Rozmowa kwalifikacyjna

O co można pytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

6 komentarzy

O co można pytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
Rozmowa kwalifikacyjna jest tym momentem, w którym kandydat spotyka się z potencjalnym pracodawcą. To właśnie wówczas poruszane są np. kwestie wynagrodzenia czy obowiązków osoby zatrudnionej. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest to, że nie wszystkie pytania mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap rekrutacji najczęściej zamyka się w przesłaniu przez zainteresowanych kandydatów dokumentów aplikacyjnych. Do tych należy CV i list motywacyjny. Kolejny etap to rozmowy kwalifikacyjne, które najczęściej odbywają się w siedzibie agencji pośrednictwa pracy lub bezpośrednio w firmie pracodawcy. O ile specjaliści, czyli doradcy zawodowi wiedzą, jakie pytania mogą zadawać osobom poszukującym pracę, o tyle pracodawcy najczęściej mają problem w tym zakresie. By uchronić się przed zarzutami np. o dyskryminację, warto wiedzieć, jak tę kwestię reguluje ustawodawca.

Co w Kodeksie pracy?

Informacje o tym, o co może pytać pracodawca potencjalnych pracowników znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 221 § 1, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji

CD S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Brygadzista w dziale produkcji

CD S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Już po ewentualnym zatrudnieniu kandydata, pracodawca ma możliwość wystąpić do swojego podwładnego z wnioskiem o udostępnienie:

  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

W praktyce zatem pula informacji, jakich podania może żądać pracodawca jest bardzo ograniczona. Osoba przeprowadzająca rekrutację nie powinna pytać o życie prywatne, wyznanie czy orientację seksualną. Na rozmowie nie mogą pojawić się pytania o stan cywilny kandydata czy jego plany prokreacyjne.

Czym jest dyskryminacja?

Choć o dyskryminacji mowa najczęściej w kontekście pracowników już świadczących pracę, nie można zapomnieć, że powołać na nią może się także kandydat, któremu zostały zadane pytania spoza wyżej wymienionej puli.

Czym jest dyskryminacja? W Kodeksie pracy, dokładniej art. 183a § 1 można znaleźć taką definicję tego zjawiska: „pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”. W praktyce zatem o dyskryminacji można mówić również podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy pracodawca pyta np. o życie osobiste.

Jak się uchronić przed zarzutami?

Pracodawcy, którzy nie mają szerokiej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, powinni pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie przeprowadzenia rekrutacji wyspecjalizowanym podmiotom – agencjom pośrednictwa pracy. One zatrudniają specjalistów, czyli doradców zawodowych. To osoby potrafiące nie tylko przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, lecz także ocenić umiejętności kandydata pod kątem oczekiwań pracodawcy.

Podziel się

6 komentarzy

Ada

Ada

Jak zawsze pewne pytania nie mogą paść z jednej i drugiej strony ale umówmy się, że nie wszędzie tak to jest.
Pinokio

Pinokio

Musisz wiedzieć, gdzie jesteś, aby móc zaprezentować się w najlepszy możliwy sposób! Dowiedz się więcej o pracodawcy i branży. Testy także warto przestudiować, jest wiele przykładów.
Zenko T

Zenko T

O co można pytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Podobne artykuły już przeczytałem na tym portalu. Wasze rady w tym artykule są bardzo przydatnymi.
Wacek

Wacek

O co można pytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Pytania muszą być przemyślane, mądre.
Roksana

Roksana

Dobrze napisane, lepiej być przygotowanym na zadawanie pytań, by nie było ciszy. Upewnij się też, że masz numer kontaktowy osoby rekrutującej i przedstawiciela pracodawcy. Idąc na rozmowę, oblicz czas na drodze z odpowiednim marginesem w przypadku nieoczekiwanego opóźnienia w podróży.
Lidia

Lidia

Jeśli chcesz wiedzieć, co powiedzieć podczas rozmowy, najlepiej przeczytać podręczniki dla HR. Spośród nich zgromadzisz wiele informacji na temat taktyki przeprowadzania rozmowy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka