. Zajęcie rachunków bankowych: Jeśli dłużnik nie spłaci długu, firma windykacyjna może uzyskać nakaz sądowy w celu zajęcia rachunków bankowych dłużnika i zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązania.

3. Wierzyciel zastępczy: Firma windykacyjna może skorzystać z prawa do przejęcia wierzytelności od wierzyciela. W takim przypadku firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem i podejmuje działania w celu odzyskania długu.

4. Upublicznienie informacji o dłużniku: W niektórych przypadkach, gdy tradycyjne metody windykacji nie przynoszą rezultatów, firma windykacyjna może zdecydować się na upublicznienie informacji o dłużniku. Może to obejmować publikację informacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub w innych miejscach w celu wywarcia większej presji na dłużnika.

Twarde formy windykacji są stosowane w przypadkach, gdy windykacja miękka okazała się nieskuteczna lub dłużnik celowo unika spłaty zobowiązania. Dla firm windykacyjnych kluczowe jest dostosowanie strategii windykacyjnej do indywidualnych sytuacji i potrzeb wierzyciela, aby jak najskuteczniej odzyskać należności.

Podsumowanie Zrozumienie różnic między twardą i miękką windykacją oraz stosowanie odpowiednich metod i środków windykacyjnych może pomóc w skutecznym odzyskiwaniu długów i utrzymaniu pozytywnych relacji biznesowych.

Metody windykacji miękkiej

Windykacja miękka obejmuje różnorodne metody, które można zastosować w procesie odzyskiwania długów. Oto kilka skutecznych metod windykacji miękkiej:

1. Przypomnienia i upomnienia: Pracownicy windykacyjni wysyłają regularne przypomnienia i upomnienia dłużnikom w celu uświadomienia im zaległego długu. Mogą to być telefoniczne rozmowy, e-maile lub listy wysyłane pocztą.

2. Negocjacje: Ważnym aspektem windykacji miękkiej jest umiejętność negocjowania warunków spłaty z dłużnikami. Pracownicy windykacyjni mogą zaproponować alternatywne metody spłaty lub rozłożenie zadłużenia na raty, aby ułatwić dłużnikowi uregulowanie zobowiązania.

3. Współpraca i doradztwo: Pracownicy windykacyjni mogą pełnić rolę doradców dla dłużników, udzielając im wsparcia i wskazówek dotyczących spłaty długu. Możliwość współpracy i zrozumienia sytuacji dłużnika może przynieść lepsze rezultaty w procesie windykacji.

Potrzeba windykacji miękkiej

Dla pracowników windykacyjnych, zrozumienie potrzeby windykacji miękkiej jest kluczowe. Skuteczna windykacja miękka pozwala na utrzymanie pozytywnych relacji z klientami i kontrahentami, jednocześnie umożliwiając odzyskanie zaległych należności. Oto kilka powodów, dla których windykacja miękka jest istotna:

1. Utrzymanie relacji biznesowych: Windykacja miękka pozwala na utrzymanie dobrych relacji z klientami i kontrahentami. Dzięki bardziej elastycznemu podejściu do spłaty długu, można uniknąć konfliktów i utrzymanie długoterminowej współpracy.

2. Zwiększenie szans na spłatę długu: Działania windykacyjne miękkie mają na celu zwiększenie szans na spłatę długu przez dłużnika. Poprzez negocjacje i współpracę, pracownicy windykacyjni mogą znaleźć rozwiązania, które są akceptowalne dla obu stron.

3. Ochrona reputacji firmy: Skuteczna windykacja miękka pozwala firmie ochronić swoją reputację. Zamiast stosować agresywne metody, które mogą zaszkodzić wizerunkowi firmy, windykacja miękka umożliwia rozwiązanie problemu w sposób profesjonalny i godny zaufania.

Dla pracowników windykacyjnych, umiejętność skutecznego stosowania metod windykacji miękkiej jest kluczowa. Pozwala to na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w odzyskiwaniu zaległych należności i utrzymanie pozytywnych relacji biznesowych.

Temat Opis
Twarde formy windykacji Różnice między windykacją twardą i miękką, bardziej zdecydowane środki i efektywność.
Etapy windykacji twardej Analiza i ocena sytuacji, przedsądowe działania windykacyjne, postępowanie sądowe, egzekucja komornicza.
Środki windykacji twardej Monitorowanie majątku, zajęcie rachunków bankowych, wierzyciel zastępczy, upublicznienie informacji o dłużniku.
Windykacja miękka Elastyczne metody, przypomnienia i upomnienia, negocjacje, współpraca i doradztwo.
Potrzeba windykacji miękkiej Utrzymanie relacji biznesowych, zwiększenie szans na spłatę długu, ochrona reputacji firmy.

To może Cię również zainteresować

Windykacja Należności: Jak efektywnie odzyskać długi

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się windykacja miękka od twarda?

Windykacja miękka polega na stosowaniu łagodniejszych działań i elastycznych metod, podczas gdy windykacja twarda angażuje bardziej zdecydowane środki w celu spłaty długu.

Jakie są etapy windykacji twardej?

Etapy windykacji twardej obejmują analizę i ocenę sytuacji, przedsądowe działania windykacyjne, postępowanie sądowe oraz egzekucję komorniczą.

Jakie są środki windykacji twardej?

Środki windykacji twardej to m.in. monitorowanie majątku, zajęcie rachunków bankowych, wierzyciel zastępczy oraz upublicznienie informacji o dłużniku.

Czym jest windykacja miękka?

Windykacja miękka to stosowanie łagodnych działań, takich jak przypomnienia, negocjacje i współpraca, w celu skłonienia dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Dlaczego windykacja miękka jest istotna?

Windykacja miękka jest istotna, ponieważ pozwala utrzymać pozytywne relacje biznesowe, zwiększa szanse na spłatę długu i chroni reputację firmy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

6 komentarzy

Monika Fedzioryna

Monika Fedzioryna

Dobrze poznać czym się to różni i na co postawić. Jak widać można to dostosować w różnych sytuacjach.
Olmin

Olmin

Zależy gdzie ma być prowadzona i do kogo. Schematy nie zawsze muszą się sprawdzać w każdej sytuacji.
brat

brat

Wcześniej nie rozróżniałem czym to się różni bo traktowałem to jako jedno. Jak widać to da się rozróżnić i zastosowane jest w różnych sytuacjach. Takie top teraz bardziej przystępne.
Jan

Jan

Windykacja - twarda czy miękka? Informacje są ujęte w tym artykule.
Jakub

Jakub

Ciekawe te rozróżnienia. Dobrze, że można takie coś szybko znaleźć bo słyszy się potem zagadnienia i człowiek nie ma zielonego pojęcia czym to się różni i tak podobnie.
Komornik

Komornik

Lista usług obejmuje doradztwo prawne, przygotowywanie opinii prawnych i dokumentów proceduralnych, reprezentowanie klientów w sądach różnych instancji oraz w organach sądownictwa administracyjnego, windykację należności, a także sprawy związane z płatnościami ubezpieczeniowymi i odszkodowaniami .

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka