Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?
Zatrudnienie pracownika wiąże się nie tylko z koniecznością wypłacania mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. W zależności od wybranej umowy, pracodawca może być zobowiązany np. do odprowadzania składek do ZUS. Ile kosztuje przyjęcie pracownika do pracy?

 Koszty zatrudnienia są zmienne i w głównej mierze zależą od rodzaju wybranej umowy. Zasadniczo strony mają dużą dowolność w wyborze umowy, jaką podpiszą. Choć zgodnie z przepisami, gdy mowa o stosunku pracy, pracodawca powinien zaproponować pracownikowi umowę o pracę, w praktyce zdarza się, że nawet kontrola PIP i wytoczenie powództwa o ustalenie stosunku pracy mogą być nieskuteczne. Wszystko dlatego, że strony mogą powołać się na swobodę zawierania umów i twierdzić, że faktycznie zawarły np. umowę zlecenia.

Umowa o pracę – najdroższa?

Wśród najpopularniejszych umów, jakie zawierane są przez pracodawcę i pracownika, wskazać należy na umowę o pracę. W jej przypadku kosztami uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto pracownika, jak i składki, jakie odprowadzić musi pracodawca z własnej kieszeni.

W 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 zł brutto. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika z taką pensją wynosi 2112,96 zł. Składki, jakie pokrywane są przez pracodawcę, to:

  • składka emerytalna – 9,76%, czyli 170,80 zł,
  • składka rentowa – 6,50%, czyli 113,75 zł,
  • składka wypadkowa – 1,93%, czyli 33,78 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – 2,45%, czyli 42,88 zł,
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%, czyli 1,75 zł.

Łącznie pracodawca musi dopłacić z własnej kieszeni dokładnie 362,96 zł.

Tańsze umowa cywilnoprawne

Z punktu widzenia pracodawcy zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych jest tańsze, gdyż nie musi on np. udzielać swoim podwładnym urlopów wypoczynkowych, nie obowiązuje go także konieczność zatrudniania w oparciu o minimalne wynagrodzenie (lub jego część w przypadku zatrudniania na część etatu).

W przypadku zatrudniania w oparciu o umowę zlecenia, koszty wyglądają inaczej niż w przypadku umowy o pracę. Tu sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż koszty zależą od kilku czynników. Zgodnie z przepisami, jeżeli:

  •  umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia, to pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS – na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  •  umowa nie jest jedynym źródłem zatrudnienia – pracownik jest zatrudniony w innej firmie, a jego wynagrodzenia jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu – pracodawca nie odprowadza składek,
  • zatrudnionym jest student do ukończenia 26. roku życia – pracodawca nie odprowadza składek do ZUS.

Od stycznia 2016 r. sytuacja w zakresie składek odprowadzanych od umów zlecenia będzie wygląda inaczej. Posłowie przegłosowali projekt, zgodnie z którym od tej daty konieczne będzie odprowadzanie składek społeczno-emerytalnych. Eksperci przewidują, że obowiązek ten może negatywnie wpłynąć na wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników, gdyż zleceniodawcy przerzucą go na swoich zleceniobiorców.

Koszty przy umowie o dzieło

W przypadku tej umowy pracodawca nie odprowadza żadnych składek. Jedynym kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy jest wyłącznie pensja brutto, jaka znajduje się na umowie. Warto też pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia z tytułu tej umowy powstaje tylko wówczas, gdy zostaje ona podpisana przez pracodawcę z pracownikiem świadczącym już na jego rzecz pracę.

Umowy cywilnoprawne nie zawsze możliwe

Porównując koszty zatrudniania w oparciu o różne umowy nie można zapomnieć, że nie zawsze pracodawca może zaproponować swojemu pracownikowi podpisanie umowy cywilnoprawnej. Jeżeli osoba zatrudniona podpisała np. umowę o dzieło, ale faktycznie między nią a pracodawcą istniał stosunek pracy, to może złożyć w sądzie pracy powództwo o ustalenie stosunku pracy.

 

 

Oceń ten wpis
Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Iga
2019-12-11, 14:12
Ile kosztuje zatrudnienie pracownika????? Wszystko zależy na jakiej pracuje umowie pracownik. Umowa o pracę jest najdroższa, bo umowy cywilnoprwne są o wiele tańsze.
pr. Łukasz
2019-05-20, 11:52
Wiadomo, że za wykonaną pracę pracownik ma wynagrodzenie. Nie zawsze pracodawcy zawierają umowę o pracę z pracownikami, bo ta umowa jest dla nich najdroższa. Tańsze są umowy cywilnoprawne. Często pracowników zatrudnia się na umowę zlecenie, a czasami nawet na umowę o dzieło.
gość
2019-05-08, 12:39
Większość pracowników, którzy pracują na stanowiskach związanych z usługami lub tworzeniem produktów, ma wąski zakres potencjalnych ofert wynagrodzeń, ponieważ ich praca jest definiowana z uwzględnieniem zakresu wynagrodzeń i świadczeń.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.