Własna firma

Jak odkryć i zabezpieczyć majątek dłużnika?

6 grudnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 23 głosy

23 głosy

7 komentarzy
Jak odkryć i zabezpieczyć majątek dłużnika?
Dowiedz się, jak skutecznie odzyskać dług od dłużnika. Omówimy poszukiwanie i identyfikację majątku, wnioskowanie o wyjawienie majątku oraz sprawdzanie spadków.

Niewypłacalność firm czy osób fizycznych jest w biznesie dużym problemem. Postępowanie sądowe często jest czasochłonne i kosztowne. W czasie dochodzenia roszczeń może się okazać, że dłużnik zbył posiadany majątek lub ukrył go tak dobrze, że komornik sądowy stwierdzi bezskuteczność egzekucji.

Jak firmy mogą się uchronić przed podobnym scenariuszem? Okazuje się, że wcale nie są bezsilne. Współcześnie to, czy przedsiębiorca nie będzie miał problemu z odzyskaniem należności od podmiotów, z którymi współpracuje, w dużej mierze zależy od niego samego. Nawet jeżeli wcześniej nie zadbał o to, by sprawdzić kondycję finansową potencjalnego kontrahenta, dochodzenie roszczeń wcale nie jest skazane na straty.

Zanim podpiszesz umowę – przezorny zawsze zabezpieczony

Szukanie majątku dłużnika jest czasochłonne i kosztowne. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą być postawieni przed taką koniecznością, powinni pamiętać o możliwości zabezpieczenia się przed niewypłacalnymi kontrahentami. W ostatnich latach, by chronić uczciwych przedsiębiorców, powstały m.in. bazy gromadzące informacje o zadłużeniu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Sprawdzenie ich przed dostarczeniem klientowi towarów lub zrealizowaniem dla niego usług jest jednym z możliwych rozwiązań, pozwalających na skuteczne zabezpieczenie się przed niewypłacalną firmą.

Zleć poszukiwanie majątku dłużnika specjalistom

Gdy okazuje się, że np. dłużna spółka nie jest w stanie uregulować swojego zobowiązania, nie warto czekać na ogłoszenie przez nią upadłości. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie poszukiwania majątku, dzięki któremu można byłoby odzyskać należność. Przedsiębiorca stojący przed takim problemem powinien postawić nie tylko na czynności windykacyjne, lecz przede wszystkim na specjalistów, którzy będą w stanie zlokalizować majątek podmiotu dłużnego.

Część działających na rynku agencji może pomóc zarówno w czynnościach windykacyjnych, jak i poszukiwaniach majątku dłużnika. Windykatorzy mogą pojechać do dłużnej firmy i sprawdzić, jakie urządzenia czy maszyny są jej własnością. Inną możliwością jest zweryfikowanie w ogólnodostępnych źródłach, czy firma posiada nieruchomości, na których możliwe byłoby zabezpieczenie należności.

Istnieje wachlarz instrumentów pozwalających sprawdzić majątek dłużnika. O ile Ty możesz nie znać ich wszystkich, o tyle dla firmy windykacyjnej ich użycie będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Czy możesz samodzielnie namierzyć majątek dłużnika?

Skorzystanie z usług specjalistów jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ przedsiębiorca może mieć pewność sprawdzenia przez nich każdej możliwości. Nie oznacza to jednak, że on sam nie może działać. Szczególnie dobre wyniki może przynieść wykorzystanie wyszukiwarki Google lub narzędzi do geolokalizacji (np. Google Maps).

Szukasz pracy?
Dodana

Kierowca kat.C

Wutkowski Sp. z o.o.

  • Śliwice
Dodana
Dodana
Dodana

Sprzedawca do drogerii dorywczo Nadarzyn

Work&Profit sp. z o.o.

  • Nadarzyn
Dodana

Korzystając z Google, warto sprawdzić, czy w ostatnim czasie problemów z dłużnikiem prowadzącym działalność gospodarczą nie miało więcej osób. Połączenie sił może podnieść skuteczność Waszych działań.

 

Video

Jaka jest różnica między majątkiem prywatnym i firmowym?

Różnica między majątkiem prywatnym a firmowym dłużnika jest kluczowa podczas procesu egzekwowania długów:

  • majątek prywatny: jest to osobisty majątek dłużnika, który obejmuje wszystko, co posiada jako osoba fizyczna, np. dom, samochód osobowy, rachunki bankowe.
  • majątek firmowy: dotyczy majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może to być np. majątek spółki, sprzęt firmowy, firmowe konta bankowe.

Podczas ściągania długów ważne jest rozróżnienie tych dwóch rodzajów majątku, ponieważ w zależności od formy prawnej działalności dłużnika i przepisów prawa, dostęp do nich może być różny. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, granica między majątkiem prywatnym a firmowym może być mniej wyraźna niż w przypadku spółek.

Wyjawienie majątku dłużnika – złóż wniosek!

Jednym z kroków, które może podjąć przedsiębiorca, jest wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Proces ten może pozwolić na odkrycie ukrytych aktywów, które mogą być następnie wykorzystane do spłacenia długu.

Wniosek o wyjawienie majątku może wystosować urząd lub sam wierzyciel. Fiskus często namierza majątki dłużników, wykorzystując różne narzędzia, takie jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Księgi Wieczyste.

Czy wyjawienie majątku dłużnika pomoże odzyskać dług?

Głównym celem wyjawienia majątku jest uzyskanie pełnej i szczegółowej informacji o stanie finansowym dłużnika. Proces ten pozwala na identyfikację wszelkich aktywów, które mogą być wykorzystane do spłacenia zobowiązań. Wierzytelność może zostać zabezpieczona przez zidentyfikowane aktywa, co ułatwi odzyskanie długu.

W przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną, informacje o majątku mogą obejmować wszelkiego rodzaju nieruchomości, pojazdy, wartościowe przedmioty czy akcje.

Kiedy chcesz odzyskać dług od osoby zmarłej

Czasem okazuje się, że jedna ze stron transakcji zmarła. I w takim przypadku możliwe jest odzyskanie długu. Warto wiedzieć że możliwe jest sprawdzenie, czy w spadku po zmarłym znajdują się nieruchomości. Do tego celu warto wybrać się do Ksiąg Wieczystych. Te dokumenty zawierają szczegółowe informacje o nieruchomościach, w tym o ich właścicielach i ewentualnych obciążeniach. Takie informacje mogą pomóc w ustaleniu, czy nieruchomość mogła zostać przeniesiona na inną osobę przed śmiercią dłużnika.

Jak sprawdzić, kto przyjął nieruchomości w spadku?

Aby sprawdzić, kto przyjął nieruchomości w spadku, można złożyć wniosek o wydanie aktu notarialnego do kancelarii, która sporządziła dokument poświadczenia dziedziczenia. Zawiera on informacje o dziedzicach oraz ich prawach majątkowych do spadku. W przypadku nieruchomości, mogą być one również zapisane w konkretnej księdze wieczystej. Jeżeli dłużnik zmarł, a nieruchomość została przekazana w spadku, wierzyciel może próbować odzyskać dług od dziedziców. Pamiętaj jednak, że proces ten jest skomplikowany i często wymaga pomocy prawnej.

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika?

Odkryłeś majątek dłużnika i zastanawiasz się, w jaki sposób go zabezpieczyć? Jest na to kilka sposobów.

Lista narzędzi, które pozwolą Ci zabezpieczyć majątek dłużnika:

  • Umowa zabezpieczająca: wierzyciel może zawrzeć z dłużnikiem umowę, która zabezpiecza jego roszczenia, np. przez hipotekę na nieruchomości dłużnika, zastaw na jego majątku ruchomym lub inne formy zabezpieczeń.
  • Zamrożenie aktywów: przez wniosek do sądu, wierzyciel może próbować zamrozić aktywa dłużnika, na przykład konta bankowe, aby uniemożliwić ich przeniesienie lub rozporządzanie nimi do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
  • Zabezpieczenie przez komornika: wierzyciel może wystąpić do komornika o zajęcie majątku dłużnika, co zapobiegnie jego przeniesieniu lub zbyciu do czasu uregulowania długu.
  • Poręczenie lub gwarancja: wierzyciel może wymagać od dłużnika poręczenia przez inną osobę lub instytucję, co zwiększa szansę na odzyskanie długu.

Ważne jest, aby te działania były podejmowane zgodnie z prawem i w porozumieniu z doradcą prawnym.

Podsumowanie

Odzyskiwanie długów w obliczu niewypłacalności dłużnika to skomplikowany proces, ale przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne narzędzia, które mogą ułatwić to zadanie. Poszukiwanie majątku dłużnika przez specjalistów, a także wniosek o wyjawienie majątku to kluczowe kroki. Przedsiębiorcy powinni być świadomi swoich opcji i korzystać z dostępnych zasobów, aby zminimalizować ryzyko i skutecznie odzyskać to, co im się należy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę sprawdzić majątek dłużnika?

Tak, można to zrobić, składając wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. W wyniku tego procesu możemy dowiedzieć się o wszelkich aktywach, które dłużnik posiada.

Jak sprawdzić, czy w spadku są nieruchomości?

Można to sprawdzić za pomocą numeru księgi wieczystej, która zawiera szczegółowe informacje o nieruchomości, jej właścicielach i ewentualnych obciążeniach.

Jak sprawdzić kto przyjął nieruchomości w spadku?

Aby sprawdzić, kto przyjął nieruchomości w spadku, można złożyć wniosek o wydanie aktu notarialnego do kancelarii notarialnej, która sporządziła akt poświadczenia dziedziczenia.

Czy majątek prywatny dłużnika jest chroniony przed egzekucją?

Tak, majątek prywatny jest zazwyczaj chroniony i nie podlega bezpośredniej egzekucji w przypadku niewypłacalności firmy. Natomiast majątek firmowy może być przedmiotem egzekucji komorniczej.

Czym jest cel wyjawienia majątku?

Głównym celem wyjawienia majątku jest uzyskanie pełnej i szczegółowej informacji o stanie finansowym dłużnika, które pozwolą na identyfikację wszelkich aktywów, które mogą być wykorzystane do spłacenia zobowiązań.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

7 komentarzy

Dorota Stanisławska

Dorota Stanisławska

Specjaliści już tam wiedzą jak się do kogoś dobrać. Tylko pytanie czy wszystko jest zgodni z prawem.
Ramzes

Ramzes

Zlecenie tego firmom zewnętrznym znającym się na rzeczy będzie chyba najbardziej skuteczne, ale nie powiem, że nie kosztuje.
Marek

Marek

Specjalistyczne firmy się tym zajmują, bez nich raczej człowiek w tym się nie odnajdzie tym bardziej że siat jest przecież szeroki i taki majątek wszędzie może być ulokowany.
Igor

Igor

Są bazy gromadzące informacje o zadłużeniu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Taką drogą można znaleźć majątek dłużnika.
komornik

komornik

Na to są sposoby już komornicy i w ogóle firmy działające na rynku znają sposoby jak się tym wszystkim zająć i znaleźć środki. Często policja już wchodzi w grę i jest sporawa sądowa.
oka

oka

W rezultacie powód w takim przypadku ryzykuje, że weźmie w ręce bezużyteczny papier, ponieważ spółka będzie niewypłacalna z punktu widzenia wykonania decyzji sądu, ale nadal będzie osiągać zysk.
Agencja Detpol

Agencja Detpol

Poszukiwanie majątku przez firmy windykacyjne to nie najlepszy pomysł. Nawet jeśli windykator dajmy na to zauważy maszyny to i tak nie jest w stanie stwierdzić czy są własnością dłużnika, firmy współpracującej czy też są leasingowane. Dużo bardziej skuteczniejsza jest firma detektywistyczna, nie tylko sprawdzi faktyczne składniki majątkowe ale również określi sytuację zarządu oraz może znaleźć składniki już sprzedane pod katem przyszłej skargi puliańskiej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.