Własna firma

Jak odkryć i zabezpieczyć majątek dłużnika?

11 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 23 głosy

23 głosy

7 komentarzy
Jak odkryć i zabezpieczyć majątek dłużnika?
Dowiedz się, jak skutecznie odzyskać dług od dłużnika, poprzez poszukiwanie i identyfikację majątku, wnioskowanie o wyjawienie majątku oraz sprawdzanie spadków.

Niewypłacalność firm czy osób fizycznych jest w biznesie dużym problemem. Przedsiębiorcy niemogący odzyskać należności od swoich biznesowych kontrahentów stoją przed sporym kłopotem. Postępowanie sądowe często jest w takich przypadkach czasochłonne i kosztowne. W czasie dochodzenia roszczeń przed sądem może się okazać, że dłużnik zbył posiadany majątek lub ukrył go tak skutecznie, że komornik sądowy stwierdzi bezskuteczność egzekucji.

Jak firmy mogą się uchronić przed podobnym scenariuszem? Okazuje się, że wcale nie są bezsilne. Współcześnie to, czy przedsiębiorca nie będzie miał problemu z odzyskaniem należności od podmiotów, z którymi współpracuje, w dużej mierze zależy wyłącznie od niego samego. Nawet jeżeli wcześniej nie zadbał o to, by sprawdzić kondycję finansową potencjalnego kontrahenta, wcale nie musi przegrać, dochodząc swoich roszczeń.

Specjaliści znajdą majątek…

Gdy okazuje się, że np. dłużna spółka nie jest w stanie uregulować swojego zobowiązania, nie warto czekać na ogłoszenie przez nią upadłości. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie poszukiwania majątku, dzięki któremu można byłoby odzyskać należność. Przedsiębiorca stojący przed takim problemem powinien postawić nie tylko na czynności windykacyjne, lecz przede wszystkim na specjalistów, którzy będą w stanie zlokalizować majątek podmiotu dłużnego.

Część działających na rynku firm windykacyjnych może pomóc zarówno w czynnościach windykacyjnych, jak i poszukiwaniach majątku dłużnika. Windykatorzy mogą bowiem – podając się za potencjalnych klientów – pojechać do dłużnej firmy i sprawdzić, jakie urządzenia czy maszyny są jej własnością. Inną możliwością jest zweryfikowanie w ogólnodostępnych źródłach, czy firma posiada nieruchomości, na których możliwe byłoby zabezpieczenie należności.

…ale działać możesz również sam

Skorzystanie z usług specjalistów jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że przedsiębiorca może mieć pewność sprawdzenia przez nich każdej możliwości. Nie oznacza to jednak, że on sam nie może również działać. Szczególnie dobre wyniki może przynieść wykorzystanie wyszukiwarki Google lub narzędzi do geolokalizacji (np. Google Maps).

Korzystając z Google, warto sprawdzić, czy w ostatnim czasie problemów z odzyskaniem pieniędzy od tego właśnie dłużnika nie miało więcej osób. Google Street View pozwala zorientować się, jak wygląda siedziba dłużnika, w której prowadzi on działalność gospodarczą. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców współpracujących na co dzień z podmiotami mającymi siedzibę np. za granicą.

Pamiętaj, że skuteczne odzyskanie długów wymaga rzetelnego poszukiwania i identyfikacji majątku dłużnika, wnioskowania o wyjawienie majątku oraz sprawdzania statusu spadków.

Pamiętaj o prewencji

Szukanie majątku dłużnika jest czasochłonne i kosztowne. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą być postawieni przed taką koniecznością, powinni pamiętać o możliwości zabezpieczenia się przed niewypłacalnymi kontrahentami. W ostatnich latach, by chronić uczciwych przedsiębiorców, powstały m.in. bazy gromadzące informacje o zadłużeniu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Sprawdzenie takich baz przed dostarczeniem klientowi towarów lub zrealizowaniem dla niego usług jest jednym z możliwych rozwiązań, pozwalających na skuteczne zabezpieczenie się przed niewypłacalną firmą.

Majątek prywatny i firmowy

Różnica pomiędzy majątkiem prywatnym a firmowym jest kluczowa. Majątek prywatny jest zazwyczaj chroniony i nie podlega bezpośredniej egzekucji w razie niewypłacalności firmy. Natomiast majątek firmowy, zwany również majątkiem przedsiębiorcy, może być przedmiotem egzekucji komorniczej. W przypadku dłużników, którzy mieszają te dwie kategorie, proces poszukiwania i identyfikacji majątku dłużnika staje się bardziej skomplikowany.

Wyjawienie majątku dłużnika

Aby skutecznie odzyskać dług, jednym z kroków, które przedsiębiorca może podjąć, jest wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Proces ten może pozwolić na odkrycie ukrytych aktywów, które mogą być następnie wykorzystane do spłacenia długu. Wniosek o wyjawienie majątku może zainicjować urząd lub sam wierzyciel. Fiskus często namierza majątki dłużników, wykorzystując różne narzędzia, takie jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Księgi Wieczyste.

Cel wyjawienia majątku

Głównym celem wyjawienia majątku jest uzyskanie pełnej i szczegółowej informacji o stanie finansowym dłużnika. Proces ten pozwala na identyfikację wszelkich aktywów, które mogą być wykorzystane do spłacenia zobowiązań. Wierzytelność może zostać zabezpieczona przez zidentyfikowane aktywa, co może ułatwić odzyskanie długu. W przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną, informacje o majątku mogą obejmować wszelkiego rodzaju nieruchomości, pojazdy, wartościowe przedmioty czy akcje.

Jak sprawdzić czy w spadku są nieruchomości

Sprawdzenie, czy w spadku są nieruchomości, może być kluczowe w przypadku odzyskiwania długów od osoby zmarłej. Numer księgi wieczystej jest podstawowym narzędziem do tego celu. Księga wieczysta zawiera szczegółowe informacje o nieruchomości, w tym o jej właścicielach i ewentualnych obciążeniach. Takie informacje mogą pomóc w ustaleniu, czy nieruchomość mogła zostać przeniesiona na inną osobę przed śmiercią dłużnika.

Jak sprawdzić kto przyjął nieruchomości w spadku

Aby sprawdzić, kto przyjął nieruchomości w spadku, można złożyć wniosek o wydanie aktu notarialnego do kancelarii notarialnej, która sporządziła akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten zawiera informacje o dziedzicach oraz ich prawach majątkowych do spadku. W przypadku nieruchomości, mogą być one również zapisane w Księdze Wieczystej. Jeżeli dłużnik zmarł, a nieruchomość została przekazana w spadku, wierzyciel może próbować odzyskać dług od dziedziców. Pamiętaj jednak, że proces ten jest skomplikowany i często wymaga pomocy prawnej.

Etapy Opis Implikacje
Poszukiwanie majątku dłużnika Aktywne działania mające na celu zidentyfikowanie wszelkich aktywów należących do dłużnika. Wymaga gruntownego śledztwa i dostępu do odpowiednich zasobów informacyjnych. Może prowadzić do odnalezienia majątku, który może być wykorzystany do spłaty długów.
Wniosek o wyjawienie majątku Formalny proces, w którym sąd zobowiązuje dłużnika do ujawnienia wszystkich swoich aktywów. Umożliwia dokładne zrozumienie sytuacji finansowej dłużnika i identyfikację możliwych środków do odzyskania długów.
Sprawdzanie spadków Proces polegający na badaniu ewentualnych spadków, które mogły przypaść dłużnikowi. Może prowadzić do identyfikacji dodatkowych aktywów, które mogą być wykorzystane do spłaty długów.
Przeniesienie własności Formalny proces zmiany własności aktywów dłużnika na rzecz wierzyciela w celu spłaty długów. Wymaga przestrzegania odpowiednich procedur prawnych, ale umożliwia bezpośrednie odzyskanie długów.
Egzekucja komornicza Proces prawny, w którym komornik zajmuje się odzyskiwaniem długów od dłużnika na rzecz wierzyciela. Jest to skuteczny sposób egzekucji długów, ale może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę sprawdzić majątek dłużnika?

Tak, można to zrobić, składając wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. W wyniku tego procesu możemy dowiedzieć się o wszelkich aktywach, które dłużnik posiada.

Jak sprawdzić, czy w spadku są nieruchomości?

Można to sprawdzić za pomocą numeru księgi wieczystej, która zawiera szczegółowe informacje o nieruchomości, jej właścicielach i ewentualnych obciążeniach.

Jak sprawdzić kto przyjął nieruchomości w spadku?

Aby sprawdzić, kto przyjął nieruchomości w spadku, można złożyć wniosek o wydanie aktu notarialnego do kancelarii notarialnej, która sporządziła akt poświadczenia dziedziczenia.

Czy majątek prywatny dłużnika jest chroniony przed egzekucją?

Tak, majątek prywatny jest zazwyczaj chroniony i nie podlega bezpośredniej egzekucji w przypadku niewypłacalności firmy. Natomiast majątek firmowy może być przedmiotem egzekucji komorniczej.

Czym jest cel wyjawienia majątku?

Głównym celem wyjawienia majątku jest uzyskanie pełnej i szczegółowej informacji o stanie finansowym dłużnika, które pozwolą na identyfikację wszelkich aktywów, które mogą być wykorzystane do spłacenia zobowiązań.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

7 komentarzy

Dorota Stanisławska

Dorota Stanisławska

Specjaliści już tam wiedzą jak się do kogoś dobrać. Tylko pytanie czy wszystko jest zgodni z prawem.
Ramzes

Ramzes

Zlecenie tego firmom zewnętrznym znającym się na rzeczy będzie chyba najbardziej skuteczne, ale nie powiem, że nie kosztuje.
Marek

Marek

Specjalistyczne firmy się tym zajmują, bez nich raczej człowiek w tym się nie odnajdzie tym bardziej że siat jest przecież szeroki i taki majątek wszędzie może być ulokowany.
Igor

Igor

Są bazy gromadzące informacje o zadłużeniu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Taką drogą można znaleźć majątek dłużnika.
komornik

komornik

Na to są sposoby już komornicy i w ogóle firmy działające na rynku znają sposoby jak się tym wszystkim zająć i znaleźć środki. Często policja już wchodzi w grę i jest sporawa sądowa.
oka

oka

W rezultacie powód w takim przypadku ryzykuje, że weźmie w ręce bezużyteczny papier, ponieważ spółka będzie niewypłacalna z punktu widzenia wykonania decyzji sądu, ale nadal będzie osiągać zysk.
Agencja Detpol

Agencja Detpol

Poszukiwanie majątku przez firmy windykacyjne to nie najlepszy pomysł. Nawet jeśli windykator dajmy na to zauważy maszyny to i tak nie jest w stanie stwierdzić czy są własnością dłużnika, firmy współpracującej czy też są leasingowane. Dużo bardziej skuteczniejsza jest firma detektywistyczna, nie tylko sprawdzi faktyczne składniki majątkowe ale również określi sytuację zarządu oraz może znaleźć składniki już sprzedane pod katem przyszłej skargi puliańskiej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka